CORREUS ELECTRONICS DEL MES  DE JULIOL 2003

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

tornar a seguiment | stapv-Iv | intersindical


Plà de Formació del SERVEF

En la Comissió de Formació convocada per l'Administració i celebrada el passat dia 29 d'agost per aprovar el pla de formació del SERVEF ha passat el que a continuació referim:

1r Este matí és quan hem conegut el contingut del pla en qüestió, raó per la qual no hem tingut temps ni tan sols de llegir-lo i, per tant, difícilment podem negociar o aprovar una cosa que no coneixem. Per això, hem tornat a insistir en la necessitat que té l'Administració, si vol que afavorir l'acompliment del procés de negociació, d'enviar-nos la informació com més prompte millor i sempre amb una setmana d'antelació, com a mínim, perquè puguem estudiar-la i fer arribar als treballadors i les treballadores la dita informació i que hi puguem presentar al·legacions si cal (vull significar-vos que tant la UGT com CCOO sí que tenien la informació abans, encara que no sabem de quant de temps han disposat per a estudiar la informació).

2n Segons els responsables del SERVEF, la circumstància que fa que els horaris dels cursos en la immensa majoria estiguen programats en torn vespertí és que la situació de les plantilles del personal és escassa i no es pot funcionar sense la totalitat del personal de cada oficina, la qual cosa ens indica que, pel que es veu, fa falta personal en les oficines del SERVEF i se n'han adonat al cap de 4 anys, (vos recorde que l'INEM va ser transferit l'any 99), però això no impedeix que els cursos T05 i el T06 d'Alacant siguen al matí, amb un horari un poc estrany, ja que comencen a les deu del matí i acaben a les tres del migdia; i després, a la vesprada, de quatre a set i mitja, i, quina casualitat, que el curs T05 està destinat a personal del grup A i B amb tasques de direcció o que siguen caps d'unitat del grup A o B. D'això es deduïx que estos treballadors sí que poden estar fora del centre tot un dia sense que això cause cap perjuí per al perfecte funcionament de l'oficina, però el personal que està situat en grups inferiors no poden ni faltar a la faena ni un dia tan sols. Nosaltres no estem en contra d'estos cursos, però ens agradaria que l'horari de la resta fóra similar o paregut al d'estos cursos.

3r El SERVEF assegura que ha fet una detecció de necessitats formatives per a fer este pla de formació, però quan li hem preguntat que per què hi ha cursos amb dos edicions i uns altres amb cinc o sis edicions (per exemple el curs TEC04 "L'anàlisi de la viabilitat d'empreses, dos edicions: una per València i una altra per Alacant, cap per a Castelló (allí no hi ha empreses segons pareix), ens diuen que quan rebran les sol·licituds ja voran. Aleshores, en què quedem: hem fet detecció de necessitats o, com sempre, n'hem parlat entre quatre sense fer cap consulta als treballadors i les treballadores, i damunt diuen que sí que ho han fet.

4t Quant a la localització dels locals on s'han d'impartir estos cursos (encara no se sap del tot), nosaltres hem demanat que siguen com més a prop del lloc de treball ja que, com que acaba la sessió del matí a les tres del migdia i es reprén a les quatre i mitja de la vesprada, els alumnes no disposen de prou temps per anar al curs, si no està prop del treball. El SERVEF ens ha comentat que aquells que hagen de fer un curs, durant la seua realització podran plegar un poquet abans, encara que depén del director de l'oficina (ni pel que fa a esta qüestió donen instruccions clares perquè tot el món tinga les mateixes condicions, i continuen dividint i fent enrabiar el personal per la diferència de tracte que dispensen).

5é En l'orde hi ha un barem per a seleccionar les llistes prioritzades, però els sindicats no podem participar-hi, sinó que tindrem estes llistes amb una setmana d'antelació respecte a l'inici del curs, però no les dades que han servit  per a establir-ne la priorització, i damunt volen que puguem al·legar sense informació; que es pensen que som faves o que no sabem llegir?

6é Segons el punt 8é de la proposta de resolució, el SERVEF pot llevar algun curs per falta de demanda o raons de caràcter tècnic, però no afegir-ne cap més en cas d'excés de demanda. (que estrany, no?)

7é Per una altra banda, hem insistit que estos cursos són de formació i reciclatge del personal, i que haurien de ser impartits dins de l'horari de treball, ja que es una obligació de l'empresa formar els seus treballadors, per tal que desenrotllen tan bé com puguen la seua tasca. Doncs, "tretze són tretze", que no es pot fer i que han de ser els treballadors els que aporten el seu temps lliure per a millorar el seu treball en la empresa i, per tant, el que vullga fer cursos, ja ho sap, a la vesprada i els desplaçaments al seu càrrec.

8é El termini de presentació és d'un mes a partir de la publicació, i pel que es veu, volen publicar-lo abans d'anar-se'n de vacances; conclusió: el mes en qüestió és agost (feu córrer entre els companys esta notícia i que deixen abans d'anar-se'n de vacances la sol·licitud feta, si volen fer cursos, és clar).

9é Dins de la resolució hi ha una condició que ens ha xocat: el nombre de assistents a cursos no podrà superar el 50 % del personal del centre. Si es a la vesprada i fora de l'horari de treball no entenem el perquè d'esta clàusula.

I, per últim i a falta de fer una revisió de la documentació que ens han entregat a l'IVAP, volem dir-vos que en les seus del sindicat teniu esta informació a la vostra disposició i per tal que, si trobeu alguna cosa que se'ns haja escapat, ens la comuniqueu per fer-la arribar a qui toque.

31 de Juliol de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana


CONVOCADES MESA SECTORIAL I MESA GENERAL PER AL DIJOUS 31 DE JULIOL

Ens han convocat a la Mesa Sectorial de la Funció Pública per al dijous 31 de juliol a les 10 del matí a la Mesa General per al mateix dia 31 a les 17 hores.

L'ordre del dia de la Mesa Sectorial és el següent:

1.- Constitució de la Mesa Sectorial de la Funció Pública.
2.- Proposta d'actuació de l'Administració
3.- Precs i preguntes.

L'ordre del dia de la Mesa General és el següent:

1.- Constitució de la Mesa General de Negociació.
2.- Proposta d'actuació de l'Administració
3.- Precs i preguntes.

De moment, la convocatòria és l'única cosa que ens han enviat.

Segons declaracions del conselelr de Justícia i Administració Pública a la premsa, s'ha presentat al Consell un informe que preté incentivar la carrera administrativa, rebaixar la temporalitat al 10 % i modernitzar l'administració.

En la Mesa Sectorial de la Funció Pública del 12 de juliol de 2001, es va signar un acord entre el Conseller González Cepeda i els sindicats, en l'esmentat acord ja es posaven les bases per a reduir la temporalitat fins al 10% així com per a possibilitar la carrera administrativa.

En aquell moment, l'administració reconeixia que hi havia 4.340 interins/temporals ( mireu-ho http://stapv.intersindical.org/informacions%20generals/temporalitat -fp.htm ).

ALTRES NOTICIES

Publicat al DOGV d'avuí les convocatòries següents:

32/99 Llistat definitiu Promoció Interna CONDUCTORS-MECÀNICS. Examen 20 de Setembre de 2003.

6/2000 Llistat provissional d'admesos i exclosos a l'examen del grup D al C (reconversió de llocs).

PLA D'OCUPACIÓ DE TELEFONISTES

Nomenament de funcionari/a de carrera del grup D d'administració general. Presa de possessió el dia 15 de setembre de 2003.

PER VORE LES CONVOCATÒRIES 37/99 i 38/99  http://stapv.intersindical.org/oposicions/ope99/convocatoriasop99.htm

37/99 Llistat definitiu del concurs-oposició AJUDANT DE RESIDÈNCIA/SERVEIS

38/99 Llistat definitiu del concurs-oposició AJUDANT DE RESIDÈNCIA/SERVEIS

 

28 DE JULIOL DE 2003
STAPV- Intersindical Valenciana


La Funció Pública es mou... excepte en la Generalitat Valenciana

Quan ja fa més d'un mes i mig de les eleccions autonòmiques del 25 de maig, la única actuació pública coneguda del conseller de Justícia i Administracions Públiques ha estat el seu discurs de presa de possessió. Per la premsa, a  més, ens hem enterat que s'ha entrevistat amb CCOO i UGT. També sabem, i us  ho anunciem ara, que ha convocat Intersindical Valenciana per al proper dijous, 17 de juliol, també per a una entrevista, diguem-ne, privada. De convocatòria de Mesa negociadora, res de res.

Sorprén la lentitud de moviments que està exhibint el nou equip de la conselleria, almenys per dos motius: el primer és que, encara que l'actual equip és pràcticament nou (només repeteix el DG de Justícia, Eloy Velasco), el ben cert és que pertany al mateix partit que ha governat les dues passades legislatures.

Que potser no han fet un traspàs de poders "com cal"? Fins ahí ha arribat la inutilitat de l'anterior equip, ben acreditada en múltiples aspectes?

El segon motiu per a la sorpresa de la lentitud de moviments és que la Funció Pública valenciana està feta un drap i requereix algú que es pose al timó JA i de forma ENÈRGICA. El temps sí compta, quan han tingut anys i panys per a gestionar i el que han fet ha estat afonar en la misèria la capacitat adquisitiva dels empleats i empleades públics, augmentar la precarietat en el lloc de treball de la meitat del personal fix i no donar a penes oportunitats al personal interí per a consolidar la seua situació... etc.

Això contrasta més encara quan lliges els diaris oficials d'altres comunitats autònomes (¿que no hi ha hagut eleccions en moltes d'elles?) i veus que el món es mou... però la Generalitat "is different" (¿us sona d'alguna cosa?). Vegeu:

Oposicions a Catalunya:

DOGC de 7 de juliol de 2003. Convocatòria 079, de procés selectiu per a cobrir 409 places d'auxiliar administratiu (21 de les quals per a personal disminuït). Termini de presentació d'instàncies: fins el dia 28 de juliol.

OPE en Andalusia:

Decret 184/2003, de 24 de juny, pel qual s'aprova l'OPE corresponent a 2003.- Personal Funcionari (lliure accés): 3.059 places (destaca el cos d'auxiliars,amb 1198 places).

- Personal funcionari (promoció interna): 700 places.
- Personal laboral (lliure accés): 1.091 places
- Personal laboral (promoció interna): 1.035 places.
Total: una OPE de 5885 places, tot d'una sola vegada.

Oposicions a Navarra:

BO de Navarra de 4 de juliol: oposicions a 50 places de policia foral de Navarra. Termini de presentació instàncies fins el 4 d'agost.

Conveni col·lectiu de Castilla-La Mancha:

DOCM de 9 de juliol de 2003. La Mesa negociadora del IV Conveni Col·lectiu per al personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha decidit ampliar les vacances del personal laboral a 23 dies laborables amb caràcter general, més un dia més cada cinc anys, a partir dels 15 anys de serveis, fins a un total de 27 dies laborables.

Publicats els reglaments orgànics i funcionals

El DOGV de hui, 14 de juliol, publica els Reglaments Orgànics i Funcionals de totes les conselleries. A partir d'ara caldrà que es clarifiquen les plantilles de cada departament. Com que és un procés que pot dur problemes, fonamentalment d'ubicació del personal, no dubteu en comunicar-nos-els ràpidament.

14 de juliol de 2003, aniversari de la presa de la Bastilla


Ahir, 3 de Juliol de 2003 es va constituir la Junta de Personal del SERVEF. Es van triar els càrrecs següents:

 - President : José Luis Ahuir del Pozo (U.G.T.)
- Vicepresident : Fco.Vte. Saez Saez (C.C.O.O.)
- Secretari : Antoni Alegre Ripollés (S.T.A.P.V.)
- Vicesecretari : Javier Sanchis Nuñez (C.G.T.) 

Entre els distints acords cal mencionar l'aprobació del Reglament de Funcionament de la Junta de Personal i l'aprobació de la comissió de gestió així com  la seua composició.

Cal mencionar que a la constitució de la Junta han acudit membres de tots els sindicats  excepte els representants d'IGEVA. Ignorem a hores d'ara els motius d'aquesta absència.

4 de juliol de 2003