CORREUS ELECTRÒNICS - maig 2004


index correus electrònics

 

 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

A destacar

 
31/05/04 Detectats alguns errors en la resolució dels concursos de cap de negociat 

 

28/05/04 Publicades les resolucions definitives (sembla que ara sí) de caps de negociat
Convocat el primer examen de les oposicions de grup B d'Administració General

 

21/05/04

Es convoca precipitadament Mesa Sectorial sense propostes per a resoldre el marasme de la Funció Pública:
Ordre de borses 
L'Administració vol posar d'uniforme els subalterns i els conductors 
Canvi de lloc per motius de salut 
Presa de possessió dels caps de negociat 
CCT 
RLT 
Temaris d'oposicions 
Oposicions i concursos: convocatòries i resolucions 
Ajudants de residència/serveis

 
19/05/04 El Consell compleix una part de l'acord sobre condicions de treball
Canvis en:
Jornada laboral. Horari de treball i d'atenció al públic. Vacances

 

10/05/04 Sobre l'ordre de borses
Sobre la promoció interna del grup D al C d'Administració General
 

 

 

Detectats alguns errors en la resolució dels concursos de cap de negociat 

Les resolucions de les convocatòries números 52 a 66 i 68/2002, de concursos de trasllats per a la cobertura de llocs de treball de caps de negociat d'Administració General publicades el passat divendres contenen alguns errors en les adjudicacions. Per això, la Direcció General d'Administració Autonòmica està treballant per a emetre el més aviat possible una resolució de correcció d'errades. La previsió és que es publique aquesta mateixa setmana, de forma que es manté sense canvis la data de presa de possessió el proper dia 16 de juny a les seus de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques. 

Sembla que el motiu de l'error ha estat la gran quantitat de llocs de treball en joc. Cal recordar que el concurs de caps d'unitat es va resoldre correctament, de forma que el problema no és el programa informàtic emprat, sinó el subministrament de les dades d'algunes persones participants. En principi s'espera que no canvien les adjudicacions de més d'una cinquantena de llocs de treball. Continuarem informant.

 


Publicades les resolucions definitives (sembla que ara sí) de caps de negociat

El DOGV de 28 de maig, publica les resolucions de les convocatòries números 52 a 66 i 68/2002, de concursos de trasllats per a la cobertura de llocs de treball de caps de negociat d'Administració General. La publicació d'aquestes resolucions s'ha dut a terme en un temps rècord, a penes dos anys, la qual cosa torna a aferma la idea que, si bé Espanya no sabem si va bé o no, la Generalitat va de categoria.

L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 16 de juny de 2004, a les 10:00 hores, en les seus següents:

  • Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a Alacant (Casa de les Bruixes), c/ Doctor Gadea, núm. 10-2a, 03003 Alacant.
  • Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques a Castelló (Casa dels Caragols), c/ Major, 78, 12001 Castelló de la Plana.
  • Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, saló d'actes (Palau de l'Almirall d'Aragó), c/ Pujada del Palau, 14, 46003 València.

Els efectes administratius i econòmics de la presa de possessió seran del 16 de juny de 2004.

Convocat el primer examen de les oposicions de grup B d'Administració General

El DOGV de 28 de maig també publica les resolucions de 20 de maig de 2004, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals s'eleven a definitives les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, Sector Administració General, pel sistema de torn lliure, Convocatòria 4/2000, i pel torn de persones discapacitades, Convocatòria 5/2000, i es convoca als aspirants admesos a la realització del primer exercici, que tindrà lloc el pròxim dia 3 de juliol de 2004 (dissabte), a les 11:00 hores en: València: Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n.

Els aspirants hauran d'acreditar la seua personalitat per mitjà de la presentació del DNI, o del resguard amb fotografia, del passaport o del permís de conduir en el moment de ser cridats a les aules on es realitze l'exercici corresponent a la present convocatòria sense que per a este efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades dels dits documents, així com de l'exemplar per a l'interessat de la sol·licitud d'admissió a les proves. També hauran de portar necessàriament, bolígraf, llapis del número 2 i goma d'esborrar.

També es convoca la prova de coneixement de castellà per als aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola. La prova de castellà serà realitzada pels opositors anteriorment relacionats el dia 17 de juny de 2004 (dijous), a les 10:00 hores, en la seu de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, carrer del Miquelet, núm. 5, 46001 València.

28 de maig de 2004

 


Es convoca precipitadament Mesa Sectorial sense propostes per a resoldre el marasme de la Funció Pública

Ordre de borses 
L'Administració vol posar d'uniforme els subalterns i els conductors 
Canvi de lloc per motius de salut 
Presa de possessió dels caps de negociat 
CCT 
RLT 
Temaris d'oposicions 
Oposicions i concursos: convocatòries i resolucions 
Ajudants de residència/serveis

En la reunió celebrada el 20 de maig, els representants de l'Administració anunciaren la convocatòria de Mesa Sectorial per al proper dilluns, dia 24, amb tres punts en l'ordre del dia: una ordre per a uniformar als subalterns i els conductors, una ordre sobre borses i un projecte de decret sobre canvi de lloc de treball per motius de salut. Els sindicats reclamaren que la Mesa s'ajornara a dijous o divendres, ja que dos dels documents (uniformitat i canvi de lloc de treball) van ser lliurats en el transcurs de la reunió i no s'han pogut examinar i molt menys contrastar amb el personal interessat. Finalment, l'Administració ha modificat la convocatòria per al dilluns 31 de maig.

Respecte de l'Ordre de Borses (veure document de 20/05/04), el document que es proposa pràcticament no varia el darrer esborrany que ja coneixeu i que teniu a la nostra pàgina web. La valoració que fa STAPV-Intersindical Valenciana és la ja coneguda: no ofereix garanties que el personal es nomenarà realment per borsa, ja que permet que les conselleries se la salten pràcticament quan vullguen i, a més, el barem és clarament deficitari respecte de la valoració de l'experiència com a personal funcionari de carrera i respecte de la valoració del coneixement del valencià. Com que, a més, la primera de les objeccions coincideix amb l'expressada contra l'actual ordre de borses, la postura està decidida en contra de la signatura de l'acord.

Respecte de l'ordre que regula la indumentaria uniformada de conductors i subalterns (veure proposta de decret), cal dir que és un text molt pobre, ja que deixa moltíssimes coses sense concretar: qualitat i quantitat de la roba, periodicitat en la renovació, lloc per a canviar-se i guardar la roba (vestidors i taquilles), pressupost assignat per a vestuari, etc. El que sobta més encara són les referències a la seguretat i la salut dels treballadors i, en canvi, l'únic objectiu del text és que determinats col·lectius donen una imatge "corporativa", mentre que d'altres, que també la donen, són oblidats: secretàries de direcció, vigilants o forestals, per exemple. Uns altres col·lectius necesiten la roba de treball per motius d'higiene, com el personal de cuina, sanitari o de neteja, o de seguretat, com el personal de manteniment. De tots aquests col·lectius, ni una paraula. Lamentable.

El projecte de decret sobre canvi de lloc de treball per motius de salut (veure document) va ser una proposta conjunta dels sindicats presents en la Mesa Sectorial, i intenta traslladar al personal funcionari els beneficis de l'article 19 del II Conveni Col·lectiudel personal laboral: quan una persona no pot continuar fent les funcions d'un lloc de treball per motius de salut, però està capacitada per a fer les d'un altre lloc, cal que hi haja un mecanisme per a que puga continuar treballant, i que no s'haja de jubilar forçosament amb el 50% del sou. En principi, a falta de major anàlisi del text (que tindreu en la pàgina web en breu), la valoració que fa STAPV-Intersindical Valenciana és possitiva.

Acabat eixe preliminar, s'ha procedit a la reunió de la Comissió de Seguiment de l'Acord d'Estabilitat Laboral pròpiament dita. Els assumptes que ha tractat són els següents:

  1. L'Administració ha proposat la convocatòria immediata del concurs-oposició lliure dels grups C, D i E d'Administració General, deixant per a setembre la convocatòria dels concursos generals d'exies categories. L'Acord diu que els processos seran "simultanis" de forma que no es compliria, però l'Administració argumenta que si es publiquen ara no es podrien convocar molts llocs de treball de nova creació (més de 200), per no haver-se publicat la RLT. Al respecte, STAPV-Intersindical valenciana ja va proposar fa tres setmanes que es convocara Mesa Sectorial per a negociar i publicar les RLTs, és a dir, els canvis de conselleries dels llocs de treball des que va entrar el nou govern, i deixar per a més endavant les propostes de modificació d'alguns llocs de treball. Però clar, això no interessa a les conselleries, que el que volen és que es parle d'uns pocs llocs, no del que convé a l'Administració. La única cosa que ens han avançat ha estat la convocatòria per als dies 25, 26 i 27 de la CCT, sense fer cas de la proposta anterior.
  2. La resolució dels concursos de caps de negociat es publicarà en el DOGV durant la setmana que vé (del 24 al 28 de maig), i la presa de possessió serà amb data de 16 de juny de 2004.
  3. L'Administració ha entregat la proposta de temaris (veure pàgina de temaris) per a les categories de Metge del Treball i Tècnics Mitjans en Prevenció de Riscos Laborals. Si esteu interessats, podeu obtenir una còpia en les seus del Sindicat.
  4. El curs de promoció interna del grup D al C d'Administració General començarà la segona quinzena de setembre d'enguany.
  5. Es convocarà mesa tècnica sobre l'Administració Especial el proper 4 de juny.
  6. Estan pendent de publicar-se les adjudicacions de cap de secció nivell 24 d'enginyers agronoms, així com les resolució de les convocatories de Caps de Serveis d'enginyers agrònoms, d'enginyers de camins i d'arquitectes.
  7. El personal que ha aprovat l'oposició d'ajudants de residència/serveis se'ls adjudicarà llocs de treball vacants amb destinació definitiva, sense que hi haja concurs. Si hi ha personal fix que considere lesionats els seus drets al concurs, pot posar-se en contacte amb el Sindicat a les nostres seus.

21 de maig de 2004


 


El Consell compleix part de l'acord sobre condicions de treball

El DOGV de 19 de maig de 2004 ha publicat el Decret 80/2004 , pel qual es modifica el Decret 34/1999, de condicions de treball del personal al servei del Consell de la Generalitat Valenciana. Aquesta modificació és conseqüència de l'Acord de Mesa sectorial de 23 de desembre de l'any passat, signat per aquest Sindicat entre d'altres. Les qüestions més significatives són:

a) Jornada laboral.
S'estableix la jornada general en 36 hores i 15 minuts i una jornada especial de 38 hores i 45 minuts setmanals. També es regula la nova jornada d'estiu, des de l'1 de juny fins el 30 de setembre. Aquestes jornades es recullen en l'article 2 del Decret 34/1999, però la seua aplicació serà progresiva, d'acord amb una nova disposició transitòria. Els termes són els pactats en desembre.

b) Horari de treball i d'atenció al públic.
Els articles 4 (horari de treball) i 8 (horari d'atenció al públic) es modifiquen per a adaptar-se a les noves jornades setmanals.

c) Vacances.
Es modifica l'article 10 per a introduir la nova legislació estatal sobre vacances, d'acord amb dues sentències recents. Com hem explicat en altres ocasions, el text és correcte des del punt de vista legal, però no compleix l'acord esmentat. La DG d'Administració Autonòmica s'ha compromés a negociar una possible proposta de canvi en la Llei de la Funció Pública Valenciana per a l'any 2005.

Problemes en el correu electrònic han motivat la falta de notícies de STAPV-Iv
Haureu observat que fa temps que no rebeu correus electrònics del Sindicat. Des de les nostres seus s'han enviat amb la mateixa regularitat de sempre, però problemes informàtics d'índole diversa (servidors que fallen o que es canvien, virus, etc.) han motivat que algunes persones els heu rebut sense problemes, però la majoria no. Esperem que a partir d'ara no tornen a repetir-se els problemes.

Els correus enviats les darreres setmanes els teniu en aquesta pàgina web. 

19 de maig de 2004

 


Sobre l'ordre de borses

(pdf) BORRADOR DE 7 DE MAYO DE 2004. ORDEN de * de * de 2004, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, sobre regulación de bolsas de empleo temporal para proveer provisionalmente puestos de trabajo

Divendres 7 de maig hi hagué reunió de la comissió de seguiment de l'Acord d'Estabilitat i va tractar sobre l'ordre de borses de personal interí i sobre els diferents procesos pendents. Les novetats són: 

- El tribunal d'informàtics de grup C (OPO 2000) està a punt de ser publicat en el DOGV, per la qual cosa és possible que encara es faça un examen abans de l'estiu. 

- A causa del retard en la negociació i publicació de la RLT, els concursos i procesos selectius de grup E i C d'Administració General (OPO 2004) es preveu que siguen convocats la primera quinzena de juny, mentre que el més probable és que els de grup D d'Administració General siga en juliol (En eixe cas, el termini de presentació d'instàncies seria molt superior a un mes). 

- L'Administració va demanar disculpes en nom del Director General, per no haver pogut donar el vist-i-plau al temari de Metges del Treball, Tècnics Mitjans i Especialistes en Seguretat i Salut. El que no s'entén és que qüestions tècniques com un temari haja de ser fiscalitzat per els càrrecs polítics fins el punt de bloquejar (més de dues setmanes) la informació als representants de les treballadores i els treballadors i, pitjor encara, la pròpia convocatòria del procés selectiu. Es demostra una vegada més la nul·la intenció de complir amb els deures que té l'Administració respecte de la vigilància de la salut dels seus empleats. 

- Respecte de les borses, donaren un nou esborrany (i van tres) que arreplega poques novetats respecte de l'anterior. I, com sempre, una de cal, una d'arena i un error de càlcul: 

La primera, l'obligació del personal interí que siga cessat d'acreditar la seua participació en els processos selctius corresponents a la borsa en què s'integre, si s'ha convocat ja el procés selctiu. La mesura és lògica, ja que aquestes borses pretenen l'estabilitat del personal interí en tant que es desenvolupa el Pla d'estabilitat. 

La segona, el manteniment de l'article 8, que estableix un procediment d'urgència per a nomenar personal interí fora de borsa, tot i que l'Administració ha mogut fitxa i ara diu que informarà prèviament a la Comissió de Seguiment. STAPV va oferir acceptar l'article, sempre que la Comissió de Seguiment tinguera la potestat d'acordar la utilització d'aquesta via o no. 

La tercera, el barem. Es va proposar una mesura que sembla feta expressament per a que el personal que ha treballat en llocs d'una altra categoria en la propia administració de la Generalitat (siga fix o interí) que ha participat o participarà en procesos selectius es cabrege: es rebaixa la puntuació per temps treballat en llocs diferents de la categoria de la borsa a 0,13 punts per mes trteballat, quan estava en 0,15 les primeres propostes. S'ha de reconéixer, però, que s'eleva a 12 punts la puntuació per haver aprovat examens en la darrera convocatòria d'oposicions (en les primeres propostes, eren 4 punts). 

Encara s'està negociant i esperem que l'Administració faça més cas a la majoria de sindicats en els propers textos. Per cert, que cap sindicat va presentar cap proposta d'estabilitat absoluta per al personal interí major de 45 anys, a pesar que ho anunciava la premsa del propi divendres. 


Sobre la promoció interna del grup D al C d'Administració General

Dissabte 8 de maig es va celebrar finalment l'examen per al procés de promoció interna per reconversió de places del grup D al C d'Administració General. El Tribunal té previst reunir-se el proper dijous per a efectuar la correcció del test, de forma que es preveu que els resultats podran estar disponibles el mateix dijous per la vesprada. Podeu consultar-los en les nostres seus (teniu els telèfons al final d'aquest missatge).

 


stapv-Iv | intersindical