CORREUS ELECTRONICS DEL MES DE FEBRER 2003

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

tornar a seguiment | stapv-Iv | intersindical


Funcionarització dels grups C i D

Hui día 20, en el DOGV es publica l'ordre de 14 de febrer de 2003 per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants que han superat la funcionarització dels grups C i D de titulació, i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió el pròxim dia 28 de febrer de 2003, amb efectes económics i administratius del dia 1 de març de 2003.

a) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a Alacant, c/ Doctor Gadea, núm. 10, 2a, 03003 Alacant, els qui tinguen destinació a la citada província. 

A les 9.30 hores Personal del grup D, relacionat en l'annex II.
A les 12 hores Personal del grup C, relacionat en l'annex I.

b) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a Castelló, c/ Major, núm. 78, 12001 Castelló, els qui tinguen o hagen obtingut destinació a la citada província.

A les 9.30 hores Personal del grup D, relacionat en l'annex II.
A les 12 hores Personal del grup C, relacionat en l'annex I.

c) Sala de Juntes de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, c/ Miquelet, núm. 5 (entresòl), 46001 València, els qui tinguen o hagen obtingut destinació a la citada província.

A les 9.30 hores Personal del grup D, relacionat en l'annex II. 
A les 12 hores Personal del grup C, relacionat en l'annex I.

El personal excedent haurà de prendre possessió en la província del domicili que figure en la instància de participació del present procés de funcionarització.

Valencia 20 de febrer de 2003


Diumenge, 23 de febrer:
Jornada de reivindicació contra la privatització de RTVV

La Plataforma contra la privatització de RTVV, de la qual forma part Intersindical Valenciana, ha convocat una jornada de reivindicació per al pròxim diumenge dia 23 de febrer. La jornada tindrà un caràcter festiu i respondrà al lema: Radio-televisió valenciana, pública, de qualitat i en valencià.

Com ja sabreu, el Govern de la Generalitat valenciana ha anunciat que molt prompte es faran públiques les condicions per tal de posar en mans de l'empresa privada la gestió de Canal 9. L'excusa per realitzar aquesta maniobra que contradiu greument l'esperit de la llei de creació de la RTVV és I'elevat deute que arrossega I'ens, deute que la gestió dels directors anomenats pel mateix PP ha fet arribar a límits insostenibles

No obstant això, el deute de la RTVV no seria assumit per l'empresa que es fera amb el control de Canal 9 sinó que continuaria sent públic, és a dir que els ciutadans valencians continuaríem pagant-lo fins i tot després d'haver perdut el control sobre la televisió que es va posar en marxa amb els nostres diners.

Quan es va fer pública la intenció del Govern Valencià, es va constituir Ia Plataforma contra la privatització, composta pels partits polítics Bloc, EU, Esquerra Verda, PSOE, el Grup Mixt de I'Ajuntament de València, els sindicats CC.OO, CGT, UGT, Intersindical Valenciana, el Col·lectiu de llicenciats en Filología Catalana, Escola Valenciana, el comité d'empresa i el comité de redacció de RTVV i el Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana CAVE-COVA.

Aquesta jornada pretén sensibilitzar I'opinió pública sobre aquest nou atemptat contra el patrimoni dels valencians. La Plataforma realitzarà també un seguiment jurídic del procés de privatització per intentar frenar-lo en els tribunals ja que la llei de creació de RTVV deixa ben clar que es tracta d'un mitjà de titularitat pública. Aquesta llei, que no sols deixà clar que la RTVV és pública sinó que té com a objectiu fonamental la normalització del valencià, no s'ha complit mai ja que els diferents governs de la Generalitat l'han instrumentalitzat com a eina política i no han considerat mai prioritari I'ús de la nostra llengua en la seua programació.

Es important que acudiu a la jornada de protesta per tal d'impedir la privatització i la pèrdua definitiva de control pel poble valencià de Canal 9. Us esperem! 
Diumenge 23, de febrer
12 hores. Plaça dels Furs
(darrere de les Torres de Serrans) València
Cercavila i concentració contra la privatització de Canal 9

PER UNA RTVV PÚBLICA, EN VALENCIA I DE QUALITAT!

Us adjuntem un document word amb el text del Manifest per una RTVV pública.

El PP i l'administració pública Us adjuntem l'article publicat hui, 18 de febrer, al diari Levante-EMV. I recordeu que encara hi ha convocades diverses aturades parcials cada dilluns, dimecres i divendres, fins el dia 4 de març, en què està convocada una aturada de tres hores.

18 de febrer de 2003


Sentencia sobre la valoració de l'experiencia en els concursos

El TSJCV ha dictat la sentència 90/2003, instada per CSIF, referent a la valoració en els concursos com a experiència del temps treballat en comissió de serveis. (vore)

La sentència desestima el recurs i, per tant, confirma l'ordre de barems impugnada. Les raons del ponent es poden resumir en els següents paràgrafs del fonament de dret segon:

"La comisión de servicios no es ninguno de los sistemas previstos en las relaciones de puestos de trabajo para su provisión, que son el concurso y la libre designación, y en tal sentido, el artículo 20 del TRLFPV, si bien junto a éstos recoge como procedimiento de provisión de puestos de trabajo los de comisión de servicios, adscripción provisional y el nombramiento provisional por mejora de empleo, no altera la forma de provisión de los puestos de trabajo con carácter definitivo y que son los que permiten afirmar que un funcionario es titular de un puesto, y no simplemente. que lo desempeña.

Pero esos otros procedimientos de provisión del puesto sí hace que quien lo desempeñe lo haga con plenitud, y por ello su experiencia en cuanto al trabajo que desarrolla es la misma que si lo hiciese como titular de tal puesto, y precisamente de lo que se trata es de valorar el trabajo desarrollado, la experiencia."

Conseqüències de la sentència

La sentència permet que en el futur es publiquen concursos en què es valore com a experiència el temps treballat en un lloc de treball, sense distingir entre el temps treballat com a titular i el temps treballat en comissió de serveis o adscripció provisional. Respecte dels concursos que actualment estan convocats, la sentència no té conseqüències. Els articles esmentats en la sentència (5.c.2, 6.c.2 i 7.c.2 de l'ordre de barems) diuen que:

"C) Mèrits específics

En cada convocatòria s'establiran els mèrits específics a valorar per als llocs que es convoquen i que podran consistir, alternativament o conjuntament, en els següents:

1. (Titulacions i cursos)

2. L'experiència en l'ocupació de llocs amb funcions iguals o similars, o amb nivells de responsabilitat iguals o superiors, i que es valorarà segons el que dispose la respectiva convocatòria, fins un màxim de 3 punts, a raó d'entre 0,10 i 020 punts per mes complet de serveis".

Per tant, podem concloure que:

a) Cada convocatoria pot establir o no establir com a mèrit l'experiència en un lloc de treball. De fet, tot i poder-ho fer, no s'estableixen en els concursos convocats actualment titulacions ni cursos específics.

b) Si s'estableix, com és el cas, el mèrit de l'experiència, aquesta es valorarà "segons el que dispose la respectiva convocatòria". Si bé és cert que les convocatòries esmentades han optat per un criteri restrictiu, que és el que determinava la interlocutòria del TSJ, també és cert que podia fer-ho. En definitiva, el text de la convocatòria és legal i s'ajusta al que permet l'ordre de barems i la sentència. No hi ha cap raó jurídica que obligue a modificar-ho.

17 de febrer de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


NO A LA GUERRA

Des de fa una setmana, els sindicats que mantenim la unitat d'acció dins l'Administració de la Generalitat, CCOO, UGT i STAPV-Intersindical Valenciana, hem afegit una reivindicació més en els actes d'aturada parcial que s'han celebrat en els diferents centres de treball: no a la guerra. Amb eixe propòsit, s'ha confeccionat una pancarta a València sota aquest lema signada per les tres organitzacions.

Dissabte 15 de febrer, en la manifestació contra la guerra, membres de totes tres organitzacions durem la pancarta. Convidem a totes les persones treballadores de la Generalitat Valenciana a manifestar-se amb nosaltres. Podeu buscar-nos en el bloc dels sindicats. D'altra banda, us convidem a realitzar una aturada simbòlica de cinc minuts demà, divendres dia 14 de febrer, a les 11 hores*, davant tots els centres de treball. Aquesta aturada es fa a iniciativa del personal de la Conselleria de Medi Ambient i a imitació de l'aturada que estan realitzant els companys i companyes de l'OPVI i de l'Oficina de Ciència i Tecnologia tota la setmana. Des de STAPV-Iv volem donar les gràcies als companys i les companyes i saludem aquestes iniciatives que demostren que, lluny del que es pensa moltes vegades, els funcionaris i les funcionàries estem ben vius.

*Recordeu que demà, a les 10:30 hores, hi ha una aturada parcial davant la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a la que també està convocada la conselleria de Benestar Social i l'IVAP.

Convocatòries d'altres comunitats autònomes

Per si és del vostre interés, a la nostra seu teniu disponibles les bases i les instàncies per a les convocatòries de borses de treball a la Comunitat Foral de Navarra:

- Enginyers Forestals: fins el 27 de febrer  
- Llicenciats/des en Química: fins el 25 de febrer

D'altra banda, la Universitat Pública de Navarra convoca proves selectives per a 7 places de subaltern. Termini obert fins el 2 de març.

13 de febrer de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Convocatòries per al grup A d'Administració General

    S'han publicat en el DOGV d'11 de febrer de 2003 les ordres de 30 de gener de 2003, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòries 01/00 (torn lliure), 02/00 (torn de personal discapacitat) i 03/00 (torn de promoció interna), per la que es convoquen proves selectives d'accés al grup A d'Administració General (OPE 2000).

    El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils (fins el 6 de març) i el procediment de selecció serà el de concurs-oposició (consta d'una fase d'oposició eliminatoria, i d'una fase de concurs de caràcter obligatori).

    Teniu tots els detalls en el document word adjunt (vore) i, per supost, en la nostra pàgina web.

Altres convocatòries

    Sembla que es confirma que Funció Pública té intenció de publicar totes les convocatòries de l'oferta d'ocupació pública de 2000 entre febrer i març d'enguany. Això inclou les corresponents convocatòries de promoció interna, que en el cas dels grups B, C i D d'Administració General són per reconversió.

Funcionarització dels grups C i D

    La Direcció General de Funció Pública té previst que la presa de possessió com a personal funcionari del personal laboral dels grups C i D siga el proper 28 de febrer, amb efectes d'1 de març. Encara no se sap quan es publicarà en el DOGV l'ordre de nomenament, però tot indica que serà la setmana del 17 al 21 de febrer.

Guerra no

    Intersindical Valenciana convoca, junt a moltes altres entitats, la manifestació contra la guerra preventiva contra Irak que se celebrarà a València el proper dissabte, 15 de febrer, a les 18:00, des de la plaça de Sant Agustí. Us esperem allí a tots i totes. La guerra mai no és un mètode per a solucionar cap conflicte.

11 de febrer de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Pla de Formació contínua.

    El pròxim dia 10 de febrer es publica en el diari oficial de la Generlalitat Valenciana el Pla de Formació Contínua de l'Administració del Consell, sanitaris, docent i personal d'Administració i Serveis de les 5 Universitats de la Comunitat Valenciana.

Convocatòria 32/1999.

Publicat en el DOGV del 6 de febrer, llista provisional d'admesos i exclosos de les proves selectives d'accés al grup D (conductor-mecanic promoció interna).

Convocatòria 31/1999.

Publicat en el DOGV del 6 de febrer, llista provisional d'admesos i exclosos de les proves selectives d'accés al grup D (conductor-mecanic accés lliure).

Convocatòria 40/1999.

Publicat en el DOGV del 6 de febrer, llista provisional d'admesos i exclosos de les proves selectives d'accés al grup A informàtics (sistemes lògics i físics) procés especifico previst en la disposició transitòria 1a de el Decret 33/99..

7 de febrer de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Contestació a CCOO

    No és l'estil de STAPV-Intersindical Valenciana iniciar polèmiques amb altres sindicats, ja que reconeguem que totes són organitzacions de treballadors i treballadores, amb les que ens uneixen més coses de les que ens separa. Tanmateix, el correu electrònic enviat dimarts 4 de febrer des del servidor de FSAP-CCOO suposa un atac directe a aquest sindicat que no podem deixar passar sense contestació. Hem esperat prudentment durant 24 hores la rectificació demanada a CCOO i no s'ha produït.

A qui aprofita que CCOO i STAPV-Iv es barallen?

    Òbviament, a l'Administració de la Generalitat, que aconseguiria trencar la unitat d'acció que tant de mal li està fent. Ja ho han intentat en diverses ocasions al llarg de la mobilitzacions, presentant acords que suposadament havien signat CSIF i CCOO. Aquest darrer sindicat ho va desmentir, i la resta de sindicats de la unitat d'acció, UGT i STAPV-Iv, ens ho vam creure, perquè era la nostra obligació ser lleials als que manifestaven lleialtat a la unitat d'acció. Però ja llavors la premsa va parlar de compromisos concrets als que hauria arribat amb la DG de la Funció Pública una persona amb nom i cognoms en nom de CCOO, d'esquenes a la resta d'organitzacions, i STAPV-Iv tampoc no hi va dir res.

    Tot açò fa pensar que hi ha una tendència dins de CCOO partidària de pactar ja amb Funció Pública i d'abandonar immediatament la unitat d'acció amb la resta de sindicats. Aquesta tendència (que té nom i cognoms) està disposada a fer el que calga per a dinamitar la relació entre els tres sindicats i que fora un altre (preferiblement STAPV-Iv) qui trencara la unitat d'acció, per tal de poder pactar tranquil·lament amb el PP la "pau social", que els "irresponsables" d'UGT, STAPV-Iv i una part important de FSAP-CCOO estan "posant en perill". Eixa manera de pensar no solament és minoritària al seu sindicat, sinó que va en contra del que opinen majoritàriament els treballadors i les treballadores de la Generalitat, si hem de fer cas a les opinions arreplegades en les diferents assemblees.

Per la unitat sindical

    Per la unitat sindical, STAPV-Iv ha moderat les seues manifestacions. Quan CSIF, CCOO i UGT pacten un acord impresentable en l'Administració de l'Estat, STAPV-Iv va cuidar en tot moment que la seua oposició al pacte no fora un obstacle per a mantenir la unitat d'acció en la Generalitat. Si no fora així, ¿per què havíem d'explicar que les seccions valencianes dels tres sindicats s'havien oposat al pacte? ¿Què guanyava STAPV-Iv com a sigla particular? No ferem demagògia llavors, ni la fem ara, ni l'hem feta mai. I això li pesa a qui no té la mateixa pràctica.

Per la unitat sindical, pels interessos comuns de treballadors i treballadores,

    STAPV-Iv i la INTERSINDICAL VALENCIANA en el seu conjunt va obviar fa mesos un atac furibund provinent de la mateixa font que el d'ahir: el mateix servidor de correu i la mateixa persona. S'atacava la nostra organització per consultar el personal sobre la conveniència de convocar la vaga general o no fer-ho. Per a algunes persones, la discrepància no té dret a existir. A eixes persones, quan són de dretes, se'ls anomena feixistes. Quan son d'esquerres, estalinistes. Són en tot cas, totalitàries. En aquell cas, el que posava frenètic a l'autor del correu de CCOO era que "gosarem" preguntar, consultar, sobretot perquè deixàvem oberta l'opció de dir "no" a la vaga. És evident que eixa persona no entendrà mai l'essència de la nostra pràctica sindical.

    Per la unitat sindical, STAPV-Iv no va a abandonar l'acció conjunta amb CCOO i UGT per a continuar reclamant un acord digne que camine decididament cap a les 35 hores, les pagues extres completes, la clàusula de revisió salarial i el compliment dels acords.

El problema de les eleccions

    El correu que contestem acusa CGT i STAPV d'unes actuacions que, si fem cas a eixe correu, són d'una perversió que deixa el Marqués de Sade a l'altura dels xiquets de les escoletes. Si us interessa, us adjuntem un document Word (vore) amb explicacions referents als problemes que han sorgit al voltant de les eleccions. Només volem apuntar que es tracta de discrepàncies no fonamentals, que sempre hem mantingut en un grau baix de conflictivitat, que eren explicades als diferents responsables de cadascun dels sindicats i que, al capdavall, a ningú interessa ara que esdevinguen el centre de la discussió ni de la polèmica.

    Amb correus com el d'ahir de CCOO, només es contribueix a la degradació de la confiança dels treballadors i treballadores en els sindicats, desincentivant la participació en les mobilitzacions i en les eleccions sindicals, fins i tot l'afiliació als sindicats. Ajuda, en definitiva, als enemics dels sindicats i de l'autoorganització dels treballadors i les treballadores, als qui diuen que "todos son iguales", en definitiva, a l'actual Govern de la Generalitat.

6 de febrer de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana

 

tornar a seguiment | stapv-Iv | intersindical