correus electrònics

 

índex correus electrònics

 

SETEMBRE 07

dll dm dc dj dv ds diu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sumari

 
     
 

28/09/07

Convocades les Meses Generals de la Funció Pública. Calendari laboral i moscosos per a 2008. Resultat de les eleccions a Vaersa.
 
 

21/09/07

Però, una altra vegada els papers?. Elecció de destí d'Estadístics i Delineants. Borses d'ocupació temporal.
 
 

17/09/07

Presa de possessió del Grup D d'Administració General.
 
 

13/09/07

Convocada la borsa de treball d'Educadors d'Educació Especial
 
 

12/09/07

Han anunciat que les Meses Generals es constituiran el proper 2 d’octubre. STAPV-Iv es reuneix amb els responsables de la Funció Pública Valenciana  
     
 

06/09/07

El grup D prendrà possessió el dia 1 d'octubre. Cessaments del personal del grup E. Preparació d'oposicions de Sanitat. El Consell Jurídic en la premsa.
 
 

05/09/07

Ajudes Socials 2005, llistats provisionals. Cursos de valencià en línia.
     
 
 
     
  Convocades les Meses Generals de la Funció Pública

Amb un retard evident si el comparem amb el que va passar fa quatre anys (a estes altures ja estava negociat el Pla d'Estabilitat, per exemple, i s'havia reunit la Mesa General dues vegades i la Mesa Sectorial quatre), el Conseller de Justícia i Administracions Públiques ha convocat la constitució de les Meses Generals de la Generalitat Valenciana. La reunió tindrà lloc el proper dimarts, 2 d'octubre, i es reuniran succesivament les dues meses.

Dues meses, en efecte, perquè actualment n'hi ha dues, de meses, regulades per l'Estatut Bàsic de la Funció Pública (EBEP):

Mesa General de negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (10 hores)
1. Constitució de la Mesa
2. Informe del President
3. Precs i preguntes
Mesa General de negociació del personal funcionari i estatutari (10:30 hores)
1. Constitució de la Mesa
2. Precs i preguntes
En opinió d'Intersindical Valenciana, l'ordre del dia queda molt curt: cal establir un calendari de negociació que comprenga una reunió urgent -dins del mateix mes d'octubre- amb un ordre del dia que incloga, almenys, les retribucions de tot el personal per a 2008 -inclosa la carrera professional per al personal de l'Administració del Consell-, així com els criteris de constitució de la resta de meses sectorials.

Calendari laboral i moscosos per a 2008

[Calendari]

Les festes d'àmbit nacional i autonòmic en 2008 seran les següents:
1 de gener             Cap d’Any      
19 de març             Sant Josep                                       
20 de març             Dijous Sant             
21 de març             Divendres Sant
24 de març             Dilluns de Pasqua
1 de maig                Festa del Treball
15 d’agost               Assumpció de la Mare de Déu
 9 d’octubre            Dia de la Comunitat Valenciana
1 de novembre       Tots Sants
6 de desembre       Dia de la Constitució
8 de desembre       Immaculada Concepció
25 de desembre     Nativitat del Senyor
En conseqüència,  hi  hauran dos dies de lliure disposició més en 2008 amb caràcter general, ja que tant l'1 de novembre, Tots Sants, com el 6 de desembre, dia de la Constitució, cauen en dissabte. A les tres capitals no hi ha cap moscós més, ja que les festes locals cauen entre setmana. Si treballeu en una altra localitat, caldrà veure si alguna festa local cau en dissabte i comunicar-ho a la vostra conselleria per a què us reconega el moscós.

Resultat de les eleccions a Vaersa

Durant el mes de setembre s'han celebrat les eleccions sindicals en l'empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamientos Energéticos, SA), dependent de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. STAPV-Intersindical valenciana es presentava per primera vegada en les circumscripcions de València i Alacant. El resultat és molt encoratjador, ja que suposa un inici de treball a Alacant i un suport  important (quasi un 25%) a València. Gràcies a totes i tots i a ra procurarem no decebre les esperances i la confiança que ens heu mostrat.

VAERSA ALACANT
 

Col·legi
STAPV
UGT
CCOO
Vots Delegats/des Vots Delegats/des Vots Delegats/des
Tècnics i Administratius - - 28 2 19 2
Especialistes i no qualificats 23 1 83 5 57 3

VAERSA VALÈNCIA
 

Col·legi
STAPV UGT CCOO USOCV
Vots Delegats/des Vots Delegats/des Vots Delegats/des Vots Delegats/des
Tècnics i Administratius 15 1 103 4 84 3 55 2
Especialistes i no qualificats 85 4 114 5 53 2 - -


28 de setembre de 2007
 
 


 
  Però, una altra vegada els papers??

El 18 de setembre van prendre possessió els funcionaris del Grup E, després de més de tres anys des de l'oferta de 2004. El personal, després de signar els papers de la presa de possessió en la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, va ser enviat a les seues respectives Secretaries Generals i Direccions territorials per a presentar còpia del document de presa de possessió i de nou i, davant la seua sorpresa, de fotocòpia i original dels següents documents: DNI, Títol acadèmic, Cartilla de la Seguretat Social, Llibre de família (si escau), Cartilla del Banc on se li ingressa la nòmina, Resolució de reconeixement de triennis consolidats (si escau), Instància per al reconeixement de serveis previs (en el cas de no tenir triennis reconeguts, o tenir-los reconeguts com interins, ja que cal tornar-los a sol·licitar com funcionaris de carrera..., etc.).

Però, una altra vegada els papers?? es preguntava el personal sorprès, ja que la majoria d'ells duien treballant anys i anys com a personal del Consell, i per tant havien tingut l'oportunitat de presentar-los un munt de vegades, en els diferents òrgans de personal.

STAPV-Intersindical Valenciana vol denunciar la falta de racionalització que es fa gala moltes vegades en la nostra Administració i treballarà en la mesura de les nostres possibilitats, per a aconseguir que aquesta Administració canvie.

De pas us informem del que hi ha, perquè feu provisió de documentació de cara, per exemple, a qui haja de prendre possessió el dia 1 d'octubre com a grup D d'Administració General, i així us estalvieu algun viatge.

Elecció de destí d'Estadístics i Delineants
 • El DOCV de 18 de setembre de 2007 publica la resolució que convoca el personal aprovat en les proves selectives d'estadístics per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 4 d'octubre de 2007, a les 10:00 hores.
 • El DOCV de 19 de setembre de 2007 publica la resolució que convoca el personal aprovat en les proves selectives de delineants per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 4 d'octubre de 2007, a les 12:00 hores.
Borses d'ocupació temporal

S'han convocat en el DOCV de 18 de setembre de 2007 les borses de treball que relacionem a continuació. Teniu de termini fins el 29 de setembre per a presentar la instància i la documentació pertinent. Podeu consultar les bases "punxant" els següents enllaços:

21 de setembre de 2007

 


 
  Presa de possessió del Grup D d'Administració General

El DOCV de 17 de setembre confirma la notícia que va avançar STAPV-Intersindical Valenciana, que la presa de possessió de les persones que han aprovat les proves d'accés al grup D d'Administració General, convocatòries 2 i 3/2004, tindrà lloc el proper dia 1 d'octubre, dilluns. Teniu tota la informació "punxant" el següent enllaç:

STAPV en la premsa: El STAPV-Iv proposa a la Generalitat un pacte de legislatura en funció pública

17 de setembre de 2007
 

 


 
  Convocada la borsa de treball d'Educadors d'Educació Especial

Acabat el procés selectiu per a l'accés al grup C, Educadors d'Educació Especial, s'ha convocat la borsa de treball. Podeu accedir a la convocatòria "punxant" en el següent enllaç:
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es constituïx la borsa d'ocupació temporal per al nomenament de funcionaris interins, grup C, sector administració especial, educadors d'educació especial.
Les persones interessades disposen de deu dies per a presentar la instància demanant la incorporació a la borsa i aportant els documents que acrediten els mèrits que al·leguen. Per tant, el termini acaba el dia 25 de setembre.

13 de setembre de 2007
 
 


 
  Han anunciat que les Meses Generals es constituiran el proper 2 d’octubre

STAPV-Iv es reuneix amb els responsables de la Funció Pública Valenciana

[recull de premsa]

Ahir, 11 de setembre de 2007, representants d'STAPV-Iv, junt a uns altres membres d’Intersindical Valenciana, es van reunir amb el Secretari Autonòmic d’Administracions Públiques, Rafael Peset Pérez, i el Director General d’Administració Autonòmica, Pedro Javier Garcia Ribot. Aquesta reunió és, d’una banda, continuació de la mantinguda en juliol amb el Conseller de Justícia i Administracions Públiques, Fernando de Rosa Torner, i, de l’altra, principi de converses per tal d’encetar la negociació de tots els assumptes que interessen l’Administració valenciana i les seues i els seus servidors.

Els assumptes tractats han estat de dos ordres: en primer lloc, l’ordenació de la negociació a través de les meses de negociació, el règim de les quals ha canviat a partir de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), i en segon lloc, les reivindicacions concretes d’Intersindical Valenciana. Pel que fa a l’ordenació de la negociació, el Sindicat ha manifestat la seua opinió que cal constituir les Meses Generals, així com les diferents meses sectorials, el més aviat possible i amb criteris homogenis. També s’ha manifestat l’opinió que cal constituir, a banda de les meses sectorials actualment existents, la mesa sectorial d’Universitats. Cal recordar que una gran part del personal d’Universitats comparteix règim jurídic amb el personal de l’Administració del Consell (el PAS) i l’altra part té grans semblances amb el personal docent (el PDI). Igualment, el finançament de les Universitats prové bàsicament dels Pressupostos de la Generalitat.

En aquest sentit, els representants de la conselleria han manifestat que amb molta probabilitat, les Meses Generals es constituiran el proper dia 2 d’octubre.

Pel que fa a les reivindicacions de millora de les condicions de treball, tant els representants de la Conselleria com del Sindicat han coincidit en expressar la seua voluntat de fer una millor administració per a aconseguir una atenció al ciutadà el millor possible, alhora que cal treballar per millorar el reconeixement social del funcionariat i les seues condicions de treball. Tot i que no s’ha pogut aprofundir, s’ha enunciat la proposta d’Intersindical Valenciana d’un pacte de legislatura que contemple el manteniment del poder adquisitiu, la reducció de la temporalitat mitjançant ofertes públiques d’ocupació suficients, la millora de les condicions de treball, així com l’actualització de les indemnitzacions per raó de servei (DECRET 24/1997).

Pel que fa estrictament a l’Administració del Consell, STAPV-Iv ha recordat la necessitat d’una ampla Oferta Pública per a 2008, que permeta una àmplia promoció del personal fix i la consolidació del personal temporal, la proposta sindical conjunta de regulació del complement de carrera professional, la necessitat imperiosa de modificar la regulació sobre borses (en especial la clàusula de penalització per haver treballat més d’un any), així com la solució definitiva respecte de dues injustícies sagnants: la diferenciació absurda i sense trellat entre caps de negociat i caps d’unitat, i la regulació actual de la responsabilitat dels habilitats i habilitades de caixa fixa. El DG d’Administració Autonòmica s’ha compromés a continuar les converses sobre cadascun d’aquests assumptes.

12 de setembre de 2007
 

 


 
  El grup D prendrà possessió el dia 1 d'octubre

Fonts de Funció Pública han confirmat la intenció de la Direcció General de convocar la presa de possessió del personal que ha superat les proves selectives d'accés al grup D d'Administració General per al dia 1 d'octubre. No obstant, cal esperar a la confirmació oficial, mitjançant publicació al DOCV.

Un dels problemes que ha sorgit al voltant d'aquestes proves selectives és que Funció Pública no ha sabut gestionar el fet que moltes de les persones que van aprovar les proves  d'accés al grup E d'Administració General també han aprovat les del grup D d'Administració General. Al final van a quedar moltes vacants, ja que no es cobriran efectivament la majoria de les places del grup E els titulars de les quals també hagen aprovat el grup D. Es podria haver solucionat simplement amb haver convocat les proves del grup D abans que les del grup E, però no es va voler fer.

Cessaments del personal del grup E

A d'això cal afegir que l'acte d'adjudicació de places per al personal del grup E es va efectuar abans que el del grup D, i el mateix passa ara amb la presa de possessió: la del grup E serà el dia 18 de setembre i la del grup D el dia 1 d'octubre com a molt prompte. El personal que actualment ocupa de forma interina o provisional les places adjudicades als aprovats del grup E han de cessar el dia 17, a no ser que les persones aprovades comuniquen per escrit a Funció Pública la seua intenció de no ocupar efectivament el lloc, per sol·licitar una excedència o una comissió de serveis. Per això, és molt important que les persones ho comuniquen a temps, per a evitar que cessen innecessàriament a companyes i companys.

Preparació d'oposicions de Sanitat

Si voleu preparar-vos les oposicions de Sanitat (Convocatòria publicada en el DOGV de 28 de març de 2006: DECRET 39/2006), poseu-vos en contacte amb l'STSPV-Intersindical Valenciana. Es preparen les següents categories:
 • Grup B, DU Infermeria, 120 places
 • Grup C, TE Laboratori, 50 places
 • Grup C, TE Radiologia, 50 places
 • Grup D, Auxiliar d'infermeria, 500 places
 • Grup D, Auxiliar administratiu, 400 places
 • Grup E, Zelador/a, 675 places
La matrícula és gratuïta i la mensualitat és reduïda per a l'afiliació d'Intersindical Valenciana. Classes a València, Alacant i Castelló. Més informació a stspv@intersindical.org

El Consell Jurídic en la premsa

El Consell Jurídic demana que la llei de la Funció Pública abaste tota la Generalitat
El Consell Jurídic demana el desenvolupament de la Llei de Funció Pública


6 de setembre de 2007
 
 


 
 
Ajudes Socials 2005, llistats provisionals

S'han publicat els llistats provisionals de les Ajudes Socials de 2005 per al personal laboral. Podeu trobar-les en la pàgina web de l'STAPV-Iv, en la de la Generalitat  i en els taulers d'anuncis de les diferents seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. Es donen 15 dies hàbils (fins el 18 de setembre) per a presentar al·legacions. En el cas de les sol·licituds desestimades i les que s'entenen desistides, es notificaran als interessats i el termini d'al·legacions correrà des de la notificació.
 
Finalment, el dia 1 d'agost en van cobrar les ajudes socials de 2002. Amb aquest pagament, les persones que van ser laborals i posteriorment van estar funcionaritzades han cobrat totes les ajudes socials que els corresponien. A partir d'ara, només ho faran els qui actualment són personal laboral.

En eixe sentit, cal recordar la reivindicació de STAPV-Iv i CGTPV Àrea Pública d'un nou pla d'acció social que abaste tot el personal, amb independència de la seua relació jurídica, tot mantenint i, si és possible, augmentant, els fons destinats a les ajudes socials (actualment, un 0,8% de la massa salarial del personal laboral; caldria partir d'un 0,8% del total de la massa salarial).

Cursos de valencià en línia

Els cursos s’han elaborat a partir de les noves programacions de la JQCV. L’objectiu d’aquestos cursos són que l’alumne puga obtenir un domini suficient del valencià que li permeta comunicar-se oralment i per escrit i superar les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat valenciana.

Nivells Elemental, Mitjà i Superior. Des de setembre fins a novembre. La presentació dels cursos i primera classe presencial d’introducció a l’aula virtual es realitzarà els dies següents:
 • Alacant: dimarts 18 de setembre a les 17:30 hores a la Seu d’Alacant.
 • València: dimecres 19 de setembre a les 18:00 hores a la Seu de València.
 • Castelló: dijous 20 de setembre a les 17:30 hores a la Seu de Castelló.
Hi haurà fins a 2 sessions presencials amb una durada de 2 hores, sempre que el professorat ho considere adient, les quals es realitzaran a les seus del sindicat d’Alacant, Castelló i València.
 
Organitzen: Gabinet de Normalització Lingüística de la Federació d’STPV-Iv i Escola Sindical Melchor Botella
Validesa acadèmica: 50 hores. Aquesta activitat està reconeguda per la Conselleria d'Educació i la Universitat de València

Terminis d'inscripció: Des del 3 fins el 21 de setembre ambdós inclosos.

Informació per a la matrícula: www.escolasindical.org i tel. 620208047 (Josep Ramon Torres).

5 de setembre de 2007
 
 


 

stapv-Iv | intersindical