formació empleades i empleats públics

   
 

Escola Sindical de Formació "Melchor Botella"
Altres Comunitats
Instituts i Escoles de Formació  

   


OFERTA FORMACIÓ

Informe cursos Formació Especialitzada 2005

Homologació cursos INEM (Sol·licitud)

Campanya "Formació a distància".


NORMATIVA
 

EVES.-RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2013, del conseller de Sanitat, per la qual s'establix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per a 2013 (DOCV 6970, 21/02/13).

IVAP.-RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2013, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2013 (DOCV 6944, 16/01/13). Sol·licituds fins el 08/02

IVAP.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'abril de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de l'Administració de la Generalitat, per a l'any 2012 (DOCV 6761, 25/04/12).
IVAP.-RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2012 (DOCV 6752, 12/04/12). 

IVAP.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de l'11 de gener de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del personal al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana per a l'any 2011 (DOCV 6449, 31/01/11).

IVAP.-RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2011, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels Empleats Públics al Servei de l'Administració de la Generalitat, per a l'any 2011 (DOCV 6439, 17/01/11). Sol·licituds fins el 09/02

IVAP.-RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2010, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels Empleats Públics al Servei de l'Administració de la Generalitat, per a l'any 2010 (DOCV 6192, 26/01/10). Sol·licituds fins el 18/02

IVAP.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de desembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels empleats públics al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana per a l'any 2009 (DOCV 5935, 19/01/09).

IVAP.-RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels Empleats Públics al Servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana per a 2009 (DOCV 5915, 17/12/08). Sol·licituds fins el 24/01

EVES.-RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, del conseller de Sanitat, por la que se establece el Plan de Formación Continuada de la Consellería de Sanitat para 2009 (DOCV 5902, 27/11/08).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels empleats públics al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana i de l'administració local per a l'any 2008 (DOCV 5703, 14/02/08).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels empleats públics al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana i de l'administració local per a l'any 2008 (DOCV 5695, 04/02/08).

RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels empleats públics al servei de l'administració de la Generalitat Valenciana i de l'administració local per a l'any 2008 (DOCV 5686, 23/01/08).

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual establix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per a 2008 (EVES) (DOCV 5654, 05/12/07).  

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual establix el Pla de Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat per a 2007 (EVES) (DOCV 5480, 29/03/07). Sol·licituds fins el 19/04  

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels Empleats Públics al Servei de l'administració de la Generalitat Valenciana i de l'administració Local per a l'any 2007 (DOCV 5431, 18/01/07). Sol·licituds fins el 12/02

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels empleats públics al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana i de l’administració local, per a l’any 2006 (DOGV 5182, 23/01/06).

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servici de l’administració de la Generalitat Valenciana per a l’any 2005 (DOGV 4994, 27/04/05).

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’aprova el Pla de Formació del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, dependent de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al 2005, dirigit al personal del SERVEF (DOGV 4993, 26/04/05).

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'aprova el Pla de Formació Especialitzada (abans continuada) de l'Institut Valencià d'Administració Pública, dirigit als empleats públics de l'administració de la Generalitat Valenciana i de l'administració local, per a l'any 2005 (DOGV 4970, 21/03/05).

  RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2003, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servici de l’administració de la Generalitat Valenciana per a l’any 2003.

  RESOLUCIÓ 29/04/03, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’aprova el Pla de Formació Continuada de l’Institut Valencià d’Administració Pública, dirigit als empleats públics de l’administració de la Generalitat Valenciana i de l’administració local per a l’any 2003 (DOGV 4502, 19/05/03).

  RESOLUCIÓ 23/II/04, Direcció General d'Administració Autonòmica, convocatòria cursos del Pla de Formació Contínua 04 dels empleats públics al servici de l'administració de la Generalitat Valenciana (DOGV 4709, 10/03/04). 

CORRECCIÓ d’errades RESOLUCIÓ 23/II/04.

RESOLUCIÓ 27/VII/04, Direcció General d’Administració Autonòmica, aprovació Pla de Formació Continuada 2004 de l’Institut Valencià d’Administració Pública, per als empleats públics de l’administració de la Generalitat Valenciana i de l’administració local  (DOGV 4814, 06/08/04).

Stas-Iv | intersindical