CORREUS ELECTRONICS DEL MES D'OCTUBRE 2003

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
1
-2
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

tornar a seguiment | stapv-Iv | intersindical


INTERSINDICAL VALENCIANA CONVOCA UNA CONCENTRACIÓ CONTRA ELS PRESSUPOSTOS PER A 2004

La Intersindical Valenciana ha convocat una concentració, DIJOUS 30 d'octubre, a les 11 hores, davant la CONSELLERIA DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (C/ Micalet, 5 de València), per a demanar la convocatòria de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública Valenciana i protestar per l'augment del 2% de les retribucions per a les empleades i empleats públics per al 2004.

La Intersindical considera que aquest augment és insuficient i s'han de negociar augments salarials que eviten pèrdues de poder adquisistiu per a les treballadores i treballadors del sector públic. Per a d'això, s'ha demanat reiteradament la convocatòria de Mesa General de la Funció Pública per a poder negociar les retribucions de les empleades i els empleats públics de la Generalitat de forma prèvia a la presentació de la Llei de Pressupostos.

El Govern Valencià s'ha fet el sord davant aquestes peticions, i hui presentarà la Llei de Pressupostos per a 2004 i la Llei d'Acompanyament sense que hagen estat negociades amb els agents socials. Per això, convidem totes les treballadores i treballadors a manifestar-se per la negociació amb Intersindical Valenciana.

29 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


La Generalitat i el MAP signen un Acord sobre mobilitat entre administracions

Segons informa la premsa, ahir dijous, el president Camps i la ministra Garcia-Valdecasas van signar al Palau de la Generalitat l'Acord Marc de Mobilitat, derivat de l'Acord de novembre de 2002 de Mesa General de l'AGE , firmat pel govern central i els sindicats CCOO, UGT i CSIF, per a desenvolupar el principi de mobilitat que figura a la Llei de Funció Pública de 1984.

Tot i no conéixer el text complet que ahir es va signar, STAPV-Iv vol manifestar el següent:

1. Que Espanya tinga "l'administració més descentralizada d'Europa", en paraules del president, no és un argument que justifique la signatura, és un guany de molts anys de lluita a favor dels estatuts d'autonomia.

2. S'ha de respectar el requisit lingüístic sempre i en tots els casos.

3. En el concurs de mobilitat sols hauran d'oferir-se les places que queden després dels concursos de trasllats, de les promocions internes i de qualsevol altra oportunitat de millora de les treballadores i els treballadors de l'administració valenciana.

4. S'ha de tenir en compte que les places tenen diferent qualificació i dotació retributiva en les distintes administracions, cosa que pot crear greuges comparatius en els concursos si això no es té pevist a l'hora de la baremació i de la classificació dels llocs que s'oferisquen.

Cursos de valencià

Des del passat dia 17 us podeu inscriure als cursos de valencià organitzats per la Generalitat. La matrícula està oberta fins el 4 de novembre. Hi ha dos modalitats de cursos:

a) Centralitzats: només a les capitals de província. Tenen una durada de 50 hores, a realitzar en dues sessions setmanals d'hora i mitja o una de dues hores i mitja. Els cursos començaran a finals de novembre. La inscripció s'ha de formalitzar a través d'internet a la següent adreça electrònica: www.cult.gva.es/usvalencia

b) Als centres de treball: les organitzen les diferents conselleries i organismes, de forma que l'horari i el començament de les classes varien d'una a l'altra.

Per aqualsevol consulta, podeu dirigir-vos al Sindicat o a la conselleria de Cultura i educació, als següents telèfons:

-Alacant: 9659 35 030.
-Castelló: 9643 58 566.
-València: 9619 64211.

24 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


CSIF ataca la proposta de 35 hores i pagues extres completes

En la premsa de València de hui (en especial en Las Provincias i El Mundo), CSIF ataca la proposta d'acord sobre condicions de treball que van presentar la setmana passada STAPV-Iv i FSP-UGT. La qualifica de "Carta a los Reyes Magos" i diu que és el mateix que els sindicats que la proposem no vulguérem signar "per motius electorals". Per això, cal aclarir diversos punts:

- L'acord que proposem i el que volia signar en desembre passat CSIF són molt diferents: CSIF es conformava amb un mes més de jornada d'estiu, la nostra proposta acaba per abastar tot l'any, és a dir, les 35 hores tot l'any; CSIF es conformava amb el complement de destí en paga extra, la nostra proposta significa cobrar tota la paga completa (que és el que el personal vol); CSIF es conformava amb que ens pagaren com a "incentius" no consolidables (productivitat), quan la nostra proposta parla d'un complement fix i consolidat.

- Les referències a que no es va signar "per electoralisme" són inconsistents, si més no en el cas del nostre sindicat. Tot i no estar conformes amb la proposta final de l'Administració, STAPV-Iv va realitzar de forma conjunta amb CCOO, UGT i la pròpia CSIF una ronda d'assemblees amb un qüestionari per escrit per a conéixer l'opinió real dels treballadors i les treballadores. Els resultats van poder ser contrastats per els representants de CSIF: la gent (un 76%) no va voler que es signara.

El nostre sindicat acaba de demostrar en el acord recentment signat que SÍ ENS VINCULEM AMB LES ASSEMBLEES. Uns altres sindicats no: els seus dirigents tenen el monopoli de la veritat absoluta. Els i les representants d'STAPv-Iv no som tan pretenciosos: admetem, respectem i ens vinculem a l'opinió majoritària del personal que representem.

- CSIF haurà d'explicar perquè mossega la mà estesa de STAPV-Iv i de FSP-UGT, quan aquests dos sindicats li han ofert, junt a la resta de sindicats, tornar a defensar conjuntament les reivindicacions que planteja el document de proposta d'acord. Què els passa? Que potser no estan d'acord amb les 35 hores de jornada, ni amb les pagues extres completes, ni amb que els triennis s'igualen per a tots els grups, ni amb que hi hagen escoletes infantils, ni amb que l'aplique l'article 19 del Conveni a tot el personal, ni amb que qui tinga més de 15 anys d'antiguitat tinga més dies de vacances?

Com que estem convençuts i convençudes que això no és així, i els companys i les companyes de CSIF sí volen per al personal de la Generalitat totes eixes millores, els convidem de nou a no errar l'objectiu: STAPV-Iv no és l'enemic de ningú, i molt menys de CSIF. És a l'Administració a qui se l'ha de convèncer per obtindre aquestes millores. I es pot fer. Millor, tots i totes junts. Si no, que cada sindicat explique els seus motius per a no voler fer pinya amb la resta.

22 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Presa de possessió del personal de nou ingrés del Grup A d'Administració General

El DOGV de 20 d'octubre publica la Resolució de 6 d'octubre de 2003, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries 06/99, 07/99 i 08/99. S'adjudiquen amb destinació definitiva els llocs de treball que s'hi especifiquen.

L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 3 de novembre de 2003 a les 9.30 hores, a les seus de les unitats de Personal de les conselleries a què queden adscrits, però amb efectes del día 1 de novembre de 2003.

També es publica l'Ordre del Conseller de la mateixa data, per la qual es nomenen funcionaris de carrera les mateixes persones. Quan siguen favorables a l'interessat, es considerarà que els efectes administratius del nomenament es retrotrauen al dia 19 d'agost de 2003.

Eleccions en FREMAP

El passat dia 15 d'octubre es van celebrar les eleccions a la mútua FREMAP de la província de València, on la Intersindical Valenciana ha obtingut la totalitat dels delegats i delegades.

20 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


FSP-UGT i STAPV-Iv informen:

STAPV-Iv I FSP-UGT PRESENTEN UN ESBORRANY D'ACORD SOBRE CONDICIONS DE TREBALL

El passat dia 13 d'octubre, les organitzacions STAPV-Iv i FSP-UGT van presentar davant la conselleria de Justícia i Administracions Públiques una proposta d'acord de la Mesa Sectorial de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana "sobre condicions de treball deles empleats públics, per a la modernització i millora de la qualitat dels serveis". Ahir, 16 d'octubre, el Director General de l'Administració Autonòmica va confirmar a tots dos sindicats la predisposició de la conselleria a obrir de forma immediata les negociacions al respecte.

La presentació d'aquest document obeeix a dues raons: en primer lloc, es tracta de reivindicacions fonamentals per a les dues organitzacions i, d'altra banda, el Conseller de Justícia i Administracions Públiques va manifestar el passat dia 7 (en la reunió de la Mesa Sectorial) la seua predisposició a tornar a obrir les negociacions sobre tots els temes pendents.

L'esborrany d'acord conté nou mesures:

- Creació del complement autonòmic extraordinari, com a mecanisme per a cobrar les pagues extres completes de forma consolidada.
- Creació del complement autonòmic d'antiguitat, com a mecanisme per a igualar les retribucions en concepte de triennis.
- Vacances anuals: traslació de l'Acord de la Mesa General de l'Estat referent a més dies de vacances per anys de serveis.
- Ampliació de la jornada d'estiu, fins a arribar a la jornada de 35 hores.
- Clàusula de revisió salarial.
- Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar: modificació del Decret 34/99; creació d'escoles infantils; mesures de flexibilitat horària per a dones embarassades.
- Tractament diferenciat del personal amb discapacitat en les borses de treball.
- Posibilitat de canvi de lloc per a persones amb capacitat disminuïda (extensió de l'article 19 del Conveni a tots els empleats públics).
- Dotació d'un fons per a un Pla de pensions per al personal al servei de la Generalitat Valenciana.

Convidem a la resta de sindicats a recolzar aquestes reivindicacions en les negociacions que s'enceten. Us adjuntem el text complet de la proposta en un document WORD. Esperem poder donar-vos més notícies sobre la marxa de les negociacions en els propers dies.

17 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Promoció interna del grup C d'Administració General

El DOGV de 17 de d'octubre de 2003 publica l'Ordre de 8 d'octubre de 2003, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, sector administració general, torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, convocatòries 6/2000 i 7/2000.

Podeu accedir a la informació en la pàgina web de la Generalitat i en la del Sindicat: http//:stapv.intersindical.org

Concursos de caps d'unitat

A la pàgina web de la Generalitat s'han publicat els edictes d'adjudicació provisional de les convocatòries següents:

- 74/2002, caps d'unitats de la Conselleria de Cultura i Educació pel qual s'obri el període d'al.legacions, el qual s'acaba el dia 25-10-2003.
- 68/2002, caps de negociats de l'Institut Valencià de la Música, pel qual s'obri el període d'al.legacions, el qual s'acaba del dia 27-10-2003.
- 63/02, caps de negociats de l'Organisme Públic Valencià d'Investigació, pel qual s'obri el període d'al.legacions, el qual s'acaba el dia 27-10-2003.
- 73/2002, caps d'unitats de la Conselleria de Justicia i Administracions Públiques, pel qual s'obri el període d'al.legacions, el qual s'acaba el dia 28-10-2003.

Demà, manifestació a Alacant

Demà, a les 18:30 hores, esteu tots i totes cridats a manifestar-vos en favor del Compromís pel Valencià a Alacant (Plaça dels Estels).

Intersindical Valenciana organitza un autobús des de València. Truqueu a la seu de València durant tot el dia de hui (fins les 19 hores).

Taula redona sobre "mobbing"

Dimecres 22 d'octubre de 2003, a les 19'30 hores, al saló d'actes de la Federació d'STPV-Iv (C/ Juan de Mena, 18-baix de València), es celebrarà una Taula Redona sota el títol "Estratègies d'acció sobre el mobbing".

Participaran Mª José Blanco (Jurista experta en mobbing) "Una visió multidisciplinar del mobbing"; Francisco Fuertes (Psicòleg organitzacional) "Estratègies associatives per combatre el mobbing"; José Luis González (Coordinador de l'Àrea de Salut Laboral de la Intersindical Valenciana) "Estratègies sindicals davant el mobbing".

Presenta i modera: Yolanda Pons (Serveis Jurídics de la Federació d'STPV-Iv).

17 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Mesa Sectorial de la Funció Pública

Finalment, ahir, 7 d'octubrede 2003, i sota la presidència del Conseller de Justícia i Administracions Públiques, es va celebrar una reunió de la Mesa Sectorial de la Funció Pública per a tractar sobre la proposta d'"Acord per a l'estabilitat laboral i la promoció professional dels seus empleats públics". Va ser signat per FSP-UGT, IGEVA, CSIF i CEMSATSE. Com ja s'havia avançat, STAPV-Iv no va ratificar la signatura, tot i haver subscrit el preacord. La sorpresa va ser la negativa de FETE-UGT a subscriure l'acord, a causa de que "no se'ls havia convocat a res", però sense que mostraren cap discrepància respecte del fons.

STAPV-Iv va oferir signar l'acord si es modificava un punt: la puntuació atorgada per treballs realitzats en el mateix grup i categoria que es convoque, que hauria de baixar de 0,6 a 0,3. El conseller va declinar l'oferiment, per entendre que el document estava tancat.

Tanmateix, es van anunciar cinc canvis en el text signat en el preacord respecte del text de l'acord signat ahir:

- S'aclareix que tot el Pla d'estabilitat laboral estarà inclòs en la Llei d'acompanyament.
- En l'avaluació de la fase de concurs, s'introdueix que els serveis prestats pels empleats trasnferits en les Administracions d'origen es puntuaran com si s'hagueren prestat en l'Administració del Consell. Això desmenteix un bulo que ha anat correguent sobretot pel Servef, en el sentit que al personal transferit se li anava a aplicar la puntuació més baixa (0,05), en comptes de la que li correspon (0,15).
- S'especifica que els resultats del grup de treball sobre l'Administració Especial i Laboral serviran per a redactar una Llei de Classes.
- En dos punts diferents, es restringeix a les organitzacions sindicals signants la participació en la Comissió de Seguiment de l'Acord i en el Grup de Treball sobre Administració Especial i Laborals.

STAPV-Iv considera lògics i possitius els tres primers canvis assenyalats, però no així la restricció als sindicats signants la participació en la comissió de seguiment i en el grup de treball.

Intersindical Valenciana sempre s'ha mostrat contrària a aquest tipus de clàusules, siga el nostre sindicat signant o no de l'acord que les estableix. A més, tot i que són habituals en altres àmbits (l'Administracióde l'Estat, per exemple) feia molts anys que no s'havia establert en cap acord de la Mesa Sectorial de la Funció Pública Valenciana. Estableix, per tant, un precedent lamentable. Per tot això, i per entendre que és contrària a dret, el Sindicat va anunciar en la Mesa que recorrerà aquesta clàusula davant els Tribunals.

D'altra banda, STAPV-Iv va protestar pel fet d'haver convocat una reunió de Mesa Sectorial de la Funció Pública en un hotel. L'Administració té molts locals que es poden utilitzar, en comptes de gastar diners dels contribuents en despeses supèrflues.

Per últim, cal informar que en el torn de precs i preguntes, STAPV-Iv (i altres sindicats) va demanar l'apertura de negociacions al voltant de la reducció de la jornada laboral i les retribucions dels empleats públics per a 2004, a partir de les negociacions celebrades a finals de 2002 i de la proposta de Decret de Classificació i Retribucions que presentàrem tots els sindicats presents en la Mesa Sectorial en juliol de 2001. El conseller va anunciar que, "de forma immediata" s'iniciarien eixes negociacions.

Demà, Diada Nacional del País Valencià

Demà, 9 d'octubre, la Intersindical Valencian us convoca a tots i totes a la manifestació que sota el lema "Guanyem la Llibertat" partirà des de la plaça de Sant Agustí de València a les 18:00 hores.

8 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Les assemblees voten majoritàriament la no ratificació

Les assemblees de treballadors i treballadores de la Generalitat Valenciana convocades per Sindicat i celebrades ahir, 6 d'octubre, van decidir de forma majoritària demanar a STAPV-Iv que no ratifique l'acord. La premura de temps (la Mesa Sectorial se celebrarà hui, 7 d'octubre) no ha permès fer-ne més. En les pròximes setmanes STAPV-Iv realitzarà una ronda completa per tots els centres de treball per a explicar el procés negociador.

Els i les representants d'STAPV-Iv van defensar la signatura de l'acord. Com és conegut, l'anàlisi que ha fet el Sindicat és positiu, ja que, tot i no complir amb totes les demandes que es duia en la plataforma negociadora, era un document molt millor que el presentat en juliol, compleix amb l'Acord de juliol de 2001 i afavoreix a la majoria de personal que actualment treballa a la Generalitat. La majoria dels i les participants en les assemblees, però, van opinar que el Sindicat no havia de ratificar la signatura de l'acord.

Tanmateix, la majoria de les i els participants en les assemblees van opinar que l'acord es podia signar sempre que en el barem de la fase de concurs del concurs-oposició es modificara el punt relatiu a la puntuació atorgada al personal interí que ocupa una plaça igual a la convocada. El preacord estableix que la puntuació serà de 0,6 punts per mes treballat, mentre que la demanda inicial d'STAPV-Iv era de 0,3 per mes treballat, puntuació amb la que les persones assistents es van mostrar conformes.

Per tant, hi ha encara una possibilitat d'acord, sempre que l'Administració accepte modificar el punt esmentat de l'acord. En cas contrari, l'STAPV-Iv, de forma congruent amb el seu model sindical, NO SIGNARÀ l'acord en la Mesa Sectorial de hui.

7 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Adjunt us trametem un document word amb unes consideracions sobre el text de l'Acord que es proposa ratificar demà en la Mesa Sectorial.

Recordeu que hi ha diverses assemblees a les que podeu acudir.

6 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Benvolgudes companyes i benvolguts companys,

Us convoquem a les assemblees que tindran lloc DILLUNS DIA 6 D'OCTUBRE A LES 13:30 HORES (excepte Economia, que serà a les 14 hors) als llocs que més avall relacionem i amb l'ordre del dia següent::

1. Informació sobre el "Borrador de acuerdo de la mesa sectorial de Función Pública y CIVE para la estabilidad laboral y la promoción profesional de sus empleados públicos" i decisió sobre la signatura.

2. Torn obert de paraula.

Atesa la premura de temps, us demanem encaridament que acudiu des dels vostres llocs de treball on no se celebre assemblea a la Sala d'actes del centre més pròxim on sí es faça.

ASSEMBLEES:

DILLUNS 6 D'OCTUBRE A LES 13:30 HORES, Sala d'actes de:

- Conselleria de CULTURA (Campanar, 32)
- Conselleria de SANITAT (Micer Mascó, 31),
- Serveis Territorials d'OCUPACIO I BENESTAR SOCIAL (Baró de Càrcer, 36)
- SERVEF (Navarro Reverter, 1)

DILLUNS 6 D'OCTUBRE A LES 14 HORES, Sala d'actes de:

Conselleria d'ECONOMIA (Palau, 14)

També celebrarem una altra assemblea a la seu de València de l'STAPV-Iv (Juan de Mena, 18) el mateix DILLUNS a les 17:30 oberta a tots els que hi vulguen assistir i especialment a aquells que no hagen pogut anar de matí als centres abans citats.

4 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana

 


Convocada la Mesa Sectorial de la Funció Pública

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha convocat hui la Mesa Sectorial de la Funció Pública per al proper dimarts, dia 7, a les 17:45.

La primera sorpresa és el lloc: l'Hotel NH Center. Com sabeu, és on han tingut lloc les reunions prèvies sobre el projecte d'Acord sobre estabilitat laboral i promoció professional. Nosaltres manifestàrem als representants de l'Administració la nostra disconformitat per no fer les reunions en unes dependències oficials. El que ens pareix impresentable és que també es convoque la Mesa Sectorial. ¿La Generalitat Valenciana no té llocs oficials on fer la reunió?

La segona sorpresa ha estat l'ordre del dia. Al punt ja conegut, és a dir, la "Proposta d'Acord de la Mesa Sectorial de la Funció Pública i CIVE per a l'estabilitat laboral i la promoció professional dels seus empleats públics", han afegit tres més: "2. Donar compte de l'Acord Marc per a fomentar la mobilitat dels empleats públics de les Administracions Públiques.

3. Negociació del projecte de Decret del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'atribueix a les conselleries de Sanitat i de Justícia i Administracions Públiques la gestió de llocs de treball dels centres de salut pública.

4. Negociació de la creació del cos d'Interventors i Auditors de la Generalitat Valenciana".

Respecte del punt segon, hem de dir que pot ser molt interessant parlar de la mobilitat entre administracions, però no podem admetre que es cole un tema tan important sense conéixer les repercusions d'un acord com el que es proposa en la convocatoria dels concursos compromessos en l'Acord d'estabilitat i promoció professional del punt primer.

Respecte del punt tercer, significa el pas de determinat personal que fa funcions sanitàries d'atenció directa a Institucions Sanitàries, així com el pas de personal d'Institucions Sanitàries a la Funció Pública del Consell. De nou, l'Administració vol colar un assumpte important, que afecta moltes persones, sense donar una informació completa i sense donar temps perquè puguem almenys consultar amb el personal afectat.

El quart punt és el més rebutjable de tots: el cos d'Interventors i Auditors és un intent de crear un col·lectiu d'elit, que s'enduga en sous tots els recursos econòmics que la Generalitat nega sistemàticament per a la reclassificació de la resta del personal, la reducció horària a 35 hores i les pagues extres completes.

STAPV-Iv i UGT (dels altres sindicats no sabem res) han pressionat durant tot el matí de divendres perquè es retiraren aquests punts.

Finalment, la conselleria ha retirat eixos tres punts cap a les 14:30 hores, via fax. Per tant, només resta un punt de l'ordre del dia: l'acord sobre estabilitat i promoció porfessional l'esborrany del qual ja conegueu per haver-vos-lo enviat ahir per correu.

La introducció d'eixos tres punts en l'ordre del dia trencava la bona fe que és exigible en tota negociació. Són punts que afecten a matèries que s'han estat negociant durant aquests dos mesos passats: els concursos (punt 2), la plantilla (punt 3) i la creació o no de cossos en l'Administració Especial (punt 4). Afectaven, per tant, el contingut del punt primer i la seua permanència en l'ordre del dia feia impossible per a aquest Sindicat signar l'Acord esmentat.

Amb la retirada d'eixos punts, la decisió final sobre la signatura o no de l'acord per part d'STAPV-Iv torna a dependre del resultat final de les diferents assemblees que hem convocat per al proper dilluns.

DAVANT LES INFORMACIONS CONTRADICTÒRIES que estan arribant als centres de treball sobre el contigut del text del preacord, US SUGGERIM UNA LECTURA DETINGUDA DEL DOCUMENT, així com L'ASSISTÈNCIA A LES ASSEMBLEES, on us donarem una informació fidedigna del procés de negociació i podreu manifestar la vostra opinió, amb la finalitat que el Sindicat prenga una decisió al respecte.

3 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Es signa un preacord per a l'estabilitat i la promoció profesional dels empleats públics de la Generalitat Valenciana

Aquesta matinada s'ha signat un preacord entre cinc sindicats presents en la Mesa Sectorial (CSIF, UGT, CEMSATSE, IGEVA i STAPV-Iv) i l'Administració. Haurà de ser ratificat en una reunió de Mesa Sectorial de la Funció Pública que s'ha anunciat per al proper dimarts, 7 d'octubre. Us adjuntem el text complet del preacord (anomenat "borrador de acuerdo") en un document Word adjunt.

STAPV-Iv convocarà assemblees de treballadors i treballadores entre demà i dilluns, per tal que pugueu expressar la vostra opinió sobre si hem de ratificar o no la nostra signatura inicial al preacord.

El text pactat no és el millor dels possibles. Això que quede clar. Però també s'ha de dir molt clarament que és un text que RESPECTA L'ACORD DE 12 DE JULIOL DE 2001. Tot això, pels motius que reflectim en el document Word adjunt.

2 d'octubre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana