Número 6.    Octubre de 2001

         
     Sumari
    
  Editorial: 2% per a sempre
  Llums i ombres dels acords sobre temporalitat
Tot sobre els acords de Mesa General i Meses Sectorials al voltant d'una solució per a l'excés de personal interí en la Generalitat
  El frau de l’INSALUD
Després de l’acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, la negociació a Madrid no compleix les expectatives de l’STSPV-Iv
Han de complir
Calendari de compliment de l’Acord de Mesa Sectorial de Funció Pública
La Intersindical avança
Es constitueix la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià
  El personal de Justicia tendrá mejora de empleo
Justicia, lejos del 10% de temporalidad, a diferencia de los demás sectores
  Allipebre
Recull de notícies breus
    

 


< anar a index intersindical / all-i-oli / ensenyament / sanitat / justícia / serveis públics >