CORREUS ELECTRONICS DEL MES D'ABRIL 2003

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 30B      

tornar a seguiment | stapv-Iv | intersindical


STAPV-Iv convoca tots els empleats i empleades públics de la Generalitat a manifestar-se davant de Funció Pública divendres, dia 2 de maig, a les 12:00 hores, en protesta contra les resolucions de suspensió dels concursos de caps de negociat, de caps d'unitat i dels caps de servei del Servef. CCOO i UGT també convoquen la concentració.

Els motius de la convocatòria de concentració són els següents:

El DOGV de hui, 30 d'abril, publica dues resolucions del Director General de la Funció Pública pels quals PARALITZA els concursos de caps de negociat i de caps d'unitat, així com el de caps de servei del Servef. El motiu per a fer-ho és que el TSJ ha denegat l'admissió del recurs contra la sentència instada per CSIF referent a la valoració del temps en comissió de serveis en els concursos de trasllats. La interpretació que fa Funció Pública, com ja ens temíem (recordeu tots els correus que us hem dirigit al respecte), és la pitjor possible: han incoat expedient ¡per a l'anul·lació de ple dret de la base quarta dels concursos, que establia la valoració del temps treballat! Funció Pública sap que tenia una altra alternativa, molt més legal que la que ha elegit, molt més ràpida per a la gestió d'aquests i dels concursos que falten per convocar (que són quasi tots de quasi totes les categories): simplement acabar els concursos amb les bases publicades, publicar les resolucions i convocar nous concursos amb les bases que li donara la gana. 

És indignant, perquè l´'unic efecte real de la caboteria del Director General és que aquests concursos, després de tindre marejats a MÉS DE 2000 PERSONES, es paralitzen sense que se sàpiga quan el publicaran, de forma que ens podem anar A FINAL D'ANY com a mínim. I això, per no parlar de TOTS ELS CONCURSOS QUE FALTEN, que no es publicaran mentre no resolguen aquesta paralització. TOTAL: UN DESASTRE ABSOLUT

Teniu accés directe a les resolucions a través de la nostra pàgina web:

http://stapv.intersindical.org/index.htm

L'últim servei de Ximo Segarra

El Director General de la Funció Pública se'n va deixant un rastre imborrable. Quan ja pareixia que acabava el seu mandat amb la Funció Pública feta pols, encara dóna una volta de torca i aboca els concursos de trasllats de TOTES LES CATEGORIES a la paralització sine die. Que se'n vaja ja! Que no acabe el mandat, per favor! La Funció Pública no podrà resistir ja molt més! Ja sabem que és molt mal dia, i que molta gent farà pont. Però si esteu treballant, acudiu a la concentració!

ACUDIU TOTS I TOTES: ÉS MOLT IMPORTANT.

30 d'abril de 2003


En nom de CCOO, STAPV-Iv i UGT, us informem del següent:

Divendres passat, 25 d'abril, es va convocar una reunió de la Mesa Sectorial de la Funció Pública per al proper dia 2 de maig, a les 12:30 hores, amb el següent ordre del dia:

1. Negociació i aprovació, si de cas, de les relacions de llocs de treball de l'administració al servei del Consell de la Generalitat Valenciana (sic).
2. Precs i preguntes.

A les 12 hores de hui, dia 29, s'ha ampliat l'ordre del dia amb un nou punt segon:

2. Negociació de la modificació del Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana.

No apareixen, per tant, els punts que els tres sindicats hem demanat reiteradament que es tracten:

- Compliment de tots i cadascun dels Acords subscrits. 
- Negociació d'un Acord Administració-Sindicats 2003-2004.

Reunits en el dia de hui, tots tres sindicats, després de valorar molt negativament l'absència de cap referència a les qüestions reivindicades, hem decidit demanar al Director General de la Funció Pública l'ampliació de l'ordre del dia, afegint els dos punts anteriors.

RLTs: un any després

La Mesa Sectorial per a aprovar les RLTs arriba un any després de la data a la que s'havien compromés en un acord de 25 de gener de 2002 i que deia que les RLTs es publicarien cada sis mesos. D'altra banda, ¿com anem a aprovar una RLT quan encara no tenim les actes de les sessions de la CCT de novembre ni de febrer? ¿Què s'ha modificat? ¿Només el que a Funció Pública li ha donat la gana? ¿A qui beneficia la modificació? Per tot això, els tres sindicats ens oposem a aprovar aquestes RLTs.

Modificació del Decret 99/1995: només per a que cobren els Interventors Els sindicats signants hem recordat moltes vegades que en juliol de 2001 tots tres (més els altres dos presents en la Mesa Sectorial) vam presentar a Funció Pública un text articulat de Decret de Classificació i Retribucions, que presentava una proposta completa per a discutir de la classificació i les retribucions de TOT el personal de la Generalitat. Aquest decret, del que Funció Pública va ser incapaç de presentar un esborrany, ha dormit des d'aleshores el somni dels justos: la paperera.

Doncs bé, ara se'n recorden de modificar l'actual decret de retribucions, és a dir, el Decret 99/1995, però ho fan amb un únic propòsit: afegir els complements específics E051 i E052, per tal de donar cobertura legal als complements específics que venien cobrant els interventors i que els tribunals han declarat il·legals. Els imports d'eixos específics són els següents:

E051: 24.000 Euros (4 milions de pessetes)
E052: 27.000 Euros (4,5 milions de pessetes)
 

Òbviament, eixa reforma tampoc no comptarà amb el nostre suport.

29 d'abril de 2003
CCOO STAPV-Iv UGT


Mesa sectorial

El Director General de la Funció Pública ha convocat la Mesa Sectorial de la Funció Pública per al proper dia 2 de maig, a les 12:30 hores, amb el següent ordre del dia:

1. Relacions de Llocs de Treball. 
2. Precs i preguntes.

Com veieu, no apareix cap dels punts que li hem reclamat de tractar en la Mesa Sectorial els tres sindicats de la unitat d'acció: CCOO, UGT i STAPV-Intersindical Valenciana.

Tots tres sindicats ens reunirem al llarg del matí de hui, per tal d'adoptar una postura comuna en la reunió de la Mesa Sectorial. No obstant, us avancem que valorem molt negativament l'absència de cap referència a les qüestions reivindicades.

D'altra banda, aquesta Mesa Sectorial per a aprovar les RLTs arriba UN ANY després de quan s'hauria d'haver produït. Ja denunciàrem en el seu dia -una de tantes denúncies- que Funció Pública havia deixat en paper mullat el pacte per a reformar la CCT i publicar les RLTs cada sis mesos. Doncs no: es publicaran més d'un any després. Respecte del contingut, cal dir que bàsicament és "más de lo mismo". Al llarg del matí de hui "penjarem" en la pàgina web un document amb les modificacions que hem trobat: http://stapv.intersindical.org

Eleccions sindicals a Castelló

En la unitat electoral de Castelló l'horari de votació és de 9 h a 18 h, i no fins les 19 hores, com erròniament informàrem la setmana passada. Esperem que aquesta informació errònia no us cause cap problema.

29 d'abril de 2003


Presentades les candidatures a Juntes de Personal

STAPV-Intersindical Valenciana ha presentat les candidatures a Junta de Personal dels Serveis Centrals de la Generalitat, així com la de les Juntes de Personal dels Serveis Territorials de Castelló, Alacant i València. En total, participen en les candidatures del Sindicat prop de quatre-centes persones, la qual cosa suposa un augment considerable respecte de fa quatre anys.

Algunes qüestions que cal que conegueu:

- Les eleccions són el dia 8 de maig. L'horari de votacions és de 9 a 19 hores, ininterrumpidament.
- És quasi impossible la votació per correu, ja que el temps entre la
proclamació de candidatures i les votacions és molt curt (cinc dies laborables), i les paperetes no entraran en imprempta fins després de la proclamació.
- Caldrà, per tant, acudir a votar en persona.
 
- Recordeu dur el DNI o qualsevol altre document identificatiu oficial (carnet de conduir, passaport o carnet de funcionari/ària, sempre que duga foto), ja que si no no us deixaran votar. 
- Hi han meses electorals en diverses capçaleres de comarques, per al personal de serveis territorials, i que en les capitals cada persona ha de votar en la mesa de la seua conselleria (per exemple, intervenció ha de votar en Economia, serveis jurídics en Presidència... etc.). 

En el Servef, més endavant

Aquestes eleccions són per a tota la Generalitat, excepte per al Servef. Les persones funcionàries adscrites al Servef participaran en un altre procés electoral a Junta de Personal autonòmica del Servef, que comença el proper 6 de maig (la data de votació està per determinar). Teniu tota la informació sobre el que ha passat al voltant de les eleccions del Servef en la pàgina web de STAPV-Iv: http://stapv.intersindical.org 

24 d'abril de 2003


Sobre les eleccions sindicals en el Servef

Aquest correu va dirigit al personal adscrit al Servef. És possible que t'arribe aquest correu i no t'afecte, per no ser personal adscrit al Servef. Funció Pública no distingueix entre el personal del Servef i el de la resta de la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació en l'agenda del correu electrònic de la Generalitat, segurament per entendre que tots i totes formeu part d'una sola organització. Si estàs en eixe cas, disculpa si ha estat una molèstia.

Sobre les eleccions al Servef s'han dit moltes coses, i no totes s'ajusten a la veritat. Per a comprendre bé quina ha estat en tot aquest afer la postura del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Administració Pública Valenciana-Intersindical Valenciana (STAPV-Iv), cal una explicació que no pot ser curta. Us demanem excuses, doncs, pel "rotllo" que us soltem en el document Word adjunt al present correu electrònic. Alhora, us demanem que tingueu la paciència de llegir-lo. Creiem que serà il·lustratiu de com pretenen alguns fer les coses en nom dels treballadors i treballadores. 

23 d'abril de 2003


Temaris de la promoció interna al grup C

Com recordareu, us vam anunciar que us facilitaríem informació sobre els temaris de l'oposició de promoció interna del grup D al C d'Administració General. En primer lloc ens vam dirigir a l'IVAP per tal de demanar-li permís per a reproduir els temes que facilitaren en les anteriors oposicions de promoció interna, ja que el temari que es demana en l'actual oposició és el mateix. Cert és que eixos temes tenien moltes errades, però la majoria -per no dir totes- estaven ja localitzades i us en podíem facilitar la faena. 

Malauradament, el Director General de la Funció Pública -de la que depén l'IVAP-, segurament amb l'ànim de continuar la seua benemérita llavor en pro del benestar de tots els funcionaris de la Generalitat, de la qual mai no n'estarem prou agraïts, ens ha prohibit utilitzar eixos temes. "Inasequibles al desaliento", però, hem preparat el següent: en la pàgina web del sindicat http://stapv.intersindical.org teniu un enllaç amb les diferents normes que conformen l'esquelet del temari, per tal que no hagueu de buscar-les. També hi ha altra documentació, com les darreres RPTs.

En dates pròximes, us facilitarem l'accés a diversos temes desenvolupats que estan ara en procés de revisió, així com preguntes tipus test. 

Pla d'ocupació d'ETAR i Cuidadors

Davant el folló que han muntat CCOO i CSIF sobre la suposada signatura d'un pla d'ocupació de ETAR i Cuidadors, dependents de la Conselleria de Benestar Social, en comptes de dedicar-nos a criticar a uns i a uns altres, us informem del següent, amb l'ànim que serveixi per a tranquil·litzar al personal afectat i aclarir en quin punt està el procés:

1. El Pla d'ocupació està presentat per la Conselleria de Benestar Social davant Funció Pública, que és l'òrgan que ha d'aprovar-ho, des de fa més de dos mesos. 
2. Funció Pública havia de contestar amb un informe que determinara si el Pla s'ajustava a dret, així com les diferents observacions, suggeriments o modificacions que proposara eixe centre directiu. Eixe informe està preparat pels serveis tècnics de Funció Pública des de fa bastant més d'un mes, però estava desaparegut en la taula del Sr. Director General. 
3. És possible, per tant, que en les seves negociacions (?) amb CSIF, el Director General haja signat eixe informe. Però aquest informe no és, en absolut, el Pla d'ocupació. 
4. Si l'anterior fos cert -de moment, en la Conselleria de Benestar Social no els consta res de l'anterior-, la Direcció General de Funció Pública ha d'enviar l'informe a la Conselleria de Benestar Social, perquè aquesta modifique, si és procedent, el Pla d'ocupació. Posteriorment, el text modificat serà aprovat per Funció Pública.

Pla de Formació Continuada

El dia 16 d'abril es va reunir la comissió de formació per a discutir el pla de formació continuada per al 2003 dels empleats/ades públics/ques de la Generalitat Valenciana. Dues consideracions:

1 . Han rectificat el pla de formació pel que fa als cursos destinats únicament per al grup E, afegint 5 cursos nous amb tres edicions cadascun per a València, Castelló i Alacant, gràcies a la nostra petició de la reunió passada. Per tant, està millor que estava, però encara queda molt per discutir, ja que el pla no està compensat per col·lectius.

2. Van a consultar davant presidència la possibilitat de modificar el curs destinat principalment al personal eventual (assessors de conseller) i periodistes del gabinet de premsa (aquests últims almenys són personal de la Generalitat, encara que la quantitat de places previstes és superior a la plantilla de periodistes). Com sempre es neguen a obligar a les distintes conselleries a negociar amb els representants sindicals les llistes prioritzades, amb la qual cosa possiblement ens durem sorpreses davant l'adjudicació dels cursos. Hi ha conselleries que negocien, unes altres que envien les llistes ja prioritzades i finalment les que no diuen res. Si heu sol·licitat cursos, no us els concedeixen i sospiteu que no heu entrat en les llistes prioritzades, envieu-nos a les seus del nostre sindicat còpia de la sol·licitud per a poder reclamar davant el IVAP.

El pla continua sense facilitar l'accés als cursos del personal que està lluny de les capitals de província o es troben en centres sense possibilitat de substitució.

Continuarem reclamant cursos presencials en comarques i més cursos per internet.

València 17 d'abril de 2003

 


Pla de formació continuada per a 2003:  http://stapv.intersindical.org/formacio/fcontinuada03.htm

El dia 2 d'abril es va reunir la comissió de formació per a la negociació del Pla de Formació Continuada per a 2003 de la Generalitat. L'administració segueix sense descentralitzar la formació presencial en les comarques (per exemple, en els Cefires), i l'única cosa que s'ha avançat respecte al pla del 2002 és l'ampliació de cursos a distància. Respecte a la formació presencial, hi ha un desajustament en l'oferta per col·lectius. Així es pot veure que :

Sector: Indistint (amb requisits per a l'accés a certs cursos)
Grup A : 270 places 
Grup A i B : 112 
Grup A, B, C i D : 96 
Grup C i D : 280  
Grup C, D i E : 290 
Grup E : 31 
Grup tots : 200. 

Sector Administració Especial

Grups A i B : 145
Grup A, B i C : 20. 
Administració local (grups A i B) : 60.

Cursos d'informàtica per a tots:

Grups A, B, C, D i E : 826.

Cursos a distància (per internet): No se sap encara els participants per cada curs però se sap que hi ha 12 cursos diferents: els que es van realitzar l'any passat i 8 cursos nous. El repartiment per grups és el següent:

Grups A,B, C i D : 5 cursos
Tots els grups : 4
Grup indeterminat : 1
Grups A i B : 1
Grup A : 1.

Com es pot observar el repartiment no és proporcional a la plantilla, a més s'agreuja quan se li demana a l'administració que indique en l'ordre l'obligatorietat de prioritzar les llistes en totes les conselleries amb participació dels sindicats, però ens indiquen que no ho poden fer, per la qual cosa un any més hi haurà conselleries en les que sí participaran els sindicats en la priorització (encara que amb poques dades per a una bona priorització ) i en unes altres no. També es va demanar que no posaren traves per a concedir un curs al personal que es troba treballant en un departament on és el/la únic/a que treballa (IES, OCAPAS, etc..), però ens van indicar que és problema de la Conselleria.

Seguirem insistint en la descentralització, el repartiment dels cursos equitatiu per a tots els col·lectius, la compensació horària dels cursos que es realitzen fora de la jornada de treball, les despeses de desplaçament i, si és necessària, la substitució del personal per a assistir a cursos.

Convocatòries de promoció interna per conversió de places http://stapv.intersindical.org/oposicions/ope00/SEGUIMENT%20OPE2000.htm

De nou, Funció Pública ha perdut una ocasió magnífica de fer les coses bé (i van...). Les bases de les convocatòries compleixen els acords signats al respecte (l'Acord de 12 de juliol de 2001 i el de 23 de desembre de 2002, els dos de la Mesa Sectorial), i, excepte que alguna cosa se'ns haja escapat, són perfectament legals. STAPV-Iv no es planteja, per tant, recórrer aquestes convocatòries. Però no estem d'acord amb algunes normes que estableixen les bases, pel que us contem a continuació:

A) S'estableix que no es publicarà la llista definitiva d'admessos i exclosos al curs (C. 7/2000) fins que no es publique el llistat d'aspirants aprovats en la convocatòria d'oposició (C. 8/2000). L'objectiu seria, segons la pròpia convocatòria, evitar que una persona puga obtenir la promoció interna pels dos procediments. Loable intenció, però els representants d'STAPV-Iv ja vam advertir en les converses celebrades en les meses tècniques que era millor fer-ho al revés: publicar el llistat del concurs previ al curs selectiu ABANS de convocar la celebració de la prova de l'oposició. La raó per a la proposta d'STAPV-Iv no era molestar, com sospitem que creu el DG de Funció Pública de totes les nostres propostes, sinó fer les coses millor:

- Si es fa com proposa STAPV-Iv (primer el llistat de participants en el curs que la prova de l'oposició), s'aconsegueix que s'accelere tot el procés. El concurs no té perquè ser massa llarg, ja que tots els mèrits són objectius (i, sobretot, no hi ha entrevista), de forma que el llistat d'admessos al curs selectiu s'hauria de conéixer relativament prompte, i s'aconsegueixen dues coses: que no participe en la oposició qui no necesite participar, per estar admés en el curs, i que el curs i l'oposició es desenvolupen ALHORA, amb la possibilitat fins i tot de celebrar la prova de l'oposició i l'examen final del curs el mateix dia, si s'estimara oportú. 

- Fent-ho com diuen les convocatòries (primer el llistat d'aprovats de l'oposició que el llistat d'admesos per al curs), s'aconsegueix retardar la conclusió del procés, ja que el curs ha d'esperar per a celebrar-se a que s'acabe l'oposició i es publique la relació d'aprovats. Per tant, les dues convocatòries es desevolupen UNA DARRERE DE L'ALTRA, de forma que ¡¡és possible que acabe 2003 sense que s'haja acabat un procés selectiu que hauria d'haver-se efectuat en 2002!!

B) Sembla increïble que encara no s'haja resolt el problema del col·lectiu de funcionaris de carrera del grup C, que esperen des de l'any 92 el seu concurs de trasllats per a tindre un lloc de treball amb destinació definitiva i poder consolidar el grau. Les convocatòries que ara comentem estableixen concursos restringits per a l'accés d'aquelles persones que participen en elles i no ocupen un lloc de treball amb destinació definitiva (recordem que el 30% de la plantilla es troba en aquesta situació). Tècnicament és la solució correcta, sens dubte, però és impresentable que eixe concurs sí siga possible i que el concurs general de trasllats del grup C no puga ser convocat en onze anys. Aquest problema el poden solucionar, si volen (¿volen?): res més senzill que convocar el concurs i resoldre'l ABANS del concurs restringit de les convocatòries de promoció interna.

Per cert, dos apunts:

a) Tenim en les nostres seus instàncies per a la participació en les convocatòries de promoció interna.

b) El temari és el mateix que en les anteriors convocatòries de llocs barrats i 148 places. Aquesta vegada Funció Pública no va a donar llibres amb els temes desenvolupats, però podeu accedir al que van repartir l'altra vegada en les nostres seus.

Pla d'ocupació de personal telefonista http://stapv.intersindical.org/funcionaritzacio/seguimentplans.htm

El passat dia 31 de març de 2003 es va publicar la relació d'admesos i exclosos, tenint termini d'al·legacions fins el dia 11 d'abril.

València 8 d'abril de 2003

 


Resolució dels concursos de caps de servei

El DOGV de hui, 7 d'abril, publica les resolucions dels concursos de cap de servei, quasi deu mesos després de la seua convocatòria. No es publiquen totes les places. Teniu la informació en el document Word adjunt.

Convocada la promoció interna per reconversió directa de places El DOGV de divendres, 4 d'abril, va publicar la convocatòria dels dos processos selectius per promoció interna del grup D al grup C d'Administració General. Això ja ho deveu saber, a jutjar pel bloqueig de la pàgina web de la Generalitat el propi divendres. El que no teniu és una explicació i una crítica de les convocatòries. La tindreu demà en el correu que us enviarem des d'STAPV-Intersindical Valenciana.

Vaga General contra la guerra

La Vaga General de dues hores contra la guerra d'Iraq ha estat convocada finalment només per Intersindical Valenciana, CGT i UGT. Cal afegir que diversos òrgans unitaris de treballadors s'han adherit a la vaga, com ara la Junta de Personal dels Serveis Centrals. Hi ha altres manifestacions unitàries:

Dimecres, 9 d'abril: cassolada popular:

A les 22:00 i durant un quart d'hora, cal eixir al balcó o a la porta del carrer a fer sonar les cassoles, les paelles o qualsevol altre atifell metàlic, per tal de mostrar el nostre rebuig a la barbàrie de la guerra a Iraq. Aquesta protesta es repetirà tots els dimecres mentre, per desgràcia, aquesta guerra encara continue.

Dijous, 10 d'abril: Vaga General

Com explicàvem, hi ha convocada per alguns sindicats, com Intersindical Valenciana, una Vaga General de dues hores. Els treballadors i les treballadores de les administracions públiques ens sumem amb la Vaga General al rebuig d'una guerra que encara aspirem a aturar i que, en tot cas, ha de ser l'última que un govern que depén dels vots democràtics de la població pot declarar en contra de la voluntat d'eixa mateixa població.

L'aturada es concretarà en les dues últimes hores del primer torn i les dues primeres del segon i el tercer torn de treball. A la Generalitat, l'horari més habitual serà, per tant, de 13 hores a 15 hores. Les persones que tingueu horari només de vesprada, parareu de 15 a 17 hores (i no de 20 a 22, com erròniament informàrem la setmana passada), i les persones que tingueu horari de nit, de 22 a 24 hores.

Dijous passat es van negociar els serveis mínims. No hi hagué acord en alguns sectors, ja que l'Administració venia amb la idea d'imposar els mateixos d'una vaga de 24 hores i, a més, algunes conselleries no enviaren ningú amb capacitat de negociar, en especial Sanitat i Educació (aquesta darrera no va enviar ningú). Hi hagué acord, però, en els serveis mínims de l'Administració del Consell:

- Una persona en cada Registre d'Entrada.
- En els centres d'atenció directa (residències de menors, d'ancians, etc), la mateixa plantilla que un diumenge o festiu.
- En cada OCAPA: un/a veterinari/ària. 

Què farem durant la Vaga General?

Ens concentrarem davant de l'Ajuntament de tots els pobles i ciutats. En totes elles, us animem a fer-vos de notar: dugueu cassoles, paelles, tapadores, escudelles o qualsevol altre atifell de cuina metàlic, i també podeu dur pitos o carraques: fem bona cosa de soroll per aturar la guerra. A Alacant i Castelló, cal acudir a partir de les 13 hores a la concentració que es farà davant cada Ajuntament. A València, formarem columnes que eixiran des dels mateixos punts que en les concentracions anteriors (19 de novembre i 4 de març) i confluiran en la Plaça de Manises. Una volta totes reunides, marxarem a unir-nos amb la resta de participants en la Vaga en la Plaça de l'Ajuntament.

Els sindicats que convoquen la vaga també convoquen unitàriament manifestacions a les 19:30 hores:

Alacant: Escalinata de l'IES Jorge Juan.
Castelló: Plaça de la Independència.
València: Plaça de Sant Agustí.

NO A LA GUERRA. NO EN EL NOSTRE NOM. ATUREM LA GUERRA

València 7 d'abril de 2003

 


10 d'abril: VAGA GENERAL

El 10 d'abril, Intersindical Valenciana, CGT i UGT convoquen la Vaga General de dues hores en tots els sectors laborals. La Intersindical Valenciana considera que el món laboral ha de contribuir a la magnífica mobilització popular que s'oposa a la guerra de l'Iraq. Els sindicats sabem quin és el nostre paper quan una societat rebutja en un 91% una guerra il·legal, il·legítima i immoral. La decisió d'envair l'Iraq executada pels governs nordamericà i britànic, amb el suport incondicional del Govern espanyol, ha causat ja, entre militars i civils, milers de morts, ferits i desplaçats, i ha empitjorat les condicions de vida del poble iraquià i el sofriment per la manca d'aliments, d'aigua potable, medicines, per l'absència de pau. A la dictadura de Sadam Hussein es superposa ara el criminal borbardeig amb el seu estel de víctimes, d'horror i de misèria. Res de tot açò és acceptable. En les consciències dels qui ens oposem a aquesta guerra no hi ha lloc per als danys colaterals ni per al mal menor. Amb el seu suport a la invasió, el Govern espanyol mostra ara la seua cara més descarnada: l'absència d'humanisme, la radicalitat de la seua violència, l'interés material més barroer, el discurs "pacifista" i "humanista" més cínic, com ha denunciat la coordinadora d'ONGs.

Els sindicats ens devem als interessos dels treballadors i de les treballadores, un interés que defensem des de la solidaritat. Tenim motius de sobra per articular una protesta com la vaga només que considerant els estralls de la guerra. Que per imperatiu legal calga afegir per a la seua legalització que la guerra comportarà, a més, pèrdua d'activitat econòmica, rescisió de contractes de producció i, conseqüentment, més precarietat laboral o pèrdua de llocs de treball, només és una altra veritat que no amaga els motius de fons: el mateixos que té tota la gent que ix al carrer dia rere dia i es manifesta de moltes maneres contra la guerra.

Els treballadors i les treballadores de l'ensenyament, les administracions públiques, la sanitat, del metall, del tèxtil, del calcer i de tots els sectors productius en general, ens sumem amb la Vaga General al rebuig d'una guerra que encara aspirem a aturar i que, en tot cas, ha de ser l'última que un govern que depén dels vots democràtics de la població pot declarar en contra de la voluntat d'eixa mateixa població.

A la Generalitat aturem dues hores per torn:

· - Torn de matí: de 13 a 15 hores;
· - Torn de vesprada: de 20 a 22 hores, i
· - Torn de nit: de 22 a 24 hores.

Els sindicats que convoquen la vaga també convoquen unitàriament manifestacions a les 19:30 hores

- Alacant: Escalinata de l'IES Jorge Juan.
- Castelló: Plaça de la Independència.
- València: Plaça de Sant Agustí.

Altres actuacions contra la guerra

Dijous, 3 d'abril: a les 12 hores, aturada simbòlica de quinze minuts davant els centres de treball. Aquesta convocatòria és unitària, i segueix la recomanació de la Confederació Europea de Sindicats.

Dissabte, 5 d'abril: a les 18 hores, cadena humana a València. S'abraçarà tot el centre històric de la ciutat. Hi ha diferents punts de concentració. Qui vullga acompanyar el Sindicat, ens concentrarem a les Torres de Quart.

València 2 d'abril de 2003

 

tornar a seguiment | stapv-Iv | intersindical