Convenis d'àmbit nacional


Ministeri de Treball i Immigració

 
Convenis d'àmbit de la Comunitat Valenciana


Buscador de Convenis Col·lectius

II CONVENI COL·LECTIU DE LA GENERALITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 1995, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2527, 12/06/95).

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 1995, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació de l'acord d'adhesió de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació-IVEI al II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2652, 26/12/95).

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 1995, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació de l'acord d'adhesió del Consorci de Gestió del Centre d'Exposicions i Activitats Artesanals de la Comunitat Valenciana al II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2652, 26/12/95).

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 1996, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord d'adhesió de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigació (IVEI) al II Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l'administració autonòmica (DOGV 2884, 05/12/96).

RESOLUCIÓ de 12 de març de 1997, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilancia i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2990, 13/05/97).

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa públic l'Acord de la Mesa General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desplegament i aplicació de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997 (DOGV 3128, 24/11/97).

CORRECCIÓ D'ERRADES de la Resolució de 12 de novembre de 1997, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la que es fa públic l'acord de la Mesa General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desenvolupament i aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997 (DOGV 3169, 26/01/98).

RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 1997, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Agència Valenciana del Turisme al II Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de l'administració autonòmica (DOGV 3257, 04/06/98).

ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu (DOGV 3281, 08/07/98).

CORRECCIÓ d'errades de l'Acord de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu (DOGV 3284, 11/07/98).

ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni col·lectiu, en matèria de sistemes de solució extrajudicial de conflictes (DOGV 3281, 08/07/98).

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 1998, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord d'adhesió de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, al II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'administració autonòmica (DOGV 3312, 20/08/98).

RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 1999, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposen el registre i la publicació de l'acord d'adhesió del comité Econòmic i Social al II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 3630, 22/11/99).

ACORD de 9 de desembre de 1999, entre l.administració del Govern Valencià i els representants dels empleats públics del sector de l'administració del Consell en matèria de retribucions, oferta d.ocupació pública i provisió de llocs (DOGV 3684, 09/02/00).

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2002, del director general de Funció Pública, per la qual es fa públic el pacte aconseguit en la Mesa Sectorial de Funció Pública i en la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, reunida el 25 de gener de 2002, que modifica la metodologia de treball de la Comissió de Condicions de Treball (DOGV 4188, 12/02/02).

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE) sobre actualització de subgrups i categories professionals (DOGV 5012, 24/05/05).

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE) sobre els fons d’ajudes socials corresponents als anys 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005 i següents (DOGV 5120, 24/10/05).

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2007, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE) sobre actualització de subgrups i categories professionals (DOCV 5479, 28/03/07).

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2007, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord d'Adhesió de l'Empresa Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA, Vaersa, al II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servici de l'administració de la Generalitat Valenciana (DOCV 5542, 26/06/07).

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2008, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE) sobre l'adhesió a l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública sobre condicions de treball per al període 2008-11, firmat el passat 20 de febrer de 2008 (Codi número 8000062) (DOCV 5730, 28/03/08).  

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2008, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat Valenciana (CIVE), pel qual s'aproven els crietris que han de regir les bases de les convocatòries corresponents a les ofertes d'ocupació pública 2008-2010 (DOCV 5768, 22/05/08).

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2010, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord d'Adhesió de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, al II Conveni Col·lectiu per al Personal Laboral al Servici de l'Administració de la Generalitat Valenciana (DOCV 6208, 17/02/10).

RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2011, de l'Àrea de Relacions Laborals i Seguretat Laboral, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servici de l'Administració Autonòmica (CIVE) sobre adhesió al I Pla d'Igualtat entre Dones i Hòmens de l'Administració de la Generalitat (2010-2012) (DOCV 6463, 18/02/11).
 

Altres Administracions

 

stas-iv | intersindical