RPTS 2004

Generalitat Valenciana

Acadèmia Valenciana de la Llengua

IVADIS

Consell Jurídic Consultiu

Altres Comunitats

RPTS anteriors    

Generalitat Valenciana

  Presidència de la Generalitat
  Conselleria de Presidència
  Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació
  Conselleria de Justícia i Adm. Públiques
  Conselleria d'Infrastructures i Transports 
  Conselleria de Cultura, Educació i Esport
  Conselleria de Sanitat
  Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme
  Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
  Conselleria Territori i Habitatge
  Conselleria de Benestar Social
  Institut Valencià d'Estadística
  Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF)
  Institut Cartogràfic Valencià
  Inst Valencià Cinematografia "Ricardo Muñoz Suay"
  Institut Valencià de la Música
  Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)
  Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
  Correcció d'errors (DOGV 4858, 07/10/04) 
  Correcció d’errors (DOGV 4885, 17/11/04)

  Correcció d’errors (DOGV 4900, 10/12/04)


Acadèmia Valenciana de la Llengua

  Decret
  Modificació


IVADIS

  Resolució


Consell Jurídic Consultiu

  Resolució


Altres Comunitats

  Andalusia

  Aragó
    Astúries
    Canàries
    Cantàbria
    Castella i Lleó
    Castella la Manxa
    Catalunya
    Extremadura
    Galícia
    Illes Balears
    La Rioja
    Madrid
    Múrcia

  Navarra

  País Basc

 
   

RPTS

  1.997

    1.998
    2.000

  2.002


  2.003

 

 

stapv-Iv | intersindical