correus electrònics


índex correus electrònics

 

NOVEMBRE 06

dll dm dc dj dv ds diu
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Sumari

 
 

30/11/06

STEPV-Intersindical Valenciana amplia la seua majoria en el sector docent valencià.
 

29/11/06

Publicat el nou Decret de Condicions de Treball. Segona sessió de la CCT de novembre. STEPV aplaudeix la decisió de la Fiscalia sobre els atemptats a professors. Presentació del llibre "Suicidio y violencia de género".
 
 

27/11/06

Primera sessió de la CCT de novembre. Borsa de treball d'Especialistes en prevenció de riscos laborals.
 
 

24/11/06

Publicades les notes finals de les proves selectives de grup D. Places del grup C per a elegir el proper dia 29. Dia internacional contra la violència de gènere: 25 llaços contra la violència de gènere.
 
 

22/11/06

Convocades les reunions prèvies de la CCT sense voluntat de negociar res. Convocatòries al DOGV.
 
 

17/11/06

Augment de les despeses en assistències tècniques de la conselleria de Territori i Habitatge en els pressupostos per a 2007. Assemblea pública de la Plataforma per un Habitatge Digne. Seguretat en el metro: la perspectiva dels bombers.
 
 

16/11/06

Adjudicació i presa de possessió del grup C d'Administració General. Modificació de la Llei de la Funció Pública Valenciana. Convocatòries diverses.
 
 

10/11/06

Calendari laboral de 2007. Borses de veterinaris.
 
 

09/11/06

Els plans de pensions són antieconòmics. Relació d'aprovats de TM de Promoció Lingüística i Enginyers Tècnics Agrícoles. Nomenament de tribunals. 
 
 

08/11/06

Proposta d'STAPV per a la CCT de novembre. Convocatòries de Mestres de Taller, Instructors/es FPO i Inspectors/es de Tributs.
 
 

03/11/06

Intersindical Valenciana reclama unitat d'acció per demanar unes retribucions justes.
 
     
 
 
     
  Obté 7 delegats més en ensenyament no universitari i 10 delegats més en les universitats valencianes

STEPV-Intersindical Valenciana amplia la seua majoria en el sector docent valencià

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha obtingut una clara victòria en les eleccions al personal docent no universitari que s'han celebrat el 30 de novembre, en obtindre set delegades i delegats i més de dos mil tres-cents vots més que en 2002. Així, arriba als 70 delegades i delegats, 37 més que l'immediat seguidor, CCOO, que n'obté 33. Els resultats han estat:
 
Sindicat Delegades i delegats 02    Delegades i delegats 06    Vots 2006
STEPV-Iv   63    70 (+7)   13.655
CCOO   32   33 (+1)    6.528
UGT     18 15 (-3)     2.960
CSI-CSIF     9 13 (+4)  2.489
ANPE     21 20 (-1) 3.828
USO   2      2 (=) 985
Total     145     153 30.445

Amb aquests resultats, només tres sindicats (STEPV-Iv, CCOO i ANPE) obtenen el 10% necessari per estar en la Mesa Sectorial del Personal Docent.

Clara pujada en les Universitats

En les Universitats Valencianes STEPV-Iv també ha obtingut un clar suport electoral. Ha obtingut el 10% en les universitats de València, Politècnica de València, Jaume I de Castelló i en la d'Alacant. És el primer sindicat en el PAS de la Universitat de València i ha doblat la seua representació en la Politècnica i en la d'Alacant:
 
Universitat             Delegades i delegats 2002             Delegades i delegats 2006

València                                 13                                                 16 (+3)

Politècnica                                6                                                 11 (+5)

Jaume I                                    9                                                  7  (-2)

Alacant                                     3                                                  7  (+4)
 
STEPV-Iv basa la seua acció en la defensa de l'escola pública i tots els serveis públics per extensió, en la millora de les condicions de treball del professorat i en contra de la carrera docent proposada pel Ministeri d'Educació.
STEPV-Iv vol agrair l'ampli suport que li ha donat de tot el professorat valencià i el personal de les universitats valencianes.

30 de novembre de 2006
 


 
  Publicat el nou Decret de Condicions de Treball

El DOGV de 28 de novembre publica el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'administració del Consell. A falta d'una lectura més detallada, sembla que l'informe del Consell Jurídic Consultiu no ha fet variar en l'essencial el text que es va negociar en la Mesa Sectorial de la Funció Pública. Recordareu que aquest text podia haver estat aprovat en juliol per la Mesa Sectorial, però les maniobres obstruccionistes de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació van provocar que no es puguera negociar en dues convocatòries succesives; després va vindre la negociació vergonyant en el PAVACE, que no van canviar una coma, i la prostera reunió de la Mesa Sectorial el 29 d'agost.

STAPV-Intersindical valenciana
va valorar en un primer moment de forma positiva el nou decret, tot i que quedava lluny de les nostres demandes, per suposar una millora respecte de l'anterior decret; finalment, però, es va votar en contra per raons de forma, per la negociació en el PAVACE. En fi, misèries vàries.

El cas és que finalment les persones que necessiten algun dels nous permisos o reduccions de jornada que estableix el nou decret podran sol·licitar-los a partir del 29 de novembre.

Segona sessió de la CCT de novembre

El 28 de novembre, s'ha reunit novament la Comissió de Condicions de Treball (CCT). S'han tractat els següents assumptes:
 • Institut Cartogràfic Valencià: No acceptaven res.
   
 • Conselleria de Cultura, Educació i Esport: No accepten res, a banda del que proposa la Conselleria. Han acceptat mantenir un monogràfic més endavant sobre els assumptes que li plantegem els sindicats. STAPV-Intersindical valenciana proposarà a la resta de sindicats que es demane la negociació d'almenys dos assumptes: educadors d'educació especial (itineràncies i llocs no permanents) i plantilles de personal administratiu en els centres docents.
   
 • Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació: S'havien negociat prèviament les propostes amb la Conselleria; cal destacar l'augment d'específics, per a passar a treballar 38 hores i 3/4, i l'augment de retribucions dels llocs de l'estació de viticultura i enologia de Requena.
   
 • Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària: S'han aprovat les propostes de l'Administració.
   
 • Conselleria de Benestar Social: Han acceptat una proposta, relativa als directors de CEAM. D'altra banda, s'han compromés a estudiar altres peticions, com les relatives als mestres de taller. S'ha desbloquejat el Pla d'Ocupació del Sector del Menor (cuidadors i ETAR) i s'han compromés a mantenir un monogràfic sobre les condicions de treball del personal de la conselleria, en especial el destinat en centres d'atenció directa. STAPV-Intersindical valenciana impulsarà la petició conjunta amb la resta de sindicats.
   
 • Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència: La conselleria proposa passar determinats llocs a 38 hores i 3/4. Manifesta estar disposada a negociar sobre els Agents d'Inspecció, tot i que manifesta tindre problemes pressupostaris per a poder donar una resposta adequada.
   
 • Conselleria de Territori i Habitatge: Les propostes de la conselleria han estat de canvis de funcions, cap proposta significava canvi en les retribucions. Els representants de la conselleria han manifestat que ja és impossible amortitzar cap lloc per a reclassificacions, perquè no en queden. Ha estat la prova que el sistema emprat fins el moment, de congelació absoluta del Capítol I dels pressupostos de cada conselleria, ha colapsat, i que la demanda de STAPV-Intersindical valenciana -entre d'altres- que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació ha de participar de les negociacions, és més encertada que mai.
   
 • Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació: Només hi havia propostes sindicals, a les que s'ha respost que entenen que les classificacions actuals són correctes atenent a les responsabilitats i les funcions assignades.
   
 • INVASSAT: Estrena d'aquest nou organisme autònom (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball). Han presentat alguns canvis, relatius molts d'ells a homologació de denominacions amb la resta de llocs similars de les RLTs (caps d'equip per caps de secció, per exemple).
La Conselleria de Sanitat no ha pogut aportar els certificats de suficiència pressupostària que li faltaven per a poder negociar hui les seues propostes, de forma que no s'ha tractat res d'aquesta conselleria ni de l'Agència Valenciana de Salut.

En la sessió del 27 de novembre es va lliurar per part de la Conselleria de Justicia, Interior i Administracions Públiques el pla d'ocupació dels mossos d'autòpsia; consisteix bàsicament en la funcionarització del col·lectiu, actualment laboral, tot passant del grup E al D, amb una nova denominació: "Auxiliar d'Autòpsia". S'ha demanat que els sindicats presentem al·legacions fins el 5 de desembre.

STEPV aplaudeix la decisió de la Fiscalia sobre els atemptats a professors

El Sindicat de Treballadors de l´Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha valorat positivament el decret de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que considera atemptat contra funcionari públic les agressions al professorat atenent a la petició feta pel sindicat.

STEPV-Iv va presentar una petició a la Fiscalia perquè considerara tota agressió verbal, física o falsa denúncia al professorat, com atemptat a funcionari públic, amb la consegüent pena arreplegada en l'article 550 del Codi Penal. Sempre tenint en compte tots els atenuants que puguen ser considerats, però amb l'objecte clar que en cap moment cap pare o mare, cap alumne o alumna, puga manifestar descaradament i sense vergonya quant barat resulta colpejar, insultar o denunciar falsament a un professor o professora.

La decisió de la Fiscalia valenciana suposa un precedent positiu per a la protecció de la integritat física de tots els funcionaris públics, estiguen o no investits d'autoritat. En eixe sentit, cal recordar els incidents que es produeixen amb certa freqüència en centres de la Generalitat amb atenció directa al públic, com per exemple els Centres Servef d'Ocupació, centres de menors, o els propis centres docents, on s'han produït agressions a personal administratiu.

Presentació del llibre "Suicidio y violencia de género"

 

El dimecres, 29 de novembre, tindrà lloc l'acte de presentació de l'estudi sobre suïcidi, a càrrec de les autores i l'autor de l'estudi: Cruz Sánchez de Lara, Covadonga Naredo i Miguel Lorente. L'acte està organitzat per les Dones Progressistes del País Valencià i tindrà lloc a l'Aula de Cultura de la CAM "la Llotgeta", Plaça del Mercat, 4, València, a les 19:30 hores. A l'acte es lliurarà el llibre gratuïtament.

29 de novembre de 2006

 


 
  Primera sessió de la CCT de novembre

Hui, 27 de novembre, s'ha reunit la Comissió de Condicions de Treball (CCT) en la segona sessió anual, la de novembre. S'han tractat els següents assumptes:

Propostes generals (monogràfics)

La representació de la DG d'Administració Autonòmica ha advertit només començar que si les propostes genèriques suposaven despesa econòmica, no s'anaven a tractar, perquè no era possible tindre la certificació d'Hisenda abans del dia 1 de desembre. De res ha servit que STAPV-Intersindical valenciana diguera que ens era igual el 1 com el 31 de desembre. Constatem una vegada més l'absència en la CCT de cap responsable de la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

Respecte de la resta de monogràfics (de col·lectius concrets), consideren que s'haurien de parlar prèviament amb les conselleries. No entenem res: ¿aquestes no són les reunions prèvies?. Han anunciat que volen revisar les RPTs per a evitar en elles el llenguatge sexista, alhora que valencianitzaven les denominacions.

STAPV-Intersindical valenciana ha proposat que per a no fer eterna la reunió, per economia procesal, les conselleries digueren quines propostes dels sindicats els semblaven dignes de ser tingudes en compte. S'ha adoptat aquesta metodologia i el resultat ha estat:

 • Presidència de la Generalitat: No acceptaven res.
   
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques: No acceptaven res. Pel que fa a la proposta dels traductors de Justícia, hi ha problemes legals per a passar-los al grup A, però no es veu malament per part de la conselleria.
   
 • Institut Cartogràfic Valencià: Ajornat per a demà.
   
 • Conselleria d'Infrastructures i Transport: Només les que coincideixen amb la proposta de l'Administració.
   
 • Conselleria de Sanitat: S'ha ajornat a demà, perquè faltava l'informe de la Conselleria d'Hisenda per a poder negociar.
   
 • Agència Valenciana de Salut: S'ha ajornat a demà, perquè faltava l'informe de la Conselleria d'Hisenda per a poder negociar.
   
 • Conselleria de Turisme: El representant de la Conselleria ha vingut amb bona voluntat. Ha dit que està disposat a estudiar les propostes sindicals, en especial la relativa als inspectors de turisme, entre d'altres.
   
 • Servef: La proposta que més s'ha discutit ha estat la de la creació de 99 llocs de Tècnics d'Inserció, que demanava STAPV-Intersindical valenciana, ja que ara s'està prestant el servei per contractes laborals temporals per obra o servei determinat. El Servef ha manifestat que les funcions que realitzen aquestes persones les va a passar a realitzar la resta del personal dels centres d'ocupació del Servef, sense crear cap nou lloc de treball. O siga, que els llocs de treball, que s'han demostrat estructurals, ja que és necesari que eixos serveis es presten, no es crearan, de manera que els mateixos serveis que ara presten 99 persones es repartiran entre la resta de la plantilla. 99 persones van a l'atur i la resta de funcionaris han de fer la seua faena i una nova tasca.
   
 • IVIA: NO han hagut propostes noves, només una ajornada de l'anterior sessió.
   
 • IVAJ: Han acceptat la proposta de canvi de sector d'especial a general del col·lectiu de Tècnics Mitjans de Serveis a la Joventut. En canvi, no han acceptat la proposta respecte del professorat de l'Escola d'Animadors Juvenils. També han anunciat que estan estudiant posar l'específic E030 en llocs d'atenció al públic, però estan esperant a tindre disponibilitat pressupostària.
Demà, 28 de novembre, es celebrarà una nova reunió amb la resta de conselleries i organismes autònoms i el divendres, 1 de desembre, tindrà lloc la sessió de tancament.

Borsa de treball d'Especialistes en prevenció de riscos laborals

El DOGV de 27 de novembre publica la constitució de la borsa de treball per al nomenament de personal interí del grup C, sector d'Administració especial, Especialistes en prevenció de riscos laborals. Per a accedir a la borsa cal haver aprovat algun exercici de la fase d'oposició de la Convocatòria 5/2004 o haver sigut interí en un lloc igual i haver estat cessat.

Hi ha un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de demà, per a la presentació d'instàncies: fins el 11 de desembre.

27 de novembre de 2006
 


 
  Publicades les notes finals de les proves selectives de grup D

S'han publicat les notes finals de les proves selectives del grup D d'Administració General. Aquesta decisió del Tribunal s'elevarà al Conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques perquè dicte la resolució definitiva del procés selectiu, que se suposa que no tardarà a ser publicada en el DOGV.

Convocatòria 2/2004, torn lliure i Convocatòria 3/2004, torn discapacitats.

Felicitats a totes i tots els aprovats!

Places del grup C per a elegir el proper dia 29

La pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques publica la relació de llocs de treball d'Administratius del grup C d'Administració General per a ofertar en l'elecció de destins de les Convocatòries 8/2004 i 9/2004.

Segons fonts ben informades, en el llistat estan totes les places vacants, a excepció de les places ocupades en adscripció provisional o en comissió de serveis per personal funcionari de carrera i les places la modificació de les quals s'està tramitant.

Ens alegrem totes les persones que han aprovat les oposicions puguen triar entre moltes opcions i trobar una plaça a prop de casa, i els en donem l'enhorabona. Però ens haguérem alegrat molt més si ABANS s'hagueren oferit per concurs aquestes mateixes places als funcionaris de carrera, que no han tingut la oportunitat d'accedir a elles. És cert que hi ha hagut un concurs, però aquest no va treure, ni de lluny, les vacants realment existents en la Generalitat.

Dia internacional contra la violència de gènere
25 llaços contra la violència de gènere

[veure]

Des de gener d'enguany fins a hui han mort 62 dones a l'Estat espanyol. Hem de prendre consciència que les desigualtats per raó de sexe són qüestions de drets humans. Molt ha d'avançar encara la nostra societat per a evitar tantes mortes fortuïtes.

Precisament perquè les dones ja no callen, precisament perquè ja no pateixen en silenci, precisament perquè exigeixen als seus companys un tracte igual... ni un pas enrerre.

És per això que Intersindical Valenciana, integrada en la Plataforma Feminista del País Valencià, vol encoratjar-vos per tal de manifestar el rebuig de totes i tots per tant de sofriment i tantes morts injustes acudint a:

 • La concentració, que tindrà lloc a Alacant, el 25 de novembre, a les 19 hores, davant la seu del Govern Valencià (Casa de les Bruixes, Doctor Gadea, 10)
   
 • La manifestació que tindrà lloc a València, el 25 de novembre, a les 19:30 hores, des de la Plaça d'Alfons el Magnànim (Parterre) de València.
24 de novembre de 2006
 


 
  Convocades les reunions prèvies de la CCT sense voluntat de negociar res

S'han convocat les reunions prèvies de la Comissió de Condicions de Treball (CCT) que tindran lloc els dies 27 i 28 de novembre. La sessió de ratificació serà el dia 1 de desembre. L'ordre de conselleries serà:

Dia 27
 • Presidència
 • Justícia, Interior i Administracions Públiques
 • Institut Cartogràfic Valencià
 • Infrastructures i Transport
 • Sanitat
 • Agència Valenciana de Salut
 • Turisme
 • Servef
 • IVIA
 • IVAJ
Dia 28
 • Cultura, Educació i Esport
 • Agricultura, Pesca i Alimentació
 • Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
 • Benestar Social
 • Empresa, Universitat i Ciència
 • Territori i Habitatge
 • Economia, Hisenda i Ocupació
 • IVE
Sorprèn que només es dónen dos dies (dimecres 29 i dijous 30) per a fer les gestions que calguen davant Hisenda per a obtenir els permisos d'aquesta per a fer els canvis que es puguen pactar en les reunions dels dies 27 i 28. La qual cosa vol dir que... les conselleries no tenen cap intenció d'acceptar cap proposta sindical, així que hauran pensat que, ¿per a què van a perdre el temps?

Convocatòries al DOGV

El DOGV núm. 5391 de dilluns, 20 de novembre de 2006, publica les següents resolucions:

Grup C d'Administració General

Convocatòria als aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, convocatòries 8/2004 i 9/2004, per a elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 29 de novembre de 2006, a les 10:00 hores, al Saló d'Actes de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, av. Campanar, 32 de València (CP 46015).

Grup A d'Administració general (promoció interna)

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a l’oposició d’accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 102/2004, i al curs selectiu d’accés al grup A, Convocatòria 103/2004.

Cuidadors/es

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració especial, Cuidadors, torn d’accés lliure, Convocatòria 104/2004, torn de discapacitats, Convocatòria 105/2004, i torn de promoció interna, Convocatòria 106/2004.

Vigilants d'Obres Públiques

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració especial, Vigilants d’Obres Públiques, torn d’accés lliure, Convocatòria 107/2004, torn de promoció interna, Convocatòria 108/2004.

Ajudants d'Arxius i Biblioteques

Adjudicació de destins als participants en el Concurs de Mèrits núm. 26/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup B, ajudants d’arxius i biblioteques.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 de desembre del 2006, a les 10:00 hores

Mestres de taller

Adjudicació de destins als participants en el Concurs de Mèrits núm. 49/2006, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup C, mestres de taller, de la Conselleria de Benestar Social. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2006, a les 09:00 hores


22 de novembre de 2006
 


 
  Augment de les despeses en assistències tècniques de la conselleria de Territori i Habitatge en els pressupostos per a 2007

En el projecte de llei de pressupostos presentat pel consell es preveu destinar més de 2.000 milions de les antigues pessetes a assistències tècniques "a dit" a l'empresa pública VAERSA.

Dóna la casualitat que el període benvolgut d'aqueixes despeses, en general, coincideix amb el nou període pel qual la Unió Europea concedeix més fons de desenvolupament a la Comunitat Valenciana, anys 2007-2012 a través dels denominats fons FEADER per a utilitzar-los com fons de desenvolupament dins de la política pressupostària de la Unió Europea. Amb aquesta pràctica la Consellería de Territori i Habitatge tractaria d'utilitzar els Fons Europeus de manera clarament irregular.

És curiós que els diners en assistències tècniques, és a dir, despeses de personal per a l'empresa VAERSA adscrita a Territori i Habitatge, es computen com despeses d'inversió (Capítol 6) en els programes pressupostaris de territori i habitatge. Són despeses de personal “encobertes” i l'única cosa que fan són fomentar i contribuir que continue el treball temporal i precari del funcionariat públic de la Generalitat Valenciana, realitzant un autèntic frau de llei, ja que es destina diners a càrrec d'unes partides que no són les legalment establides.

Aquestes despeses són adjudicats a dit a l'empresa pública VAERSA en el Consell de la qual d'administració participen tots els directors generals i alts càrrecs de la pròpia Consellería de Territori i Habitatge. El cas més “sagnant” és el practicat per la Direcció General de Gestió del Medi Natural, al contribuir amb aquesta pràctica que rondaria la il·legalitat en mil milions de les antigues pessetes.

La distribució prevista en els pressupostos és la següent:
 
Direcció general Programa/objectiu     Pressupost*
- Ordenació Territori       Territori i Urbanisme     2.890.080
  Paisatge i Sostenibilitat        1.945.800
- Habitatge i Projectes Urbans      Habitatge i projectes urbans     500.000
- Gestió del Medi Natural**    Restauració Recursos Naturals    5.550.990
- Qualitat Ambiental       Gestió Residus     1.000.000
  Educació Ambiental    394.820
TOTAL (EUROS)     12.281.690
TOTAL (PESSETES)          2.043.501.272

* En euros ** Entre els anys 2007 i 2009.

Assemblea pública de la Plataforma per un Habitatge Digne

La Plataforma per un habitatge digne ha convocat una assemblea pública dissabte que ve 18 de novembre, a les 18:00 h. Se celebrarà en el local de la Plataforma per Russafa (Carrer Dénia nº 80, de València). L'ordre del dia de la reunió serà:

 • Lectura de l'acta de la reunió anterior.
 • Situació de la plataforma a la Comunitat Valenciana.
 • Propostes per a una campanya de conscienciació a la ciutadania
 • Suggeriments i planificació d'activitats.
 • Discussió d'accions concretes de demanda de reivindicacions (fira immobiliària de València, Copa Amèrica, partits polítics, actes diversos).
 • Comentar la convocatòria de manifestació del 23 de desembre.
 • Creació de grups de treball.
 • Precs i preguntes
Plataforma por una Vivienda Digna: valencia@viviendadigna.org i www.viviendadigna.org

Seguretat en el metro: la perspectiva dels bombers

Article publicat en el Levante-EMV de València, el 14 de novembre de 2006 i signat per dos companys del Consorci Provincial de Bombers de València.

17 de novembre de 2006
 


 
  Adjudicació i presa de possessió del grup C d'Administració General

Dilluns, 20 de novembre -aniversari de la primera publicació del Tirant lo Blanch- està previst que es publique al DOGV la convocatòria d'acte únic per a l'adjudicació de places. Aquest acte únic tindrà lloc a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, al Saló d'actes, el dia 29 de novembre, dimecres.

Encara no està decidida la data de presa de possessió, però està descartat que siga abans del 15 de gener: es pretén que la presa de possessió no destorbe les vacances/festes/moscosos que es poden prendre fins el 15. El que està clar és que els efectes seran del mateix dia.

Modificació de la Llei de la Funció Pública Valenciana

El projecte de llei d'Acompanyament a la Llei de Pressupostos per a 2007 contempla la modificació de fins a quinze articles de la Llei de la Funció Pública Valenciana. En un proper correu us enviarem un anàlisi més detallat. Ara només us avancem que comprenen algunes mesures del Pla Concilia que requerien rang de llei (com l'excedència per cura de fills, que s'ha modificat), de la Llei de Protecció contra la violència contra les dones (com l'excedència per ser víctima de violència contra la dona) i que algunes mesures són de reordenació sistemàtica de la norma (es fa un compendi de la normativa sobre Plans d'Ocupació en un sol article, fins ara en unes quantes disposicions addicionals, que són derogades).

Segurament, però, la clàusula que més agrairan les i els opositors de 2007 endavant és l'autorització al Consell per a aprovar un Decret Legislatiu que refonga en un sol text les múltiples modificacions que ha sofert la llei des de 1995, data del darrer text refós, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la llei.

Convocatòries diverses

Concurs de mobilitat horitzontal laborals del grup C i C/D

S'ha publicat en la pàgina web de la Conselleria de Justícia l'Adjudicació provisional del concurs 63/2006, de llocs de naturalesa laboral, grup C, amb mobilitat horitzontal. Hi ha fins el dia 24 per a presentar al·legacions.

Proves selectives d'Agents de qualitat ambiental

També s'ha publicat en la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques les puntuacions provisionals de la fase de concurs de la convocatòria 47/2004, Agents de Qualitat Ambiental. Hi ha de termini fis el dia 24 per a presentar al·legacions.

Enginyers en Geodèsia i Cartografia

El DOGV de 14 de novembre publica la llista definitiva d'admessos i exclossos a les proves selectives de la Convocatòria 82/2004 i convoca la primera part de la prova per a tots els aspirants, el proper 18 de gener de 2007, a les 10 hores, a València, Institut d'Estudis Fiscals, Av. d'Aragó, 30, 2ª planta.

Cos d'Advocats de la Generalitat

El DOGV de 14 de novembre també publica la llista definitiva d'admessos i exclossos al curs selectiu i prova selectiva prèvia de la Convocatòria 2/2006 i convoca la prova per a tots els aspirants, el proper 2 de desembre de 2006, a les 9 hores, a València, Ciutat de la Justícia, Av. del Saler, 14.

16 de novembre de 2006
 


 
  Calendari laboral de 2007

El BOE ha publicat el calendari de festes nacionals i autonòmiques per a 2007. Al País Valencià, les festes seran les següents:

1 de gener (any nou)
6 de gener (Reis)*
19 de març (Sant Josep)
6 d'abril (divendres sant)
9 d'abril (dilluns de Pasqua)
1 de maig (dia del Treball)
15 d'agost (assumpció de la madre de Déu)
9 d'octubre (dia nacional del País Valencià)
12 d'octubre (mare de Déu del Pilar)
1 de novembre (tots els Sants)
6 de desembre (dia de la Constitució)
8 de desembre (Immaculada Concepció)
25 de desembre (Nadal)

* Com es comprova en un ràpid recompte, hi ha 13 festes, no 12, com és preceptiu. La raó és que el 6 de gener, Reis, s'ha declarat festiu afegit, retribuït i recuperable. Ja veurem què opina d'aquest novetat la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques a efectes de recuperació de les festes.

Borses de veterinaris

El DOGV de 10 de novembre publica tres resolucions de 3 de novembre de 2006, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es convoca la constitució de les borses d'ocupació de personal Llicenciat/da en Veterinària

 • Per a la substitució del personal per incapacitat temporal, llicència per maternitat, llicència per matrimoni, llicència sense retribució, plans de vacances, permisos sindicals, atendre acumulació de tasques o la realització d'una obra o la prestació d'un servici determinat,
   
 • En llocs d'atenció directa de l'àmbit de les Direccions Territorials, d'Agricultura, Pesca i Alimentació de Castelló, Alacant i València, respectivament (es convoquen tres borses provincials diferents).
   
 • Sol·licituds: Hi ha un termini de 10 dies hàbils, que finalitza el proper 22 de novembre.
   
 • Model de sol·licitud inclusió en borsa.

10 de novembre de 2006
 


 
  Els plans de pensions són antieconòmics

“Total, per a què volem un miserable 3 per cent?”

Segurament, moltes empleades i molts empleats públics de la Generalitat van pensar que no pagava la pena discutir si un 3% de la massa salarial anava al sou o a un fons per a un Pla de Pensions. Els nostres càlculs ens fan arribar a unes altres conclusions.

L’any 2005, la Mesa General de la Funció Pública Valenciana va abdicar de les seues atribucions com a òrgan negociador i va acceptar un acord vergonyant signat en el PAVACE sobre les retribucions dels empleats i empleades públics de la Generalitat per a 2006. Aquell acord incloïa la creació d’un fons per a la constitució d’un Pla de Pensions per un import equivalent a un 0,3% de la massa salarial de 2005. Intersindical Valenciana (STAPV, STEPV i STSPV) es va mostrar contrària a la creació d’eixe Pla de Pensions, proposant que l’import resultant d’eixe 0,3% de la massa salarial incrementara les retribucions de totes i cadascuna de les persones empleades de la Generalitat.

Per cert, aquest Pla de Pensions no s’ha creat encara, de forma que el personal de la Generalitat de tots els sectors, Administració del Consell, Ensenyament, Justícia i Sanitat (el Pla és comú a tot el personal de la Generalitat) no solament s’ha quedat sense diners en nòmina, sinó que tampoc no se li ha ingressat en cap altre lloc.

Hem efectuat una comparativa per a veure en perspectiva què passaria si un mateix percentatge de la massa salarial es dedicara a un Pla de Pensions, o bé si eixe mateix percentatge incrementara tots els anys les retribucions. I les conclusions són sorprenents: En un Pla de Pensions, el 3% de la massa salarial d’un lloc de subaltern es converteix en 481 euros al cap de 10 anys. Eixe mateix percentatge aplicat sobre la totalitat de conceptes retributius augmentaria el sou de cada treballadors o treballadora del grup E en més de 3.000 euros. Per a un lloc base del grup A, la diferència va dels 1.150 a més de 7.000 euros.

Per a que qualsevol empleat públic puga efectuar un càlcul dels efectes de l'aplicació d'un 0,3% del sou sobre el seu sou o en un Pla de Pensions, pot utilitzar el quadre que teniu a continuació. S'ha efectuat sobre la base de 10.000 euros anuals de 2005. Només cal que feu una regla de tres amb els vostres ingressos bruts de 2005 per a que pugueu saber quants diners esteu perdent. Així, si guanyàreu 15.000 euros, cal multiplicar per u i mig; si guanyàreu 20.000 euros, cal multiplicar per dos, etc.
 
Any Sou anual brut (1)
 
Pla pensions (2) Sou anual + 0,3% (3) Diferència (4)
 
2005 10.000,00 --- --- ---
2006 10.200,00 30,00 10.230,00 30,00
2007 10.404,00 30,60 10.465,29 61,29
2008 10.612,08 31,21 10.705,99 93,91
2009 10.824,32 31,84 10.952,23 127,91
2010 11.040,81 32,47 11.204,13 163,32
2011 11.261,63 33,12 11.461,82 200,19
2012 11.486,86 33,78 11.725,44 238,58
2013 11.716,60 34,46 11.995,13 278,53
2014 11.950,93 35,15 12.271,02 320.09
2015 12.189,95 35,85 12.553,25 363,30
TOTAL
 
328,48
 
1.877,12
 

(1) Suma de conceptes retributius anuals amb base 2006, suposant un augment anual constant d’un 2% proporcional dels imports d'eixos conceptes.
(2) 0,3% del sou anual brut de l'any anterior. 
(3) Igual que en la columna 1 “Sou anual brut”, però augmentant cada any un 2,3%. L'import de 2006 s'ha calculat sobre l'import anual de 2005. 
(4) Diferència entre la columna "Sou mensual + 0,3%" i la de "Sou anual brut".

Que no us venguen cap moto: el Pla de Pensions privat és antieconòmic: ¡no us interessa!

Relació d'aprovats de TM de Promoció Lingüística i Enginyers Tècnics Agrícoles

El DOGV de 9 de novembre de 2006 publica les següents resolucions de 30 d'octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les relacions d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés als següents col·lectius:

 • Grup B, sector administració especial, Tècnic mitjà de promoció lingüística, torn de discapacitats, Convocatòria 36/2004; accés lliure, Convocatòria 35/2004, i es declaren desertes les proves selectives del torn de promoció interna. Convocatòria 37/2004.
   
 • Grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, torn de discapacitats, Convocatòria 16/2004; accés lliure, Convocatòria 15/2004, i es declaren desertes les proves selectives del torn de promoció interna. Convocatòria 17/2004.
Per cert, a qui es queixa que hi ha massa promoció interna, cal recordar-li casos com aquests dos, en què s'han declarat desertes les convocatòries.

Nomenament de tribunals

També es publiquen en el DOGV de 9 de novembre de 2006 les següents resolucions de 30 d'octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals es nomenen tribunals de les proves selectives d'accés als següents col·lectius:
 • Grup C, Delineants, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 90/2004, 91/2004 i 92/2004, respectivament.
   
 • Grup B, Arquitecte Tècnic, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 85/2004, 86/2004 i 87/2004, respectivament.
   
 • Grup C, Informàtics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 75/2004, 76/2004 i 77/2004, respectivament.
   
 • Grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, convocatòries 78/2004 i 79/2004.
9 de novembre de 2006
 


 
  Proposta d'STAPV per a la CCT de novembre

Hui, 8 de novembre, STAPV-Intersindical valenciana ha presentat per registre la seua proposta per a la sessió de la Comissió de Condicions de Treball de novembre de 2006. Les propostes podran ser consultades en la pàgina web de STAPV-Intersindical Valenciana  a partir de demà, 9 de novembre.

Convocatòries de Mestres de Taller, Instructors/es FPO i Inspectors/es de Tributs

Inspectors de Tributs

La pàgina web de la Generalitat publica l'acord del tribunal de la Convocatòria 29/2004, Cos d'Inspectors de Tributs, pel qual publiquen la relació d'aspirants que han superat la segona part del segon exercici i convoquen a la realització del tercer exercici, de caràcter oral, a partir del 14 de novembre, a les 16:30, en la Sala de Juntes de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, pujada del Palau, 14, València. La segona sessió serà el dia 15 a les 11 hores, al mateix lloc. Els aspirants seran cridats començant per la lletra P.

Mestres de Taller

El DOGV de 7 de novembre publica les relacions d'admessos i exclossos a les convocatòries de Mestres de Taller, 100/2004, torn lliure, i 101/2004, promoció interna. Hi ha un termini de 10 dies per a al·legacions, que finalitza el proper 18 de novembre.

Instructor/a FPO

El DOGV de 7 de novembre també publica les relacions d'admessos i exclossos a la convocatòria 99/2004, promoció interna, Instructor FPO. Hi ha un termini de 10 dies per a al·legacions, que finalitza el proper 18 de novembre.

El DOGV de 8 de novembre, publica les relacions d'admessos i exclossos a la convocatòria 98/2004, torn lliure, Instructor FPO. Hi ha un termini de 10 dies per a al·legacions, que finalitza el proper 20 de novembre.

8 de novembre de 2006
 


 
  Intersindical Valenciana reclama unitat d'acció per demanar unes retribucions justes

Intersindical Valenciana reclama que la Llei de Presupostos de la Generalitat Valenciana per a 2007 que han d'aprovar les Corts Valencianes contemple un increment de retribucions per al personal de la Generalitat que permeta la recuperació del poder adquisitiu.

L'oferta de la Generalitat per a 2007 és clarament inferior a la pactada amb l'Estat central (veure quadre en Document adjunt), i s'uneix a una pèrdua constant de poder adquisitiu del persona de les Administracions Públiques des de fa més d'una dècada (veure quadre en Document Word adjunt).

La Generalitat ha demostrat de nou la seua nul·la voluntat de millorar les condicions retributives dels seus empleats i empleades per damunt del que faça l'Estat amb caràcter general. A pesar que alguns sindicats han volgut entendre que la Generalitat deixava una porta oberta a la negociació de millores a aquesta oferta, la veritat és que fins ara Intersindical Valenciana no ha vist eixa voluntat enlloc.

Intersindical Valenciana proposa articular una unitat d'acció front el Govern de la Generalitat al voltant dels següents punts:
 • clàusula de revisió salarial,
 • augment de les retribucions per a 2007, per damunt del pacte estatal,
 • aplicació de les mesures del Pla Concilia al conjunt del personal de la Generalitat.
Intersindical Valenciana creu necessari encetar mobilitzacions unitàries per tal de pressionar la Generalitat a destinar més diners als increments salarials de 2007. En eixe sentit, lamentem l'actitud d'alguns sindicats signants dels acords de l'any passat, que centren les seues reclamacions en l'establiment d'un Pla de Pensions privat, clarament perjudicial per a la fortalesa de la Seguretat Social i per a les butxaques de les empleades i empleats públics [veure quadre]. Intersindical Valenciana considera que no s'ha de desviar cap partida pressupostària per a un pla de pensions privat sinó que els fons han d'anar al salari directe, és a dir, a les seues nòmines. Apostem per reforçar el sistema públic de pensions, i no per privatitzar-lo.

3 de novembre de 2006
 


 
     

stapv-Iv | intersindical