Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9609 – Divendres, 2 de juny de 2023


RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració de la convocatòria de la borsa específica d'ocupació temporal de l'agrupació de llocs de treball C1-03-01-04 de comunicacions i emergències de l'Administració de la Generalitat. Convocatòria 589/23.

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 21/2022, pertanyents al cos superior d'intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, sector administració especial, torn lliure general, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 20 de juny de 2023, a les 16.00 hores

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 62/2023 per a la provisió de llocs de treball del cos de l'Advocacia de la Generalitat.

Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2023, del president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a personal tècnic laboral fix, grup A. Convocatòria 01/OPO 2023.

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.-Anunci de l'Acord de 18 de maig de 2023, de la comissió de selecció de la convocatòria 5/22, del procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir una plaça d'operador o operadora de sistemes informàtics.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2023, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral indefinit, un lloc de tècnic o tècnica d'audiovisuals, en torn lliure i pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'entitat de 2020.

Corts Valencianes.-Modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla del personal de les Corts Valencianes.

Corts Valencianes.-ACORD número 3010/X, de 18 de maig de 2023, de la Mesa de les Corts Valencianes, pel qual s'aproven les normes reguladores de la jornada i horari del personal de les Corts.

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de l'Administració de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, publicades mitjançant Resolució de 19 d'abril de 2023 (DOGV 9580, 21.04.23), i de correcció d'errors d'aquesta.
juny 2023
M T W T F S S
29 30 311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2