CORREUS ELECTRONICS DEL MES DE JUNY 2003

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

tornar a seguiment | stapv-Iv | intersindical


Publicades llistes provisionals d'admesos 

El DOGV del 27 de juny de 2003 publica diverses resolucions per les que es publiquen llistes provisionals d'admesosi exclosos a diversos processos selectius: 

- Grup B, sector administració general, torn de discapacitats, Convocatòria 5/2000. Podeu vore-ho en la següent adreça:

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_V/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272003/7469%27 

- Grup B, sector administració general, torn d'accés lliure, Convocatòria 4/2000. Podeu vore-ho en la següent adreça:

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_V/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272003/7467%27

 - Grup C, sector administració general, torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 7/00. Podeu vore-ho en la següent adreça:

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_V/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272003/7461%27

 Respecte d'aquesta darrera publicació, pareix que algunes persones no han entés el sentit de la publicació, ja que han confós l'admisió de les persones aspirants al procés selectiu amb l'admisió al curs selectiu que finalment es realitzarà. El cert és que és un procés selectiu de promoció interna, i per això s'estan fent tots els tràmits habituals: llistat provisional d'admesos i exclosos, s'obre un termini d'al·legacions, i posteriorment hi haurà la publicació del llistat definitiu d'admesos al procés selectiu. Això vol dir que els mèrits de totes eixes persones admeses definitivament seran baremades, s'ordenaran per punts i s'admetrà a la realització del curs a les 250 persones amb més puntuació.

Per tant, el que s'ha publicat hui és el primer de diferents tràmits, tot complint la base 5 de l'Ordre de 28 de març del 2003, Convocatòria 7/2000 (DOGV de 4 d'abril de 2003). El llistat de persones que finalment faran el curs, per tant, es farà esperar encara. 

27 de juny de 2003


Nou conseller d'Administració Pública 

Ahir, dilluns, va prendre possessió el nou conseller de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat Valenciana, Víctor Campos. Us adjuntem un document Word amb la nota de premsa que hem elaborat amb motiu del seu nomenament. 

Procesos selectius 

El DOGV núm. 4529, de hui dimarts, 24 de juny de 2003, publica les resolucions de 16 de juny de 2003, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les relacions d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés a:
- Auxiliar d'Explotació Portuària, Grup D, sector laboral, torn de promoció interna, Convocatòria 34/1999; i el torn d'accés lliure, Convocatòria 33/99. 

- Enginyers Tècnics d'Obres Públiques, grup B, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 25/1999. 

- Enginyer Agrònoms, grup A, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 18/1999; i el torn d'accés lliure, Convocatòria 16/99. 

- Arquitectes, grup A, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 19/1999; i el torn de promoció interna, Convocatòria 20/99. 

Felicitats als aprovats i les aprovades i us donem la benvinguda a la Generalitat si és la primera vegada que hi accediu a treballar. 

Paga extra 

Alguns s'han recordat ara que anem a cobrar el 20% del complement de destinació en la paga extra de juny. STAPV-Iv es va recordar fa ja més de mig any, i t'informàrem de les quantitats pertinents en la primera revista d'enguany, en la secció "Revisa't la nòmina" de l'Allioli INTERSINDICAL. Per si de cas l'has perdut, l'has llançada o no la trobes, pot consultar-la en la següent adreça: 

http://stspv.intersindical.org/publicacions/Intersindical%209.pdf 

 24 de juny de 2003,
Sant Joan Baptista


Elegida la Junta de Personal del Servef

Finalment, ahir, 16 de juny, es celebraren les eleccions a Junta de Personal del Servef. Com recordareu, s'elegia una junta d'àmbit autonòmic, composta per 21 membres. Els resultats han estat els següents:

UGT: 5 delegats i delegades
IGEVA: 4 delegats i delegades
CSIF: 4 delegats i delegades
CCOO: 3 delegats i delegades
STAPV: 3 delegats i delegades
CGT: 2 delegats i delegades
SI: 0 delegats i delegades

Teniu els resultats complets, per meses electorals i amb percentatges, a la següent adreça electrònica:

http://stapv.intersindical.org/eleccions/elecions_sindicals_en__el_servef.htm

En conseqüència, han finalitzat les eleccions a les diferents Juntes de Personal que conformen la representació dels funcionaris de l'Administració del Consell de la Generalitat i que, de retruc, conformen la representació de la Mesa Sectorial de la Funció Pública. Excepte que hi haja impugnació o sentències que pogueren modificar estos resultats la composició de la mesa sectorial estaria fomada pels sindicats següents: UGT, IGEVA, STAPV-Iv, CCOO, CSI-CSIF i CEMSATSE (este últim sindicat per estar present en la Mesa General per la seua representació al sector de Sanitat). Teniu el detall a la següent adreça electrònica:

http://stapv.intersindical.org/eleccions/resultats_globals_de_la_mesa_sec.htm

Satisfacció en STAPV-Intersindical Valenciana

STAPV-Iv vol comunicar-vos la seua satisfacció per haver obtingut representació per primera vegada al Servef, amb un percentatge similar a l'obtingut a la resta de l'Administració del Consell, la qual cosa ens fa pensar que el missatge que intentem transmetre és coherent i aconsegueix englobar tots els col·lectius i sectors del personal, siguen de la conselleria o de l'organisme que siguen. Amb aquests resultats, es confirma la pujada notable del Sindicat en les preferències del personal de la Generalitat, ja que hem passat de 14 delegats a 23, nou de diferència (si bé és cert que enguany s'elegia una junta més), i del 15,5% de representació en 1999 a un 20% en 2003.

Tot això ens anima a continuar treballant per un projecte que cada dia és més vostre: perquè a l'STAPV-Intersindical Valenciana, tu decideixes.

Es resolen convocatòries de procesos selectius

El DOGV de hui, 17 de juny de 2003, publica quatre resolucions de 9 de juny de 2003, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les relacions d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés següents:

- Grup A, sector administració especial, Enginyers de Camins, torn d'accés lliure.

Convocatòria 14/99.

- Grup D, sector administració especial, Vigilants d'Obres Públiques, torn d'accés lliure. Convocatòria 27/99.

- Grup D, sector laboral, Laborants, torn d'accés lliure. Convocatòria 35/99.

- Grup D, sector laboral, Laborants, torn de promoció interna. Convocatòria 36/99.

En el termini de 20 dies hàbils comptats des del següent al de la publicació de les resolucions en el DOGV (és a dir, fins el dia 10 de juliol, inclòs), els aspirants proposats hauran de presentar davant de la Direcció General de Funció Publica els documents acreditatius de les titulacions corresponents a cada grup de titulació.

17 de juny de 2003


Les borses de millora són possibles

¿Qui va dir que això de les borses de millora d'ocupació era molt difícil que tirara endavant? Ara l'IVADIS (antic CONVASER) ha aprovat la regulació de les borses de treball de millora d'ocupació, amb unes bases molt semblants a les aprovades per a la Generalitat per l'Ordre de borses de millora publicades l'any passat i que encara no s'han posat en marxa.

Parlant de marxes, ¿quan es decidirà el Director General de la Funció Pública a fer una de les dues coses següents?:

a) Fer marxar la Direcció General, que la té abandonada, i així va la cosa: els concursos paralitzats, els procesos selectius de l'OPE de 2000 sense convocar i la Funció Pública feta un desastre (tot això incomplint no solament els Acords sobre gestió de les OPEs, sinó les pròpies promeses i declaracions que va fer en febrer i març)

b) Marxar d'una vegada del càrrec, i deixar-lo a una persona que li dedique temps (des d'abans de les eleccions municipals i autonòmiques, no li està dedicant a la Direcció General més d'una hora diària, en promig).

Problemes amb les vacances

Algunes secretaries generals i secretaries territorials (poques, afortunadament), han resucitat una instrucció de Funció Pública de 1999 que retalla fortament els drets relatius a vacances, en especial si es demanen partides. Com ja us vàrem dir en un correu anterior, si teniu problemes, no dubteu a consultar-nos. Teniu en compte que hi ha fins i tot sentències que posen a Funció Pública en el seu lloc, i impedeixen una interpretació abusiva de l'esmentada instrucció.

16 de juny de 2003


Les proves selectives de grup A i B de l'OPE de 2000, recorregudes

El DOGV de 9 de juny anunciava que UGT havia recorregut les oposicions del grup B (C. 4/2000), IGEVA les del grup A (C. 1/2000) i que STAPV-Intersindical Valenciana havia recorregut les convocatòries 1 i 2/2000 (grup A) i 4 i 5/2000 (grup B). Ignorem els motius dels recursos d'UGT i IGEVA, però sí us podem explicar els nostres:

Recordareu que STAPV-Iv ha denunciat en diverses ocasions que les convocatòries del 2000 incompleixen el text de l'Acord de 12 de juliol de 2001, en tant que allí es fixava que els procesos selectius serien per concurs-oposició, en el que el concurs tinguera una puntuació equivalent al 40%. Les convocatòries publicades i ara recorregudes, en canvi, només puntúen amb un 28,5% el concurs.

La raó de fons de l'acord era que el personal amb mèrits (experiència com a personal funcionari de carrera d'altres grups o categories o com a personal interí; cursos; valencià, idiomes... etc.) tinguera més oportunitats de superar els procesos selectius. Per tant, l'inclompliment d'eixe punt de l'acord és el motiu per a recórrer les dues convocatòries.

Respecte de la Convocatòria 4/2000 (grup B, torn lliure), hi ha un altre motiu: no es reserven places per a la promoció interna (haurien de reservar-se un 40% del total, segons el Decret 33/99). Funció Pública va modificar la Oferta del 2000 vinculant les places convocades per reconversió -que, per cert, encara no s'han publicat- a l'oferta de 2000, de forma que es lleven oportunitats al personal del grup C per a promocionar.

Concursos de caps d'unitat, de negociat i de Servei

Recordeu que Funció Pública els havia paralitzat? Ara ha enviat l'expedient al Consell Jurídic Consultiu per a que informe. Teniu la informació en el DOGV de 6 de juny. Esperem que el Consell Jurídic emeta informe el més prompte possible i que es puguen resoldre el concursos com més prompte, millor.

Convocatòries

En el DOGV de la última setmana han aparegut les següents convocatòries:

- Pla d'ocupació de telefonistes. DOGV 9/6/2003: data, hora i lloc de realització de les proves finals del procés. Podeu trobar tota la informació a:

http://stapv.intersindical.org/funcionaritzacio/examentelefonistes.htm

- Concurs-Oposició per al grup A, Metges, Convocatòria 41/99. DOGV 4519, 11.06.03: llista definitiva d'admesos i exclosos a les proves selectives. I es convoca a la realització del primer exercici. Podeu trobar tota la informació a:

http://www.pre.gva.es/dogvimg/2003_06/pdf/4519.pdf#pagemode=bookmarks

- Proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, Conductor Mecànic, torn d'accés lliure, Convocatòria 31/99. DOGV 30/05/03: llistat definitiu d'admesos i exclosos i convocatòria primer exercici. Podeu trobar tota la informació a:

http://www.pre.gva.es/dogvimg/2003_05/pdf/4511.pdf#pagemode=bookmarks

-- Promoció interna per regulatizació (disposició transitòria 1ª del Decret 33/1999), per a accés al grup A, sector administració especial, informàtics (sistemes lògics i físics). Convocatòria 40/99. Convocatòria primer exercici . Podeu trobar tota la informació a:

http://www.pre.gva.es/dogvimg/2003_05/pdf/4511.pdf#pagemode=bookmarks

13 de juny de 2003


Pla d'ocupació dels Instructors d'FPO

Des de la setmana passada, algun sindicat s'ha dedicat a repartir una proposta de Pla d'Ocupació relatiu al col·lectiu d'Instructors d'FPO. Aquest document, com ja avança el títol, no és més que una proposta a hores d'ara, però s'està venent com a cosa feta i quasi aprovada. Davant les consultes que ens han fet des de diferents instàncies del Servef, us concretem en quina situació es troba:

- Com ja sabreu, el Servef té, entre els òrgans de direcció, el Consell General i el Consell de Direcció, composats tots dos de forma tripartita: Generalitat, organitzacions empresarials i organitzacions sindicals més representatives.

Això fa que UGT i CCOO pertanguen a eixos consells, representant el comú de treballadors valencians, no directament els treballadors i treballadores del Servef.

- Doncs bé, en el marc d'eixos consells, s'ha constituït una comissió tècnica per a assumptes de personal, fent una interpretació abusiva del decret 41/2001, que aprova el Reglament Orgànic i Funcional del Servef. En eixa comissió estan CCOO i UGT, no per representar al personal del Servef, sinó com a sindicats més representatius a nivell general, però la utilitzen per a "negociar" en exclusiva assumptes relatius al personal del Servef, en comptes de fer-ho en la Mesa Sectorial de la Funció Pública, que és l'òrgan competent per a negociar amb l'Administració. Però clar, en la Mesa Sectorial estan presents més sindicats, com ara STAPV-Iv, i potser no interesse perdre el monopoli de la "negociació".

- En el marc d'eixa comissió tècnica de personal s'estan tractant assumptes, com el Pla de Formació o el Pla d'Ocupació d'Instructors FPO, que estan encara en fase de proposta. Per tant, encara no s'ha iniciat la negociació oficial de cap d'eixos documents.

- En concret, el Pla d'Ocupació d'Instructors FPO es troba en la fase prèvia a l'aprovació per la Direcció del Servef de la Proposta de Pla. Eixa proposta ha de ser informada per diversos organismes, en especial la Direcció General de la Funció Pública, i, amb les modificacions que suggerisquen eixos informes, arribar a la negociació oficial en el marc de la Mesa Sectorial, on està present, entre d'altres, el nostre sindicat. Per tant, el procediment administratiu encara està començant, i no tenim idea -ni ningú pot afirmar que la té- de quan podrà estar aprovat el Pla d'Ocupació d'Instructors FPO.

- No és, per tant, un document a punt de ser aprovat, com erròniament s'ha entés en alguns centres de treball, sinó un text que pot rebre encara moltes modificacions. El fet que s'haja fet públic ara pot tindre molt a veure amb el fet que el proper dia 16 són les eleccions a Junta de Personal del Servef.

Per tot això, STAPV-Iv va a fer el que sempre fem en aquests casos: consultar el personal interessat en el Pla d'Ocupació, i arreplegar totes les esmenes que ens feu arribar al respecte. Per exemple, sabem que hi ha persones que voldrien mantenir la funció docent pròpia dels Instructors, cosa que el Pla d'Ocupació no preveu. Es pot proposar que, voluntàriament, els actuals Instructors passen a ser Tècnics Mitjans d'Administració General (com diu el Pla d'Ocupació) o passen a una altra situació, en llocs de treball que mantinguen la funció docent. Per a parlar de tot això, us convoquem a totes les persones interessades a una reunió el proper dijous, 19 de juny, a les 18 hores, a la seu de València de l'STAPV-Iv (Carrer Juan de Mena, 18). Posteriorment farem altres reunions a Castelló i Alacant, de les que us informarem.

11 de juny de 2003


S'acosten les vacances

S'acosta l'estiu, i amb ell el període en què majoritàriament es gaudeixen les vacances. Enguany no ha variat la normativa respecte d'altres anys, per la qual cosa és d'esperar que els conflictes d'interpretació del Decret 34/99 siguen molt pocs. Això no obstant, si en tinguéreu algun, no dubteu en posar-vos en contacte amb les diferents seus del Sindicat, per tal que us puguem aconsellar al respecte.

La millora d'ocupació no funciona

Funció Pública ha demostrat sobradament que no aposta per la Millora d'Ocupació com a sistema de provisió de llocs de treball, a pesar del que diu la Llei de la Funció Pública Valenciana i del que determina el sentit comú (que quan es necesite cobrir un lloc, cal comptar en primer de tot amb el personal propi, ja integrat en l'organització).

És conegut que no es convoquen borses de treball per a millora d'ocupació (l'ordre corresponent complirà un any en juliol sense que s'haja posat en marxa), però el que us anem a comentar és, si cap, més demostratiu del poc interés de Funció Pública en aquest assumpte:

L'ordre de borses de millora d'ocupació disposava que aquelles persones que estigueren exercint temporalment un lloc de treball que pertanga a grup de titulació superior a què en el seu moment va ingressar reglamentàriament, podrà sol·licitar que l'administració declare expressament que li és d'aplicació el règim de nomenament provisional o contracte temporal per millora d'ocupació. La sol·licitud calia presentar-la en tres mesos, cosa que va fer el personal que es trobava en eixa situació i... "nunca más se supo". Funció Pública no ha contestat les sol·licituds, ni ha nomenat el personal en millora d'ocupació, ni res.

La falta de nomenament té conseqüències econòmiques (els triennis del grup original, que es perceben en situació de millora d'ocupació) i administratives (es computa el temps treballat a efectes d'antiguitat en concursos, per exemple.

Per això, recomanem a tota persona que estiga en la mateixa situació que reclame a Funció Pública el seu nomenament. Qui vullga, pot servir-se del model de reclamació pertinent que ha el·laborat el Sindicat, simplement reclamant-nos-el per correu electrònic o per telèfon.

5 de juny de 2003