Calendari de correus publicats
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Diu
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Text més gran Text més menut

Mida del text

Torna a STAS

Torna a STAS

Notícies sindicals / novembre 2011


28 de novembre

Manifestacions 25 de novembre

Dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones

Mirem què ha dit la premsa:

Macu Gimeno: Perquè contra la violència masclista, totes les mans són necessàries

Colectivos, sindicatos y políticos marchan contra la violencia machista

'El machismo mata'

Miles de personas se manifiestan contra la violencia machista

HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Alcoy acumula 85 denuncias por maltrato

Elx: Contra la violencia a la mujer

Actos de rechazo en la comarca contra la violencia de género

"Ante la violencia, no lo dudes: denuncia"

PER AL PERSONAL LABORAL

Resoltes les ajudes Socials de 2010

El DOCV de 25 de novembre publica la Resolució que resol la Convocatòria d'Ajudes Socials de l'any 2010, del personal laboral de l'administració de la Generalitat.

OFERTA PÚBLICA DE 2008

Llista definitiva de persones aprovades en l'accés a Arquitectes

La pàgina web de la Generalitat publica la llista definitiva de persones aprovades de les proves selectives per a l'accés a Arquitectes, convocatòria 41/2008, després de resoldre un recurs.

NOU FRAU DE LLEI

El Consell canvia la llei per a triar a dit la direcció dels parcs naturals

Com sabreu, Intersindical Valenciana va guanyar en solitari (CGT no té res a veure, a pesar del que es diu en la notícia que teniu a continuació; de fet, no disposa de servei jurídic, segons afirmen en les juntes de personal) una sentència que va anul·lar els nomenaments de les directores i directors de Parcs Naturals gestionats per la Generalitat. Aquesta sentència va ser recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJ), raó per la qual encara no s'ha executat, en no ser ferma.

El motiu era que es nomenen com personal eventual, és a dir, de confiança i assessorament, quan les seues funcions són directives i tècniques, per la qual cosa correspon que es reserven per a personal funcionari.

Doncs bé, a través de la Llei d'acompanyament als pressupostos de 2012, el Consell vol canviar la llei d'Espais Naturals per a triar a dit als directors de parcs naturals. Ho ha fet, a més, utilitzant un subterfugi: defineix una nova categoria, anomenada "Dinamitzador/a", personal eventual, per descomptat, de manera que ha passat bastant desapercebut per l'oposició en les Corts.

Segons fonts de tota solvència, la intenció és que aquests "dinamitzadors" s'encarreguen de la direcció dels parcs, eludint així una més que probable sentència condemnatòria per part del TSJ.

El Consell Jurídic Consultiu ha posat traves a aquesta pretensió, encara sort que algú té una mica de cap en tot aquest entramat. Intersindical Valenciana no dubtarà a esgotar totes les instàncies jurisdiccionals per a evitar aquest atropellament: El Consell cambia la ley para elegir a dedo a los directores de parques naturales


25 de novembre

Manifestacions 25 de novembre

Dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones

Alacant
Concentració a las 19,30, plaça de Calvo Sotelo.
Lema: "Cuidado, el machismo mata".
Convoca: Plataforma Feminista Alacant.

Castelló
Manifestació, Plaça de la Pau, 19.00 hores.
Lema: "Contra la violència vers les Dones". 
Convoca: Plataforma Ciutadana per la Igualtat efectiva de dones i homes

València
Manifestació, Plaça Alfons el Magnànim (Parterre), 19.30 hores.
Lema : "El masclisme mata".
Convoca: Moviment feminista de ValènciaLes dones són assassinades no sols pel fet de ser dones, sinó també per no ser-ho de la manera adequada.
Julia Monarrez

CONVOCATÒRIA CONJUNTA INTERSINDICAL, CCOO I UGT

Comencen amb èxit les concentracions en defensa dels serveis públics

Més de 2.000 treballadores i treballadors públics del Consell y dels instituts i entitats de dret públic dependents de la Generalitat Valenciana han secundat les 8 concentracions que s'han dut a terme al llarg del País Valencià, convocades pels sindicats majoritaris de l'àmbit de la Generalitat, Intersindical Valenciana, CCOO i UGT.

A totes i tots l'agraïment no solament del nostre sindicat, sinó també d'aquelles ciutadanes i ciutadans beneficiaris  dels serveis públics i que també han mostrat el seu suport. Aquestes concentracions, i les signatures del manifest són un primer pas. A mitjan desembre tornarem a concentrar-nos i serem molts més i continuarem després amb més mobilitzacions, perquè ara més que mai cal trasmetre un missatge clar: ELS SERVEIS PÚBLICS NO ES TOQUEN


24 de novembre

MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

La Generalitat negociarà l'horari i es nega a paralitzar el procés de desorganització

En la reunió de la Mesa Sectorial de la Funció Pública celebrada ahir, 23 de novembre, s'han tractat els següents assumptes:

Constitució de la Mesa
S'ha tardat més de cinc mesos en convocar una mesa sectorial, els resultats electorals de la qual són coneguts des de principis de juny. És significatiu de la voluntat negociadora actual de la generalitat, per molts discursos que es facen sobre la negociació i les portes obertes.
En la Mesa, Intersindical té quatre representants, UGT i CCOO tres i CSIF dos.

Horari de treball
En primer lloc, el Secretari Autonòmic de Administració Pública (SA), Pedro Garcia Ribot, ha desmentit l'existència de cap proposta ni esborrany de la Generalitat al respecte, com s'havia dit en rumors i, fins i tot, publicat en alguna premsa digital.

En segon lloc, ha dit que vol encetar una negociació amb aquests objectius:

- Augmentar la productivitat
- Disminuir despeses de funcionament i augmentar l'estalvi energètic
- Facilitar la conciliació de la vida personal i laboral
- Tot això, sense reducció horària.

Demana que les organitzacions sindicals presentem propostes en quinze dies. A partir d'eixes propostes, s'elaborarà un esborrany de la Generalitat, que se sotmetrà a negociació. S'han compromés a que la primera reunió siga abans de Nadal.

Intersindical ha manifestat el seu interés en eixe debat i negociació. El Sindicat té elaborada una proposta, però considera que seria positiu que la proposta sindical fora única, per la qual cosa es dirigirà a la resta de sindicats per veure si és possible consensuar-la.

Intersindical ha advertit al SA que, ja que ha manifestat que no hi ha una proposta en la conselleria, que la proposta sindical no siga utilitzada per a elaborar una proposta d'horari partit, ja que la proposta sindical no anirà per ahí, sinó per l'eliminació de les vesprades.

Així mateix, també s'ha manifestat que la proposta sindical no solament contemplarà l'horari dels serveis burocràtics, sinó que també proposarà canvis en l'horari dels centres i serveis amb treball a torns i d'atenció continuada al públic.

Infomació del Pla d'Ajustament del Consell
El SA ha donat les següents xifres:

Reducció de llocs de treball: estalvi de 4'76 milions d'euros.
- Alts càrrecs i personal eventual: 44 llocs
- Caps d'Àrea i Servei: 119 llocs
- Amortitzacions en juliol per reducció de conselleries: 57

456 llocs amortitzats, vacants més d'un any i que no siguen d'atenció directa. Segons el SA, s'han eliminat en virtut de la potestat autoorganitzativa de la Generalitat i no tenen repercussió perquè no estaven ocupats.

Intersindical li ha contestat que tenen repercussió en el personal que treballa en els centres on estaven els llocs de treball, que han d'assumir més faena pel mateix sou.

A més, ha destacat que quasi el 30% de les places (137) corresponen a la Conselleria d'Agricultura i organismes dependents, de forma totalment desproporcionada a una plantilla que suposa el 7% del total de la Generalitat. Especial menció s'ha fet del col·lectiu d'Enginyers/es Tècnics/ques Agrícoles, els llocs de promoció dels quals (nivell 19), han estat amortitzats perquè no s'havia convocat el concurs corresponent.

Intersindical també li ha recordat que si els llocs estaven vacants, no ha estat perquè no foren necessaris, sinó perquè la conselleria d'Hisenda ha posat pals a les rodes per a cobrir eixos llocs pel procediment reglamentari adient (concurs, comissió de serveis o personal interí).

Jubilacions i denegació de prolongació del treball: 89 llocs s'amortitzaran enguany i fins gener corresponents a persones que s'han jubilat o es jubilaran en 2011. S'han amortitzat ja 24 llocs.

Pel que fa a les prolongacions de la vida laboral més enllà de l'edat de jubilació obligatòria, tant les concedides com les sol·licitades, han dit que s'estudiarà cas per cas. Intersindical considera, i així ho ha manifestat en la Mesa, que això suposa una marxa enrere por lo bajinis de la postura inicial de la Generalitat, ja que són conscients que la llei només permet la denegació d'aquestes peticions per motius de salut, no per motius pressupostaris.

Efecte dominó (personal interí desplaçat del lloc que ocupaven): 32 persones, dels quals 17 estarien treballant de nou i 15 s'han incorporat a les borses.

Remocions de caps de servei per concurs. En aquest assumpte, l'Administració diu que està legitimada pels ROF. Que 15 persones remogudes han estat nomenades en llocs de cap de servei per lliure designació i que 17 més han acceptat un lloc de cap de secció.

El Sindicat ha sol·licitat que tots aquestes dades es faciliten per escrit, a més dels sol·licitats des de juliol per diverses juntes de personal que encara no han rebut cap informació.

Intersindical Valenciana ha demanat formalment la paralització de les remocions, dels trasllats orgànics del personal lingüístic, periodista, informàtic i dels serveis de prevenció, així com de la resta de mesures del pla d'ajustament fins que es negocie un Pla d'Ordenació de Personal. Li ha advertit que, de no fer-ho així, es torbarà d'ací a uns anys amb sentències contràries que anul·laràn els ROF i les resolucions de remoció i de trasllats, conduint a una situació ingestionable. La UGT s'ha adherit a eixe plantejament.

El SA ha manifestat que no calia negociar un Pla d'Ordenació de Personal perquè no n'hi ha cap (sic), i que negocien el que cal negociar. Ha calgut que des de la part sindical se li recordara l'article 37.2.a) de l'EBEP:

"37. 2. Queden excloses de l'obligatorietat de la negociació, les matèries següents:

a) Les decisions de les Administracions Públiques que afecten a les seues potestats d'organització.
Quan les conseqüències de les decisions de les Administracions Públiques que afecten a les seues potestats d'organització tinguen repercusió sobre condicions de treball dels funcionaris públics contemplades en l'apartat anterior, procedirà la negociació d'eixes condicions amb les Organitzacions Sindicals a què es refereix aquest Estatut."

En conclusió: bones paraules, però no han fet ni cas: estan convençuts i convençudes de les seues accions, per la qual cosa condueixen la Generalitat a una època convulsa, amb múltiples conflictes que afecten molts col·lectius i es van a trobar una bateria de recursos contenciosos i peticions de responsabilitat per les decisions contràries a dret que s'estan prenent ara, siga conscientment o inconscient.


22 de novembre

Convocada la Mesa Sectorial amb dos mesos i mig de retard

La conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha convocat reunió de la Mesa Sectorial de la Funció Pública per al proper dimecres, 23 de novembre.

L'ordre del dia és el següent:

1. Constitució de la Mesa (no s'ha reunit des d'abans de les eleccions sindicals en l'Administració del Consell)

2. Reorganització d'horaris. En aquest punt, la conselleria no ha presentat cap proposta a estudiar. La postura d'Intersindical Valenciana en aquest punt és clara: cal consolidar la rebaixa d'horari aconseguit en l'Acord de febrer de 2008 (per extensió de la jornada d'estiu), alhora que s'eliminen les vesprades en l'horari dels centres burocràtics. Hi ha diverses maneres de fer-ho; en la mateixa Generalitat, el sector de Justícia té un horari d'eixe estil, que pot servir de model.

3. Actualització del pla d'ajustament. Novament no hi ha documentació sobre aquest punt. Preferim no especular sobre el contingut, per tant. Quan tinguem notícia certa, us ho comunicarem ràpidament.

No cap dubte que s'han deixat molts assumptes pel camí: què passa amb les Ofertes públiques de 2008 i 2010, per exemple. O per què no s'han convocat concursos en 2011.

Intersindical vol parlar de les conseqüències de la "reorganització" que està patint, sí, patint, la Generalitat. Volem saber per què no hi ha hagut negociació del pla de reordenació de personal que estan duent a terme "a las bravas"; per què estan amortitzant places sense negociar les RLT, etc.

Hui, dimarts, hi ha convocades reunions bilaterals dels sindicats amb la conselleria. Esperem traure clarícia.

CONVOCATÒRIA CONJUNTA CCOO  INTERSINDICAL  UGT EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS

CONCENTRACIONS DE PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC A LES PORTES DELS CENTRES DE TREBALL

I també pots acudir a les següents concentracions:

València:

DIMARTS 22 novembre, 10:30-11 h: Estació del Nord C/ Xàtiva, 24 RENFE, ADIF, FGV

11:00-11:30 h: Delegació del Govern C/ Colon, 60 Representants i personal de l'AGE

DIMECRES 23 novembre, 10:30-12 h HOSPITALS de capçalera i comarca i CONSORCIS HOSPITALARIS

DIVENDRES 25 novembre 10 a 11h Tots els centres de treball de les Corporacions locals: Ajuntaments de capçalera de comarca: València, Xàtiva, Sagunt, Alzira, Gandia, Requena, Buñol

Personal de centres de l'administració local i empreses de transport que en dependen EMT I CORREUS a l'Ajuntament de València

Castelló:

DIMARTS 22 novembre, 10:30-11 h: Subdelegació del Govern Plaça Mª Agustina Representants i personal de l'AGE

DIMECRES 23 novembre, 10:30-12 h HOSPITALS de capçalera i comarca i CONSORCIS HOSPITALARIS

DIVENDRES 25 novembre 10 a 11h Tots els centres de treball de les Corporacions locals: Plaça de les Aules de Castelló

Alacant:

DIMARTS 22 novembre, 10:30-11 h: Estació del Ferrocarril, Av. Salamanca, RENFE, ADIF

DIMECRES 23 novembre, 10:30-12 h HOSPITALS de capçalera i comarca i CONSORCIS HOSPITALARIS

DIVENDRES 25 novembre 9:30 a 10h: Ajuntament de Villena
10 a 1:30h: Ajuntament d'Alcoi i Cocentaina
10 a 11h: Diputació Alacant i Ajuntament d'Alacant
10:30 a 11h: Ajuntament de Benidorm

Dijous 24 de novembre

València:
CONCENTRACIONS:

de 10:30 a 11:00h (hora de l’esmorçar)

de 11 a 11:30h (hora de l’esmorçar)
Alacant:
CONCENTRACIONS:

10:30 a 11h: A LA PORTA DE LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN (PLAÇA DE LA MUNTANYETA)
11 a 11:30h: A LA PORTA DE LA TORRE DE LA GENERALITAT (RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ)

Castelló:
CONCENTRACIÓ:

11 a 11:30h: A LA PORTA DE LA CASA DELS CARAGOLS

AMB TU SOM MÉS
15 de novembre

ELECCIONS GENERALS DEL 20N

Facilitats per a anar a votar, si treballes el dia 20

La Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, ha dictat normes per a facilitar el dret al vot en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, que tindran lloc el dia 20 de novembre de 2011, als treballadors per compte d'altri que en eixa data no gaudesquen de descans setmanal.

ELS IMPAGAMENTS DE LA GENERALITAT

Deixen les ONG en el carrer

Campo de exterminio para ONGs

La situació econòmica s'ha tornat insostenible, els cobraments no arriben i els retalls per part de les administracions sí, i les ONG veuen perillar les seues activitats de cara al proper any.

Avacos Asociación ix al carrer literalment el proper dimarts 15 de novembre, trauen els seus trastos i traslladen el seu treball al carrer.

Us esperen a tots i totes el proper dia 15 a les 10h a la plaça de l'Ajuntament. ¡Conten amb el teu SUPORT!


14 de novembre

Comunicat conjunt de les Juntes de personal de la Generalitat

Les juntes de personal dels Serveis Centrals, els Serveis Territorials d’Alacant, Castelló i València, l’Agència Valenciana de Salut (AVS), l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) i el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef), es van reunir el dia 11 de novembre de 2011. La reunió, a la qual van assistir més de cinquanta delegats i delegades de les set juntes de personal que representen les 14.000 persones funcionàries de l’Administració de la Generalitat, ha acordat fer pública la següent resolució:

El Govern de la Generalitat està duent a terme un desbaratament de l’Administració sense cap ordre aparent, ni planificació pública, menystenint les persones que han dedicat al servei públic la seua vida professional. I ho està duent a terme amb total obscurantisme, sense transparència i a esquenes de la representació del personal, és a dir, les organitzacions sindicals, i sense retre cap informació, que és preceptiva, a les juntes de personal.

Aquesta situació implica una purga de moltíssims professionals de l’Administració (Infermers/es, traductors/es, enginyers/es, agents mediambientals, mestres, auxiliars, informàtics/ques, entre altres), que han perdut o poden perdre en breu els seus llocs de treball. Això és un atac als drets, a la qualitat i al servei que es presta a la ciutadania. Per tant, afectarà a la igualtat entre les persones i a la cohesió social dels valencians i valencianes.

Per això, les set juntes han acordat coordinar-se entre elles, per a estudiar les diferents situacions del personal funcionari i proposar accions conjuntes en defensa dels serveis públics i dels drets de la ciutadania i de les condicions de treball del personal. Això inclou mobilitzacions i actuacions davant els tribunals de justícia.

De les mesures conjuntes de les juntes de personal s’informarà a tot el personal.

Los empleados de la Generalitat la acusan de "desmantelamiento"

INFORME D'INTERSINDICAL VALENCIANA

La purga de caps de servei pot resultar molt cara

Divendres 11, el periòdic Levante-EMV va publicar un informe d'Intersindical Valenciana sobre el cost real de les amortitzacions i les reclassificacions dels llocs de cap de servei en la conselleria de Justícia i Benestar Social.

A continuació teniu, en els següents enllaços, l'editorial i l'informe original, i, adjunta, la notícia:

Levante: editorial. Un recorte ficticio

Cost real amortitzacio caps servei


10 de noviembre

ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA

Intersindical organitza cursos per a personal laboral, ocupat i desocupat

Oberta la matrícula per a cursos totalment gratuïts amb certificació per part del SERVEF.

Dirigit a persones desocupades i ocupades en empreses privades o públiques o en administracions públiques en règim laboral.

Més informació: Pla de formació del Servef              

DIA INTERNACIONAL CONTRA EL FEIXISME

Lliuren a les Corts un manifest en defensa dels drets humans

Dimecres, 9 de novembre, representants d'una vintena d'entitats s'han concentrat a les portes de les Corts Valencianes per a lliurar als distints grups parlamentaris (PP, PSOE, EUPV i Compromís) un manifest on es recorda el Dia Internacional Contra el Feixisme i es reivindica la defensa dels drets humans contra els discursos i els delictes d'odi.

El portaveu de la plataforma Acció popular Contra la Impunitat, i membre del col·lectiu de Gitanos per la Diversitat (Ververipen) Demetrio Gómez, ha llegit el manifest, convidant a tots els demòcrates a sumar-s'hi.

Com cada any, el 9 de novembre hem volgut recordar que l'amenaça del racisme, la xenofòbia, l'homofòbia i l'odi contra el diferent continua latent, i que només amb la unió de la societat civil i de les forces polítiques democràtiques serà possible barrar-li el pas.

El representant de la comunitat jueva a València, Isaac Querub, i de la comunitat musulmana, Amparo Sánchez, han entrat a les Corts per fer arribar per registre a totes les forces polítiques el manifest adjunt que convida a ajuntar esforços en la lluita contra la intolerància.

Els membres dels grups parlamentaris de Compromís, Enric Morera, i Esquerra Unida del País Valencià, Ignacio Blanco, han rebut els col·lectius a les portes de les Corts. 

Més informació i manifest: www.accio-popular.org

Han estat presents representants de les següents organitzacions:

Moviment Contra la Intolerància l Col·lectiu Lambda de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals l Comissió Espanyola d'Ajut al Refugiat -CEAR-PV l Centre Cultural Islàmic de València l Comunitat israelita de València l Ververipen (Gitanos per la Diversitat) l Federació Maranatha d'Associacions Gitanes l JARIT l Ca Revolta l Escola Valenciana l Intersindical Valenciana l Fòrum Alternatiu per la Immigració l Plataforma Ciutadana Contra la Islamofòbia l Acció Cultural del País Valencià (ACPV) l Plataforma CIEs NO l Benimaclet Viu l Centre Social Terra l Esquerra-ERPV l València Acoge l Associació de Veïns d'Aldaia l Ajuntament de Burjassot.


8 de novembre

COMUNICAT CONJUNT

Els sindicats denuncien la purga de caps de servei

Els Sindicats de l'Administració Pública Valenciana, FSC-CCOO, CGT, CSI-F, Intersindical Valenciana i FSP-UGT, davant el procés generalitzat de remoció de llocs de treball obtinguts per concurs de mèrits dutes a terme per la conselleria competent en matèria de Funció Publica de la Generalitat, MANIFESTEN:

La ciutadania valenciana té dret a que les administracions públiques de la Generalitat siguen eficaces, eficients, austeres, tracten els seus assumptes de manera equitativa i imparcial i a gaudir de serveis públics de qualitat.

Que el personal que ve ocupant les Caporalies de Servei per concurs de mèrits suposa un important actiu de l'Administració Autonòmica que ha invertit en la seua formació i preparació, amb una dilatada vida professional, acumulant experiència i coneixements específics que no poden ser malgastats, per això, les organitzacions sindicals que subscriuen, reconeixen la seua labor i importància al servei de la ciutadania i a l'interès general en les diferents conselleries de la Generalitat Valenciana.

Afirmem contundentment que el sistema de provisió de llocs de treball normal és el de “concurs de mèrits”, en el qual es reconeix l'experiència i vàlua dels aspirants juntament amb els principis d'igualtat i publicitat. Qualsevol altre sistema “a dit” comporta una influència política que, en estendre's sense control, perverteix l'Administració i als fins de servei públic que la justifiquen. Com així està establit en la legalitat vigent i en la reiterada jurisprudència del Tribunal Suprem.

Denunciem una “purga” encoberta de persones que han fet del seu treball una aposta pel servei públic, utilitzant una “reestructuració” que emmascara persecucions a funcionaris i funcionàries de carrera amb desenes d'anys d'experiència per a substituir-los per altres persones nomenades “a dit” que es deuen a qui els proposa i amb major cost econòmic per a l'Administració Valenciana, que paga tota la ciutadania.

Denunciem la inexistència d'un pla global de reassignació d'efectius, i dels informes tècnics i econòmics que sustenten les decisions adoptades, l'arbitrarietat en la falta o negació d'informació i els criteris utilitzats per a la selecció dels llocs a eliminar. Tot això dóna lloc a percebre indicis de desviació de poder i fins i tot prevaricació en l'elecció concreta dels cessaments i en la reassignació de llocs a les persones cessades.

Rebutgem l'aplicació esbiaixada de la legislació, en tant que suposa un retorn a les “cessanties” del segle XIX, pràctiques que conculquen els principis constitucionals de mèrit i capacitat , faciliten l'opacitat i el nepotisme i en tot cas supediten els fins de l'administració a la lluita pel poder dels partits polítics.

Denunciem l'increment del cost de les noves estructures de les Conselleries, atès que augmenten les retribucions dels llocs de treball “a dit” una mitjana de 5.000 euros per persona i any consolidant-se aquestes quantitats en el Capítol I dels Pressupostos de la Generalitat i per això no se sosté la ficció sobre estalvi que de cara a l'opinió publica pretén justificar la mesura en aquest cas.

Ens reafirmem en l'exigència de comptar amb una Administració Autonòmica basada en els principis de responsabilitat, professionalitat, mèrit, capacitat, transparència, igualtat, publicitat i submissió plena a la llei i al dret, que contribuïsca al progrés econòmic i social de la Comunitat Valenciana.

Que, davant aquesta situació, els serveis jurídics dels Sindicats que açò signen es posen a la disposició de tot el personal afectat, comprometent-se a denunciar qualsevol acte o omissió dels responsables de l'Administració pública que siga contrària a Dret, incloent, per descomptat, aquells casos que es cometa o presumisca prevaricació administrativa o malversació de fons públics.

I per últim reiterem el nostre suport a totes les persones afectades i posem a la seua disposició totes les vies d'acció sindical tant l'administrativa i judicial com la informativa i social.

Per tot això sol·licitem a la conselleria d'Hisenda i Administració Pública, competent en matèria de Funció Publica, la immediata paralització de tots els procediments de remoció iniciats i la convocatòria urgent de la Mesa de Funció Publica per a estudiar una solució satisfactòria per a les persones afectades i la societat valenciana.

València, 7 de novembre de 2011

L'assumpte en la premsa:

Los jefes de servicio sustituidos por políticos ven indicio de ‘prevaricación’

Quieren que los sindicatos investiguen los ‘tratos de favor’ para acudir a la vía penal

I una iniciativa regeneradora que s'adiu amb el que defensem:

Un decálogo por la transparencia y la integridad


4 de novembre

NORMATIVA SOBRE FUNCIÓ PÚBLICA

Alguna raó tenia Intersindical per a negar-se a signar la llei de Funció Pública

Quan en juliol de 2009 Intersindical Valenciana es va negar a avalar amb el seu vot favorable la nova llei de la Funció Pública Valenciana, quedant-se completament a soles, ja vam advertir que:

"Aquesta llei augmentarà la precarietat en la Generalitat, ja que una part important dels llocs de treball dependran de la voluntat dels càrrecs polítics, i farà que la carrera del personal del grup A s'acabe en els llocs de cap de secció, amb molta sort.

El Govern del Partit Popular ha acabat per traure endavant una llei que configura un model de funció pública sotmesa al partit polític de torn, en lloc d'apostar per una funció pública professionalitzada, que col·labore lleialment amb el govern valencià.

No és un matís, és tot un món. I nosaltres no som del seu món."

Intersindical edició digital (correu electrònic) de 29 de juliol de 2009

Doncs bé, aquell gest en solitari, secundat posteriorment -cal dir-ho- pels grups de Compromís i Esquerra Unida en les Corts Valencianes, ara troba el seu recolzament jurídic en el Tribunal Suprem: El Supremo anula el nombramiento de 161 mandos del Principado de Asturias por designarse a dedo

Cosas veredes, amigo Sancho

DESPRÉS DE LA RETIRADA EN AUTOBUSOS

Intersindical Valenciana celebra la retirada dels anuncis de prostíbuls en tanques publicitàries

L'Àrea de la Dona d'Intersindical Valenciana va denunciar davant la Direcció General de Família i Dona de la Generalitat els cartells publicitaris de diferents prostíbuls que s'anunciaven en autobusos de transport de les empreses Fernanbús, Auvaca i Metrobús i en tanques publicitàries en carreteres de les rodalies de València. L'esmentada publicitat utilitza de forma sexista i vexatòria la imatge de la dona, fent apologia de la violència contra les dones.

Intersindical va iniciar la campanya de denúncia davant els organismes competents, tant a  escala autonòmica com estatal. Amb caràcter immediat, es va obtindre resposta de l'Observatorio de la Publicidad Sexista de l'Instituto de la Mujer, dependent de l'administració espanyola.

La passada setmana, al cap de poques hores de publicar-se en la premsa escrita un reportatge sobre el tema, la Generalitat Valenciana feia pública la intenció de retirar els anuncis dels autobusos en tres dies, però seguia sense pronunciar-se sobre els cartells en les carreteres.

Dilluns 31 d'octubre, la Direcció General de Família i Dona contestava a la denúncia efectuada per Intersindical, manifestant la intenció de retirar els cartells publicitaris de les carreteres. Una bona notícia que complementa la retirada de la publicitat dels autobusos.

Intersindical celebra que, finalment, el Consell haja reaccionat davant d'eixes vexacions a les dones, però recorda que la publicitat de prostíbuls segueix existint en tanques publicitàries en les ciutats i en alguns taxis, raó per la qual no deixarà de denunciar fins a veure les nostres ciutats, carreteres i transports lliures d'aquesta publicitat vexatòria que atempta contra la dignitat de les dones.

L'informatiu: fora dels autobusos també hi ha publicitat sexista

L'observatori de publicitat no sexista: un òrgan fantasma de la Generalitat


3 de novembre

MANIFESTACIÓ

HUI, dijous, 3 de novembre, 11h

Delegació del Govern-Conselleria d'Hisenda-Corts Valencianes-Palau de la Generalitat

Ací no sobra ningú


2 de novembre

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, TOTES LES MANS SÓN NECESSÀRIES

Concentració contra la violència cap a les dones

Dimecres 2 de novembre, a les 20h, a la porta de l'Ajuntament de València, la Marxa Mundial de les Dones i la Plataforma Feminista de València -com tots els primers dimecres de mes- convoquen una concentració contra la violència masclista. Intersindical Valenciana s'adhereix a la convocatòria.

ELECCIONS SINDICALS A RTVV

Intersindical Valenciana es converteix en la gran guanyadora a RTVV

La Intersindical s'ha convertit en la gran guanyadora de les eleccions celebrades divendres, 28 d'octubre, en duplicar el nombre de vots i persones delegades i empatar a sis representants amb CCOO en el Comité d'Empresa.

Els sindicats potenciats per l'empresa, USO i CSI-F, només han aconseguit 3 delegats cadascú. Els 358 vots aconseguits per la Intersindical equivalen a un 27 per cent de tots els vots emesos.

El pròxim Comité d'Empresa, amb 23 membres, quedarà constituït de la següent manera: Intersindical 6 delegats i delegades, CCOO 6, CSI-F 3, USO 3, UGT 3, i CGT 2.

Respecte la composició anterior, la Intersindical guanya 3 delegats i delegades, el doble dels que tenia. Per la seua part, CCOO ha perdut un delegat i USO ha passat de tindre'n 9 a només 3.

Amb esta composició, les opcions d’esquerra amplien la seua representativitat al Comité d’Empresa, mentre que les dos seccions sindicals promogudes per la direcció, USO i CSI-F, retrocedeixen i entre les dos a penes sumen 6 delegats.

La participació electoral ha sigut altíssima en tots els centres de treball i queda de la següent manera: Alacant 91%, Burjassot 87%, RAV 82%, Castelló 74% i Madrid 95%

Amb esta resposta en les urnes, el nou Comité d’Empresa reforça la seua legitimitat per afrontar els nous reptes que haurem de viure en el futur. També significa una aposta del personal per una RTVV pública, en valencià i de qualitat.

La Intersindical agraeix a tots els treballadors i treballadores la seua participació i la confiança que ens han donat, alhora que es reafirma en el seu compromís d’escriure el futur entre tots i totes.

OFERTA PÚBLICA DE 2008 (ENCARA)

Fase de concurs de les proves selectives per a Auxiliar de Manteniment

La pàgina web de la Generalitat ha publicat el passat dia 28 d'octubre la puntuació de la fase de concurs de les Convocatòries 56 i 57/2008, per a l'accés a la categoria d'Auxiliar de Manteniment.

S'obri un termini d'al·legacions de 10 dies, que finalitza el dia 10 de novembre.