pla d'estabilitat

  Acord Pla d'Estabilitat Laboral 
  Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004 

Ordre  regulació  borses d’ocupació temporal 

 

- Correcció d'errors (DOGV 5259, 16/05/06)

  Comissió de Seguiment
 

- Modificació (DOGV 5127, 03/11/05)
- Modificació (DOGV 5163, 27/12/05)

- Modificació (DOGV 5186, 27/01/06)
- Modificació (DOGV 5242, 20/04/06)
- Modificació (DOGV 5406, 13/12/06)
- Modificació (DOCV 5653, 04/12/07)
- Modificació (DOCV 5717, 05/03/08)
- Modificació (DOCV 5750, 25/04/08)
- Modificació (DOCV 6139, 06/11/09)
- Modificació (DOCV 6293, 21/06/10)
- Modificació (DOCV 6465, 22/02/11)

 Concursos de mèrits

Proves selectives

   

- Model de currículum  fase de concurs

 
Temaris d'oposicions
Base legal
 

stapv-Iv | intersindical