pla d'estabilitat: concursos de mèrits

Convocatòries

64/2004 65/2004 66/2004 67/2004 07/2005 27/2005 47/2005 49/2005 50/2005 54/2005
64/2005 65/2005 66/2005 91/2005 97/2005 98/2005 99/2005 100/2005 108/2005 109/2005
122/2005 123/2005 137/2005 139/2005 147/2005 150/2005 151/2005 152/2005 161/2005 05/2006
19/2006 20/2006 26/2006 31/2006 48/2006 49/2006 54/2006 57/2006 58/2006  

64/2004, GRUP D, ADMINISTRACIÓ GENERAL

DOGV 4887

data 19/11/04

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 64/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup D.

DOGV 4900 data 10/12/04

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de correcció d’errades de la Resolució de 15 de novembre de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca el concurs de mèrits número 64/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector d’administració general, grup D.

DOGV 4950 data
21/02/05

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de les comissions d'Avaluació dels concursos de mèrits núm. 64/2004, 66/2004 i 67/2004.

DOGV 5003 data 11/05/05

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre les convocatòries dels concursos de mèrits núms. 64/2004 i 66/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grups D i E.

DOGV 5119 data 21/10/05

RESOLUCIÓ de 14 d’octubre del 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen les destinacions als participants en el concurs de mèrits núm. 64/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector general, grup D. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 2 de novembre de 2005, a les 09,00 hores

65/2004, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNICS MITJANS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

DOGV 4887

data 19/11/04

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 65/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, tècnics mitjans de prevenció de riscos laborals de distintes conselleries.

DOGV 4929

data
21/01/05

DOGV 4962

data 09/03/05

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 65/2004, convocat per Resolució de 15 de novembre de 2004.

DOGV 5036 data 27/06/05

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 65/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, tècnics mitjans de Prevenció de Riscos Laborals. La presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol, a les 12 hores

66/2004, GRUP E, ADMINISTRACIÓ GENERAL

DOGV 4892 data 26/11/04 RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 66/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup E.
DOGV 4900 data 10/12/04

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de correcció d’errades de la Resolució de 22 de novembre de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca el concurs de mèrits número 66/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector d’administració general, grup E.

DOGV 4950 data
21/02/05
RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de les comissions d'Avaluació dels concursos de mèrits núm. 64/2004, 66/2004 i 67/2004.
DOGV 5003 data 11/05/05 RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre les convocatòries dels concursos de mèrits núms. 64/2004 i 66/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grups D i E.
DOGV 5108 data 06/10/05 RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 66/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector general, grup E.
 

67/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ GENERAL

DOGV 4897 data 03/12/04 RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 67/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup C.
DOGV 4950 data
21/02/05
RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de les comissions d'Avaluació dels concursos de mèrits núm. 64/2004, 66/2004 i 67/2004.
DOGV 5015 data 27/05/05 RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 67/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector general, grup C. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 de juny de 2005, a les 09:00 hores  
 

07/2005, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, METGES DEL TREBALL

DOGV 4938 data 03/02/05 RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 07/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, metges del treball.
DOGV 4984 data 13/04/05

RESOLUCIÓ de 7 d’abril, de la Direcció General d’Administració Autonòmica per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 07/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, metges del treball.

DOGV 5016 data 30/05/05

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2005 de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es declara deserta la Convocatòria núm. 07/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, metges del treball.

 

27/2005, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, METGES

DOGV 4955 data 28/02/05 RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 27/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, metges.
DOGV 4967 data 16/03/05 RESOLUCIÓ de 9 de març de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de Correcció d’Errors de la Resolució de 23 de febrer de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 27/2005, per a la provisió de llocs de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, metges.
DOGV 5010 data 20/05/05 RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la comissió d’avaluació del concurs de mèrits número 27/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, metges.
DOGV 5117 data 19/10/05 RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la Convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 27/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la Convocatòria del Concurs de Mèrits
DOGV 5209 data 01/03/06 RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 27/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, metges, i als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 41/1999.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 6 de març de 2006, a les 12,00 hores
 

47/2005, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES, INDUSTRIALS I FORESTALS

DOGV 4976 data 01/04/05

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca el concurs de mèrits núm. 47/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, enginyers tècnics industrials, enginyers tècnics agrícoles, enginyers tècnics forestals i altres col·lectius, de distintes conselleries.

DOGV 4984 data 13/04/05 RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de Correcció d’errades de la Resolució de 29 de març de 2005, de la mateixa Direcció General, per la qual es convoca Concurs de mèrits núm. 47/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, enginyers tècnics industrials, enginyers tècnics agrícoles, enginyers tècnics forestals i altres col·lectius, de distintes conselleries.
DOGV 4991 data 22/04/05

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de correcció d’errors de la Resolució de 29 de març de 2005, de la mateixa Direcció General, per la qual es convoca concurs de mèrits número 47/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, enginyers tècnics industrials, enginyers tècnics agrícoles, enginyers tècnics forestals i altres col·lectius, de distintes conselleries.

DOGV 5089 data 09/09/05 RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es modifica la composició de la Comissió d'Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 47/2005, convocat per Resolució de 29 de març de 2005.
DOGV 5117 data 19/10/05

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la Convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 47/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la Convocatòria del Concurs de Mèrits

DOGV 5233 data 04/04/06 RESOLUCIÓ de 27 de març de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 47/2005. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 10 d'abril de 2006
 

49/2005, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, EDUCADORS D'EDUCACIÓ ESPECIAL

DOGV 4990 data 21/04/05

RESOLUCIÓ de l’11 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits número 49/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, educadors d’Educació Especial, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

DOGV 5005 data 13/05/05

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de correcció d’errors de la Resolució d’11 d’abril de 2005, de la mateixa Direcció General, per la qual es convoca concurs de mèrits número 49/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, educadors d’educació especial.

DOGV 5049 data 14/07/05 RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la comissió d'avaluació del concurs de mèrits número 49/2005, convocat per Resolució de l'11 d'abril de 2005.
DOGV 5117

data 19/10/05

RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es modifica la composició de la comissió d’avaluació del concurs de mèrits número 49/2005, convocat per Resolució d’11 d’abril de 2005.

DOGV 5140 data 22/11/05 CORRECCIÓ d’errades a la Resolució de 10 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica per la qual es modifica la composició de la Comissió de Valoració del concurs de mèrits núm. 49/2005, convocat per Resolució d’11 d’abril de 2005.
DOGV 5154 data
14/12/05
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen les destinacions als participants en el concurs de mèrits núm. 49/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, educadors d’educació especial, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 2 de gener de 2006, a les 12:00 hores
 

50/2005, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, FISIOTERAPEUTES

DOGV 4990 data 21/04/05

RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits número 50/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, fisioterapeutes, de les conselleries de Cultura, Educació i Esport i de Benestar Social.

DOGV 5000 data 06/05/05 RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de Correcció d’Errors de la Resolució de l’11 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 50/2005, per a la provisió de llocs de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, fisioterapeutes.
DOGV 5055 data 22/07/05 RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d'Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 50/2005, convocat per Resolució de 28 d'abril de 2005.
DOGV 5153 data
13/12/05
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 50/2005.
DOGV 5188 data 31/01/06 RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 50/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, fisioterapeutes, de les conselleries de Cultura, Educació i Esport i de Benestar Social. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 15 de febrer de 2006, a les 12:00 hores
 

54/2005, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, COS D'INSPECTORS DE TRIBUTS

DOGV 5000 data 06/05/05

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 54/05, per a la provisió de llocs de treball reservats al cos d’inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5055 data 22/07/05

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d'Avaluació, del Concurs de Mèrits núm. 54/2005, per a la provisió de llocs de treball reservats al Cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5143 data 25/11/05 RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 54/2005, per a la provisió de llocs de treball reservats al Cos d’Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2005, a les 12 hores
 

64/2005, GRUP A, ADMINISTRACIÓ GENERAL

DOGV 5011 data 23/05/05

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 64/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup A.

DOGV 5017 data 31/05/05

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de correcció d’errors de la Resolució de 16 de maig de 2005, de la mateixa Direcció General, per la qual es convoca Concurs de mèrits núm. 64/2005, per a la provisió de llocs de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup A. S'obri un nou termini de presentació de sol·licituds, fins el 23 de juny.

DOGV 5033 data 22/06/05

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, de correcció d'errades de la Resolució de 16 de maig de 2005, d'aquesta Direcció General, per la qual es convoca Concurs de mèrits núm. 64/2005, per a la provisió de llocs de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup A.

DOGV 5094

data 16/09/05

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d'Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 64/2005.
DOGV 5103

data 29/09/05

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es modifica la composició de la Comissió d'Avaluació del concurs de mèrits número 64/2005.
DOGV 5150 data 07/12/05 RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el concurs de mèrits núm. 64/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector general, grup A, i als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 1/2000, 2/2000 i 3/2000. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 12 de desembre de 2005, a les 12:00 hores
 
65/2005, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜISTICA
DOGV 5014 data 26/05/05

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits número 65/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, tècnic mitjà de promoció lingüística.

DOGV 5111

data 10/10/05

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 65/2005, convocat per Resolució de 16 de maig de 2005.

DOGV 5153 data
13/12/05
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 65/2005.
DOGV 5188 data 31/01/06 RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 65/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, tècnic mitjà de promoció lingüística. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 15 de febrer de 2006, a les 12:00 hores
 

66/2005, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ASSISTENTS SOCIALS/DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL

DOGV 5014 data 26/05/05

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 66/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, assistents socials/diplomats en treball social.

DOGV 5119 data 21/10/05

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es fa pública la composició de la Comissió d’Avaluació, dels concursos de mèrits núms. 66/2005 i 68/2005.

DOGV 5132 data
10/11/05
RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual modifica la composició de la Comissió de Valoració dels concursos de mèrits núms. 66/2005 i 68/2005.
DOGV 5153 data
13/12/05
RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 66/2005.
DOGV 5246 data 26/04/06 RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 66/2005. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 2 de maig de 2006, a les 9:00 hores
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de Correcció d’Errors de la Resolució de 18 d’abril de 2006, de la mateixa Direcció General, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 66/2005.
 

91/2005, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, AGENTS DE QUALITAT AMBIENTAL

DOGV 5041 data 04/07/05

RESOLUCIÓ de 23 de juny del 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits número 91/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, agents de qualitat ambiental, de la Conselleria de Territori i Habitatge.

DOGV 5119 data 21/10/05

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 91/2005, convocat per Resolució de 23 de juny de 2005.

DOGV 5154 data
14/12/05

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudica destinació a Ángel Benigno Pardo Núñez, participant en el concurs de mèrits núm. 91/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, agents de qualitat ambiental. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 2 de gener de 2006, a les 09:00 hores

 
 

97/2005, GRUP B, ADM. ESPECIAL, TÈCNICS MITJANS ESPECIALISTES EN MENORS

DOGV 5039 data 30/06/05 RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el Concurs de Mèrits núm. 97/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, tècnics mitjans especialistes en Menors.
DOGV 5161 data 23/12/05 RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 97/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits
DOGV 5176 data 13/01/06 RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 97/2005.
DOGV 5308 data 21/07/06 RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el concurs de mèrits núm. 97/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, tècnics mitjans especialistes en menors. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 2 d'octubre de 2006, a les 09:00 hores
 

98/2005, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INFORMÀTICS

DOGV 5041 data 04/07/05

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 98/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, informàtics.

DOGV 5161 data 23/12/05 RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 98/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits
DOGV 5176 data 13/01/06 RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 98/2005.
DOGV 5219 data 15/03/06 RESOLUCIÓ de 9 de març de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el concurs de mèrits número 98/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, informàtics, i als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 11/2000, 12/2000 i 13/2000. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 20 de març de 2006, a les 13:00 hores
 

99/2005, GRUPS A i A/B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INFORMÀTICS

DOGV 5039 data 30/06/05

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 99/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grups A i A/B, informàtics.

DOGV 5161 data 23/12/05 RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 99/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits
DOGV 5188 data 31/01/06 RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, de correcció d'errades i designació de membres de la Comissió d'Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 99/2005, convocat per Resolució de 17 de juny de 2005.
DOGV 5220 data 16/03/06 RESOLUCIÓ de 13 de març de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 99/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A i A/B, informàtics i els aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 08/2000, 09/2000 i 10/2000. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 20 de març de 2006, a les 12:30 hores
 

100/2005, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, AGENTS MEDIAMBIENTAL

DOGV 5041 data 04/07/05

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 100/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, amb el requisit d'Agent Mediambiental, de la Conselleria de Territori i Habitatge.

DOGV 5148 data 02/12/05 RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 100/2005.
DOGV 5161 data 23/12/05 RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 100/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits
DOGV 5322 data 10/08/06 RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen les destinacions als participants en el concurs de mèrits núm. 100/2005. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 15 de setembre de 2006 a les 09:00 hores 
 

108/2005, GRUP A, ADM.ESPECIAL, CAPS DE SERVEI, CAPS DE SECCIÓ I TÈCNICS DE GESTIÓ DE L'ESPORT

DOGV 5055 data 22/07/05 RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 108/2005, per a la provisió llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, amb el requisit de llicenciats en Educació Física, caps de Servei, cap de Secció i nivell 24, i tècnics de Gestió de l'Esport, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
DOGV 5176 data 13/01/06 RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 108/2005.
DOGV 5207 data 27/02/06 RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 108/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits
DOGV 5233 data 04/04/06 RESOLUCIÓ de 27 de març de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 108/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, amb el requisit de llicenciats en educació física, caps de servei, cap de secció i nivell 24, i tècnics de gestió de l’esport, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 10 d'abril de 2006, a les 12:00 hores
DOGV 5234 data 05/04/06 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de març de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 108/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, amb el requisit de llicenciats en educació física, caps de servei, cap de secció i nivell 24, i tècnics de gestió de l’esport, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
 

109/2005, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC DOCUMENTALISTA

DOGV 5055 data 22/07/05 RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 109/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, tècnic documentalista.
DOGV 5103 data 29/09/05 RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, de Correcció d'Errors de la Resolució de 15 de juliol de 2005, de la mateixa Direcció General, per la qual es convoca concurs de mèrits número 109/2005, per a la provisió de llocs de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, tècnic documentalista. Sol·licituds fins el 24/10
DOGV 5176 data 13/01/06 RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 109/2005.
DOGV 5214 data 08/03/06 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es declara deserta la Convocatòria núm. 109/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, tècnic documentalista.
 

122/2005, GRUP B i A/B, ADMINISTRACIÓ GENERAL

DOGV 5109 data 07/10/05 RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 122/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup B i A/B.
DOGV 5119 data 21/10/05 RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de correcció d’errades de la resolució de 29 de setembre de 2005, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 122/2005, per a la provisió de llocs de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup B i A/B. S'obri un nou termini de presentació de sol·licituds fins el 15 de novembre de 2005
DOGV 5163 data 27/12/05 RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració autonòmica, de correcció d’errades a la Resolució de 29 de setembre de 2005, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 122/2005, per a la provisió de llocs de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup B i A/B.
DOGV 5164 data 28/12/05 RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen els membres de la Comissió de Valoració del concurs de mèrits núm. 122/2005.
DOGV 5219 data 15/03/06 RESOLUCIÓ de 7 de març de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 122/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector general, grup B i A/B. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc, els dies 20 i 22 de març de 2006, a les 10:00 hores
 

123/2005, GRUPS A i A/B, ADM ESPECIAL, ESTADÍSTICS, CAPS DE SECCIÓ I NIVELLS 20 i 22

DOGV 5109 data 07/10/05 RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits número 123/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grups A i A/B, estadístics, caps de secció i nivells 20 i 22.
DOGV 5215 data
09/03/06
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de les comissions d’Avaluació dels concursos de mèrits núms. 123/2005 i 139/2005.
DOGV 5275 data 07/06/06 RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el concurs de mèrits número 123/2005.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 12 de juny de 2006, a les 09:00 hores
 

137/2005, GRUPS A i A/B, ADM. ESPECIAL, AMB EL REQUISIT D'ENGINYERS INDUSTRIALS I ALTRES TITULACIONS, CAPS DE SECCIÓ, CAPS D'UNITAT, I NIVELLS 24 I 22

DOGV 5124

data 28/10/05

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits número 137/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grups A i A/B, amb el requisit d’enginyers industrials i altres titulacions, caps de secció, caps d’unitat, i nivells 24 i 22.
DOGV 5176 data 13/01/06 RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 137/2005.
DOGV 5233 data 04/04/06 RESOLUCIÓ de 27 de març de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 137/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grups A i A/B, amb el requisit d’enginyers industrials i altres titulacions, caps d’unitat, i nivells 24 i 22. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 10 d'abril de 2006, a les 12:00 hores
 

139/2005, GRUP A, ADM. ESPECIAL, ENGINYERS DE FORESTS

DOGV 5124

data 28/10/05

RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 139/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, enginyers de forests, de la Conselleria de Territori i Habitatge.
DOGV 5215 data
09/03/06
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de les comissions d’Avaluació dels concursos de mèrits núms. 123/2005 i 139/2005.
DOGV 5235 data 06/04/06 RESOLUCIÓ de 27 de març de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 139/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits
DOGV 5275 data 07/06/06 RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits número 139/2005.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 12 de juny de 2006, a les 10:00 hores
 

147/2005, GRUP A, ADM. ESP, AMB EL REQUISIT DE LLICENCIAT EN PSICOLOGIA I ALTRES TITULACIONS

DOGV 5138 data 18/11/05 RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 147/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, amb el requisit de llicenciat en psicologia i altres titulacions.
DOGV 5266 data 25/05/06 RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 147/2005.
DOGV 5289 data 27/06/06 RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la Convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 147/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 147/2005
DOGV 5327 data 18/08/06 RESOLUCIÓ de 9 d’agost de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el concurs de mèrits núm. 147/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, amb el requisit de llicenciat en psicologia i altres titulacions. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 2 d'octubre de 2006, a les 10:00 hores
 

150/2005, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, PERIODISTES

DOGV 5148 data 02/12/05 RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca el concurs de mèrits número 150/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector d’administració especial, grup A, periodistes.
DOGV 5287 data 23/06/06 RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la comissió d’avaluació del concurs de mèrits número 150/2005.
DOGV 5289 data 27/06/06 RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 150/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 150/2005
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el concurs de mèrits número 150/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, periodistes. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 2 d'octubre de 2006, a les 09:30 hores
 

151/2005, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INFORMÀTICS

DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits número 151/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, informàtics.
DOGV 5215 data
09/03/06
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 151/2005.
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el concurs de mèrits número 151/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, informàtics i als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 14/2000 (DOGV 5249, 02/05/06). L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 4 de maig de 2006, a les 09:00 hores
 

152/2005, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, EDUCADOR ESCOLA INFANTIL

DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 152/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, educador escola infantil, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
DOGV 5242 data 20/04/06 RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 152/2005.
DOGV 5289 data 27/06/06
 
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 152/2005. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 152/2005
DOGV 5304 data 17/07/06 RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el concurs de mèrits número 152/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, educador d’escola infantil, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 24 de juliol de 2006, a les 10:00 hores
 

161/2005, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, FACULTATIUS D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES

DOGV 5161 data 23/12/05 RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual convoca concurs de mèrits núm. 161/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, facultatius d’arxius i biblioteques.
DOGV 5259 data 16/05/06 RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de les comissions d’avaluació dels concursos de mèrits números 161/2005 i 166/2005.
DOGV 5279 data 13/06/06 RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es declara deserta la Convocatòria núm. 161/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, facultatius d’arxius i biblioteques.
 

05/2006, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ARQUITECTE TÈCNIC

DOGV 5186 data 27/01/06 RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 05/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, amb el requisit d’arquitecte tècnic i altres titulacions.
DOGV 5274 data 06/06/06 RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la comissió de valoració del concurs de mèrits número 5/2006.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 5/2006. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 5/2006
DOGV 5371 data 20/10/06 RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2006, de d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 05/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, amb el requisit d’arquitecte tècnic i altres titulacions. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 6 de novembre de 2006, a les 10:00 hores
 

19/2006, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, LLICENCIATS EN GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DOGV 5211 data 03/03/06 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 19/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, amb el requisit de llicenciats en Geografia i Història, Arqueologia, nivells 20, 22 i 24, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
DOGV 5274 data 06/06/06 RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la comissió d’avaluació del concurs de mèrits número 19/2006.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 19/2006. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 19/2006
DOCV 5246 11/01/07 RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 19/2006. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2007, a les 9:00 hores
 

20/2006, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DELINEANTS

DOGV 5211 data 03/03/06 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 20/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, delineants.
DOGV 5266 data 25/05/06 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de les comissions d’Avaluació dels concursos de mèrits núms. 20/2006, 25/2006 i 26/2006.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 20/2006. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 20/2006
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 20/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, delineants. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 2 d'octubre de 2006, a les 10:00 hores
 

26/2006, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, AJUDANTS D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES

DOGV 5226 data 24/03/06 RESOLUCIÓ de 13 de març de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits número 26/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, ajudants d’arxius i biblioteques.
DOGV 5266 data 25/05/06 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de les comissions d’Avaluació dels concursos de mèrits núms. 20/2006, 25/2006 i 26/2006.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 26/2006. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits núm. 26/2006
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destins als participants en el concurs de mèrits núm. 26/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, ajudants d’arxius i biblioteques. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 de desembre del 2006, a les 10:00 hores
 

31/2006, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC MITJÀ DOCUMENTALISTA

DOGV 5231 data 31/03/06 RESOLUCIÓ de 20 de març de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 31/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, tècnic mitjà documentalista.
DOGV 5274 data 06/06/06 RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de les comissions d’avaluació dels concursos de mèrits números 28/2006, 30/2006 i 31/2006.
DOGV 5301 data 12/07/06

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudica destinació a María Eulalia Lozano Galán, participant en el concurs de mèrits número 31/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, tècnic mitjà documentalista.L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 14 de juliol, a les 10:00 hores

 

48/2006, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INSTRUCTORS FPO DEL SERVEF

DOGV 5252 data 05/05/06 RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 48/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, instructors FPO del SERVEF.
DOGV 5351 data 21/09/06 RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de les comissions d’avaluació dels concursos de mèrits números 42/2006 i 48/2006.
DOGV 5405 data 12/12/06 RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 48/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, instructors FPO. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 10 de gener de 2007, a les 10:00 hores
 

49/2006, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, MESTRES DE TALLER

DOGV 5252 data 05/05/06 RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 49/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, mestres de taller, a la Conselleria de Benestar Social.
DOGV 5362 data 06/10/06 RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2006, de d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de d’Avaluació del concurs de mèrits número 49/2006.
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 49/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, mestres de taller, de la Conselleria de Benestar Social. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2006, a les 09:00 hores
 

54/2006, GRUP D, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, CUIDADORS

DOGV 5277 data 09/06/06 RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits número 54/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup D, cuidadors, de la Conselleria de Benestar Social.  
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la comissió de valoració del concurs de mèrits núm. 54/2006.
DOGV 5390 data 17/11/06 RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2006, de d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 54/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup D, cuidadors de de Benestar Social. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2006, a les 09:00 hores
 

57/2006, GRUP D, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, VIGILANTS D'OBRES PÚBLIQUES

DOGV 5290 data 28/06/06 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el Concurs de Mèrits núm. 57/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup D, vigilants d'obres públiques, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
DOGV 5351 data 21/09/06 RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d’Avaluació del concurs de mèrits número 57/2006.
DOGV 5390 data 17/11/06 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de de Administración Autonómica, por la que se adjudica el puesto de trabajo núm. 5.095, vigilante obras públicas, de de Infraestructuras y Transporte, convocado por resolución de esta Dirección General, concurso de méritos núm. 57/2006. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2006, a les 09:00 hores
 

58/2006, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ATS/DUI

DOGV 5297 data 07/07/06 RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 58/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, ATS/DUI.
DOGV 5309 data 24/07/06 RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, de correcció d’errors de la resolució de 26 de juny de 2006, de la mateixa Direcció General, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 58/2006, per a la provisió de llocs de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, ATS/DUE. S'obri un nou termini de presentació de sol·licituds, que serà de 15 dies hàbils
DOGV 5383 data 08/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de d’Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de d’Avaluació del Concurs de Mèrits núm. 58/2006.
DOCV 5460 data 28/02/07 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'amplia el termini establit per a resoldre la convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 58/2006. Ampliar en sis mesos el termini per a resoldre la convocatòria del concurs de mèrits número 58/2006
DOCV 5505 data 04/05/07 RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 58/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, ATS/DUI. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 de juny de 2007, a les 10:00 hores
 

stas-Iv | intersindical