temaris vigents d'oposicions

 

Administració Especial:
grup Agrup Bgrup C, grup D

Administració General:
grup Agrup Bgrup Cgrup D,
grup E

Personal Laboral:
Grup C, Grup D, Grup E

 

Legislació vigent actualitzada de Funció Pública

Temaris de convocatòries de la Generalitat Valenciana:

Advocats

   
 

Temaris Administració Especial

   
 

Grup A

 

A

Adm Especial grup A Arqueòlegs <veure>
Adm Especial grup A Enginyer Geodèsia i Cartografia <veure>
Adm Especial grup A Facultatiu Arxius i Biblioteques <veure>
Adm Especial grup A Periodistes <veure>
Adm Especial grup A Psicòlegs <veure>
Adm Especial grup A Enginyers Forestals <veure>
Adm Especial grup A Enginyers Industrials  <veure>

Adm Especial grup A Estadístics  <veure>

Adm Especial grup A <veure>
Adm Especial grup A Cos d'Inspectors de Tributs <veure>
Adm Especial grup A Informàtics <veure>
Adm Especial grup A Metges <veure>
Adm Especial grup A Metges del treball  <veure>
Adm Especial grup A Tècnic Gestió Esport <veure>
Adm Especial grup A Tècnic Superior Documentació <veure>
 
 

Grup B

 

B

 
Adm Especial grup B ATS/DUI <veure> <correccions>
Adm Especial grup B Instructor FPO <veure>
Adm Especial grup B Tècnic Mitjà Documentació <veure>
Adm Especial grup B Ajudants Arxius i Biblioteques <veure>
Adm Especial grup B <veure>
Adm Especial grup B Arquitecte Tècnic <veure>
Adm Especial grup B Assistent Social/Dip. en Treball Social <veure>
Adm Especial grup B Enginyers Tècnics Agrícoles <veure>
Adm Especial grup B Enginyers Tècnics Forestals <veure>
Adm Especial grup B Enginyers Tècnics Industrials <veure>
Adm Especial grup B Fisioterapeutes <veure>
Adm Especial grup B Informàtics <veure>
Adm Especial grup B Tècnic Mitjà Especialista en Menors <veure>
Adm Especial grup B Tècnic Mitjà Prevenció Riscos Laborals <veure>

Adm Especial grup B Tècnic Mitjà Promoció Lingüística <veure>

 
 

Grup C

 

C

Adm Especial grup C Mestre de Taller <veure>
Adm Especial grup C Delineants <veure>
Adm Especial grup C Educador Infantil <veure>
Adm Especial grup C Informàtics <veure>
Adm Especial grup C Agents de Qualitat Ambiental <veure>
Adm Especial grup C Agents Mediambientals <veure>
Adm Especial grup C Educadors d'Educació Especial <veure>
Adm Especial grup C Especialista en prevenció riscos laborals  <veure>
 
   
 

Grup D

 

D

 
Adm Especial grup D Cuidadors <veure>
  Adm Especial grup D Vigilants d'Obres Públiques <veure>
   
 

Temaris Administració General

 
   

Grup A

 

 
 
Adm General grup A promoció interna <veure>
Adm General grup A accés lliure <veure>
Adm General grup A part econòmica <veure>
Adm General grup A part jurídica <veure>
 

A

Grup B

 

 
 

Adm General grup B, accés lliure <veure>

Adm General grup B promoció interna <veure>
 

B

Grup C

 

 
 
Adm General grup C accés lliure <veure>
Adm General grup C promoció interna (reconversió) <veure>
 

C

Grup D

 

 
Adm General grup D promoció interna <veure>
Adm General grup D accés lliure <veure>
 

D

Grup E

 

 
 
Adm General grup E accés lliure <veure>
 

E

 
 

Temaris Personal Laboral

   

C

Grup C


P. Laboral grup C Encarregat d'Explotació Portuària <veure>
P. Laboral grup C Especialista de Laboratori <veure>
P. Laboral grup C Encarregat de Magatzem <veure>
P. Laboral grup C Esp. Manteniment / Supervisor Manteniment <veure>
   

D

Grup D


P. Laboral grup D Auxiliar de Clínica <veure>
P. Laboral grup D Auxiliar de Manteniment <veure>
P. Laboral grup D Conductor <veure>
P. Laboral grup D Cuiner <veure>
   

E

Grup E


P. Laboral grup E Ajudant de Cuina <veure>
P. Laboral grup E Ajudant de Manteniment <veure>
P. Laboral grup E Ajudant de Residència/Servicis <veure> 
P. Laboral grup E Neteja <veure>
 
   
 

tornar | stas-iv | intersindical