correus electrònics

 

índex correus electrònics

 

octubre  2010

dll dm dc dj dv ds diu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sumari

 

27/10/10

Algú pensava que açò s'havia acabat? El Govern espanyol intenta aturar la ILP TV Sense Fronteres.

26/10/10

Intersindical Valenciana critica la supressió del Ministeri d'Igualtat. El DOCV publica el Pla d'Igualtat set mesos després de l'Acord de Mesa Sectorial.

22/10/10

Resum de la Mesa General de Negociació. Persones aprovades del grup C d'Administració General.

20/10/10

Propostes d'Intersindical Valenciana per a la Mesa General. El Gobierno central recorre el permís per a cuidar a la teua parella.

19/10/10

Reunió de la Mesa General sobre les retribucions de 2011. Curtmetratges per la igualtat.

13/10/10

La Plataforma pels Drets Socials reclama la dimissió de Peralta per l'excés de violència policial durant la vaga. Articles de Vicenç Navarro. El CJC s'oblida dels termes en femení.

08/10/10

Persones aprovades de grup E d'Administració General, discapacitats intel·lectuals. Intersindical davant la comissió sobre Violència de Gènere de les Corts Valencianes.
   
   

Cal reaccionar

Algú pensava que açò s'havia acabat?

Doncs no. No s'ha acabat l'ofensiva neoliberal contra la funció pública conforme la coneguem. Per a mostra, dos botons:

E n primer lloc, la notícia de què en Múrcia ja s'estan preparant per a introduir les Empreses de Treball Temporal (ETTs) en la funció pública autonòmica. Ramón Luis Valcárcel, president de la Regió Murciana deu estar la mar de content amb la reforma laboral que li ha servit en safata Zapatero:

La Comunidad contratará con las ETT funcionarios temporales

D'altra banda, es renoven les propostes per fer una funció pública més precària -si cap: ja ho és, amb una mitjana d'un 25%, superior al mercat laboral-, en comptes de caminar cap a una situació laboral -pública i provada- més estable:

El dueño de Mango defiende que los funcionarios puedan ser despedidos

El presidente de Mango propone que se pueda despedir a funcionarios

La empresa familiar propone implantar sueldos variables para los nuevos funcionarios

Si no sabeu qui és aquest senyor, només cal que llegiu algunes de les coses que diuen sobre els seus mètodes de producció en Marroc. Esperem que no estiga pensant en el mateix per al nostre país:

Informe Intermón explotació tèxtil a la dona en el Tercer Món
 

El Govern espanyol intenta aturar la ILP TV Sense Fronteres

Intersindical Valenciana vol fer constar el seu malestar davant l’escrit de la Secretaria d’Estat d’Assumptes Constitucionals i Parlamentaris del Ministeri de la Presidència, adreçat a la Mesa del Congrés, en el qual no presta conformitat a la tramitació de la iniciativa legislativa popular (ILP) Televisió Sense Fronteres que havia de garantir la lliure recepció dels canals de televisió en llengua catalana, basca i gallega arreu del domini lingüístic de cada llengua.

Trobem molt greu l’intent de l’executiu espanyol que, per primera vegada en la història, vol impedir que una ILP amb les signatures requerides arribe al Congrés per ser debatuda.

A més, trobem lamentable que el Govern socialista s’excuse en qüestions econòmiques per a refusar la ILP i intentar que ni tan sols puga ser debatuda al Congrés. És, si més no, sorprenent que des de posicions suposadament progressistes s’intente callar la veu de més de 600.000 ciutadans que han donat suport amb la seva signatura la ILP, de les quals gairebé 30.000 són de ciutadans i ciutadanes del País Valencià.

Tot i això, Intersindical Valenciana es mostra satisfeta perquè la Mesa del Congrés espanyol no haja acceptat la proposta del Ministeri de la Presidència i l’haja retornat amb la petició d’ampliar l’argumentació sobre el suposat cost econòmic.

27 d'octubre de 2010
 


Intersindical Valenciana critica la supressió del Ministeri d'Igualtat

Intersindical critica la falta de coherència d'un govern que s'havia caracteritzat per apostar per la igualtat i la paritat i que en aquests últims mesos no és conseqüent amb la seua línia inicial.

La supressió del Ministeri d'Igualtat, dins dels canvis anunciats pel cap de l'executiu en vies de “guanyar credibilitat” és una contradicció. No s'entén que un govern que ha defensat aferrissadament aquest ministeri, renuncie ara a mantindre'l en ares de  guanyar credibilitat. Intersindical considera que és un pas enrere important, com ho és l'ajornament de l'aplicació del permís de paternitat.

Intersindical recorda que en temps de crisi és quan s'ha de fer una aposta més ferma en igualtat perquè és quan més perill hi ha de que les dones patisquen més precarietat, més pobresa. Quan hi ha que donar suport a les dones encarregades de la cura de les criatures i de les persones dependents, en moments en els quals els pocs ingressos que reben no permeten altres vies de cura.

És en temps de crisi quan hi ha que vigilar que les dones que siguen mares no es queden en l'atur,  perquè en moltes ocasions el seu sou és l'únic que entra a casa.

És ara quan més s'ha de donar atenció a les dones en situació de maltractaments o aquelles dels col·lectius més vulnerables, com ara, les dones amb diversitat funcional o mental o les immigrants.

Per últim, és en aquesta situació de crisi quan les dones víctimes de les xarxes de la prostitució pateixen més agressions i més vexacions, si cap. Quan són més vulnerables a ser captades i explotades.

Intersindical es pregunta qui va a garantir que els plans d'igualtat no es queden en paper mullat,  el compliment de tot l'establert en la llei integral de mesures contra la violència de gènere o com es va a desenvolupar el Plan integral contra la trata de seres humanos de l'executiu. Com es van a fer polítiques d'igualtat sense pressupost ni ministeri.

La igualtat de gènere és necessària per a reordenar l'economia i per a distribuir el treball i els recursos de forma equitativa, per a fer sostenible el desenvolupament. Els països on els organismes d'igualtat tenen un important paper són precisament els millor posicionats econòmicament.

Però el president del govern -donant la raó a la dreta més reaccionaria que des del primer moment ha demanat la supressió del Ministeri d'Igualtat, ridiculitzant-lo i insultant a la ministra- de nou ha reculat en les polítiques socials,  prenent la via menys intel·ligent que podia agafar.

Si l'anunci de la creació del Ministeri va passar a la història com un pas important en la lluita per la Igualtat, el de la seua supressió ho farà com una pèrdua important dels nostres drets.

El DOCV publica el Pla d'Igualtat set mesos després de l'Acord de Mesa Sectorial

El Consell de la Generalitat ha tardat sis mesos en aprovar i el DOCV set en publicar el I Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'administració de la Generalitat (2010-2012), aprovat el 31 de març d'enguany per la Mesa sectorial de la Funció Pública.

I després s'estranyen que ens queixem del compliment dels terminis...

26 d'octubre de 2010
 


Resum de la Mesa General de Negociació

La Mesa General celebrada dimecres, 20, per la vesprada, per a tractar sobre les retribucions de 2011, va acabar per tractar molt altres assumptes. Teniu un resum de la reunió.

Finalment, no va ser possible la reunió dels cinc sindicats amb presència a la mesa sectorial de la Funció Publica.  Considerem és millor que les propostes siguen assumides pel conjunt de la representació sindical, per tindre més força, però no defugim ni defugirem la nostra responsabilitat i presentarem i proposarem el que creiem necessari, encara que siga en solitari.

Persones aprovades del grup C d'Administració General

En els següents enllaços podeu accedir als llistats de persones aprovades en les proves selectives d'accés al grup C,  administració general, accés lliure i de persones amb discapacitat i torn de promoció interna, Convocatòries 5 i 6/2008:

Grup C, accés lliure i de persones amb discapacitat, Convocatòria 5/2008

Grup C, promoció interna, Convocatòria 6/2008

22 d'octubre de 2010
 


Propostes d'Intersindical Valenciana per a la Mesa General

Com informàvem ahir, s'ha convocat reunió de la Mesa General per a hui, dimecres, 20, a les 17 h, per a tractar sobre les retribucions de 2011. També us comentàvem que hui al matí està prevista una reunió dels cinc sindicats amb presència a la mesa sectorial de la Funció Publica. 

Intersindical Valenciana proposarà en la reunió inter-sindical que es demane conjuntament la modificació de l'ordre del dia per a demanar que la Mesa General obligue la Generalitat a tractar sobre els següents assumptes:

1. Compliment total de l'Acord de 20 de febrer de 2008:

 • Modificació del Decret 175/2006, de condicions de treball, per tal d'incorporar les mesures de permisos i horaris de l'Acord 20/2/08, així com la desaparició de l'obligació de realitzar les vesprades.
   
 • Conclusió de la negociació del Decret de carrera professional. No hi ha cap motiu per no fer-ho. A més, existeix dotació pressupostària per a 2010 i es pot pagar, amb la llei a la mà, de gener a maig.
   
 • Negociació i publicació de l'Oferta Pública d'Ocupació de 2010, amb totes les places possibles, tant vacants com de promoció interna.
   
 • Negociació del calendari i condicions de la funcionarització definitiva del personal laboral.
   
 • Finalització de la negociació del protocol d'actuació sobre assetjament sexual i per raó de sexe, que porta tres mesos parada no-se-sap-perquè.
2. Negociació de la correcta aplicació de les lleis de pressupostos pel que fa al complement específic en les pagues extraordinàries.

Això no obstant, considerem és millor que aquestes propostes siguen assumides pel conjunt de la representació sindical, per tindre més força. Continuarem informant.

El Govern central recorre el permís per a cuidar la teua parella

La llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública ha estat recorreguda pel Govern central, per presumpta inconstitucionalitat. Què ha fet la Generalitat per a merèixer tamanya acusació -quan els seus representants són més constitucionalistes que ningú?

Doncs pretendre que la teua parella, siga cònjuge o de fet, tinga dret a ser cuidada per tu si es donen una sèrie de circumstàncies. L'EBEP parla d'una excedència per cura de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat que no puga valdre's per si mateix. La llei valenciana aclareix que serà per a atendre al cónjuge o parella de fet o familiar de segon grau per consanguinitat o afinitat.

On està la inconstitucionalitat? Nosaltres no la veiem enlloc. Es pot demanar l'excedència per atendre als sogres (primer grau per afinitat), al teu germà (segon grau per consanguinitat), i fins i tot a la teua cunyada (segon grau per afinitat), però no per atendre la teua parella?

I en això, precisament, es fixen per a esmenar la plana al govern de la Generalitat? Amb la de coses que estem denunciant els sindicats sobre privatitzacions i males pràctiques... es fixen en això? No entenem res.

El Gobierno recurre el permiso de los funcionarios para cuidar a su pareja


20 d'octubre de 2010
 

Reunió de la Mesa General sobre les retribucions de 2011

S'ha convocat reunió de la Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral, per al dimecres, 20 d'octubre de 2010, con el següent ordre del dia:

1. Retribucions per al 2011

2. Precs i preguntes


El mateix dimecres està prevista una reunió dels cinc sindicats amb presència a la mesa sectorial de Funció Publica. Us informarem el mateix dia de les propostes unitàries que eventualment s'acorden, o bé de les que Intersindical Valenciana presente.

Curtmetratges per la igualtat


Dimecres 20, a les 19:30h, a la Llotgeta de València, es presentarà el DVD de la IV Edició de "Cortometrajes por la Igualdad", patrocinat per la CAM, amb 7 curtmetratges:
 
La implicación de vecinos y familiares del entorno de la víctima en la denuncia de malos tratos

Los embarazos no deseados

La probreza de las mujeres que han dedicado su vida a cuidar de casa y nunca cotizaron

Las mujeres que lucharon por la igualdad salarial en los años 80

Cómo se relacionan amorosamente nuestros adolescentes

La orientación sexual en edades tempranas

El machismo cotidiano más patético tratado con humor


19 d'octubre de 2010
 

 


Articles de Vicenç Navarro

Front a l'ofensiva del pensament únic neoliberal

Dues noves aportacions del professor Vicenç Navarro al debat sobre les reformes en la regulació del mercat de treball (reforma laboral) i en el sistema de pensions públic. Atenció especial, en aquest darrer assumpte, respecte del perquè de l'ofensiva contra les pensions públiques: les pensions privades no piten.

Por qué aquellos amigos socialistas que se opusieron a la huelga general están equivocados

Los errores del manifiesto neoliberal sobre las pensiones de los cien economistas  

El CJC s'oblida dels termes en femení

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) es va cobrir de glòria en el seu dictamen sobre la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública. Com ja vam informar -i criticar- en el seu dia, el CJC va criticar l'ús de llenguatge no sexista i l'ampliació de l'excedència per violència de gènere de 18 mesos a tres anys.

Ara, el Síndic de Greuges critica el CJC per les seues crítiques al llenguatge no sexista. El CJC va arribar a reclamar l'ús del masculí genèric en un text que era escrupolós en el respecte a la visibilització de dones i homes:

El CJC se olvida de los términos en femenino

13 d'octubre de 2010
 Manifest

9 d'octubre

de 2010Programació

 de la Festa

pel Valencià
ENXARXATS

Persones aprovades de grup E d'Administració General, discapacitats intel·lectuals

La pàgina web de la Generalitat ha publicat l'Acord del Tribunal de la Convocatòria 47/2008, del grup E d'Administració General, discapacitats intel·lectuals, pel qual es publica el llistat de persones aprovades en la convocatòria, una volta estimats dos recursos d'alçada.

Intersindical davant la comissió sobre Violència de Gènere de les Corts Valencianes

Dimarts passat, Macu Gimeno, coordinadora de l'Àrea de la Dona d'Intersindical Valenciana, va intervindre a les Corts Valencianes, davant la Comissió Especial per a l'Estudi de la Violència de Gènere de la Comunitat Valenciana, per a fer la valoració de l'esborrany de Llei valenciana de Violència de Gènere.

Teniu la seua intervenció al següent enllaç: Intervenció en les Corts sobre la llei valenciana de violència de gènere

8 d'octubre de 2010
 


stas-Iv | intersindical