correus electrònics

 

índex correus electrònics

 

DESEMBRE 07

dll dm dc dj dv ds diu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Sumari

 
 

20/12/07

Borsa de treball del grup D d'Administració General. Adjudicació provisional del concurs de caps d'unitat i equivalents. Novetats en els processos de promoció interna.
 
 

18/12/07

Intersindical Valenciana exigeix la clàusula de revisió salarial per al personal públic.
 
 

17/12/07

Publicada la baremació de la fase de concurs de l'accés al grup B.
 
 

14/12/07

Convocada la CCT amb nativitat i epifania.Intersindical Valenciana demana l'aplicació de la Jubilació parcial i anticipada.
 
 

12/12/07

Aprovats de les oposicions de personal de neteja.
 
 

10/12/07

Intersindical Valenciana exigeix una auditoria dels serveis de prevenció.
 
 

05/12/07

     
     
 
Borsa de treball del grup D d'Administració General

El DOCV de 18 de desembre de 2007 publica la nova borsa del grup D, una volta acabades les convocatòries d'accés a la Funció Pública números 02 i 03/2004.

Hi ha de termini fins el dia 3 de gener, segons la pàgina web de la Generalitat. En realitat dóna 10 dies hàbils, la qual cosa significa que acabaria el dia 31 de desembre. Com que el 24 i el 31 de desembre són dies no laborables en la funció pública, sembla que els han comptat com a no hàbils, la qual cosa significa que us donen un parell de dies més.

Adjudicació provisional del concurs de caps d'unitat i equivalents

La pàgina web de la Generalitat publica l'adjudicació provisional de llocs de treball del concurs de caps d'unitat i equivalents publicat en la convocatòria 080/2006. Teniu tota la informació en els següents enllaços:

Llista adjudicació provisional convocatòria 080/06 grup B i B/C

Llista adjudicats ordre alfabètic convocatòria 080/06
A la pàgina web no consta l'acord de la comissió avaluadora pel qual s'hauria d'obrir el termini per a presentació d'al·legacions. Us continuarem informant de fins quina data podeu presentar-les, si escau.

Novetats en els processos de promoció interna

 • Curs d'accés al grup C

El Tribunal de la Convocatòria 141/2004, per la qual es convoca curs selectiu d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna mitjançant conversió directa de places ha publicat dijous passat en la pàgina web un acord pel qual es disposa la publicació de les puntuacions provisionals obtingudes en el concurs de mèrits. Els mèrits que no hagen estat objecte de valoració, sempre que figuren al·legats pels aspirants en la sol·licitud ja presentada (base 4.2.), poden ser acreditats durant el període de reclamacions i subsanacions (10 dies hàbils, fins al 26 de desembre) a la baremación de mèrits mitjançant la presentació de la CERTIFICACIÓ expedida per l'Administració, Escola o Centre de Formació corresponent. La puntuació PROVISIONAL per a l'admissió al curs selectiu és de 18,55 punts.

 • Curs d'accés al grup A
El Tribunal de la Convocatòria 103/2004, per la qual es convoca curs selectiu d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna mitjançant conversió directa de places ha publicat dijous passat en la pàgina web un acord pel qual es convoca a tots els aspirants que han assistit al curs selectiu d'accés al grup A, a la realització de la PROVA FINAL que tindrà lloc el dia 14 de gener de 2008 (dilluns), a les 10:00, a VALÈNCIA, Institut d'Estudis Fiscals, Av. Aragó, 30, 2a planta, (Edifici Europa).
Cursos de promoció de coneixements de valencià

Ja es pot consultar en la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística l'admissió en els cursos de promoció de coneixements de valencià per als empleats públics que organitza tots els anys la Secretaria Autonòmica d'Educació, així com horari, lloc i data de començament d'aquests.
 
 
CAP SOU PER SOTA DELS MIL EUROS NETS!

ESTEM FARTeS DE PERDRE DINERS!

Intersindical Valenciana, IGEVA, CAT i AFID convoquen tot el personal a una

CONCENTRACIÓ

dijous 20 de desembre, 19 hores

ALACANT: Delegació Consell (Casa de les Bruixes). Dr. Gadea, 10.
CASTELLÓ: Delegació Consell (Casa dels Caragols). c/ Major, 78.
VALÈNCIA: Palau de la Generalitat. Plaça de Manises.

 
20 de desembre de 2007
 
 


 
 

Intersindical Valenciana exigeix la clàusula de revisió salarial per al personal públic


Intersindical Valenciana exigeix al Govern de l'Estat l'aplicació de la clàusula revisió salarial per al conjunt del personal que treballa en les diferents administracions i empreses públiques que suma més de 2,5 milions de treballadores i treballadors. La petició es justifica davant l'augment de l'IPC que se situa al novembre de 2007 en un total del 4,1%, quantitat que suposa una nova pèrdua de poder adquisitiu per al conjunt del personal del sector públic. Els salaris del sector públic han sofert pèrdues d'un 8,4% en l'última dècada, quantitat a la qual cal afegir un 1,1% de l'últim exercici pressupostari. En total, els 2,5 milions d'empleades i empleats públics duen perdut en una dècada un 9,1%.

Per aquest motiu, la Intersindical Valenciana demana al Govern espanyol i als sindicats UGT, CCOO i CSI-CSIF que denuncien "l'Acord de la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques sobre mesures retributives i d'Oferta d'Ocupació Pública per als anys 2007-2009” i es negocie un nou acord sobre la base de la recuperació del poder adquisitiu i de la incorporació de la clàusula de revisió salarial per al conjunt del sector públic.

Intersindical Valenciana no entén com aquests sindicats defensen en l'àmbit privat la incorporació de la clàusula de revisió salarial en els convenis col·lectius i no fan el mateix en la negociació dels acords que afecten a les empleades i empleats públics. De fet, hui 18 de desembre, està prevista la signatura de l'Acord Interconfederal de Negocació Col·lectiva per a 2008 (ANC 2008) entre els màxims dirigents de CCOO (José María Fidalgo), UGT (Cándido Méndez) i CEOE (Gerardo Díaz). En el ANC 2008 es diu:“els convenis col·lectius incorporaran una clàusula de revisió salarial, sense que això trunqui l'objectiu de moderació salarial. A tal fi, prendran com referencia l'objectiu o previsió d'inflació, l'IPC real i l'increment salarial pactat en el conveni col·lectiu”.

Aquesta política, pactada per CCOO, UGT i CEOE, amb el beneplàcit del Govern, d'incorporació de la clàusula de recuperació salarial per als convenis col·lectius ha suposat, amb dades del mes d'octubre 2007, que més de 5 milions de treballadors i treballadores del sector públic l'hagen incorporat en els seus convenis. En concret, el 82% dels nous convenis i el 64,25 dels revisats tenen establerta la clàusula de revisió salarial. Això suposa que el 68,81% de les treballadores i treballadors que han revisat o que tenen un nou conveni durant 2007 disposen de la clàusula de revisió salarial. Mentre, cap treballadora o treballador del sector públic ha pogut recuperar poder adquisitiu ja que els mateixos sindicats que signen una cosa per al sector privat ho neguen per al sector públic com si el personal del sector públic fora de segona categoria.

L'acord salarial signat en 2006, sobre mesures retributives per als anys 2007-09, no contenia cap mesura que compensara la pèrdua de poder adquisitiu. Ara, al desembre de 2007, hem assistit a una inflació alarmant, sense control, pel que és necessari i just establir mesures ràpides perquè els 2,5 milions de persones que treballen en el sector públic. En aquest sentit, UGT, CCOO, CSI-CSIF i el MAP tenen la responsabilitat de denunciar l'acord salarial de 2006 i negociar un de nou que done resposta als interessos reals del personal.

Intersindical Valenciana aposta per aquesta nova negociació i exigeix que s'acabe amb les discriminacions que pateix el personal del sector públic en temes com la clàusula de revisió salarial o la jubilació anticipada i parcial. Per tot això, de no produir-se cap moviment per part dels sindicats signants haurem de continuar amb una campanya d'informació i mobilització en el sector públic.

 
CAP SOU PER SOTA DELS MIL EUROS NETS!!

ESTEM FARTeS DE PERDRE DINERS!!

 
Intersindical Valenciana, IGEVA, CAT i AFID convoquen tot el personal a una

CONCENTRACIÓ

dijous 20 de desembre, 19 hores

ALACANT: Delegació Consell (Casa de les Bruixes). Dr. Gadea, 10.
CASTELLÓ: Delegació Consell (Casa dels Caragols). c/ Major, 78.
VALÈNCIA: Palau de la Generalitat. Plaça de Manises.


 
18 de desembre de 2007
 
 


 
 
Publicada la baremació de la fase de concurs de l'accés al grup B

La pàgina web de la Generalitat va publicar divendres 14 la baremació provisional de la fase de concurs de les Convocatòries 56 i 57/2004, proves d'accés al grup B, torn lliure i de discapacitats.

Segons sembla, la nota de tall està al voltant de 75 punt en total, entre la fase d'oposició i la de concurs. Teniu una simulació (sense cap valor excepte el d'informació) a les seus de l'STAPV-Iv.

Notícies i notes de premsa de la Intersindical Valenciana

Un Nadal diferent

Educació infantil i Educació Especial: el caos de sempre
 
 


 
 
Convocada la CCT amb nativitat i epifania

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha convocat els sindicats presents en la Mesa Sectorial de la Funció Pública a presentar les oportunes propostes per a la Comissió de Condicions de Treball fins al proper dia 14 de gener de 2008. STAPV-Iv s'ha dirigit a la conselleria per a demanar un termini major, ja que, segons el que es va pactar en novembre de 2006, al fer una ronda informal per cada conselleria i cada organisme autònom, per tal que les propostes puguen ser consensuades i tramitats els permisos corresponents davant la conselleria d'Economia i Hisenda.

Cal recordar que fa més d'un any que no s'ha convocat la CCT, a pesar que les normes que la regulen determinen dues convocatòries anuals. Es va perdre la de la primavera a causa de les imminents eleccions autonòmiques (que no tenien res a veure, però com a excusa sonava bé); i la segona s'havia d'haver dut a terme entre octubre-novembre. Doncs bé, ara convoquen amb només dues setmanes operatives (entre el 22 de desembre i el 7 de gener no es pot organitzar cap reunió amb responsables de les conselleries), i amb la setmana propera amb les secretaries generals ocupades en el tancament d'exercici. Per això s'ha demanat un ajornament. Ja que tardem anys en fer les coses, fem-les bé!

Això no obstant, us animem a presentar-nos les vostres propostes i suggerències de classificació de llocs de treball, per tal que puguem estudiar-les i, si escau, incorporar-les a la proposta que presentarem com a STAPV-Iv.

Intersindical Valenciana demana l'aplicació de la Jubilació parcial i anticipada

Intersindical Valenciana considera que el conjunt dels empleades i empleats públics han de tenir els mateixos drets que el conjunt dels treballadores i treballadors pel que demanen que se'ls aplique la jubilació parcial i anticipada sense més dilacions ni retards injustificats. L'article 67.2 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableix que: “Per Llei dels Corts Generals, amb caràcter excepcional i en el marc de la planificació dels recursos humans, és podran establir condicions especials dels jubilacions voluntària i parcial”

Les Corts Generals acaben d'aprovar Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social  que en la disposició addicional setena diu: “En el termini d'un any, el Govern presentarà un estudi sobre la normativa reguladora de la jubilació anticipada i parcial dels empleats públics, així com del personal dels Forces Armades i al servei de l'Administració de Justícia, que aborde l'aplicació de la normativa reguladora de tals modalitats de jubilació, els condicions que aquesta aplicació no genere problemes de sostenibilitat als sistemes de protecció social i l'homogenització(*), en termes equiparables, dels diferents régims”.

Per a Intersindical Valenciana la disposició aprovada suposa retardar injustificadament el dret a la jubilació anticipada i parcial. Aquest va ser un dels motius de la nostra oposició a la Llei de mesures en matèria de Seguretat Social presentat pel govern als Corts i aprovat per la majoria governamental. Intersindical Valenciana, juntament amb altres organitzacions sindicals, va mantenir durant el tràmit d'aquesta llei reunions amb els grups parlamentaris per a intentar que aquesta disposició addicional és modifiqués i permetés una aplicació immediata d'aquest dret. Però el tancament del Govern, especialment del Ministeri de Treball, i dels confederacions sindicals de CCOO i UGT no van permetre canvis substancials en el tràmit de la llei, ni en aquest assumpte ni en uns altres que suposaran retallades en els prestacions socials del conjunt dels treballadores i treballadors.

Intersindical Valenciana treballarà i impulsarà quantes accions siguen necessàries per a aconseguir que és modifique la normativa legal i és possibilite la jubilació anticipada i parcial del conjunt dels empleades i empleats públics.

Arribar a final de mes és possible amb Rajoy?

Potser, però amb Camps no ho és

CAP SOU PER SOTA DELS MIL EUROS NETS!! 
   
ESTEM FARTeS DE PERDRE DINERS!!

Intersindical Valenciana, IGEVA, CAT i AFID convoquen tot el personal a una

CONCENTRACIÓ

dijous 20 de desembre, 19 hores

ALACANT: Delegació Consell (Casa de les Bruixes). Dr. Gadea, 10.
CASTELLÓ: Delegació Consell (Casa dels Caragols). c/ Major, 78.
VALÈNCIA: Palau de la Generalitat. Plaça de Manises.


 
14 de desembre de 2007
 
 


 
 
Aprovats de les oposicions de personal de neteja

El Tribunal de les Convocatòries 132/04 i 133/04, proves selectives d'accés al grup E, sector Laboral, Personal de Neteja, torn lliure i de discapacitats, ha publicat en la pàgina web de la Generalitat l'acord pel qual:
 • Disposa la publicació dels opositors que han superat la prova i la fase d'oposició de les convocatòries 132/04 i 133/04, torn lliure i discapacitats.
   
 • Convoca els opositors que han superat la prova a la fase de concurs, i els concedeix 10 dies hàbils a partir del dia següent de la seua publicació (fins el 24 de desembre), per tal que presenten un currículum acompanyat de tots els documents acreditatius dels mèrits previstos en l'annex IV, mitjançant fotocòpia degudament acarada.

Arribar a final de mes és possible amb Rajoy?
 
Potser, però amb Camps no ho és

CAP SOU PER SOTA DELS MIL EUROS NETS!!   
 
ESTEM FARTeS DE PERDRE DINERS!!


Intersindical Valenciana, IGEVA, CAT i AFID convoquen

CONCENTRACIONS

divendres 14 de desembre, 11 hores
Palau de la Generalitat


dijous 20 de desembre, 19 hores
ALACANT: Delegació Consell (Casa de les Bruixes). Dr. Gadea, 10.
CASTELLÓ: Delegació Consell (Casa dels Caragols). c/ Major, 78.
VALÈNCIA: Palau de la Generalitat. Plaça de Manises.

 
12 de desembre de 2007
 
 


 
 

Intersindical Valenciana exigeix una auditoria dels serveis de prevenció

En la reunió de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat

 • Per què no s'ha reunit en els últims anys la Comissió Paritària?
   
 • A quants milers de treballadors/es se'ls està negant el dret a la protecció de la seua salut laboral?
   
 • Quin nombre de centres i llocs de treball no tenen la preceptiva avaluació de riscos laborals?
   
 • Quantes peticions d'adaptació o canvi de lloc de treball, informades favorablement, no s'han efectuat en la pràctica?
   
 • Quantes denúncies han arribat a les Conselleries i a la Inspecció de Treball, les recomanacions de la qual no han sigut prioritàries per al Govern Valencià?
   
 • Quin protocol d'actuació s'han adoptat davant la violència i l'assetjament en el treball?
   
 • Quan s'han avaluat les condicions insegures i de perjudici econòmic del personal públic de la Generalitat que es desplaça en comissió de serveis?
   
 • Per què no s'adopta el principi de precaució davant els possibles riscos que generen els camps electromagnètics?

Contestar a les anteriors preguntes permet conéixer amb exactitud quines deficiències i problemes arrosseguem. Per això, Intersindical Valenciana ha exigit al Govern Valencià  una auditoria prèvia que permeta tindre una imatge fidel de la situació en què es troba el sistema de prevenció de riscs laborals, com a primer punt per a iniciar la nova etapa.

Tanmateix, els responsables de l'Administració han manifestat en la reunió de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el treball celebrada dimecres passat la seua disposició a afrontar el futur, sense passar comptes amb el passat. Intersindical Valenciana no es va mostrar d'acord, ja que considera que és urgent fer un repàs del que no s'ha fet per saber el que queda per fer.

CAP SOU PER SOTA DELS MIL EUROS NETS!!
ESTEM FARTeS DE PERDRE DINERS!!

 

En demanda de la clàusula de revisió salarial i el manteniment del poder adquisitiu, Intersindical Valenciana, IGEVA, CAT i AFID convoquen
 

CONCENTRACIONS
divendres 14 de desembre, 11 hores
dijous 20 de desembre, 19 hores
Palau de la Generalitat

 


10 de desembre de 2007
 
 


 
 

En demanda de la clàusula de revisió salarial
i el manteniment del poder adquisitiu

Intersindical Valenciana, IGEVA, CAT i AFID 

CONCENTRACIÓ

divendres 14 de desembre, 11 hores

Palau de la Generalitat
(Plaça de Manises)

CAP SOU PER SOTA DELS MIL EUROS NETS!!
ESTEM FARTeS DE PERDRE DINERS!!

US CONVIDEM A PARTICIPAR A TOTES I TOTS!!

El dia 20 de desembre està convocada una concentració
de personal de les administracions públiques.

 

Intersindical Valenciana en la premsa:
 
Intersindical Valenciana denuncia el lanzamiento de pintura y orines contra su sede
Intersindical Valenciana condena el atentado de ETA


5 de desembre de 2007
 


 

stapv-Iv | intersindical