Calendari de correus publicats
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Diu
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Text més gran Text més menut

Mida del text

Torna a STAS

Torna a STAS

Notícies sindicals / setembre 2012


28 de setembre

> Mesa General de la Funció Pública

La feblesa política de Fabra castiga el personal de la Generalitat Valenciana

El Sindicat exigeix un canvi en la política de personal del Consell

Intersindical Valenciana considera que la feblesa política i submissió del President Fabra davant del govern de Rajoy fa recaure sobre el personal de la Generalitat Valenciana una part important de les retallades del Consell. La manca d’actitud reivindicativa per millorar el finançament autonòmic i la política seguidista en matèria de personal i de serveis públics suposa, una volta més, que el conjunt del personal que hi treballa veja empitjorades les seues condicions laborals i que aquestes retallades afecten a la qualitat dels serveis públics valencians.

En la Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral que ha tingut lloc el dijous 27 de setembre, el Conseller Vela ha presentat un projecte de Decret Llei pel qual s’adapta el Reial Decret Llei 20/2012 del govern espanyol que contempla tota una sèrie de mesures molt lesives per a les treballadores i treballadors del sector públic, els serveis públics i el conjunt de la ciutadania.

El Consell s’ha limitat a adaptar aquesta norma estatal sense un veritable procés de negociació i sense posar damunt de la mesa mesures que reduesquen els efectes de la política antisocial de Mariano Rajoy. En eixe sentit, se suprimirà la paga extraordinària de Nadal en la seua totalitat, fet que Intersindical Valenciana considera il·legal i il·legítim. Aquesta supressió també afectarà, segons les disposicions de la norma presentada, al personal de les Universitats Valencianes i al de la privada concertada. A més, aquesta norma afectarà negativament a les vacances, dies de permís i jubilacions del personal.

Intersindical Valenciana ha criticat que els ajustos aprovats pel governs espanyol i valencià recaiguen sobre el personal funcionari i laboral que es veu doblement castigat. Per una part, se li supremeix la paga extraordinària de Nadal i per altra se li retalla al personal sanitari el 50% de la carrera professional, al docent el 50% dels sexennis, al personal interí de l’Administració del Consell un terç de la jornada laboral i del salari i al professorat interí se li deixa de pagar els mesos de juliol i agost. A totes aquestes retallades cal afegir una nova congelació salarial per 2013.

El sindicat ha exigit, en la Mesa General, que es deixen sense efecte les retallades que provenen del Decret Llei 1/2012 de la Generalitat Valenciana, les que són competència del Consell. Malgrat que aquesta exigència ha estat reclamanda pels cinc sindicats, el conseller Vela s’ha negat sota excuses injustificables.

Intersindical Valenciana considera que, davant d’aquesta agressió al personal de la Generalitat Valenciana, cal mantindre i intensificar les mobilitzacions. En eixe sentit, demà divendres estan convocades concentracions en els centres de treball de totes les administracions públiques i en les Delegacions i Sostsdelegacions del Govern.

ACÍ PODEU CONSULTAR ELS DOS DOCUMENTS QUE SE'NS HAN LLIURAT EN LA MESA GENERAL: Proyecto de Decreto Ley ---/2012, de -- de septiembre, del Consell, de desarrollo y adaptación de las disposiciones de carácter básico incluidas en el Título I y disposiciones concordantes del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad Acord de Drets Sindicals

Acord de Drets Sindicals

La Mesa General també ha aprovat un acord sobre drets sindicals, amb la signatura de quatre sindicats. Intersindical Valenciana valorarà la setmana propera eixe acord, i decidirà la seua adhesió, o no, a l'acord.

L'acord de drets sindicals ha estat presentat directament en la Mesa General, raó per la qual la representació d'Intersindical no s'ha trobat legitimada per a decidir la signatura ni el rebuig.

El document preveu l'establiment d'una borsa d'hores sindicals, per tal de poder gaudir d'un permís sindical quan s'arribe al nombre d'hores legalment establert, així com una restricció en la possibilitat de nomenar delegats de secció sindical. Es preveu que seran les meses sectorials les que negociaran l'ajust de cada borsa d'hores a les caractarístiques de cada sector. Intersindical Valenciana ha demanat que s'incloguera que això es faria sota criteris d'homogeneïtat, qüestió que no ha estat acceptada.

Igualment, es preveu que la mesa general negociarà la possible implantació de permisos sindicals a temps complet per estar presents en les meses de negociació. Intersindical ha manifestat no entendre perquè no es podia decidir in situ, i perquè calia deixar-ho per a una negociació posterior. Mentre ambdues negociacions, sectorial i general, estan en marxa, es manté l'status quo fins final d'any.


> Mobilitzacions

Divendres Negre contra les retallades

Intersindical Valenciana us convoca, junt altres sindicats, concentracions a les portes dels centres de treball de les Administracions Públiques, ens concentrarem de negre a les 10h i fins les 10:30. En alguns casos, s'han legalitzat manifestacions per a que diversos centres de treball propers es manifesten junts.

[Llegir més... ]

> Drets

Intersindical davant el dia internacional pels drets sexuals i reproductius

Intersindical Valenciana, amb motiu del 28 de setembre, Dia Internacional pels Drets Sexuals i Reproductius, s'adhereix a les convocatòries de concentracions al País Valencià

Article: Intersindical davant el dia internacional pels drets sexuals i reproductius

Acudeix!!! AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT.

Durem roba o complements violeta o lila: teles, mocadors, perruques, paraigües...

[Llegir més del 28 DE SETEMBRE]
26 de setembre

> Mesa General

Els sindicats de la Mesa General presenten una proposta conjunta

Els cinc sindicats presents en la Mesa General de la Generalitat Valenciana han consensuat una proposta d'acord sobre quatre punts: retribucions per a 2013, regulació de les incapacitats temporals (baixes mèdiques), derogació de les mesures dirigides al personal interí de Funció Pública i educació, i permisos per a l'acció sindical. La Mesa s'ha convocat per al dijous, 27 de setembre.

L'ordre del dia de la Mesa és:

  1. Adaptació de la normativa autonòmica a les mesures contingudes en el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
  2. Desenvolupament de l'article 10 del Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol en l'àmbit de la Generalitat.

Entenem que el punt primer ha de servir per a tractar els tres punts primers de la proposta sindical, ja que afecta retribucions, treball (personal interí docent i de Funció Pública) i incapacitats transitòries (baixes). Eixos punts consisteixen, d'aprovar-se la proposta sindical, en la pràctica derogació del Decret-llei 1/2012 (Decret Vela), en el que afecta al personal al servei de la Generalitat.

El darrer punt de la proposta sindical, relatiu als permisos sindicals, coincideix amb el segon punt de ordre del dia i s'inclou perquè el RDL 20/2012, de retallades de Rajoy, deroga tots els acords d'acció sindical vigents amb efectes de l'1 d'octubre. En el nostre sector, l'acord vigent data de 1992, i possiblement no s'hauria modificat de no ser per l'atac als acords, també en aquest àmbit, del Govern de Rajoy.

Proposta sindical conjunta a la Mesa General

> Xarrada

Xarrada sobre l'Auditoria del deute a Amèrica del Sud

La Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute presenta una xarrada sobre el deute a Amèrica del Sud. Després del descans estiuenc i tal i com es va anunciar en l’acte de presentació de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, on comptàrem amb la presència de Jérôme Duval i del periodista grec Yorgos Mitralias: Experiències d’Auditoria del Deute a l’Amèrica del Sud

En aquesta ocasió ens acompanyaran dues ponents llatinoamericanes, Maria Lucia Fattorelli [1], del Brasil i Míriam Ayala [2], d’Equador.

L'acte tindrà lloc el divendres 28 de setembre a les 19h a l’Aula Magna de la Universitat de València, situada al C/ Universitat, núm. 2, i està organitzat conjuntament amb el Fòrum de Debats de la UV.

[1] Ma L. Fatorelli és coordinadora de l'organitzacíó Auditoria Cidadã da Dívida i participa en els treballs de la Comissió Parlamentària d'Investigació sobre el deute del Brasil.

[2] M. Ayala forma part de l'equip d'investigació sobre deute comercial de l'Auditoria Integral del Deute Públic de l'Equador.

PLATAFORMA AUDITARIA CIUTADANA DEL DEUTE


24 de setembre

> Mobilitzacions

Els sindicats de classe i alternatius convoquen una jornada de lluita el 26 de setembre

La Confederació Intersindical, de la qual en forma part Intersindical Valenciana, és una de les promotores de la reunió estatal que es va celebrar a Madrid el 8 de setembre i subscriu la declaració dels sindicats no institucionals.

Declaració del Sindicalisme de classe i alternatiu

Convocatòria de jornada de lluita pel 26 de setembre

En aquests moments estem assistint a un procés accelerat del deteriorament de les condicions de vida i de treball així com a una pèrdua creixent de drets i llibertats. Per això s’està utilitzant l’instrument del deute públic amb la finalitat de deteriorar i privatitzar tot el sistema públic.

[Llegir tota la declaració del Sindicalisme de classe i alternatiu]

> Dones

Intersindical Valenciana davant el 23 de setembre, Dia Internacional Contra l’Explotació Sexual

Comunicat amb motiu del Dia Internacional contra l’Explotació Sexual

Una vegada més, Intersindical exigeix als governs de l’estat i l’autonòmic que complisquen els seus compromisos adquirits en el protocol i legislació nacional i els derivats del dret internacional. Que no anteposen les polítiques d’ajustaments i les retallades pressupostàries a la salvaguarda de la integritat física de les víctimes de tràfic per a l’explotació sexual, en un 95% dones i xiquetes, en condicions d’esclavitud i sense cap respecte als drets humans. Exigim assistència sanitària a totes les persones prostituïdes, amb independència de la seua situació. I la reparació i reinserció laboral i social per a totes elles.


19 de setembre

NOTA DE PREMSA CONJUNTA

El Constitucional admet a tràmit el recurs contra el Decret Llei de retallades del Consell

18 / 09 / 2012 I INTERSINDICAL, UGT, CCOO, CSIF, FSES

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat per 50 senadors del PSOE contra el Decret Llei 1/2012 de retallades del Consell, a instància dels cinc sindicats de la Mesa General de Negociació (UGT, CCOO., CSI-F, FSES i Intersindical Valenciana). Si bé el recurs va ser finalment subscrit per 50 senadors del PSOE, després de les reunions mantingudes amb la resta de partits polítics valencians amb representació en el Congrés tant Esquerra Unida com Compromís van manifestar el seu suport a aquesta iniciativa.

El Decret Llei retallava drets adquirits pels empleats públics de la Generalitat Valenciana i, entre altres duríssimes mesures, va reduir la jornada laboral i les retribucions del personal interí del Consell, va enviar a l'atur al personal interí docent durant l'estiu, va minvar al 50% la carrera i el desenvolupament professional del personal sanitari i els sexennis del personal docent.

El recurs es recolza en la vulneració de diversos preceptes constitucionals com són el dret a la llibertat sindical i a la negociació col·lectiva, a la no privació de béns i drets, al treball i a una remuneració suficient i a la igualtat i no discriminació. A més no queda justificat el pressupost habilitant d'extraordinària i urgent necessitat i s'aprecia infracció del límit material del Decret Llei i invasió de competències legislatives per part de la Comunitat Autònoma.

El Tribunal ha entés que existeixen indicis d'inconstitucionalitat suficients com per a admetre'l a tràmit i substanciar el fons de l'assumpte.

Els cinc sindicats de la Mesa General valorem molt positivament aquest fet i esperem que servisca perquè el Consell reflexione i, davant les noves retallades salarials del Govern Central imposats mitjançant el Decret Llei 20/2012 (supressió de la paga extra de Nadal), derogue els efectes retributius del Decret Llei autonòmic 1/2012.

El Consell ha manifestat en múltiples ocasions la seua voluntat que els empleats públics de la Comunitat Valenciana no patiren el doble càstig de retallada retributiva estatal i autonòmic, compensat les mesures adoptades si l'Estat aprovava noves mesures addicionals que tingueren impacte sobre les retribucions, com així ha estat. Aquest pot ser un bon moment per a demostrar-ho.


> Internacional

Intersindical Valenciana se solidaritza amb la Confederació Sindical de Treballadors Sahrauís

El Sindicat ha enviat un escrit de solidaritat a la CSTS davant del nou acte de repressió de les forces d’ocupació marroquines que han impedit la celebració de la reunió sindical convocada a la casa de Eddia Sidi Ahmed, secretari general de la CSTS.

Intersindical exigeix al Govern del Marroc el respecte als drets humans al Sàhara Occidental ocupat, especialment el respecte a la llibertat sindical i als drets de reunió i manifestació.

A més, considera que la Missió de Nacions Unides (MINURSO) establerta a la zona, hauria de vigilar i fer complir aquests drets fonamentals i no tolerar la contínua repressió contra la població sahrauí per part de les forces policials i militars del Marroc.

> Ocupació Pública

Més oposicions per al servei de salut de Madrid

Convocatòria de proves selectives per a personal estatutari fix, Fisioterapeuta. Sol·licituds fins el 19/10

Convocatòria de Fisioterapeuta
18 de setembre

Mobilitzacions

Intersindical Valenciana valora positivament la manifestació del 15-S

El sindicat exigeix als governs espanyol i valencià un canvi de política que pose per davant les necessitats de la gent a la satisfacció del deute.

Centenars de milers de persones es manifestaren a Madrid per exigir un canvi de polítiques i un canvi de govern. Persones procedents de tot l’estat han acudit a la convocatòria de la Cimera Social per fer patent el seu rebuig a la política de retallades i d’eliminació de drets que practica Mariano Rajoy.

[Llegir més... ]

Fotos de la manifestació del dissabte, 15 de setembre a Madrid


> Ocupació Pública

Oposicions per al servei madrileny de salut

S'han publicat les convocatòries per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés a la condició de personal estatutari fix en les categories de:


Enquesta

Estàs d'acord amb l'eliminació de la paga extra de Nadal al personal funcionari?

Eixa és la pregunta que fa EL PAÍS en una enquesta per internet. Participa i digues la teua: Està d'acord amb l'eliminació de la paga extra de Nadal als funcionaris?


14 de setembre

Divendres Negre contra les retallades

Intersindical Valenciana ha convocat, junt altres sindicats, concentracions aen les portes dels centres de treball de les Administracions Públiques, ens concentrarem de negre a les 10h i fins les 10:30.

[Llegir més... ]

> Mobilitzacions: Jornada de lluita del 12/9

El sector públic es mobilitza contra les retallades

La convocatòria s’ha fet des de la Plataforma Estatal de Sindicats i Associacions Professionals de les Administracions Públiques que ha consistit en concentracions als centres de treball i Delegacions i Sostdelegacions del Govern.

El personal de les administracions i del sector públic s’ha mobilitzat contra les retallades que han aprovat els governs de Rajoy i de Fabra. Intersindical Valenciana, integrant de la Plataforma unitària, aposta per una programació de mobilitzacions generals i sectorials en el conjunt del sector públic. Una mobilització que faça front a les polítiques de retallades, privatitzacions i externalitzacions que s’estan produint. Des de fa anys estem convocant mobilitzacions en els sectors on els governs de Fabra i Rajoy han aprovat retallades.

Hem acudit als tribunals de justícia per oposar-nos a aquestes polítiques: contra les contractacions irregulars a la Conselleria de Benestar, contra la selecció de personal becari per impartir anglés…


11 de setembre

Jornada de lluita en tot l'Estat com a avantsala de la Marxa a Madrid

Demà dimecres, 12 de setembre, se celebrarà una jornada de lluita en totes les Administracions Públiques de l'Estat. Aquesta data servirà per coordinar mobilitzacions que s'estan mantenint des de fa temps -com en el cas de la Generalitat Valenciana o la Marcha Verde madrilenya-, i altres sorgides de les darreres retallades del RDL 20/12, de Rajoy.

Els sindicats amb presència en la Funció Pública valenciana de les diferents administracions han acordat les següents accions.

DIMECRES, 12 DE SETEMBRE, 11h:

CONCENTRACIO-CASSOLADA


10 de setembre

Nafarroa canvia la data de la paga de Nadal per a evitar suspendre-la

Un bon exemple que es poden fer coses des de les comunitats autònomes, i que no cal plegar-se sempre al que diga el Govern central: Navarra cambia la fecha de la paga de Navidad para evitar suspenderla.


Convocades oposicions per a metges a la Comunitat de Madrid

El Servicio Madrileño de Salud ha convocat proves selectives per a l'accés a la condició de personal estatutari fix en les categories següents:

CALENDARI DE MOBILITZACIONS:


7 de setembre

Fabra, consellers i alts càrrecs no anaven a deixar de cobrar la paga extra

Poques vegades una notícia és tan clara i deixa tan al descobert les intencions d'un govern. Poques vegades, també, l'obliga a rectificar tan ràpidament -ho feren per Twitter-. Poques vegadess es descobreix tanta poca vergonya.

Ni Fabra, ni els i les membres del seu govern, ni els alts càrrecs del Consell ese van veure afectats pel Decret-Llei 1/2012, de retallades, conegut com Decret Vela. Sí es va baixar el Govern valencià el sou en 2010, quan la retallada de Zapatero.

Fins i tot ara, en juliol, el Govern de l'Estat, amb Rajoy al la cap, va imposar la retallada d'un 7,1% dels sous dels alts càrrecs estatals, per ser eixe el percentatge mitjà que suposa la paga extra en el sou anual del personal públic. Fins i tot el Rei i el Príncep tingueren la vergonya torera de renunciar voluntàriament a idèntic percentatge del seu sou, tot i que la norma no els obligava,

Fabra no. El Consell no. Allò de l'austeritat i el retall de sous va amb altres, no amb ells, que s'ho mereixen tot i més. El periòdic Levante-EMV va publicar ahir la notícia que no s'havien descomptat el percentatge equivalent a la paga extra, i va tindre que eixir el propi Fabra en persona a dir que ho anaven a fer des de el seu compte en Twitter.

Llegiu i no doneu crèdit:


Divendres Negre i Concentracions contra les retallades

Intersindical Valenciana ha convocat, junt altres sindicats, concentracions a les 11 hores, a la Delegació del Govern de València (carrer Colom) i a les Sostdelegacions del Govern d’Alacant (Plaça de la Muntanyeta) i Castelló (Maria Agustina). En les portes dels centres de treball de les Administracions Públiques, ens concentrarem de negre a les 10h i fins les 10:30.

[Llegir més... ]

Intersindical Valenciana participa en la Cimera Social del País Valencià

El Sindicat ha participat a l’acte de constitució de la Cimera Social del País Valencià que ha tingut lloc dimarts 4 de setembre a la Universitat de València. Aquesta està formada per diverses plataformes i entitats socials, culturals o sindicals.

En la reunió, que va ser molt nombrosa i participativa es va aprovar: un declaració unitària; donar suport a la Marxa a Madrid el proper 15S; exigir al govern un canvi de polítiques socials, laborals i econòmiques i la convocatòria d’un referèndum davant el frau democràtic que suposa l’aprovació de mesures que no estaven contemplades en el programa electoral de Rajoy.


5 de setembre

Concentració contra la violència cap a les dones

Hui dimecres 5 de setembre, com tots els primers dimecres de mes, la Marxa Mundial de les Dones i la Plataforma Feminista de València convoquen una concentració contra la violència masclista, a la qual s'adhereix Intersindical Valenciana.

CONCENTRACIÓ, 20H porta de l'Ajuntament de València

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, TOTES LES MANS SÓN NECESSÀRIES

Per una societat igualitària.

NO a la violència masclista.

Telèfon d'ajuda a les víctimes de maltractaments: 016

Dones amb diversitat auditiva: 900 116 016


El 15-S marxem a Madrid a defendre el futur

Intersindical Valenciana se suma a la convocatòria unitària sindical i d’organitzacions socials per a la manifestació del 15 de setembre a Madrid.

La Intersindical organitzarà un servei d’autobusos perquè anem totes i tots junts a Madrid a participar en la gran manifestació de rebuig a la política de retallades del govern de Rajoy i als intents de privatització i precarització dels serveis públics i de l’estat del benestar.

Si vols acudir amb nosaltres, hem organitzat eixides d’autobusos des de diferents punts del País Valencià. Els punts d’eixida són:

Si no pots anar-hi però vols participar en el finançament del viatge, hem fet uns bons de suport de cinc euros.

El viatge costa 10 euros anada i tornada, i pots reservar la teua plaça a través dels delegats/ades de la teua empresa, els i les permanents sindicals, i a les seus del sindicat arreu del País Valencià.


3 de setembre

Milers de treballadores i treballadors es concentren contra les retallades

Intersindical Valenciana exigeix a Rajoy una rectificació o la convocatòria d’eleccions

Milers de treballadores i treballadors de les administracions públiques (local, autonòmica i estatal) s’han concentrat en les portes dels seus centres de treball per fer patent la seua oposició a les retallades dels govers de Rajoy i Fabra. Al mateix temps també n’hi ha hagut concentracions en la Delegació del Govern de València (1000 persones) i en les Sostdelegacions del Govern d’Alacant (500) i Castelló (200).

Intersindical Valenciana exigeix a Rajoy que convoque un referèndum sobre la seua política.


Sanitat ha de garantir l’atenció sanitària gratuïta a totes les persones immigrants

Intersindical Salut - Intersindical Valenciana considera que les recents declaracions del Conseller Rosado intentant traslladar la responsabilitat a les ONGs són una burda improvisació i un autèntic disbarat des del punt de vista organitzatiu i pràctic.

Pel sindicat, la proposta recollida al RDL 16/2012 d’excloure a les persones immigrants “irregulars” de la major part de les prestacions sanitàries constitueix una irresponsabilitat sanitària i humanitària. Per una part donaria peu a la creació d’una borsa de centenars de milers de persones sense possibilitat de rebre tractament i atenció a les seues patologies pròpies; però, a més a més, quedarien fora de control sanitari patologies endèmiques en altres països, amb el risc per a la salut pública que podria comportar.

[Llegir més... ]