correus electrònics


index correus electrònics

DESEMBRE 05

dll dm dc dj dv ds diu
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Sumari

 

23/12/05

Algunes convocatòries limiten injustificadament la participació.
 

22/12/05

Uns "follets informàtics" fan malbé el correu de STAPV-Intersindical Valenciana. Publicades les Relacions de Llocs de Treball de la Generalitat. Llistats d'admesos i exclosos a les proves selectives: Tècnics en Documentació, Tècnics Gestió d'Esport, Agents Mediambientals, i Agents de Qualitat Ambiental.
 

21/12/05

El termini de presentació de sol·licituds comencà el divendres, 16 i acaba hui, 21 de desembre. Convocat un procés de selecció de personal laboral temporal per a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració. Convocatòria de Xúquer Viu i altres organitzacions.
 

19/12/05

Promoció interna del grup E al D d'Administració General. Promoció per reconversió: en què es convertiran els llocs de subaltern?.
 

16/12/05

DOGV de 16 de desembre: Proves selectives informàtics i educadors infantils, concursos d'educador escola infantil i informàtics i més coses.
 

16/12/05

S'unifiquen els dos tipus de formació existents fins el moment. Negociació del pla de formació de la Generalitat Valenciana. Unes 20.000 persones es manifesten a favor de l'ensenyament públic.
 

13/12/05

L’administració dóna per negociades les seues propostes a pesar de l’oposició sindical. La Mesa Sectorial finalitza sense cap acord. Altres qüestions. Publicada la Llei que crea el cos d’Advocats.
 

02/12/05

Pasión de ayudas sociales: nou culebrot de gran èxit. Convocatòries de concursos i resolucions diverses. Proves selectives per a periodistes. 
 

01/12/05

La reunió "monogràfica" posa en evidència les mancances del foro negociador. A la CCT li cal una revisió en profunditat.

   
     
 
 

   
  Algunes convocatòries limiten injustificadament la participació
 
STAPV-Intersindical Valenciana s'ha dirigit a la Direcció General d'Administració Autonòmica (àlies Funció Pública) per tal de comunicar-li que dues convocatòries recentement publicades limiten injustificadament la participació de determinat personal que, amb unes altres bases, ho podria fer sense cap problema:

La primera és la del Concurs de trasllats 152/2005, per a Educadors d'Escola Infantil. En aquest concurs, la base primera diu:

Primera. Participants
1r. Els qui concursen han d'estar en possessió dels requisits exigits en la classificació dels llocs de treball que sol·liciten, i mantenir-los durant tot el procés, fins el dia de la pressa de possessió. (...)

Aparentent és correcte, veritat? Doncs no: resulta que entre els requisits està FP de segon grau, especialitat en Educació Infantil o equivalent. I resulta que la majoria del col·lectiu, que són funcionaris de carrera i tenen una antiguitat mínima de dotze anys, no la tenen, ja que no se'ls va exigir per a l'ingrés. Fins i tot es dóna la paradoxa que moltes persones tenen una titulació superior dins de la mateix àrea de coneixements (diplomatura en magisteri), i no els aprofita de res. Aquest és un dels problemes que es podria resoldre amb l'aprovació d'una llei de cossos: podrien concursar totes les persones que pertanyen al cos d'educadors d'educació infantil, per exemple.

En aquest cas, la Direcció General va a considerar el problema i s'està plantejant la possible publicació d'una correcció.

El segon cas que us comentem és el de les Convocatòries 78 i 79/04, de promoció interna del grup E al D d'Administració General. Resulta que els titulars de llocs amb denominació subaltern resident, subaltern supervisor, vigilant i aquells funcionaris de carrera que ocupen llocs de caràcter laboral, igual que els que no siguen titulars amb destinació definitiva d'un lloc de treball, hauran de participar prèviament en el concurs de provisió de llocs adscrits al grup D d'Administració General que a l'efecte es convoque, i seran nomenats en els llocs que obtinguen.

En els dos últims supòsits, quan no es té lloc amb destí definitiu o quan el destí és laboral, és normal que les persones aprovades hagen de concursar. Però els tres primers supòsits no s'entenen de cap de les maneres, en particular si es té en consideració l'objectiu final de la reconversió de les places de personal subaltern al grup D. El propòsit de les reconversions és que al final del procés tot el col·lectiu siga del grup D, no de l'E, mantenint les funcions que siguen necessàries dins de l'ocupació pública de la Generalitat. En eixe context, no té sentit que les places de subaltern resident, subaltern supervisor o vigilant no es transformen en, posem per cas, auxiliar de serveis resident, auxiliar de serveis supervisor o auxiliar de serveis vigilant, amb l'adaptació de funcions pertinent.

De tot açò hem enviat comunicació a la Direcció General d'Administració Autonòmica, i esperem que facen el cas que les companyes i els companys es mereixen.

I recorda:

Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General. Si ja tens el model d'instància per a la consulta, envia-nos-el. Si no el tens i vols que te l'enviem, dis-nos-ho a tornada de correu.

 

Bon Nadal i
Feliç any 2006,
75 aniversari de la II República

 

23 de desembre de 2005
 
 

   
  Uns "follets informàtics" fan malbé el correu de STAPV-Intersindical Valenciana

Com que açò de la tècnica és molt complicat i qui més i qui menys no té ni idea de com funciona realment el correu electrònic, resulta que des del divendres passat, dia 16, us hem enviat diversos correus electrònics que han arribat a alguns llocs i a uns altres ha arribat sense contingut, només amb el membret del Sindicat i les adreces. Hem descobert que el problema és que el text està ocult, el que passa és que no sabem perquè ho està enviant així el progama de correu.

Per a poder visualitzar els correus podeu fer tres coses:
a) "Clicar" la tecla de "reenviar" els nostres correus: us apareixerà el text complet.
b) "Clicar" la següent adreça electrònica; és la de la nostra pàgina web, on es recolleixen sempre els correus electrònics que us enviem i on podeu consultar sempre les informacions que han estat trameses per correu: http://stapv.intersindical.org/correus/correus1205.htm
c) Si no funcionara la primera opció o no teniu lliure accés a internet, també ens podeu demanar que us reenviem els correus, i ho farem el més aviat possible.
Els correus que han tingut problemes de visualització tenien els següents continguts:

16/12/05 matí:
 • Negociació del pla de formació de la Generalitat Valenciana: S'unifiquen els dos tipus de formació existents fins el moment. 
 • Unes 20.000 persones es manifesten a favor de l'ensenyament públic.
16/12/05 vesprada:
 • DOGV de 16 de desembre: Proves selectives informàtics i educadors infantils, concursos d'educador escola infantil i informàtics i més coses.
19/12/05:
 • Promoció interna del grup E al D d'Administració General. Promoció per reconversió: en què es convertiran els llocs de subaltern?.
21/12/05:
 • Convocat un procés de selecció de personal laboral temporal per a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració: El termini de presentació de sol·licituds comencà el divendres, 16 i acaba hui, 21 de desembre.
 • Convocatòria de Xúquer Viu i altres organitzacions.

Publicades les Relacions de Llocs de Treball de la Generalitat

El DOGV d'ahir, 21 de desembre, va publicar la Resolució de 12 de desembre del 2005, del director general d'Administració Autonòmica, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de l'administració al servei del Consell de la Generalitat Valenciana. Com ja sabeu, es van negociar la setmana passada en la Mesa Sectorial i STAPV-Intersindical Valenciana ja ha anunciat el recurs contenciós.

D'altra banda, us agrairem que reviseu aquelles parts de les RLTs que conegueu millor, per tal de detectar problemes o disfuncions en les classificacions, i ens ho feu saber per a properes negociacions. Entre totes i tots ho farem tot!

Llistats d'admesos i exclosos a les proves selectives: Tècnics en Documentació, Tècnics Gestió d'Esport, Agents Mediambientals, i Agents de Qualitat Ambiental.

El DOGV de hui, 22 de desembre, publica diverses resolucions de 13 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés a:

I recorda:

Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General. Si ja tens el model d'instància per a la consulta, envia-nos-el. Si no el tens i vols que te l'enviem, dis-nos-ho a tornada de correu.

22 de desembre de 2005
 


 

   
 

El termini de presentació de sol·licituds comencà el divendres, 16 i acaba hui, 21 de desembre

Convocat un procés de selecció de personal laboral temporal per a l'Institut Valencià de Conservació i Restauració

L'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Comunitat Valenciana és un ens públics creat en 1999 que fins ara no ha tingut activitat, per causes que no se saben, però que tenen a veure amb les pugnes polítiques dins el Partit Popular. Doncs bé, ha anunciat la selecció de determinat personal que us relacionem a continuació:

 • Tècnic de Gestió Jurídico-econòmica
 • Coordinador de Belles Arts
 • Tècnic de Pintura Mural
 • Tècnic de Pintura de Cavallet i Aanalítica
 • 2 secretàries de direcció
 • Auxiliar administratiu
 • Subaltern
Com veieu, algunes d'aquestes places haurien de ser cobertes per personal propi de la Generalitat, bé siga de carrera, bé siga de les borses de treball existents. Per això, STAPV-Intersindical Valenciana s'ha dirigit ja a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i a la de Justícia, Interior i Administracions Públiques per a rebre les explicacions oportunes.

La convocatòria és del tot irregular, ja que no solament estan "saltant-se" les borses de la Generalitat, sinó que el termini ha estat només de quatre dies: de divendres 16 a dimecres 21 de desembre. A més, només s'ha fet publicitat a la seu de Museu de Castelló, que també és la seu de l'Institut, però no s'ha publicitat ni tan sols a les seus de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de la que depén aquest organisme.

En fi, si encara arriba alguna persona, presenteu una sol·licitud per a participar si us interessa. STAPV-Intersindical Valenciana, per la seua banda, farà totes les gestions per esmenar totes aquestes irregularitats, que s'anul·le el procediment i que, en cas que fora preceptiu realitzar-lo, es faça amb totes les garanties.

Convocatòria de Xúquer Viu i altres organitzacions

S'ha convocat una Concentració el dijous, 22 de desembre, a les 18:30 hores a València, a la Plaça de la Mare de Déu, sota els següents lemes:

-No a la LUV
-Blasco dimissió
-Moratòria urbanística ja

I recorda:

 • Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General

21 de desembre de 2005
 


 

   
  Promoció interna del grup E al D d'Administració General

El DOGV de 19 de desembre de 2005 publica dues Ordres de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals convoca processos selectius d'accés al grup D, sector administració general, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places:
 • Convocatòria 78/04, pel sistema d'oposició: Esta convocatòria ofereix un total de 150 places, a les que accediran les persones que aproven una oposició consistent en un examen sobre el temari de 12 temes que es publica amb la convocatòria
 • Convocatòria 79/04, pel sistema de curs selectiu*: Esta convocatòria ofereix també 150 places, a les que accediran les persones que superen un curs selectiu amb examen eliminatori final sobre el mateix temari de 12 temes que es publica amb la convocatòria i que constitueixen el contingut del curs selectiu. Per a accedir al curs, es realitza un concurs de mèrits previ, ja que solament poden cursar-lo les 150 persones amb major puntuació, segons el barem que també consta en la convocatòria.
* atenció: per error la redacció de l'entradeta en el sumari del DOGV diu que també és per oposició, quan el cert és que és per curs selectiu.
El termini de presentació d'instàncies és comú a les dues convocatòries i és de 20 dies hàbils, per la qual cosa el termini acaba el dia 12 de gener de 2006.

Promoció per reconversió: en què es convertiran els llocs de subaltern?

Aquestes convocatòries suposen la reconversió de la mateixa plaça que ocupa cada persona aprovada en una del grup D, nivell 12 i complement específic E005 o E015 segons la dedicació horària. Els llocs classificats amb un complement específic superior al E015, mantindran el que tingueren assignat en la classificació en el moment del nomenament. El lloc de treball serà, doncs, el mateix, només que es canviarà la denominació, que passarà de "subaltern/a" a "auxiliar de serveis" i les noves funcions seran les següents:
 • Manejar equips i ferramentes ofimàtiques, així com fotocopiadores i altres màquines anàlogues.
 • Classificació i arxiu de documents i correspondència, així com executar i fer el seguiment de les tasques i procediments administratius de tràmit.
 • Traslladar documents i objectes no pesats.
 • Controlar els accessos als edificis i dependències i atenció al públic, així com obrir i tancar els centres i edificis, amb les seues tasques inherents, si s'escau, sempre que les necessitats organitzatives i de personal ho requerisquen, d'acord amb les instruccions dels responsables.
 •  Qualsevol altra funció accessòria a estes que implique nivells de coneixements, habilitat i esforç semblant en relació amb el contingut del lloc.
No obstant això, els titulars de llocs amb denominació subaltern resident, subaltern supervisor, vigilant i aquells funcionaris de carrera que ocupen llocs de caràcter laboral, igual que els que no siguen titulars amb destinació definitiva d'un lloc de treball, hauran de participar prèviament en el concurs de provisió de llocs adscrits al grup D d'administració General que a l'efecte es convoque, i seran nomenats en els llocs que obtinguen.

19 de desembre de 2005
 
 

   
  DOGV de 16 de desembre

Proves selectives informàtics i educadors infantils, concursos d'educador escola infantil i informàtics i més coses

El DOGV de hui publica les següents Convocatòries de proves selectives:

També publica els concursos 151/2005 i 152/2005, grup C, administració especial, informàtics i educador d'Escola infantil, així com les resolucions per les quals es nomena tribunal per a les proves selectives d'accés al grup B, assistent social/diplomat treball social, torn lliure, discapacitats i promoció interna.
   
El mateix DOGV de hui publica les llistes definitives d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés a:

I recorda:
 • Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General
16 de desembre de 2005
 
 

   
 

S'unifiquen els dos tipus de formació existents fins el moment

Negociació del pla de formació de la Generalitat Valenciana

El pròxim dia 19 de desembre els diferents sindicats estan convocats a la firma del Pla de formació de la Generalitat Valenciana. Com a novetat hem d'informar que enguany s'unixen els dos tipus de formació existents, la formació contínua i la continuada o especialitzada, per la qual cosa tindrem una única oferta formativa. En ella s'elimina la priorització que fins ara realitzaven les conselleries sobre la formació especialitzada o continuada, així que haurem d'ajustar la petició de cursos tant a les nostres necessitats personals com a les de l'organisme de pertinença.

En tot cas, agrairíem que aquelles persones que tinguen interés tant personal com laboral de realitzar d'algun tipus de curs en concret, us poseu en comunicació amb nosaltres per a poder aportar les vostres necessitats el pròxim dia 19 a la reunió de formació. Esperem la vostra col·laboració.
 

Unes 20.000 persones es manifesten a favor de l'ensenyament públic

El 14 de desembre 20.000 persones s'han manifestat en defensa de l'ensenyament públic. Les mobilitzacions han tingut lloc en València, Alacant, Castelló i Benicarló per fer palesa reivindicació d'una escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat.

Les organitzacions convocants han reclamat un sistema educatiu per a tots i totes que garantisca l'equitat i la igualtat d'oportunitats i que assegure la justa compensació de desigualtats perquè tot l’alumnat assolisca l'èxit escolar, unes condicions d'igualtat en l'accés i en l'escolarització i que tots els centres assumisquen la seua responsabilitat social. Les organitzacions convocants consideren que el dret a l’educació suposa molt més que una simple elecció de centre. A més a més, consideren que la xarxa de centres de titularitat pública, des de l'Educació Infantil, ha de ser l'eix vertebrador del sistema educatiu.

En la manifestació s'ha fet sentir la veu d’una àmplia majoria social que es manifesta en favor de l’Escola Pública: una escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat, com la millor garantia per a construir una societat més equitativa, integrada i solidària.

En la pancarta de la manifestació de València es trobaven Diego Gòmez (President de Escola Valenciana), Glòria Marcos (coordinadora d'Esquerra Unida del País Valencià), Enric Morera (secretari general del Bloc Nacionalista Valencià), Agustí Cerdà (president d'Esquerra Republicana del País Valencià), Carles Arnal (diputat a Corts Valencianes per l'Entesa i membre d'Els Verds - Esquerra Ecologista), Purificación Peris (Els Verds del País Valencià), Miguel Àngel Ferris (Federació d'Ensenyament de CGT), Vicent Bataller (President de la Federació de MRPs), Marga Sanz (secretària general de PCPV), Xelo García (STEPV-Iv). A més a més, en la manifestació estaven membres del BEA, Sindicat d'Estudiants, CEPC, Espai Alternatiu, així com altres representants dels partits convocants com Joan Ribó, Dolors Pérez, Ramon Cardona, Pepa Chesa, Joan Mansanet, Antonio Montalbán, Rafa Pla, Amadeu Sanchis, Joan Barrés...

El parlament final a València l'han fet Diego Gómez i Laura Font; a Alacant Joan Pérez i a Castelló un estudiant.

Les organitzacions convocants s'han mostrat molt satisfetes per la gran participació i per l'èxit de la mobilització. També volen agrair l'esforç de totes les persones que s'han desplaçat a Alacant, València, Castelló i Benicarló des de les mateixes ciutats o des de pobles i comarques allunyades.

Les organitzacions convocants han estat: Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes Penyagolosa de Castelló. FAPA Penyagolosa. Federació Escola Valenciana. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià. Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV-Iv). Confederació General del Treball (CGT). Sindicat d’Estudiants (SE). Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). Coordinadora d’Estudiants del Països Catalans (CEPC). Valencians pel Canvi. Esquerra Unida del País Valencia (EUPV). Bloc Nacionalista Valencià (BLOC). Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). Partit Comunista del País Valencià (PCPV). Els Verds del País Valencià. Els Verds – Esquerra Ecologista. Espai Alternatiu. Partit Comunicat dels Pobles d'Espanya del País Valencià (PCPE). Candidatura d'Unitat Popular (CUP). Esquerra i País Jove. Izquierda Republicana. Casal Jaume I d'Elx. DEPREN. Europa Laica. Coordinadora País Valencià per la República. MRP CODERI i nombroses organitzacions socials, educatives i associacions de pares i mares de l'alumnat.

I recorda:

 • Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General
16 de desembre de 2005
 
 

   
 

L’administració dóna per negociades les seues propostes a pesar de l’oposició sindical
 

La Mesa Sectorial finalitza sense cap acord

Ahir, 12 de desembre, es va reunir la Mesa Sectorial de Funció Pública per a tractar sobre el pas del personal de la Inspecció de Serveis Sanitaris i de Salut Pública a les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, així com les Relacions de Llocs de Treball (RLTs).

En primer lloc, es va tractar sobre les RLTs. Les organitzacions sindicals en general i STAPV-Intersindical Valenciana en particular van rebutjar donar el seu vist-i-plau a les relacions. Es va posar de manifest la ineficàcia de l’actual procediment de la Comissió de Condicions de Treball (CCT), que crea frustració en les organitzacions sindicals que presenten propostes i molt més en el personal que no veu cap resposta a les seues reivindicacions que habitualment són més que justes. La part positiva és que per primera vegada es publicaran les RPTs dues vegades en un sol any. L’Administració va admetre que el procediment no és satisfactori i que per això havia proposat la modificació de la normativa que regula la CCT.
 
STAPV-Intersindical Valenciana va anunciar la presentació d’un recurs contra les RPTs. Entre les raons està, entre d’altres, i per posar només un exemple, el fet que TOTS els llocs de cap de servei de la conselleria de Territori i Habitatge estan classificats per a la seua provisió per Lliure Designació, contravenint la Llei de la Funció Pública Valenciana.

En segon lloc es va tractar conjuntament sobre els decrets que presentava la conselleria de Sanitat del pas de determinat personal a Institucions Sanitàries. Els sindicats STAPV-Intersindical Valenciana, CCOO, UGT i IGEVA van rebutjar donar el seu vist-i-plau, en raó a que no queda gens clar en quina situació van a quedar les persones que passen, ja que per un costat van a mantenir la seua condició de personal funcionari, no passant per tant a ser personal estatutari, amb la qual cosa constituiran un tertium genus, un grupet estrany de funcionaris rodejats d’estatutaris. Això comporta que no se’ls faça massa cas en la Mesa Sectorial de Sanitat, amb l’agreujant que se’ls aplicaran les normes i acords de la resta de personal funcionari. D’altra banda, no quedava clara ni tan sols la situació en què queda el personal en el registre de Funció Pública, i, en conseqüència, si poden tornar a l’Administració del Consell mitjançant concurs o reingrés.

STAPV-Intersindical Valenciana i CCOO vam coincidir en que era prematur i vam proposar la creació d’una mesa tècnica dependent de la Mesa General per a treballar els textos i que finalment fora la Mesa General qui acordara el que fora procedent, ja que aquests assumptes afecten dues meses sectorials. L’Administració va rebutjat “perdre més temps” en aquest assumpte. A pesar de la postura majoritària de la part sindical, l’Administració va donar el tràmit de negociació d’ambdós decrets per acomplit, de forma que continuarà el seu tràmit.

Altres qüestions
 
Aprofitant que estaven els representants de Funció Pública, es va sol·licitar informació sobre els següents assumptes:

-Promoció interna del grup E al D d’Administració General: Funció Pública va anunciar que es publicarà la convocatòria el proper dilluns, dia 19 de desembre, en el DOGV.

-Concurs grup E de personal laboral (per mobilitat horitzontal): es publicarà abans de finalitzar l’any (aclariren que es referien al 2005).

-STAPV-Intersindical Valenciana va preguntar quan es preveia la convocatòria de la Mesa General que ha de donar les directrius generals per a la distribució del 0,3 i 0,4%, d’acord amb el que preveu el propi Acord de 25 d’octubre, de Mesa General, per tal de, amb posterioritat, convocar les meses sectorials que acorden la forma concreta de distribució de les quantitats totals corresponents. Funció Pública va dir que els seus assessors tècnics informaven que la interpretació de STAPV-Intersindical Valenciana semblava ser correcta (¡bé!), però que prenien nota per a convocar “quan puguera el conseller” i que, en tot cas, els informaven que calia esperar a que estiguera la Llei de Pressupostos aprovada (???) per tal de negociar el repartiment de les quantitats.

El Sindicat va rebutjar aquesta darrera al·legació, ja que cal anar treballant propostes amb trellat, i va reclamar la constitució d’una mesa tècnica per a anar treballant propostes. Recordeu que la proposta de STAPV-Intersindical Valenciana és sumar ambdós percentatges (0,3%+0,4%=0,7%) i distribuir-la de forma lineal, ja que per un costat és la fórmula més senzilla per al càlcul (la quantitat resultant incrementaria l’import de cadascun dels complements específics) i per un altra és la més justa, donat que ja hi haurà un part de l’increment de retribucions que serà proporcional (el 2% general més la part del complement de destí en paga extra), i la pèrdua constant de poder adquisitiu ha castigat més les rendes més baixes.

Publicada la Llei que crea el cos d’Advocats
 
El DOGV de 12 de desembre publica la Llei 10/2005, de la Generalitat Valenciana, d’Assistència Jurídica a la Generalitat Valenciana. Aquesta llei crea un nou cos, el d’Advocats o Advocades de la Generalitat Valenciana. De nou es separa una part de la plantilla del grup A d’Administració General per a constituir un cos d’Administració especial.

STAPV-Intersindical Valenciana va manifestar en el seu moment les seues reticències a la creació de nous cossos sense l’existència d’una llei de cossos general que dóne coherència al sistema de funció pública de la Generalitat. No obstant això, va donar el seu vist-i-plau, advertint que seria la darrera vegada, en atenció a que els sistemes d’accés del personal que fins el moment atenia les funcions de representació i defensa en judici al nou cos van ser consensuats amb el propi personal, variant significativament la primera proposta de la Generalitat.
 
I recorda:
 • Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General
 • El 14 de desembre: manifestacions i concentracions per l'Escola Pública:

PER UNA ESCOLA PÚBLICA,VALENCIANA, DEMOCRÀTICA, LAICA I DE QUALITAT

Dimecres, 14 desembre:

-12h. València. Facultat d’Història: Manifestació d’estudiants

-19.00h. Manifestacions i concentracions:
    * Alacant: escala de l’IES Jorge Juan
    * València: plaça de la Mare de Déu
    * Castelló de la Plana: plaça Maria Agustina (Delegació del Govern)

ADHESIONS A: sialescolapublica@latinmail.com

13 de desembre de 2005
 


 

   
 
Pasión de ayudas sociales: nou culebrot de gran èxit

La convocatòria d'Ajudes socials per al personal  laboral o que va ser laboral entre 2000 i 2004 va camí de fer història per les confusions que conté. Anem a pams:

Primer van publicar una Ordre de convocatòria el dilluns 28. Com que només donava 10 dies, i damunt en època de ponts (Constitució i Immaculada, alguns sindicats (entre ells, STAPV-Intersindical Valenciana), es van afanyar diligentment a comunicar-ho al personal, afliliat o no.

A l'endemà, 29 de novembre, es corregia eixa Ordre, i es publicava una altra de ben diferent. No solament es modificaven un o dos punts en la seua redacció, sinó que canviava quasi per complet. Un dels canvis més significatius era el referent al pagament de les ajudes corresponents als anys 2001 i 2002. Si bé és cert que en la primera Ordre ja deia que no s'anaven a pagar immediatament, ara deia que:
"Article 4.5. El repartiment de les ajudes corresponents als anys 2001 i 2002 es durà a terme per la COFOSO, en la forma establida en els apartats anteriors, després de la determinació de la seua quantia i de la publicació de la corresponent Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en 2006 i 2007, respectivament."
Si es té en consideració que la convocatòria d'ajudes socials es publicava mitjançant una Ordre, era d'allò més lògic pensar que ara no s'estaven convocant les corresponents a 2001 i 2002, sinó que aquestes es pagarien després d'una nova convocatòria d'ajudes socials. Sobretot si atenem a que en el punt anterior (article 4.4) es deia que "la comissió redactarà la proposta de resolució relativa a les ajudes socials dels anys 2000, 2003 i 2004, i l'elevarà al conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, el qual procedirà a dictar la resolució corresponent, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana." Si el repartiment s'anava a fer per resolució per a uns anys, i per als altres es reservava una ordre, lògicament es podia pensar que hi hauria una nova convocatòria.

Els primers dubtes els va plantejar el fet que el model d'instància continuava mantenint la sol·licitud per a tots els anys, de 2000 a 2004. Resulta evident que l'ordre de convocatòria és confusa i ambigua, ja que per un costat sembla dir que només afecta tres anys i per l'altre, que afecta cinc anys. Sobretot perquè en cap paràgraf del text s'aclareix quins anys es convoquen, sinó que remet al model de sol·licitud.

Consultada Funció Pública i repasada amb lupa l'ordre de convocatòria, podem traure com a conclusió que cal sol·licitar tot el temps al que cada persona té dret, entre 2000 i 2004, inclosos els anys 2001 i 2002, perquè és el que diu el model de sol·licitud, al que es remet l'article 3.1 de la Ordre de convocatòria d'ajudes socials.
 
Convocatòries de concursos i resolucions diverses

El DOGV de 2 de desembre publica moltes resolucions relacionades amb concursos de trasllats:
 • Resolucions de 24 de novembre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per les quals s'amplia el termini establit per a resoldre la Convocatòria dels Concursos de Mèrits núm. 67/2005, 68/2005, 84/2005.
 • Resolució de 28 d'octubre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el concurs de mèrits núm. 150/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector d'administració especial, grup A, periodistes.
 • Resolució de 31 d'octubre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 148/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup C/D, caps de negociats, de distintes conselleries i organismes (11 places).
 • Resolució de 31 d'octubre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 149/2005 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup B/C, caps d'unitat i equivalents (13 places).
 • Resolució de 24 de novembre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es designen membres de la Comissió d'Avaluació del concurs de mèrits núm. 100/2005.

Proves selectives per a periodistes

El DOGV de 2 de desembre també publica les Ordres de 24 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals es convoquen proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Periodistes:

I recorda:
 • Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General
 • El 14 de desembre: manifestacions i concentracions per l'Escola Pública
2 de desembre de 2005
 
 

   
 

La reunió "monogràfica" posa en evidència les mancances del foro negociador

A la CCT li cal una revisió en profunditat

Adjunt al present correu us fem arribar un document pdf amb l'informe sobre la sessió de novembre de la Comissió de Condicions de Treball (CCT). Comprén dos tipus de sessions:

 • Les sessions ordinàries: 16 i 17 de novembre
 • La sessió "monogràfica" del dia 18
Com us vam explicar en el correu de divendre, 18 i tornem a recalcar en l'informe, cal una modificació de la CCT o no valdrà de res l'assistència i la presentació de propostes. Funció Pública diu estar disposada a canviar coses. Ja veurem si això es concreta o són bones paraules. Continuarem informant.

Què diu hui el DOGV?

El DOGV d'1 de desembre de 2005 publica unes quantes resolucions de 16 de novembre de 2005, de la DG de Relacions amb les Corts  per les quals es publiquen diversos convenis, entre els que destaquem, pel seu interés, els següents:
 • Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i la Comunitat Autònoma de València per a la realització de programes experimentals de prevenció en situació de risc i tractament de famílies al si de les quals es produïxen maltractaments.
 • Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i la Comunitat Autònoma de València per a la realització de programes d'execució de mesures per a menors infractors (mesures alternatives a l'internament dictades pels jutges de menors i de capacitació de professionals de les Comunitats Autònomes).
 • Conveni específic 2005, que desenvolupa el conveni de col·laboració subscrit entre l'Institut de la Dona i la Generalitat Valenciana, sobre cooperació en programes i actuacions dirigits específicament a les dones.

I recorda:
 • Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General
 • El 14 de desembre: manifestacions i concentracions per l'Escola Pública

1 de desembre de 2005
 


 

   

stapv-Iv | intersindical