CORREUS ELECTRÒNICS - juliol 2004


index correus electrònics

 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

A destacar

 
30/07/04 El sou pujarà un màxim d'un 3,2 per cent en 2005
Indemnització pels retards dels procediments en Funció Pública
Resolucions sobre concursos
 
20/07/04 Cursos de promoció interna del grup D al C d'Administració General
15/07/04 La DG d'Administració Autonòmica convoca mesa tècnica de Salut Laboral
Convocatòries d'oposicions (a altres comunitats, per supost)
Funció Pública reconeixerà els triennis del personal laboral temporal

13/07/04

Amb un retard considerable (més de dos mesos) sobre el calendari previst...
Es publiquen les Relacions de Llocs de Treball


09/07/04

S'amplien un poc les places de promoció interna d'Administració Especial
La nova proposta de promoció interna encara es queda curta


01/07/04 Negociades les RLTs i la normativa sobre adaptació o canvi de lloc de treball
Les RLTs, negociades
Decret d'adaptació o canvi de lloc de treball
Calendari d'aplicació de l'Oferta d'Ocupació de 2004

 

 

El Govern de l'Estat anuncia una pujada molt menor del que s'esperava després de la campanya i les primeres declaracions

El sou pujarà un màxim d'un 3,2 per cent en 2005 

En els darrers dies han aparegut diverses informacions en premsa escrita i pels mitjans audiovisuals segons les quals el Ministre d'Administracions Públiques, Jordi Sevilla, anunciava que s'inclourà en els pressupostos generals de l'Estat un 3,2% d'increment de les retribucions dels empleats i empleades públics. Eixe percentatge es descomposa en tres trams: un 2% per la previsió d'inflació per a 2005 (una altra vegada!), un 0,7% per a l'augment de les pagues extres (segons sembla, un 20% del Complement de Destí, amb la qual cosa es cobrarà un 60% del CD en 2005), i un últim tram que només es refereix al personal de l'Administració de l'Estat: es tracta d'un 0,5% per a un Pla de Pensions. 

Com que el ministre socialista està cometent el mateix error que els seus antecessors i està negociant o presentant propostes com si només existira l'Administració Central de l'Estat, no s'ha donat cap indici de si el 0,5% del Pla de Pensions també es trametrà a la resta d'Administracions Públiques, per a que es negocie el seu repartiment, o bé la resta d'Administracions es quedarà en el 2,7% (2% de pujada general més 0,7% de la paga extra). Massa interrogants. 

No obstant, i encara que la pujada siga generalitzada per un total del 3,2%, representarà una recuperació de poder adquisitiu inferior a un punt, a falta de saber com evolucionarà l'IPC fins a final d'any. En conseqüència, representa una pujada molt reduïda, tenint en compte les expectatives que havia despertat el ministre amb les seues primeres declaracions. A més a més, sobta que es continue amb el model de pujada d'un 20% del complement de destí anual, per representar un model de compensació molt lent, que malauradament pot ser que no arribe ni a recuperar res, i amb el Pla de Pensions, abonant la tesi neoliberal d'enfortir els Plans de Pensions privats en comptes dels sistemes públics de seguretat social. 

Indemnització pels retards dels procediments en Funció Pública 

El DOGV d'ahir, 29 de juliol, publica la Resolució de 12 de juliol de 2004, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es determina el procediment d'indemnització als funcionaris de carrera dels grups D i A, sector administració general, als quals fan referència les ordres de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de data 16 de setembre de 2003 i 6 d'octubre de 2003. La resolució detalla el procediment, que no serà d'ofici, sinó a instància de les persones interessades, per la qual cosa us recomanem que la llegiu urgentment.

Veure DOGV  

D'altra banda, el passat dia 26 de juliol de 2004 es complia el termini de 6 mesos perquè l'Administració efectués el nomenament com a funcionari de carrera del personal que va superar el procés selectiu d'accés al grup A, administració especial, corresponents a les convocatòries: 16/99 (Enginyers Agrònoms, torn lliure), 18/99 (Enginyers Agrònoms, promoció interna), 22/99 (Veterinaris, torn lliure) i 23/99 (Enginyers Tècnics Agrícoles, torn lliure). En la nostra pàgina web tindreu en breu el model de reclamació a l'Administració per a que efectue el corresponent nomenament. 

Model de reclamació

Resolucions sobre concursos 

El DOGV de 29 de juliol també publicava la Resolució de 19 de juliol de 2004, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'amplien en sis (6) mesos els terminis establits per a resoldre les convocatòries dels concursos de mèrits números 8 i 9 de 2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grups A i A/B, caps de secció i nivells 24 de distintes conselleries. Esperem que es tracte d'una previsió per a no xafar-se els dits, i que es resolguen bastant abans. Cal recordar que ja ha finalitzat la fase de baremació, i que només falten les entrevistes. Tot i que aquesta fase és laboriosa, sis mesos seria excessiu. Com a anècdota, fixeu-vos que la resolució diu que "no cal" interposar cap recurs (la fórmula correcta hauria estat "no cap" interposar cap recurs).

Veure DOGV  

El DOGV de 30 de juliol, d'altra banda, publica la Resolució de 22 de juliol de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen les destinacions als participants en el concurs de mèrits núm. 06/2003, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A i A/B, enginyers agrònoms, veterinaris i enginyers tècnics agrícoles, caps de secció i nivells 24 de distintes conselleries.

Veure DOGV 

 


Cursos de promoció interna del grup D al C d'Administració General

veure DOGV 

En el DOGV de ahir dilluns es publiquen els llistats de les persones que aniran a les diferents edicions dels cursos de promoció interna del grup D al C d'Administració General. Us recordem les edicions, llocs i horaris:

Alacant:
1ª Edició: del 13 al 27 de setembre
2ª Edició: del 22 de setembre al 6 d'octubre
lloc: Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani. Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Moll Pesquer, s/n. Alacant. Horari: de 8.30 a 15 hores

Castelló:
1ª Edició: del 13 al 27 de setembre
2ª Edició: del 22 de setembre al 6 d'octubre
lloc: Direcció Territorial de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Av. del Mar, núm. 23. Castelló de la Plana. Horari: de 8.30 a 15 hores

València:
1ª i 2ª Edicions: del 13 al 27 de setembre
lloc: Institut d'Estudis Fiscals. Av. d'Aragó, 30 . 2a planta. València. Horari: de 8.30 a 15 hores
3ª Edició: del 22 de setembre al 6 d'octubre
lloc: Institut d'Estudis Fiscals. Av. d'Aragó, 30 . 2a planta. València. Horari: de 8.30 a 15 hores
4ª Edició: del 22 de setembre al 6 d'octubre. lloc: Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut. C/ Juan de Garay, 21. València. Horari: de 8.30 a 15 hores

20 de juliol de 2004

 


La DG d'Administració Autonòmica convoca mesa tècnica de Salut Laboral

Per fi s'avaluaran els riscos dels llocs de treball

Després de molts anys d'incompliment en matèria de seguretat i salut laboral (l'últim el passat 14 de juny, data en la qual es complia el termini marcat per la Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, i que obligava a l'Administració a realitzar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals), per fi el Govern Valencià convoca una Mesa Tècnica amb un únic punt en l'ordre del dia, la metodologia a utilitzar en l'avaluació de riscos laborals en els sectors d'Administració Pública i Justícia.

L'STAPV-Intersindical Valenciana ha denunciat en nombroses ocasions la paràlisi existent en tot allò que afecta a la seguretat i la salut del personal públic. Sense anar més lluny, a principi d'any encetàrem una campanya precisament per exigir l'avaluació dels llocs de treball, actuació absolutament necessària per començar tot el procés de prevenció de riscos laborals.

Encara que no s'han constituït plenament els Serveis de Prevenció, tal i com ordena l'Ordre d'1 de febrer de 2002 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (hauríen d'haver estat configurats amb data 31 de desembre de 2003), l'STAPV-Intersindical Valenciana valora positivament la convocatòria d'esta reunió i anuncia que exigirà la immediata posada en marxa del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

Esperem que esta ocasió siga la definitiva, que l'Administració assumisca les seues obligacions en matèria de seguretat i salut laboral i no continue com fins ara obstaculitzant tot el procés de prevenció de riscos laborals. Aprofitarem, una vegada més, per a exigir també la constitució immedianta dels Comités de Seguretat i Salut, pendents des de fa més d'un any.

Convocatòries d'oposicions (a altres comunitats, per supost)

Algunes comunitats autònomes no tenen tants problemes com la nostra a l'hora de convocar oposicions. Fins a 14 oposicions ha convocat la Diputació General d'Aragó en el BOA d'ahir, 14 de juliol de 2004. Així mateix, hi ha novetats en La Rioja i Múrcia. Podeu consultar-les totes elles a la pàgina web del sindicat: http://stapv.intersindical.org on teniu la informació en "Novetats" i també podeu prémer damunt de "Borses-oposicions" per a obtindre tota la informació sobre el món de l'opositor (i de l'opositora).

Funció Pública reconeixerà els triennis del personal laboral temporal

Model per al reconeixement d'antiguitat dels laborals temporals

Segons fonts ben informades de la Direcció General d'Administració Autonòmica, l'Administració reconeixerà l'antiguitat al personal laboral temporal i, per tant, els triennis corresponents als serveis prestats per cadascun d'ells. El reconeixement NO ES FARÀ D'OFICI, sinó a instància del treballador o treballadora, encara que les peticions s'admetran, en lloc de rebutjar-se, com fins ara.

El procediment de reconeixement dels triennis serà el següent:

Primer. Cal que la DG d'Administració Autonòmica (Funció Pública) reconega en primer lloc l'antiguitat. Per a d'això, s'ha de presentar un escrit de sol·licitud de reconeixement de serveis previs semblant al que teniu disponible en la nostra pàgina web (http://stapv.intersindical.org). En cap cas s'ha de presentar una reclamació prèvia a la via laboral si no teniu clar que al cap d'un mes de presentar-lo aneu a presentar demanda i ja teniu un advocat preparat, perquè si no us arrisqueu a que us caduquen drets en cas de no fer-ho així.

Segon. La sol·licitud s'ha de presentar davant la Direcció General d'Administració Autonòmica, Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

Tercer. La DG d'AA comprovarà les dades i emetrà una resolució de reconeixement de serveis previs.

Quart. Si els serveis reconeguts són superiors a tres anys, es procedirà a emetre una resolució de perfeccionament de triennis.

 


Amb un retard considerable (més de dos mesos) sobre el calendari previst...

Es publiquen les Relacions de Llocs de Treball

Hui, 13 de juliol de 2004, el DOGV publica les RLTs, per fi. Ha conclòs un nou episodi lamentable, dirigit únicament i exclusiva a tenir una excusa per a no publicar les convocatòries de l'Oferta de 2004 ni els concursos corresponents. Bé, doncs ara no tenen excusa... de moment. Suposem que estaran esperant a veure si Camps els tira una maneta i canvia el Consell. Així, vindran a dir-nos el molt que ho lamenten, però que no treuen les convocatòries. En fi, de moment, diuen que si que les publicaran a partir de setembre.

Hem detectat bastants errors en les RLTs, però Funció Pública ha manifestat que els corregirà més endavant, per a no obstaculitzar la publicació (!) de les pròpies RLTs. Dessitjaríem que tots els errors que trobeu ens els feu arribar, perquè després la pròpia DG Administració Autonòmica puga publicar una correcció d'errors.

13 de juliol de 2004

 


S'amplien un poc les places de promoció interna d'Administració Especial

La nova proposta de promoció interna encara es queda curta

Dimarts, 6 de juliol, es va celebrar una reunió de la Comissió d'Administració Especial, que va tractar quasi monogràficament de la promoció interna prevista per a l'Administració especial en l'Oferta Pública de 2004. Al finalitzar la reunió es va acordar que en la següent reunió, prevista per a setembre, es tractarà sobre el pas del sector d'Administració Especial al de General i sobre la funcionarització d'aquells llocs de treball que no afecten el Pla d'estabilitat.

Seguint amb la tàctica de no cedir a la primera, sinó a poc a poc, Funció Pública va acceptar la convocatòria d'algunes categories més:

Fisioterapeutes, obert a Educadors d'Educació especial: 17 places

Enginyer Tècnic Agrícola, obert a Agents Mediambientals: 7 places

També va admetre que alguns altres col·lectius podran promocionar a algunes categories que ja es convocaven:

Metges del treball: podran anar Fisioterapeutes i ATS/DUE

Psicòlegs: podran anar TMEM, TMAS i Assistents socials

Arquitecte Tècnic: podran anar Deliniants, Esp. en Topografia, Esp. Projectes i Obres, Esp. Obres Públiques, Esp. Disseny i Senyalització.

Enginyer Tècnic Agrícola: Capatassos i Inspectors de Camps i Collites.

La discussió, de nou, es va centrar en la negativa de Funció Pública a admetre la promoció interna de ETAR a TMEM i de Cuidador a Educador d'Educació Especial i a Educador Infantil. Ara l'Administració argumenta que com que hi ha un Pla d'Ocupació que afecta a ETAR i Cuidadors, que no es possible concedir-los la "doble via". Davant aquesta postura, STAPV-Intersindical Valenciana va manifestar que:

Primer. El dret del personal funcionari a la promoció interna no pot ser negat per cap raó de conveniència organitzativa en un moment determinat. Màxim quan el Pla d'Ocupació al que es fa referència per l'Administració encara no s'ha aprovat. Tenint en compte que va rodant la idea de fer-lo més de quatre anys i encara el passat divendres dia 2 de juliol va ser la primera reunió... els antecedents no són gens optimistes.

Segon. STAPV-Intersindical Valenciana va proposar que s'aprovara el Pla d'Ocupació de forma immediata, i que els cursos de promoció interna previstos en el Pla es celebraren prèviament a les convocatòries de promoció interna d'Educadors d'especial i infantil. D'eixa manera, probablement un número considerable de cuidadors y d'ETAR declinaran participar en les proves de promoció interna, per ser ja del grup C o del B, respectivament, de forma que s'aconsegueixen dos objectius: a) Un nombre important de places passaran a torn lliure, però, b) No s'haurà renunciat per part de ningú al seu dret a la promoció interna.

Els representants de Funció Pública es va comprometre a estudiar la proposta d'STAPV-Intersindical Valenciana i a contestar en la propera reunió.

Ofertes de treball

La Universitat de València (UVEG) ha remés a la Fundació Servei Valencià d'Ocupació (SVO) la següent oferta de treball: AMPLIACIÓ DE LA BORSA D'ADMINISTRATIUS (publicat el dia 08-07-04).

Els requisits per aquesta oferta els trobareu a la pàgina web: http://www.uv.es/~pas/publi-administratius.pdf

9 de juliol de 2004

 


Negociades les RLTs i la normativa sobre adaptació o canvi de lloc de treball

La Mesa Sectorial de la Funció Pública es va reunir ahir, 30 de juny, amb l'objecte de negociar les RPTs de l'Administració del Consell i el Decret sobre adaptació, canvi de funcions o canvi de lloc de treball per motius de salut. També es van tractar altres assumptes, com la forma de negociació en la CCT o el calendari d'aplicació de l'oferta pública d'ocupació de 2004.

Les RLTs, negociades

Funció Pública va complir el tràmit: es van lliurar les RLTs als sindicats dilluns passat i amb la reunió d'ahir les va donar per negociades. Cap sindicat va signar la seua conformitat amb les RLTs, entre d'altres coses perquè, com van al·legar els representants de STAPV-Intersindical Valenciana, no les donem per realment negociades, ja que no s'ha fet una negociació (ni tan sols un repàs!) de les noves estructures de la Generalitat ni s'han analitzat les necessitats de personal reals. D'altra banda, la negociació duta a terme en la Comissió de Condicions de Treball (CCT) és francament insatisfactòria: per un costat no s'ha fet ni cas a les propostes sindicals per part de les diferents conselleries, i per l'altra la conselleria d'Hisenda no assumeix la seua responsabilitat respecte de la dotació pressupostària per al personal.

Decret d'adaptació o canvi de lloc de treball. veure

STAPV-Intersindical Valenciana ha donat la seua conformitat a la redacció de la proposta de Decret sobre adaptació del lloc, adaptació de les funcions o canvi de lloc de treball per motius de salut. El Sindicat entén que es tracta d'una passa important endavant en la protecció del dret al treball del personal funcionari de la Generalitat, ja que permet tindre un sistema de pas d'una activitat a una altra quan hi hagen motius de salut que justifiquen el canvi, evitant, en la mesura que siga possible, les jubilacions anticipades per motius de salut. Cal felicitar-se, doncs, ja que es tracta del compliment d'un nou punt de l'acord de 23 de desembre de 2003, introduït, a més a més, per la part sindical, que no per la de l'Administració.

El més preocupant del Decret, però, no afecta al que conté, sinó al que hi falta: és una normativa per al personal funcionari exclusivament, i deixa fora el personal laboral. És cert que aquest té una regulació mitjançant l'article 19 del II Conveni Col·lectiu, però també ho és que actualment és pràcticament inaplicable per la funcionarització de moltes categories. Les solucions poden ser dues: o bé es funcionaritza tot el personal, com STAPV-Intersindical Valenciana està reclamant des de sempre, o bé es negocia un acord que afecte el personal laboral i permet el canvi de funcions, aspecte important que no està contemplat per a eixe personal.

Calendari d'aplicació de l'Oferta d'Ocupació de 2004

La Direcció General d'Administració Autonòmica ha avançat un projecte de calendari de convocatòries de concursos i oposicions. En l'últim quatrimestre de l'any (a partir de setembre), es convocarà tot el que assenyalem, per el següent ordre:

Hi haurà un primer bloc amb els concursos i concursos-oposicions dels grups E, D i C d'Administració General, de les categories de Metges del Treball, Especialistes i Tècnics mitjans de Prevenció de Riscos Laborals i de Col·laboradors Científics Adjunts de l'IVIA.

En un segon bloc es convocaran els concursos i els processos selectius de promoció interna i de torn lliure d'Estadístics i algunes enginyeries.

En un tercer bloc, les convocatòries respectives d'Arquitectes, Enginyers Industrials i Enginyers Forestals.

Quan es convocarà cadascun dels blocs esmentats és cosa a la que Funció Pública no va voler comprometre's a avançar, "per tal de no incomplir" el que es puga dir.

1 de juliol de 2004

 


stapv-Iv | intersindical