correus electrònics


índex correus electrònics

 

SETEMBRE 06

dll dm dc dj dv ds diu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Sumari

 
 

29/09/06

Els llocs caps de negociat desapareixen si els titulars aproven el grup B. Acte reivindicatiu contra la desinformació de RTVV.
 
 

28/09/06

Intersindical Valenciana critica la nova pèrdua de poder adquisitiu. Resolucions definitives de proves selectives de Grup C, ET Forestals i ET Industrials. Convocada la promoció interna al grup B d'Administració General.
 
 

21/09/06

L'embolic dels concursos o com desorganitzar els serveis públics. Que lleven un assessor i tindran suficient crèdit per a pagar dos places de subaltern. Exigim la inmmediata cobertura de dues places de subaltern més en l'IES Serpis de València. Puntuació provisional de la Convocatòria 148/2005, Caps de Negociat.
 
 

20/09/06

Publicada la llista definitiva d'aprovats de TM de Promoció Lingüística. Resultats de concursos de periodistes i delineants. Es reprenen les exposicions dels Dimarts de la Intersindical.
 
 

13/09/06

Es comença a tramitar l'Estatut Bàsic al Congrés dels Diputats.
 
 

12/09/06

Es creen dos nous Organismes Autònoms de naturalesa administrativa en la Generalitat. Justícia convoca ara les ajudes socials de 2001. Segon examen de les oposicions d'Inspectors de Tributs. Resolt el concurs de caps d'unitat.
 
 

07/09/06

A pesar de la gran quantitat d'ocupació precària (interins, laborals temporals i assistències tècniques). Publicada l'OPO de 2006 amb només 82 places i la convocatòria de les oposicions per al Cos d'Advocats.
 
 

04/09/06

Adjudicació definitiva i presa de possessió dels concursos de mobilitat horitzontal, grups E i D. Article d'opinió aparegut al LEVANTE: Un claro déficit democrático. 
     
     
 
 
     
  Els llocs caps de negociat desapareixen si els titulars aproven el grup B

Ahir vam informar que el DOGV publicava la promoció interna, mitjançant conversió directa de places, d'accés al grup B, sector administració general. Criticàvem (i continuem criticant) que si la persona que aprovara les proves selectives ocupa un lloc de treball de cap de negociat, el seu lloc de treball no es reconvertirà en un lloc de cap d'unitat.

Tanmateix, per error vam dir que havia de concursar a un lloc base del grup B. Doncs no, es tractava d'una lectura apresurada: en realitat el que pasarà és que el lloc de cap de negociat es transformarà en un lloc base del grup B, nivell 16, específic E013 o E023.

STAPV-Intersindical Valenciana lamenta l'errada de l'anterior correu, però la crítica que fèiem continua sent la mateixa: ¿per què no transformar el lloc en un cap d'unitat? Tornem a recordar els antecedents de 2001, quan es van classificar els llocs de caps de negociat ocupats per persones del grup C en caps d'unitat ABANS de les oposicions, i ara no es vol fer DESPRÉS de les oposicions.

D'altra banda, en realitat és pitjor encara la solució que dóna la convocatòria que la que havíem entés ahir. Perquè? Procurarem explicar-ho: l'Administració havia decidit que necesitava un lloc de "cap" administratiu d'un rang mitjà en un servei concret. I l'anomenava "cap de negociat". En un moment determinat, per raons llargues d'explicar i que ara no vénen al cas, es van transformar alguns d'aquests en "caps d'unitat". En l'estructura administrativa, els caps d'unitat continuaven exercint les mateixes responsabilitats i el mateix paper funcional que els caps de negociat. En canvi, tots sabem que un tècnic mitjà base -com un tècnic superior base- NO ÉS UN CAP, sinó un company amb funcions diferents, que en cap cas suposen la direcció del personal de la unitat administrativa ni la responsabilitat en el repartiment de tasques.
Continua la desestructuració de l'Administració! I van...

Acte reivindicatiu contra la desinformació de RTVV

Hui divendres, 29 de setembre, a les 20:30h, hi ha un acte reivindicatiu davant del centre de producció de programes de RTVV a Burjassot, a la mateixa redona, amb actuacions i picadeta. Intersindical Valenciana s'adhereix a l'acte i us convida a assistir-hi.

29 de setembre de 2006
 


 
  Intersindical Valenciana critica la nova pèrdua de poder adquisitiu

Intersindical Valenciana critica l'acord de la Mesa General de l'Estat sobre mesures retributives per als anys 2007-2009 signat el 25 de setembre entre l’Administració de l’Estat (Ministeri d’Administracions Públiques) i els sindicats UGT, CCOO i CSI-CSIF, per suposar una nova pèrdua de poder adquisitiu per al conjunt de les empleades i empleats públics. A més, aquest acord s’ha signat sense comptar amb l’opinió del conjunt del personal que treballa en les diferents Admnistracions Públiques. L’acord que té una durada de tres anys consisteix:
 • Augment del 2% en tots els conceptes retributius.
 • Progressiva incorporació del complement a les pagues extraordinàries en els propers tres anys, la qual cosa suposa un 1% anual de la massa salarial bruta.
L’augment global per als tres anys serà d’un 3% en termes de massa salarial.

Intersindical Valenciana manifesta que la variació interanual de l’IPC, seguint la tendència dels darrers anys, és del 3,7%, la qual cosa significa que amb aquest acord, el personal que treballa en les administracions públiques perdrà, aquest any, un 0,7% de poder adquisitiu, pèrdua que se suma a les dels darrers anys, en els que, de forma continua, s’han anat signant acords amb augments salarials per sota del cost de la vida. Ara per ara, la pèrdua del poder aquisitiu dels darrers 10 anys se situa en el 10%.

D'altra banda, els sindicats que diuen representar els empleats públics han signat, sense consultar a les treballadores i treballadors, el descens real dels seus salaris i la transferència d’una part del salari a plans de pensions privats.

De nou, des de la Intersindical Valenciana, mantenim la crítica i oposició a aquests tipus d’acords i continuem defensant la clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisitiu.

Resolucions definitives de proves selectives de Grup C, ET Forestals i ET Industrials

El DOGV de 28 de setembre de 2006 publica les resolucions de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les relacions d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés a:
 • Grup C, sector administració general, accés lliure. Convocatòria 8/04.
 • Grup C, sector administració general, torn de discapacitats. Convocatòria 9/04.
 • Grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, accés lliure. Convocatòria 18/04.
 • Grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, torn de promoció interna. Convocatòria 20/04.
 • Grup B, sector administració especial, enginyers tècnics industrials, accés lliure. Convocatòria 21/04.
S'han declarat desertes les proves selectives d'accés a
 • Enginyers tècnics forestals, torn de discapacitats. Convocatòria 19/04.
 • Enginyers tècnics industrials, torn de promoció interna. Convocatòria 22/04.
Convocada la promoció interna al grup B d'Administració General

El DOGV de 28 de setembre de 2006 publica les ordres de 18 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals es convoca la promoció interna, mitjançant conversió directa de places, d'accés al grup B, sector administració general, amb les convocatòries següents:
 • Oposició, Convocatòria 112/04.
 • Curs selectiu, Convocatòria 113/04.
Sorprenentment, les convocatòries preveuen que si la persona que aprovara les proves selectives ocupa un lloc de treball de cap de negociat, el seu lloc de treball no es reconvertirà en un lloc de cap d'unitat, sinó que ¡haurà de concursar a un lloc base del grup B!

STAPV-Intersindical Valenciana havia defensat reiteradament i des de fa mesos la possibilitat contrària. Per això no podem entendre aquesta mesura, màxim si tenim en compte l'anterior procés (any 2001), en el qual l'actitud fou ABSOLUTAMENT LA CONTRÀRIA: es van classificar els llocs de caps de negociat ocupats per persones del grup C en caps d'unitat ABANS de les oposicions; ara no es vol fer DESPRÉS de les oposicions i per a les persones que hagen aprovat. INCREÏBLE!

STAPV-Intersindical Valenciana es posa a la disposició de totes les persones interessades per a estudiar què es pot fer al respecte: us convidem a posar-vos en contacte amb el Sindicat.

28 de setembre de 2006
 


 
  L'embolic dels concursos o com desorganitzar els serveis públics

La presa de possessió dels concursos de mobilitat horitzontal del personal laboral dels grups D i E i de Tècnics Mitjans Especialistes en Menors (TMEM) duen camí de passar a l'antologia del disparat si algú no posa remei. Recentment s'han resolt els concursos esmentats, i en tots els casos es va determinar en les resolucions publicades en el DOGV que la presa de possessió seria el dia 2 d'octubre, dilluns (amb efectes del dia 1), i el cessament el dia 30 de setembre, dissabte.

Felicitem a l'organitzador o organitzadora d'aquest disbarat. És més, proposem que li pugen el nivell, ja que és difícil aconseguir un nivell tan alt d'incompetència. Ningú no ha caigut que un alt percentatge d'aquest personal va a prestar serveis en centres de treball de la Conselleria de Benestar Social que tenen atenció continuada al personal usari 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

Qui va a anar a treballar el diumenge dia 1? Les persones que encara no han pres possessió, ja que ho faran el dia 2? Les persones cessades el dia 30? No és ni raonable ni esperable. Com sempre, es farà a pedaços: el personal que no estiga afectat pel concurs, encara que siga doblant torns, serà obligat a treballar per necessitats del servei! Les companyes i els companys s'hauran de carregar de faena gràcies a que algú no ha mirat el calendari ni ha pensat que tot no són conselleries qe treballen de dilluns a divendres!

STAPV-intersindical Valenciana ha advertit els serveis territorials de Benestar Social i aquests li ho han comunicat als serveis centrals de la conselleria i a Funció Pública, però a hores d'ara no s'ha resolt la qüestió. La pilota la tenen els alts càrrecs. I és hora que exercisquen la funció directiva eixa de la que tant parlen per a pujar-se el sou!

D'altra banda, el personal que cessarà el dia 30 perquè ocupa un lloc sense ser-ne el titular (personal interí o en comissió de serveis) pot ser que continue treballant en el mateix lloc de treball si no s'incorpora efectivament al lloc el nou titular, perquè haja demanat una comissió de serveis a un altre lloc o perquè tinga ja concedida una excedència automàtica per treballar en una altra categoria o grup en la propia Generalitat. Si alguna persona està en aquesta situació i té dubtes, problemes o comentaris, estem a la vostra disposició.

Que lleven un assessor i tindran suficient crèdit per a pagar dos places de subaltern

Exigim la inmmediata cobertura de dues places de subaltern més en l'IES Serpis de València

[Levante]  [Las Províncias]

Lamentable l'actuació de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en l'assumpte de l'I.E.S. Serpis de València. Una situació enquistada, provinent dels dos cursos anteriors, ha acabat esclatant, com no podia ser d'una altra manera. No es pot tindre un centre amb vora mil alumnes i un horari que va del matí a la nit amb només dos subalterns: la pressió és insuportable i el personal ha acabat per caure malalt. I encara ha durat massa.
Quan el fet és ja un escàndol públic és quan es prenen decisions que s'havien d'haver pres fa temps: cobrir una de les baixes (la més antiga, que data d'abans de l'estiu) i derivar una plaça de subaltern d'un altre I.E.S. al Serpis. Demà, divendres 22, podrien estar cobertes ambdues places, segons la conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Res de tot açò hauria passat si la Conselleria de Cultura, Educació i Esport fera cas a les demandes d'STAPV-intersindical Valenciana, formulades per primra vegada fa més de deu anys, en les que reclamen l'adopció d'una plantilla estàndard de personal no docent per als centres docents. Igual que hi ha pactades plantilles de personal docent segons la matrícula, els grups, les edats, etc., de igual forma s'hauria de pactar per a la resta de personal. Hui, 21 de setembre de 2006, la conselleria s'ha tornat a negar a obrir aquesta negociació. I després s'extranyen que alumnes, professors, pares i mares estiguen rebotats.

[I ara, l'anècdota: la plaça derivada al I.E.S. Serpis des d'un altre I.E.S. havia estat creada però no coberta fins ara. El més curiós és que la direcció d'aquest altre I.E.S. ¡no havia demanat un subaltern, sinó un auxiliar administratiu!!]

Puntuació provisional de la Convocatòria 148/2005, Caps de Negociat

Demà, 22 de setembre, està prevista la publicació en la pàgina web de la DG d'Administració Autonòmica de les puntuacions provisionals de la baremació de la Convocatòria 148/2005, Caps de Negociat. La fase d'entrevistes començarà el proper 28 de setembre.

21 de setembre de 2006
 


 
  Publicada la llista definitiva d'aprovats de TM de Promoció Lingüística

El Tribunal de les Convocatòries 35 i 36/2004, de proves selectives d'accés al grup B, Tècnic/a Mitjà/ana de Promoció Lingüística, ha publicat en la pàgina web de la Generalitat el llistat definitiu d'aprovats d'aquestes proves selectives. Podeu consultar el llistat a les nostres seus.

Felicitats a les aprovades i els aprovats!

Resultats de concursos de periodistes i delineants

El DOGV de 20 de setembre  publica les resolucions de 12 de setembre de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per les quals s'adjudiquen destinacions als participants en els concursos de mèrits següents:
 • 150/2005, grup A, periodistes.
 • 20/2006, grup C, delineants.
Cessament. El personal que ha obtingut destinació en el present concurs i el personal que estiga ocupant un lloc de treball adjudicat, cessarà d'ofici el dia 30 de setembre de 2006. Presa de possessió. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 d'octubre de 2006, a la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, carrer Miquelet, número 5-2n, CP 46001 València. Els efectes administratius i econòmics seran des del dia 1 d'octubre de 2006.

Es reprenen les exposicions dels Dimarts de la Intersindical
 

Intersindical Valenciana es complau en convidar-vos a l'acte d'inauguració de l'exposició de fotografia

ICONOLOGIA DEL SEGLE XX

de Rafael Gómez Villar

que tindrà lloc el dimarts 26 de setembre de 2006 a la seu d'Intersindical Valenciana,
carrer Juan de Mena, 18, de València, a les 19:30 hores.

Presenta la mostra Paco Caballero Quemades


L'exposició es podrà visitar fins el 24 d'octubre
de dilluns a divendres de 9:30 a 14 i de 17 a 19:30 hores.


 

20 de setembre de 2006
 


 
  Es comença a tramitar l'Estatut Bàsic al Congrés dels Diputats

El BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES publica en el seu número 94-1, de 8 de setembre de 2006, el projecte de Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Hi ha un  termini de presentació d'esmenes que acaba el 26 de setembre. Restem oberts a suggerències per fer-les arribar als grups parlamentaris.

El projecte reflecteix bàsicament la redacció donada al tercer esborrany de l'Estatut Bàsic. Teniu a la pàgina web del Sindicat (http://stapv.intersindical.org) el text del projecte de llei.

Per tant, el projecte aprovat pel Govern i sotmés ara al tràmit parlamentari continua mantenint aquells aspectes que Intersindical Valenciana ja va criticar en el seu moment:
 • No s'estableix, de forma inequívoca, el caràcter públic del treball en les Administracions Públiques, permetent la externalización de serveis a empreses privades.
   
 • Es renuncia a unificar el personal de les Administracions Públiques en un sol model. Hi haurà personal funcionari, laboral, eventual i directiu.
   
 • Se segueix optant per una nova categoria, el personal directiu, separada de la resta. S'atorga un caràcter estable i professional a la funció directiva i es preveuen unes condicions de treball similars als executius de les grans empreses. És a dir el seu servei no va a ésser pel bé públic sinó "per la pasta".
   
 • Se segueix donant importància a l'avaluació per al salari i per a la promoció professional. És a dir que es pagaran les fidelitats al cap administratiu o polític de torn. No s'estableixen criteris que facen objectives i independents les avaluacions.
   
 • Segueixen existint cinc grups quan, en funció del tipus de titulació, es podrien reduir a tres.
   
 • Es beneeix el fet que a iguals treballs podrà haver diferents salaris. Es consolida la productivitat com concepte retributiu, concepte que en la seua posada en pràctica actual és font d'arbitrarietats gens justificables.
   
 • Es neguen els triennis per al personal interí.
   
 • Se centralitza la negociació col·lectiva, possibilitant que només aquelles organitzacions amb models centralitzats estatalment, puguen negociar, encara que no siguen majoritàries.
   
 • Es limita la negociació col·lectiva al que marquen les lleis de pressupostos, possibilitant l'incompliment d'acords per part de les Administracions.
   
 • Tampoc entren, en la negociació col·lectiva, les ofertes d'ocupació i els procediments d'accés.
   
 • No es proposen solucions duradores a la precarietat laboral ni s'afavoreix la consolidació en l'ocupació. Solament es parla vagament del personal interí o temporal anterior al 2005.
   
 • Es dóna carta de naturalesa al salari diferit per a justificar el segrest de part de les nòmines per als plans de pensions privats, fent clients obligatoris, d'aquests fons, als empleats i empleades.
Amb aquests continguts i amb aquesta forma d'arribar a acords, difícilment, des de la nostra organització, podrem donar-li el vistiplau a un Estatut fet d'esquena al Personal Empleat Públic.

13 de setembre de 2006
 


 
  Es creen dos nous Organismes Autònoms de naturalesa administrativa en la Generalitat:
 • Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrícola per a acollir l'Organisme Pagador dels fons agricoles europeus
El DOGV de 12 de setembre  publica el Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual aprova l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), creada per la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió financera i administrativa, i d'organització de la Generalitat. Aquest organisme es regirà en matèria de personal per les mateixes normes que la resta de l'Administració del Consell.

En el mateix DOGV es publica el Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa a aquesta Agència com a Organisme Pagador dels gastos corresponents a la Política Agrícola Comuna a la Comunitat Valenciana i s'establix la seua organització i funcionament.

Les competències que va a desenvolupar per l'AVFGA són:
 • en matèria de cobrament dels crèdits de l'Organisme Pagador del FEOGA.Garantia, i dels derivats del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER).
   
 • en matèria de constitució i devolució de fiances en operacions finançades pel FEOGA.Garantia, i les corresponents en relació amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER).
Quins serveis s'hi integren?

L'Àrea de Gestió Financera de la Política Agrària Comuna s'integra com a subdirecció en l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, el Servici d'Auditoria Interna de l'Organisme Pagador de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i les unitats i els llocs de treball enquadrats en l'àrea i el servici mencionats.
 • Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball: prevenció de riscos laborals en el món laboral en general
El DOGV d'11 de setembre publica el Decret 122/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), creat per la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, amb la naturalesa jurídica d'organisme autònom de caràcter administratiu adscrit a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i el configura com òrgan científic i tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'administració de la Generalitat. Aquest organisme es regirà en matèria de personal per les mateixes normes que la resta de l'Administració del Consell.

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball estén la seua actuació a totes les empreses i a tots els treballadors, incloses les administracions públiques, en els seus centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana, sense perjuí de les competències atribuïdes en virtut del Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms. Així mateix, estén la seua actuació a les cooperatives, amb les particularitats derivades de la seua normativa específica, i durà a terme activitats de promoció de la prevenció de riscos laborals en relació amb els treballadors per compte propi.    

Justícia convoca ara les ajudes socials de 2001

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar el divendres, 8 de setembre la quantia del fons d'ajuda social per a l'any 2001, que el Consell fixa en 549.224 euros. Aquestes ajudes es destinen al personal laboral de la Generalitat (exclosos els funcionaris), segons es contempla en el conveni col·lectiu d'aquests treballadors, i correspon al 0,8% de la massa salarial (el capítol 1 de les despeses de personal laboral) d'aquest any. La convocatòria de les ajudes es va publicar al novembre de 2005.

La publicació de l'ordre en aquestes dates (cinc anys després de quan havia d'haver-se convocat) respon a l'execució d'una sentència del Tribunal Suprem (la segona que rep la Generalitat en aquest sentit) per incompliment del conveni col·lectiu. El Govern valencià ha de convocar aquestes ajudes anualment, però UGT i CCOO van acordar amb el Consell que els pagaments de les quanties s'abonaren a terminis.

La quantia individualitzada de l'ajuda, corresponent a l'any 2001, s'obtindrà dividint l'import total anual de la quantia del fons d'ajuda social per a l'any 2001 entre el nombre total de mesos sol·licitats per tots els treballadors. L'import serà lineal, amb independència de la categoria professional exercida i proporcional al nombre de mesos complets de serveis.

Segon examen de les oposicions d'Inspectors de Tributs

Es reanuden les proves de les diferents convocatòries de proves selectives de l'Oferta Pública de 2004. El segon examen de les oposicions al Cos d'Inspectors de Tributs es celebrarà el dijous proper, 14 de setembre de 2006, a les 9:30 hores, a la seu d'ADEITT, Plaça de la Verge de la Pau, número 3 de València.

Resolt el concurs de caps d'unitat

El DOGV d'ahir, 11 de setembre, publicava la Resolució de 31 d'agost de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 149/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup B/C, caps d'unitat i equivalents.

L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 15 de setembre de 2006, a les 09:00 hores, al Servei de Provisió de Llocs de la Direcció General d'Administració Autonòmica, c/ Miquelet, núm. 5-2n, CP 46001 València.

12 de setembre de 2006
 

 

A pesar de la gran quantitat d'ocupació precària (interins, laborals temporals i assistències tècniques)

Publicada l'OPO de 2006 amb només 82 places i la convocatòria de les oposicions per al Cos d'Advocats

L'oferta pública

El DOGV de 4 de setembre, va publicar el Decret 121/2006, de 1 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de 2006 per al personal de l'Administració de la Generalitat. 

De nou, el departament de Miguel Peralta Viñes ha demostrat no tindre cap pes en les decisions que es prenen en la Generalitat en matèria de personal. Presidència es va empenyar en publicar l'oferta de les places del cos d'Advocats enguany, caiguera qui caiguera, passant per damunt de la decisió de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques de no publicar en 2006 una oferta pública d'ocupació (OPO). Com que uns (Presidència) eren cabuts, i volien que es publicara, i els altres (Justícia), més encara, no volien treure una oferta nova en 2006, el resultat, com ja estem massa acostumats, un pedaç: treure una OPO només per als llocs d'advocats.

Ací no compta que hi hagen més de tres mil (3.000) vacants, fins i tot després que s'acabe d'executar l'Oferta de 2004: el més important és fer-se la punyeta entre conselleries. Això sí, cal negar-ho públicament i posar cara de póker si algú et pregunta al respecte. I a pagar-ho, com sempre, els empleats públics, en particular els que tenen aspiracions de promocionar a un lloc superior o a consolidar un lloc fix.

Les oposicions

El DOGV de 5 de setembre de 2006 publicava les convocatòries 1 i 2/2006, (torn lliure i curs d'accés per a personal funcionari) per a l'accés al grup  A d'Administració Especial, Cos d'Advocats. El termini de presentació d'instàncies es de 20 dies hàbils, és a dir, fins el 28 de setembre.

Com que les preses no són bones, ha calgut que facen ràpidament una correcció d'errades, tant en una convocatòria com en una altra, que afecten diversos apartats de les bases. Han estat publicades en el DOGV de 7 de setembre de 2006.

Ofertes de treball de la Universitat de València
     
La Universitat de València ha fet les següents ofertes de treball a través de la FSVO (Fundació Servei Valencià d'Ocupació) i el SERVEF:  

- Ampliació de la borsa de treball de Tècnic Mitjà de Laboratori, perfil B-1 (perfil químic).
- Ampliació de la borsa de treball de Tècnic Mitjà de Laboratori, perfil B-2 (perfil bioquímic, biològic i/o biosanitari).
- Ampliació de la borsa de treball de Tècnic Mitjà de Laboratori, perfil B-3 (perfil informàtic i/o electrònic).
- Ampliació de la borsa de treball d'Administratius.

Si voleu més informació la podeu trobar a la pàgina web: http://www.uv.es/~pas/v/fsvo/fsvo.htm         
i també podeu posar-vos en contacte amb el STEPV - Intersindical Valenciana Secció Sindical de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA telf. (96 39) 8 30 18 c-e: stepv@uv.es   http://www.uv.es/stepv/
 
Per què no se pagaven les ajudes socials de 2000, 2003 i 2004 del personal laboral de la Generalitat?

A) S'haurien d'haver cobrat en desembre passat. [document]
B) Ascendien a un total de 1.001.918 €, segons el DOGV del 05/05/06. [document]
C) Però com no tenien eixa quantitat, han hagut de fer una modificació pressupostària el passat dia 28 d'abril, de 355.000 Euros. [document]

Van ser ingressades eixes ajudes socials el 1 d'agost a cada persona que ho va sol·licitar... I no es podrien haver pagat en maig? Els interessos generats (28 d'abril a 1 d'agost), es van a cobrar?

7 de setembre de 2006
 


 

Adjudicació definitiva i presa de possessió dels concursos de mobilitat horitzontal, grups E i D

El DOGV de 4 de setembre publica les resolucions definitives dels concursos generals de trasllats amb mobilitat horitzontal del grup E, convocatòria 167/2005, i grup D, convocatòria 103/2005 (personal laboral). La presa de possessió serà el dia 2 d'octubre, amb efectes del dia 1, en els llocs que apareixen en la resolució.

Les persones que canvien mitjançant el concurs de categoria professional estan obligats a realitzar un curs d'adaptació de 15 hores. Aquests cursos seran els dies 18, 19 i 20 de setembre, en tres edicions diferents (Alacant, Castelló i València).

El personal laboral temporal (interí) cessarà amb efectes del dia 30 de setembre. Ha de demanar el reingrés a la borsa de treball respectiva, a partir del 5 de setembre, presentant la sol·licitud escrita dirigida a la DG d'Administració Autonòmica.


Article d'opinió aparegut al LEVANTE 4/9/06

"Un claro déficit democrático"

LIV INGRID OSTBYE ROGGEN - INTERSINDICAL VALENCIANA


"La ley 21/2006, de 20 de junio, por la que se modifica la ley 9/1987, determina la competencia en materia de participación de los empleados públicos sobre sus condiciones de trabajo y su derecho a la negociación colectiva. La representatividad de los sindicatos se establece tras las correspondientes elecciones sindicales una vez proclamados los resultados obtenidos por las distintas organizaciones en los diferentes ámbitos. Tras las elecciones sindicales se constituye una mesa general de negociación para negociar las condiciones de trabajo que afecten al conjunto de los empleados públicos y distintas mesas sectoriales para negociar condiciones específicas de distintos colectivos, personal de Justicia en la mesa sectorial de la Conselleria de Justicia y de Administraciones Públicas; personal sanitario en la mesa sectorial de la Conselleria de Sanidad, y personal docente en la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes.

La legitimación para negociar en representación de los empleados públicos en la mesa general, por una parte, y en las mesas sectoriales, por otra, se reconoce a las organizaciones sindicales acorde con los resultados electorales correspondientes en el ámbito autonómico cuando la negociación se realiza en la Comunitat Valenciana. Así mismo, se tienen en cuenta las organizaciones sindicales que hayan obtenido un grado de representación que les concede la ley y que les da derecho a ser miembros de las mesas de negociación.

En este contexto, hay que analizar la reactivación reciente (3 y 29 de agosto) de la mesa de diálogo social del Plan Valenciano para el Crecimiento y el Empleo (Pavace) y próximas convocatorias. La Conselleria de Economía y Hacienda ha llamado a determinados sindicatos a negociar fuera del ámbito normativo, y lo hace para negociar con sindicatos que no representan a la mayoría de los empleados públicos. Reactiva Pavace después de haber prácticamente bloqueado un acuerdo con la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas recientemente, como una maniobra e incluso como un pulso interno en el Gobierno valenciano. Si, de hecho, hubiese voluntad política para negociar las condiciones laborales de los empleados públicos de acuerdo con el marco legal vigente, lo lógico sería haber convocado la mesa general de negociación que determina las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos, mesa de negociación que tiene competencias reales para mejorar o modificar condiciones de trabajo que afecten al conjunto de los mismos.

Así mismo, hay que resaltar que por algún motivo se convoca a determinados sindicatos que únicamente representan al 49% de la mesa general y, sin embargo, no se convoca a las organizaciones sindicales que representan el 51%, tales como Intersindical Valenciana, CSI-CSIF y Cemsatse. Es una extraña maniobra, por una parte se extrae la negociación colectiva fuera de su ámbito y, por otra, se tiene en cuenta únicamente a sindicatos que no representan la mayoría de los empleados públicos. ¿Es este escenario un modelo de transparencia en la negociación colectiva que garantiza los derechos de participación en la determinación de nuestras condiciones de trabajo? ¿Es democrático utilizar estos métodos cuando hay una ley que regula y garantiza la negociación colectiva?.

Este escenario se podría analizar de acuerdo con alternativas posibles de interpretación diferenciadas. Por una parte, se pretende descafeinar o dejar sin contenidos de negociación a la mesa general y, por otra, no se tiene en cuenta a las organizaciones que representan a la mayoría de los empleados públicos al no convocar a los sindicatos que representan dicha mayoría. Es, así mismo, un pulso interno del Gobierno valenciano restando poder a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. En esta telaraña de posibilidades sólo un tema queda plasmado de manera evidente, la sustracción de temas de negociación de la mesa general de negociación apunta hacia un claro intento de manejo de la negociación colectiva y señala, si se lleva a cabo fuera de los órganos competentes, un claro déficit democrático con un modelo que pretende reducir derechos de participación y determinación de condiciones de trabajo de los empleados públicos "

5 de setembre de 2006
 


 

stapv-Iv | intersindical