logoJusticia

Intersindical Justícia

Intersindical 22

Febrer 2015

Intersindical Justícia

Intersindical 21

Març 2014

Intersindical Justícia

Intersindical 20

Març 2013

Drets laborals

Prorrogats els ERTOs i l’exoneració de quotes a la SS fins al 30 de setembre

Continuen vigents la prestació per desocupació en les mateixes condicions, sense tindre un mínim cotitzat i sense que compte la prestació utilitzada.

Intersindical

Intersindical 73 -1r maig

Maig 2020

Intersindical-Dones

Intersindical 72

Març 2020

Intersindical

Intersindical 71

Gener 2020

Intersindical

Intersindical 70

Maig 2019