Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9796 – Dilluns, 26 de febrer de 2024


RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i sociosanitaris, escala treball social A2-04-04, corresponent a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de 2017 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A2-02, sector administració especial, convocatòria 152/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 153/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 6 de març de 2024, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 71/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 72/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic: Dia 6 de març de 2024, a les 11.00 hores, del número d'orde 1, M. Angeles Cubero Benavent al número d'orde 120, Daniel Calabuig García. Dia 11 de març de 2024, a les 10.00 hores, del número d'orde 121, María Dolores Sabalete Juarez al número d'orde 240 Sonia González Collado. Dia 12 de març de 2024, a les 10.00 hores, del número d'orde 241, M. Oblit Molins Granell, al número d'orde 361 Eva María Monerris Martín.

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2024, per la qual es modifica la Resolució de 9 de febrer de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos servicis auxiliars de seguretat i salut laborals de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció de riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 144/2018, torn lliure general, i convocatòria 145/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
febrer 2024
M T W T F S S
29 30 311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3