CORREUS ELECTRÒNICS


index correus electrònics

ABRIL 05

dll dm dc dj dv ds diu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

Sumari

 

29/04/05

STAPV-Intersindical Valenciana guanya les eleccions a l'Agència Valenciana de Turisme de València

28/04/05

Diumenge se celebra el Primer de Maig

27/04/05

Publicat el Pla de formació contínua de la Generalitat

22/04/05

STAPV-iv convoca assemblea en la Conselleria d'Educació per al personal especial/docent. La Mesa Sectorial tractarà assumptes no negociats en la CCT

21/04/05

Publicades convocatòries d'Educadors d'Educació Especial i Fisioterapeutes

20/04/05

Convocada la Mesa Sectorial per aprovar les RLTs

18/04/05

Nota de premsa: La Conselleria de Justícia i Adm. Públiques no ha convocat la Mesa General

14/04/05

Resultats definitius concurs-oposició del grup A d'Adm. General (OPO 2000)
13/04/05 Concurs grup C Administració General. Concurs grup D Administració General
7/04/05 Complement compensatori 2005: una explicació
6/04/05 Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves seletives del grup C, administració general

 
 

STAPV-Intersindical Valenciana guanya les eleccions a l'Agència Valenciana de Turisme de València

Ahir, 28 d'abril, es van celebrar les eleccions sindicals per al comité d'empresa de València de l'Agència Valenciana de Turisme (AVT). STAPV-Intersindical Valenciana entra per primera vegada en l'Agència, consolidant la seua presència entre el personal laboral de la Generalitat, i ho fa amb les millors perspectives, ja que ha estat la llista més votada.
 

Agència Valenciana de Turisme

STAPV-Iv

IGEVA

UGT

Vots

46

43

38

Delegats/des

3

3

3

Com sempre, cal agrair la participació de totes i tots, en especial perquè la participació fou molt elevada (124 de 148 persones), aspecte que encoratja els nostres representants a treballar enèrgicament per tal de negociar de veritat a partir d'ara amb la direcció de l'Agència i amb la Conselleria de Turisme, de la que depèn. En eixe camí, estem segurs, trobarem la col·laboració de la resta de delegades i delegats electes i del personal de l'Agència.

29 d'abril de 2005


 

   
 

Diumenge se celebra el Primer de Maig

1maig: transfomar realitats, construir futur

El Primer de Maig és el dia de la classe treballadora. Des de fa més d'un segle les treballadores i els treballadors de tot el món commemoren la lluita de generacions per transformar la societat i les condicions de vida dels sectors més febles. I ho fem de forma col·lectiva, expressant la nostra solidaritat i la nostra voluntat transformadora.

Des de la Intersindical Valenciana (IV) volem contribuir cada dia a la construcció d'un nou model i modificar la realitat quotidiana de les nostres condicions de treball. Però, com organització sociopolítica, també intrvenimos en altres àmbits de la realitat.

Hui més que mai cal ser ferms en la defensa dels treballadors i les treballadores. Hui més que mai hem d'alçar la veu i exigir el cumpliment dels nostres drets.

 • Drets socials bàsics: educació, assistència sanitària, pensions dignes, sistemes de cobertura social, atenció a persones dependents.

 • No a la gestió privada dels serveis i plans de pensions gestionats en funció d'interessos privats.

 • Legislació que garantisca la incorporació definitiva de les dones al món laboral, que compatibilitze la seua vida laboral i personal, que facilite el seu accés als llocs de direcció, que introduisca estils de lideratge no patriarcals.

 • Reducció dràstica de l'horari i la jornada laboral de 35 hores.

 • Dret a una vida laboral saludable respectuosa amb la normativa sobre seguretat i salut laboral.

 • Règim de jubilacions que permeta el relleu generacional i la incorporació de la joventut al món laboral.

 • Incorporació de les persones emigrants amb tots els seus drets i deures al sistema productiu.

 • Un nou Estatut d'Autonomia que reconega un marc propi valencià de relacions laborals.

 • Defensa de l'agricultura tradicional sostenible enfront dels interessos especulatius.

Per tal d'assegurar la supervivència del teixit industrial valencià els nostres governants han de crear les condicions per a un desenvolupament equilibrat i amb perspectives de futur. Aquest objectiu irrenunciable requereix d'un consens ampli de totes les forces polítiques i socials.

Per la Intersindical Valenciana el Primer de maig és una data emblemàtica que ens recorda que només amb la participació lliure i decidida de la classe treballadora són possibles els canvis socials que el nostre món necessita.

Manifestació de l'1 de maig

València: Plaça de Sant Agustí, 11:30 hores
Castelló: Parc Ribalta, 11:30 hores
Alacant: IES Jorge Juan, 11:30 hores

Cal fer un esforç, encara que siga diumenge. Si podeu, acudiu a les manifestacions amb la Intersindical Valenciana

Manifestació amb motiu del 25 d'abril

El dissabte, 30 d'abril, es celebra a València una manifestació en commemoració del 25 d'abril de 1707. Us esperem.

València: Plaça de Sant Agustí, 17:30 hores
 

28 d'abril de 2005


 

   
 

Publicat el Pla de formació contínua de la Generalitat

El DOGV núm. 4994 del dimecres, 27 d’abril de 2005, publica la Resolució de 22 de març de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servici de l’administració de la Generalitat Valenciana per a l’any 2005.

Quan l'haurem analitzat, podrem donar-vos un resum com ferem respecte del Pla de Formació Especialitzada.

Sobre el Pla de formació especialitzada

Com ja explicàrem en un correu anterior, sembla que els grups C, D i E no tenen la simpatia que es mereixen per part dels redactors del Pla de formació especialitzada (abans continuada). El que no aclaríem és que els responsables són les conselleries (les Secretaries Generals que són les que fan la petició de cursos a l’IVAP, basant-se en les seues necessitats de formació). Tampoc no vàrem explicar que l’Àrea de l’IVAP, en la presentació del Pla de formació especialitzada, va explicar a preguntes dels representants de STAPV-Intersindical Valenciana que les mancances de places d’aquests grups es recuperarien amb la publicació del Pla de formació continua.

Respecte de les dades que us facilitàrem sobre la distribució dels cursos per grups de titulació, us hem de fer notar que no es van tindre en compte els cursos adreçats al personal de Justícia ni els de l’Administració local, sinó solament els adreçats a personal que pertany a l’Administració del Consell.

Finalment, fer-vos notar que es va incloure una dada incorrecta: el grup E no podia participar en un 3% de cursos, sinó en un 9,22%. La diferència no és important per a la qüestió de fons que es critica, però no volem que ningú pense que manipulem dades.

Per tant, els percentatges queden com segueix:

Grup

Cursos presencials

Cursos semipresencials

Cursos per internet

A

90,29 %

100,00%

86,74 %

B

88,34 %

100,00%

86.74 %

C

46,84 %

0,00%

78.45 %

D

43,68 %

0,00%

66,29 %

E

9,22 %

0,00%

16,57 %

Coses a fer

Us dèiem també que es poden fer coses per a modificar la visió que tenen les conselleries i el conjunt del Govern de la formació dels seus empleats. Us n’afegim dues més:

 • Omplir la enquesta que hi ha a la pàgina web del IVAP (també podeu passar-la a les companyes i companys que no tenen ordinador):

 • Queixar-se formalment davant el teu conseller, el de Justícia i Administracions Públiques i el President de la Generalitat, emprant el model que adjuntem.

27 d'abril 2005


 

   
 

STAPV-iv convoca assemblea en la Conselleria d'Educació per al personal especial/docent

La Mesa Sectorial tractarà assumptes no negociats en la CCT

La documentació aportada per la Direcció General d'Administració Autonòmica per la Mesa Sectorial prevista per al proper dia 26, dimarts, inclou diversos assumptes que modifiquen o poden modificar les RLTs, i que no han estat negociats prèviament en la Comissió de Condicions de Treball (CCT), com és preceptiu.

La primera és la referent a l'acord sobre el trasllat del personal de l'Àrea d'Emergències al Centre de Coordinació d'Emergències de l'Eliana. L'acord ha estat pactat entre la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (conselleria a la que estan adscrits els llocs) i la Junta de Personal dels Serveis Centrals. Aquest acord és important perquè representa un model a seguir -es compensa adequadament al personal pel trasllat- i perquè suposa el primer cas en què l'Administració reconeix una Junta de Personal com a interlocutora a efectes de negociació. Aquest model -que els òrgans de representació directa del personal tinguen competències de negociació, no sols els sindicats en les meses- és el model de negociació que sempre ha defensat Intersindical Valenciana, per entendre que és un sistema que acosta la negociació al personal.

La segona qüestió és referent a l'adaptació dels requisits dels llocs de treball del sector informàtic. Segons s'explica, el CODESI -òrgan encarregat de conéixer les qüestions informàtiques en la Generalitat- ha proposat modificar els requisits dels llocs de treball de grup A per adeqüar-los als Plans d'Estudis de les Universitats espanyoles. Tot això està molt bé, però en la darrera CCT, STAPV-Intersindical Valenciana va proposar que es tractara en profunditat la classificació dels llocs de treball d'Informàtics, no solament del grup A, per tal d'adaptar requisits, en efecte, però també funcions, organigrames i retribucions. Funció Pública va contestar prometent una reunió "monogràfica" sobre l'assumpte. Per això, ens temem que la proposta que es presenta hui siga un parxe que siga emprat com a excusa per a no dur a terme la reunió en profunditat o monogràfic sobre el personal informàtic que reclama este Sindicat des de 1999.

La tercera qüestió és la referida a la modificació de la forma de provisió dels llocs de treball classificats "Funcionarials Especial/Docent" com a lliure designació, d'acord amb l'article 16.6 de la Llei de la Funció Pública Valenciana. Si bé és cert que és una previsió de la llei, no solament en l'article 16.6, sinó també en l'article 20.1.b), el cert és que fa un mes en la CCT es podria haver proposat aquesta modificació, per la qual cosa no s'entenen les preses després de 20 anys d'aprovada la llei. D'altra banda, s'ha de tenir en compte que es van a classificar com de lliure designació 38 llocs més, en comptes d'anar en sentit contrari i classificar-ne cada volta més llocs com a concurs. A més, els llocs a classificar són de nivell 24, 20 i fins i tot 17!!

Com que aquest darrer assumpte pot tindre implicacions en les condicions laborals concretes de les companyes i companys que ocupen aquests llocs, les convoquem a totes i tots a una Assemblea el proper dilluns, 25 d'abril, a les 14 hores, al Saló d'Actes de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

22 d'abril de 2005
 


 

   
 

Publicades convocatòries d'Educadors d'Educació Especial i Fisioterapeutes

El DOGV de hui, 21 d'abril de 2005 publica resolucions d'11 d'abril, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els següents processos:

Concursos de Mèrits

49/2005, Educadors d'Educació Especial.

50/2005, Fisioterapeutes.

Proves selectives

Convocatòria 23/2004, Fisioterapeutes, accés lliure.

Convocatòria 24/2004, Fisioterapeutes, torn de discapacitats.

Convocatòria 25/2004, Fisioterapeutes, torn de promoció interna.

Convocatòria 26/2004, Educadors d'Educació Especial, accés lliure.

Convocatòria 27/2004, Educadors d'Educació Especial, torn de discapacitats.

Convocatòria 28/2004, Educadors d'Educació Especial, torn de promoció interna.

21 d'abril de 2005
 


 

   
 

Convocada la Mesa Sectorial per aprovar les RLTs

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha convocat Mesa Sectorial de la Funció Pública per al proper dimarts, 26 d'abril de 2005, a les 12 hores, amb el següent ordre del dia:

 1. Negociació i aprovació, si es procedent, de les relacions de llocs de treball de l'administració al servei del Consell de la Generalitat Valenciana.

 2. Creació d'una comissió de treball per a instrumentar la incorporació a l'ocupació de l'Administració del Consell de les persones amb discapacitat.

 3. Precs i preguntes.

Encara no tenim la documentació. Us en farem un resum amb les valoracions corresponents quan l'haurem analitzada.

La formació és un dret de tots?

Per als redactors del Pla de Formació Especialitzada (abans continuada) de l'IVAP d'enguany segur que no. Si observem el nombre de cursos oferts al grup E, D i C i tenim en consideració el nombre de treballadors que pertanyen a cada grup, sembla ser que no és així.
Algunes dades de la distribució dels cursos per grups de titulació:

A) Cursos presencials: 1840 places.

 

Grup Cursos als que poden optar (en %)
A 91,00%
B 89,00%
C 41,00%
D 42,00%
E 3,00%

B) Cursos semipresencials: 25 places.

 

Grup Cursos als que poden optar (en %)
A 100,00%
B 100,00%
C 0,00%
D 0,00%
E 0,00%

C) Cursos per internet: 1065 places.

 

Grup Cursos als que poden optar (en %)
A 88,00%
B 88,00%
C 81,00%
D 71,00%
E 14,00%


Teniu un informe més detallat en la nostra pàgina web

Coses a fer

És aquesta la línia que va a seguir la Generalitat per a sempre? La formació sempre ha estat sesgada, però enguany la cosa està fregant la burla. Anem a consentir-ho? No penseu que és hora de fer alguna cosa més que lamentar-se?

Es poden fer coses per a que el que ha passat amb el Pla de formació no torne a succeir. Us posem alguns exemples de coses a fer:

A. No fer res
B. Queixar-se davant els companys i les companyes a l'hora d'esmorçar.
C. Queixar-se davant el/la cap (només de paraula).
D. Queixar-se formalment davant el teu conseller, el de Justícia i Administracions Públiques i el President de la Generalitat. En eixe cas, pots emprar el model que adjuntem.
E. Anar a les assemblees que es convoquen per a parlar dels problemes del personal funcionari.
F. Participar de les mobilitzacions que decidisquen convocar eixes mateixes assemblees.
G. A banda de fer el que s'asenyala en D, E i F, afiliar-se a STAPV-Intersindical valenciana, que només em prometen faena i coherència.
H. Afiliar-se a un dels sindicats que fan cursos, gràcies als diners que paguem totes i tots cada mes per nòmina i que ells manegen com si foren seus. Així, seràs una persona privilegiada i passaràs molt de la resta de companys.
 

20 d'abril de 2005
 


 

   

Nota de premsa: La Conselleria de Justícia i Adm. Públiques no ha convocat la Mesa General

El conseller Miguel I. Peralta Viñes es va comprometre, el passat 16 de novembre de 2004, a convocar la Mesa General el 15 de febrer. Dos mesos després de la data prevista per a la reunió no se sap res de la convocatòria. El conseller ha incomplit el seu compromís de convocar la Mesa General.

Per a Intersindical Valenciana aquest és un fet greu que posa en evidència la manca de voluntad política de negociar els temes que afecten a les empleades i empleats públics per part de la Generalitat Valenciana i, en concret, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. Aquest sindicat ha presentat diversos escrits on s'especificava quins eren els temes que haurien d'estar a l'ordre del dia de la Mesa General. També s'ha reunit, en diverses ocasions, amb alts càrrecs de la Conselleria per traslladar-los i explicar-los els punts que s'haurien de negociar. Malgrat tot açò, la reunió no s'ha convocat.

Intersindical Valenciana exigeix la convocatòria immediata de la reunió per: constituir les comissions de treball acordades en la Junta de Portaveus celebrada en el darrer trimestre del 2004, iniciar la negociació de les retribucions del personal que treballa per a la Generalitat Valenciana, activar els serveis de prevenció i aplicar la normativa en matèria de salut laboral, constituir la Mesa Sectorial d'Universitats, donar una resposta a la situació del personal itinerant, reduir la jornada laboral a 35 hores...

A més a més, el Sindicat critica la pèrdua de poder adquisitiu de les empleades i empleats públics valencians i la passivitat de l'Administració pública valenciana per atacar aquesta situació i per millorar les condicions laborals. En concret, la pèrdua de poder adquisitiu des de 1990 és del 16,2%. El Sindicat estudiarà la convocatòria de mesures de pressió per aconseguir que es convoque la Mesa General.

18 d'abril de 2005
 


 

   
 

Resultats definitius concurs-oposició del grup A d'Adm. General (OPO 2000)

Hui, dijous 14 d'abril de 2005, a la vesprada, es posaran en la pàgina web de la Generalitat i en els taulers d'anuncis de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques les qualificacions definitives del concurs-oposició per a l'ingrés en el grup A d'Administració General, Convocatòries 1, 2 i 3/2000. Felicitats a totes les persones que finalment han superat el procés selectiu.

14 d'abril de 2005
 


 

   
 

Concurs grup C Administració General

S'ha publicat en els taulers d'anuncis de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i en la pàgina web de la Generalitat (a la que podeu accedir per la nostra: http://stapv.intersindical.org els llistats de baremació del concurs de trasllats número 67/2004, grup C d'Administració General. Ara s'obri un termini de 10 dies hàbils per a les possibles reclamacions.

Segons fonts de Funció Pública, el calendari a seguir en aquest concurs fa inevitable que la presa de possessió siga amb tota probabilitat el dia 1 de juny. Sembla descartat que puga ser abans, encara que han manifestat el seu interés en avançar-la, si fora possible. El que sí se sap és que el termini de presentació de reclamacions acaba el dia 25 d'abril. Si afegim una setmana per si arriben al carrer Micalet documents presentats en registres allunyats i una altra per a les gestions burocràtiques i una altra encara per a la publicació, es podria arribar a la presa de possessió el dia 16 de maig, que és dilluns. Veurem si, en efecte, es pot realitzar així.

Concurs grup D Administració General

S'ha convocat la comissió avaluadora del concurs de trasllats número 64/2004, grup D d'Administració General, per a la primera reunió el dia 20 d'abril. Finalment, comencen a treballar en un concurs que es preveu llarg (hi ha unes nou-centes instàncies).

13 d'abril de 2005
 


 

   

Complement compensatori 2005: una explicació

En la nòmina del passat mes de març es va cobrar el complement compensatori previst en l'acord de 23 de desembre de 2003 i que es va començar a cobrar el 2004. L'import a cobrar en les dues mensualitats de març i setembre d'enguany és inferior al que es va cobrar l'any passat, per la qual cosa moltes persones s'han sorprés i han acudit a STAPV-Intersindical valenciana en demanda d'una explicació. Davant la quantitat de consultes, considerem convenient enviar-vos una explicació d'aquest complement tan peculiar. Tot i això, us advertim en primer lloc que la Generalitat està aplicant correctament l'acord.

El Decret 56/2004, de 16 d'abril, preveu que la quantia del complement serà equivalent al 20 per cent de l'anualitat del complement de destinació que es perceba, i de la qual es detrauran les quantitats que, en concepte de complement de destinació, es perceben amb les pagues extraordinàries de juny i desembre, en virtut de la normativa bàsica estatal. Este component compensatori del complement específic es meritarà, per meitat, amb les mensualitats corresponents als mesos de març i setembre.

L'aplicació del 20 per cent contemplat en l'article 8 del Decret 99/1995, de 16 de maig, pel qual es crea el component compensatori del complement específic, es realitzarà l'any 2007. En els anys 2004, 2005 i 2006, per a la determinació del component compensatori del complement específic, s'aplicaran els següents percentatges:

- L'any 2004, el percentatge aplicable serà del 10 per cent.

- L'any 2005, el percentatge aplicable serà del 13 per cent.

- L'any 2006, el percentatge aplicable serà del 17 per cent.

Fins ací, el que diu el Decret. Per a comprovar si s'està aplicant bé a cada persona particular, cal seguir les següents passes:

1. Esbrinar l'import del teu complement de destinació. Podeu consultar la revista INTERSINDICAL número 24, editada per STAPV-Intersindical valenciana. Si no la teniu, també podeu consultar la pàgina web http://stapv.intersindical.org/descarregar/retri_pvalencia.pdf o també consultar la vostra nòmina.
2. Multipliqueu l'import mensual del complement de destinació per 12, per a obtindre l'import anual. Per exemple, en el nivell 10, l'import mensual és 208,61 euros i l'import anual 2.503,32.
3. Cal calcular el 13% d'eixe import en 2005 (en 2006 el percentatge serà el 17% i el 2007 i posteriors el 20%). En el cas del nivell 10, són 325,43 euros.
4. A eixe import cal restar-li les quantitats que, en concepte de complement de destinació, es perceben amb les pagues extraordinàries de juny i desembre. Enguany és el 60% d'una mensualitat de complement de destinació en cada paga. En el nivell 10 són 125,17 euros en cada paga, amb un total de 250,34 euros anuals.
5. Si restem a l'import total del complement compensatori (en el cas del nivell 10: 325,43 euros) el que ja es cobra en les pagues extres (en el nivell 10: 250,34 euros), tenim l'import a cobrar com a complement compensatori (en el nivell 10: 75,09 euros). D'aquesta quantitat, es cobrarà la meitat en març i l'altra en setembre (en el nivell 10: 37,55 euros).

Si no teniu tants dubtes, podeu consultar en la revista o en la pàgina web referenciada quin és l'import a cobrar en cadascuna de les dos pagues del complement compensatori. Allí trobareu els imports ja calculats.
 

7 d'abril de 2005


 
   

 

Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives del grup C, administració general

El DOGV de l'1 d'abril ha publicat les resolucions de 21 de març de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, torn d’accés lliure, Convocatòria 8/04, i torn de discapacitats, Convocatòria 9/04.El termini per a esmenar les errades acaba el proper dia 11 d'abril.

En el mateix DOGV es publiquen les convocatòries corresponents a les proves selectives d'accés al grup B, administració especial Enginyers Tècnics Agrícoles, Enginyers Tècnics Forestals i Enginyers Tècnics Industrials, accés lliure, promoció interna i discapacitats, així com el concurs de mèrits 47/05, enginyers tècnics industrials, enginyers tècnics agrícoles, enginyers tècnics forestals i altres col·lectius de distintes conselleries.

6 d'abril de 2005


 
     

   

stapv-Iv | intersindical