correus electrònics


index correus electrònics

SETEMBRE 05

dll dm dc dj dv ds diu
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Sumari

 

30/09/05

El grup E d'Administració General, protagonista de la setmana. Examen de les oposicions. Constituïda finalment la Comissió Paritària de Salut Laboral

27/09/05

La Comissió Paritària de Salut Laboral es reuneix per primera vegada. Borses de treball: llistats definitius. El concurs de grup E d'Administració General, finalitzat.

23/09/05

La Mesa General s'ajorna al 4 d'octubre.  Les propostes d'Intersindical Valenciana per a la Mesa.  

19/09/05

La comissió del concurs de grup E acaba la seua feina. El personal laboral també té dret a negociar. Publicats els llistats d'aprovats de la promoció interna del grup C al B d'Administració General. Més convocatòries.

15/09/05

Agricultura segueix l'exemple de Balears?. Concurs de grup E.

14/09/05

Més companys guanyen el dret a ser Caps d'Unitat. Cursos de valencià en línia.

12/09/05

Confirmada la Mesa General el 26 de setembre. Cotino vol partir la Conselleria d'Agricultura.

01/09/05

Concurs de mobilitat horitzontal per a llocs de naturalesa laboral del grup D. Què ha publicat el DOGV en agost?.  

06/09/05

Començament dels cursos de valencià en línia.
     
  El grup E d'Administració General, protagonista de la setmana

Segons sembla, la resolució del concurs de grup E d'Administració General es publicarà finalment el dia 6 d'octubre, dijous. Sort a les persones que havíeu participat!

Examen de les oposicions

Demà, 1 d'octubre, és la data de l'examen de la fase d'oposició del procés selectiu dels torns lliure i de discapacitats del mateix grup E d'Administració General. Molt bona sort a totes i tots els qui us presenteu!

Constituïda finalment la Comissió Paritària de Salut Laboral

En la reunió d'ahir, 28 de setembre, es va constituir la Comissió Paritària de Salut Laboral de la Generalitat Valenciana. Com que era la primera reunió, l'Administració va insistir a tractar en primer lloc l'ordre del dia proposat per ella.

Per això, es va aprovar la constitució dels Comités de Seguretat i Salut en el Servef i edificis PROP I i II i es va tractar sobre la metodologia per a la realització de l'avaluació de riscos. Al respecte, l'Administració ha donat una documentació per a fer aportacions durant un mes.

Els representants de l'Administració no van voler acceptar modificar l'ordre del dia i afegir els assumptes que tots els sindicats havíem demanat. Tanmateix, van acceptar parlar d'aquests assumptes en Precs i preguntes.

Intersindical Valenciana, junt als altres sindicats, va insistir a demanar negociar l'estructuració i organització dels Serveis de Prevenció abans que es presente la Llei de Pressupostos. El Secretari Autonòmic d'Administracions Públiques, Rafael Sanus, va acceptar convocar una mesa tècnica al respecte. La data no va quedar clara, però podria ser en desembre. Mentrestant, hi haurà contactes bilaterals en octubre amb l'objecte d'acordar l'estructuració definitiva d'aquests serveis.

Els punts que els sindicats reclamem són:

- Criteris de desenvolupament i aplicació de la Llei de Riscos Laborals i normativa aplicable.
- Rebre informació i coordinar les comissions sectorials de seguretat i salut en el treball.
- Proposta d'estructuració i organització dels Serveis de Prevenció en tots els sectors.
- Plans i programes de prevenció de riscos laborals en tota la GV.


I per raons d'urgència, Intersindical Valenciana va proposar que també es tractaren aquests assumptes:

- Incidents greus en centres de la Generalitat en els darrers mesos: incendis de Carlet i Conselleria de Territori, escapament de gasos en el PROP I, etc.
- Plans d'emergència dels diferents centres de treball.
- Situació del personal que empra el seu vehicle per a la prestació del servei.

L'Administració va dir que la Comissió tractarà aquests temes més endavant, en les reunions posteriors.

Intersindical valenciana va recordar que la Comissió Paritària duu un retard superior als quatre anys (que a raó de tres reunions per any, són dotze reunions que no s'han convocat), la qual cosa fa que tinguem pressa per tractar tot el que no s'ha pogut tractar tots aquests anys.

La bona notícia és que el conjunt de les organitzacions sindicals han dut un plantejament unitari front a l'immobilisme de l'Administració al respecte.

30 de setembre de 2005
 


 

   
 

La Comissió Paritària de Salut Laboral es reuneix per primera vegada

Es confirma que la reunió de la Comissió Paritària de Salut Laboral, anunciada en la Mesa de 12 de juliol per a finals de setembre, s'efectuarà el dimecres 28 de setembre. Aquesta Mesa és l'equivalent a la Mesa General per a aquests assumptes i té com a punts de l'ordre del dia:

1. Constitució de la Comissió
2. Aprovació de la constitució dels Comités de Seguretat i Salut en el Servef  i edificis PROP I i II
3. Metodologia per a la realització de l'avaluació de riscos
4. Precs i preguntes


No obstant això, Intersindical Valenciana va a reclamar que també es tracten els següents assumptes: Els recollits en l'escrit conjunt de totes les organitzacions sindicals de 20 de maig passat que no recull la convocatòria:

- Criteris de desenvolupament i aplicació de la Llei de Riscos Laborals i normativa aplicable.
- Rebre informació i coordinar les comissions sectorials de seguretat i salut en el treball.
- Proposta d'estructuració i organització dels Serveis de Prevenció en tots els sectors.
- Plans i programes de prevenció de riscos laborals en tota la GV.


I per raons d'urgència, proposarem que també es tracten aquests assumptes:

- Incidents greus en centres de la Generalitat en els darrers mesos: incendis de Carlet i Conselleria de Territori,  escapament de gasos en el PROP I, etc.
- Plans d'emergència dels diferents centres de treball.

Borses de treball: llistats definitius

En la pàgina web de la Generalitat (també podeu accedir a través de la nostra pàgina: http://stapv.intersindical.org) s'han publicat els llistats definitius de les borses de:

- Educadors d'Educació Especial
-
Educadors d'Educació Infantil
-
Tècnics Mitjans Especialistes en Menors (TMEM)

El concurs de grup E d'Administració General, finalitzat

Última hora!

La comissió avaluadora del Concurs 66/2004, del grup E d'Administració General, subalterns, ha acabat definitivament la seua tasca en la reunió de hui, i no el passat divendres, com erròniament havíem informat. Ja se sap la data de la presa de possessió: serà el 17 d'octubre, però els efectes seran del 15 d'octubre.

No han repartit cap llistat als sindicats, per la qual cosa la informació de quines places s'han adjudicat i a quines persones no us la podem facilitar. Caldrà esperar a la publicació de la resolució definitiva en el DOGV.

27 de setembre de 2005
 


 

   
 

La Mesa General s'ajorna al 4 d'octubre 

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha desconvocat la reunió de la Mesa General prevista per al dia 26 de setembre i l'ha convocat per al dia 4 d'octubre. Els motius per l'ajornament cal trobar-los en "problemes d'agenda del Conseller" Peralta. Estem ja tan acostumats a aquests "numerets" que arribem a estar insensibilitzats, però la veritat és que és impresentable que MAI es complesquen les dates que es donen per a la negociació. Heus ací el que no s'ha complert només en setembre: 

   - Abans del 15, constitució de les comissions de treball de la Llei de la Funció Pública
   - Reunió de la Junta de Portaveus de la Mesa General abans de la Mesa General
   - Convocatòria de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral 

És incomprensible que el Conseller Peralta, que és l'encarregat de la negociació dels empleats públics SEMPRE tinga "problemes d'agenda". Però que no s'ha enterat encara que AQUESTA ÉS LA SEUA FAENA? O li haurem de cantar allò del Perales, "a qué dedica el tiempo libre"? I si no és aquesta la raó, que la diguen, que ja estem farts de tanta mitja veritat i tan poc compromís.

Les propostes d'Intersindical Valenciana per a la Mesa 

Teniu el document la proposta que presentarà Intersindical Valenciana davant la Mesa General referent a les "Qüestions retributives". 
 

23 de setembre de 2005
 


 

   
 

La comissió del concurs de grup E acaba la seua feina 

La comissió avaluadora del concurs de grup E d'Administració General es va reunir divendres passat, 16 de setembre. Es van estudiar les al·legacions que faltaven per contestar, es va acabar la baremació i es van adjudicar les places del concurs. Per tant, la comissió ja ha acabat el seu treball i ha elevat proposta de resolució. 

Tanmateix, encara no es segura la data de presa de possessió. Podria ser encara a principis d'octubre, però no hi han notícies fidedignes. Tampoc no us podem dir res sobre les adjudicacions, ja que la presidència de la comissió va retirar expressament els llistats i no va permetre que el representant del Sindicat obtinguera una còpia. Caldrà esperar, doncs, a la publicació de la resolució definitiva. 

El personal laboral també té dret a negociar 

En octubre de 1997 (ara farà 8 anys), es va constituir la Mesa Negociadora del III Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al servei de la Generalitat Valenciana. La darrera reunió d'aquesta Mesa va ser el 12 de desembre de... 1997. Perquè la paralització? Us ho podeu imaginar: a la mesa no estàven sols UGT i CCOO, sinó també CSI-CSIF, USOCV i Intersindical Valenciana. I clar, això no interessa. El resultat és que la CIVE està composta segons les eleccions sindicals de ¡1991! 

Us convidem a llegir la nota de premsa que enviàrem la setmana passada al respecte i que us adjuntem en un document PDF. 

Publicats els llistats d'aprovats de la promoció interna del grup C al B d'Administració General 

El DOGV núm. 5095, de hui, 19 de setembre de 2005, publica les resolucions de 8 de setembre de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals es publiquen la relació d'aspirants que han superat la prova selectiva d'accés al grup B, sector administració general, torn de promoció interna mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 17/2000, i la relació d'aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al grup B, sector administració general, torn de promoció interna mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 18/2000. 

Més convocatòries: 

El DOGV de hui, 19 de setembre, també publica les següents resolucions: 

Funcionarització 

Resolució de 8 de setembre de 2005, per la qual els aspirants que han superat el curs de funcionarització, convocat en execució de la Sentència 815/2004, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, perquè acrediten estar en possessió del títol exigit en el respectiu grup de titulació. 

Oposicions d'informàtics del grup B 

Resolucions de 8 de setembre de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les relacions d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, torn d'accés lliure, Convocatòria 11/00, torn de discapacitats, Convocatòria 12/00, i torn de promoció interna, Convocatòria 13/00

Veterinaris 

Resolució de 14 de setembre de 2005, per la qual s'adjudiquen destinacions als participants en el Concurs de Mèrits núm. 01/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, veterinaris, i als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 22/1999. 

Convocatòria d'oposicions de lletrats del CJC 

Resolució de 31 d'agost de 2005, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca oposició per a la provisió de dos places del Cos de lletrats del Consell Jurídic Consultiu.

 

19 de setembre de 2005
 


 

   
 

Agricultura segueix l'exemple de Balears? 

El projecte de partició de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat Valenciana podria ser un projecte del Partit Popular que té un major abast del que fins ara s'ha posat damunt la taula. De fet, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ja ha creat una empresa pública amb naturalesa d'entitat de dret públic, amb objectius semblants als que s'han avançat que tindria la que està estudiant la conselleria valenciana. 

Per a qui vulga consultar-ho, la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública (llei d'acompanyament de Balears per a 2005) ja preveia la creació del FOGAIBA. 

Aquesta empresa es va crear pel Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA). 

D'altra banda, és interessant també el Decret 83/2005, de 29 de juliol, pel qual es determina la relació de llocs de feina que son adscrits al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA). 

Es justifica la creació del FOGAIBA en que "el volum i complexitat de la normativa comunitaria, així com la complexitat de la seua gestió, suposen un seriós obstacle per a que les ajudes provinents de la Unió Europea arriben... en tota la seua extensió i celeritat". Per això "es considera necessari la creació d'una entitat de dret públic sotmesa al dret privat" per a realitzar eixes gestions. El que no s'explica és per què fins enguany la gestió de les ajudes s'ha pogut efectuar des del Govern Balear (o des de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat) i a partir d'ara això és impossible. Si no es confia en la capacitat de reacció o adaptació del funcionariat a la modificació de la PAC, cal dir-ho i no amagar-se (i això val tant per al Govern de Balears com per al Govern Valencià). I caldria explicar quin avantatge es veu en la nova organització que es proposa crear, perquè som molts els que no el veiem per enlloc. 

Entre els seus objectius, està constituir-se com a Organisme Pagador de les ajudes derivades de la Política Agrícola Comuna i dels fons de l'Instrument Financer de l'Orientació de la Pesca de la Unió Europea. Per a fer això es dota de quatre àrees de treball: la jurídico-econòmica, la de Gestió d'ajudes, la d'Informàtica i registres i el de Control intern i Auditoria. No deixa de cridar l'atenció que aquesta darrera àrea estiga sota la direcció del Director Gerent!! 

També destaca l'estructura política desmesurada: un President, un Vicepresident, un Consell de Direcció composat per sis persones, a més de tots els directors generals de la Conselleria d'Agricultura i el conseller, i un Director Gerent. Visca l'estalvi i l'eficiència! 

Pel que fa al personal, en principi tindrà personal propi en règim laboral, tot i que podrà assignar-se personal funcionari o laboral al servei de la Comunitat autònoma de Balears a aquesta empresa (ací a la Generalitat passa en algun organismes, com l'IV de la Música o l'IV de Cinematografia, per exemple). 

Tenint en compte la coordinació que existeix entre les diferents institucions governades pel Partit Popular (que no critiquem), és perfectament plausible que el projecte de creació d'un organisme autònom a la Generalitat estiga inspirat en el FOGAIBA balear. Però aquest s'aparta significativament de les primeres declaracions dels responsables de la Conselleria d'Agricultura valenciana, per la qual cosa és més urgent que mai: 

 • La definició clara i per escrit de quin projecte es va a proposar,

 • Que aquest es discutesca a la Mesa Sectorial de la Funció Pública, i

 • Que es facen públiques les raons que hi ha darrere d'aquesta reorganització. 

Concurs de grup E 

La comissió del concurs de grup E d'Administració General torna a reunir-se el proper divendres, 16 de setembre. De moment tot el que s'ha comentat sobre la data de la presa de possessió dels participants d'aquest concurs no són més que especulacions, tot i que sembla altament improbable que puga ser abans de mitjan octubre. Quan hi hagen notícies fidedignes, i no abans, us informarem de les previsions de Funció Pública. 

15 de setembre de 2005
 


 

   
 

Més companys guanyen el dret a ser Caps d'Unitat 

En l'autèntic "culebrot" en què s'ha convertit la lluita perquè els caps de negociat esdevinguen caps d'unitat (procés que, com sabeu, STAPV-Intersindical Valenciana ha recolzat de diverses formes: sindicalment, amb les propostes a la CCT i la Mesa Sectorial, i jurídicament, recolzant les iniciatives davant l'Administració de Justícia), s'ha produït un nou episodi que, aquesta vegada, és positiu per alguns dels nostres companys. 

El Tribunal Superior de Justícia no ha admés el recurs d'apel·lació que havia presentat la Generalitat Valenciana als reconeixements d'extensió de sentència que havia concedit un jutjat de Castelló. En conseqüència, 38 companyes i companys de Castelló passaran de caps de negociat a caps d'unitat. Tant la primera sentència com les peticions d'extensió d'aquesta han estat impulsats pels serveis jurídics d'STAPV-Intersindical Valenciana a Castelló. Per tant, el primer que cal és felicitar les companyes i companys i alegrar-nos-en per elles i ells, ja que estimem que el que se'ls ha reconegut ara hauria d'haver-se reconegut a tota la resta de caps de negociat sense excepció. 

Malauradament, cap altra persona pot aprofitar aquesta sentència, ja que tenia un àmbit territorial específic (Castelló), a banda que ja s'ha superat àmpliament el temps que determina la normativa per a poder demanar l'extensió (un any). El que sí posa de manifest, i així ho anem a tornar a dir davant Funció Pública, és que la classificació dels llocs intermedis (caps de negociat i caps d'unitat) està feta un desastre i que la millor manera d'arreglar-ho seria un pacte de la Mesa Sectorial per a la unificació de tots aquests llocs. 

Finalment, hem de denunciar un fet molt desagradable, com és que una persona no vinculada a STAPV-Intersindical Valenciana ha estat demanant una comissió sobre els endarreriments que puguen cobrar les persones afavorides per l'extensió. Cal deixar clar que ni STAPV-Intersindical Valenciana ni els seus serveis jurídics estan darrere d'aquestes peticions, ja que els interessats satisferen els honoraris dels lletrats en el seu moment. 

Cursos de valencià en línia 

Us recordem que aquesta setmana començaran els cursos de preparació per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de l'Escola Sindical de Formació "Melchor Botella" d'Intersindical Valenciana

 • Alacant:   14 de setembre, 17:30 hores, seu del Sindicat

 • Castelló:  15 de setembre, 17:30 hores, IES el Caminàs

 • València: 16 de setembre, 17:30 hores, seu del Sindicat

Per a més informació: http://www.escolasindical.org/ 

14 de setembre de 2005
 


 

   
 

Confirmada la Mesa General el 26 de setembre 

La Conselleria de Justícia ha confirmat la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública per al dia 26 de setembre a les 12 hores. L'ordre del dia serà el següent: 

1      Qüestions de tipus retributiu

2      Precs i preguntes 

Les propostes d'Intersindical Valenciana seran, en la línia que ja conegueu, aquelles que permeten la recuperació del poder adquisitiu perdut, amb l'establiment de la clàusula de revisió salarial per a no perdre'n més. En breu us comunicarem una proposta més detallada per a la reunió del dia 26. 

Cotino vol partir la Conselleria d'Agricultura 

La Conselleria d'Agricultura va mantenir diverses reunions divendres passat, dia 9, en les que va comunicar als diferents sindicats la seua intenció de crear un organisme autònom que gestione les subvencions de la Unió Europea a l'agricultura. Al respecte de les formes, cal apuntar que no ens va agradar que es convocaren els diferents sindicats per separat (no sabem si el que es va dir a cadascun és el mateix o hi ha diferents versions, per exemple), ni que la informació sobre les intencions de la Conselleria es donara verbalment i no per escrit. Les paraules se les emporta el vent, com se sol dir, però els compromissos per escrit són més difícils d'amagar. 

El que va comunicar a STAPV-Intersindical Valenciana no ens va deixar tranquils. Els seus plans són els següents: 

 •     Volen crear un organisme autònom (del que no ens digueren el nom) de tipus administratiu (com l'IVIA, l'IVAJ o el SERVEF), per la qual cosa el personal de la conselleria d'Agricultura que hi fora adscrit no sufriria cap distorb: seria com passar de conselleria. Segons això, el personal serà personal gestionat per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, com fins ara.

 •     No estan encara delimitats exactament (o no vullgueren dir-nos-ho) els serveis que passaran al nou organisme. Sí se sap que ho faran les OCAPES.

 •     No deixen clars els motius per a "desfer" la Conselleria i crear el nou organisme autònom. La seua argumentació és una major agilitat a l'hora de gestionar les subvencions europees (!) i la compra d'excedents agraris (!!). El que no expliquen en cap moment és perquè un organisme autònom seria més àgil que la conselleria.

Des de STAPV-Intersindical Valenciana no ens refiem gens dels motius per a desmuntar la Conselleria i crear un organisme autònom: 

 •     No s'explica quines disfuncions de la Conselleria es pretenen corregir. Perquè, si no n'hi han i tot funciona bé, per a què canviar l'organització? Tampoc es diu perquè un organisme autònom serà més àgil o eficient en la gestió de les subvencions agràries que la Conselleria.

 •     Com a conseqüència de l'anterior, la proposta dóna la impressió d'una profunda desconfiança en la gestió del personal funcionari adscrit fins ara a eixes funcions, ja que es parla de ser "més àgil" o "més eficient", com si fins ara no ho foren.

 •     Pel que fa al que afecta directament al personal de la conselleria, no hi ha dubte que no és el mateix un organisme de caràcter administratiu (com l'IVIA o l'IVAJ), que és el que diuen pretendre, que una empresa (com CIEGSA) o un organisme sotmés al dret privat (com l'IMPIVA o l'Agència Valenciana de Turisme). Cal que la proposta clarifique totalment i expressament també aquest punt.

Per tot això, STAPV-Intersindical Valenciana va a iniciar una sèrie d'assemblees a partir d'aquesta mateixa setmana, primerament pels centres de la Conselleria d'Agricultura, per a seguir per tots els centres de la Generalitat. Mentres tant, anem a reclamar per escrit que la conselleria informe les Juntes de Personal (s'ha oblidat d'elles) i que concrete la seua proposta per escrit i la presente per a la seua negociació en la Mesa Sectorial de la Funció Pública. 

12 de setembre de 2005
 


 

   

 

Començament dels cursos de valencià en línia 

Els cursos de preparació per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de l'Escola Sindical de Formació "Melchor Botella" d'Intersindical Valenciana començaran la setmana que vé als següents llocs: 

 • Alacant:   14 de setembre, 17:30 hores, seu del Sindicat

 • Castelló:  15 de setembre, 17:30 hores, I.E.S. El Caminàs

 • València: 16 de setembre, 17:30 hores, seu del Sindicat

Recordeu que hi haurà cursos del nivell elemental i mitjà i que la modalitat de formació és on-line (per internet), amb algunes hores presencials. La formació virtual és una modalitat d'aprenentatge en què l'aprenent treballa de manera flexible i autònoma uns materials didàctics per mitjà de l'aula virtual. Aquest treball és supervisat per un facilitador/a, que dirigeix una sessió inicial presencial d'introducció a la formació i segueix l'aprenentatge virtual al llarg del seu desenvolupament. 

La matrícula s'ha ampliat fins el 16 de setembre. 

Per a més informació: http://www.escolasindical.org/ 

6 de setembre de 2005
 


 

   

 

Concurs de mobilitat horitzontal per a llocs de naturalesa laboral del grup D

El DOGV de 1 de setembre de 2005 publica la Resolució de 22 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de trasllats 103/05-L, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa laboral, grup D, amb mobilitat horitzontal. El termini és de 20 dies hàbils, o, el que és el mateix, fins el dia 24 de setembre. 

Què ha publicat el DOGV en agost? 

Us fem un resum de les normes jurídiques i les convocatòries que ha publicat el DOGV durant el mes d'agost. 

DECRET 125/2005, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 181/2004, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (DOGV 5062, 02/08/05).

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació Temporal (DOGV 5066, 08/08/05).

LLEI 5/2005, de 4 d’agost, de la Generalitat, de Reforma de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (DOGV 5067, 09/08/05).

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2005, del conseller de Sanitat, per la qual es desplega el Decret 26/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat (DOGV 5067, 09/08/05).

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 111/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, tècnic superior de Prevenció de Riscos Laborals/cap de Sector i A/B, tècnic de Prevenció de Riscos Laborals/cap de Sector (DOGV 5067, 09/08/05).  Sol·licituds fin el 02/09

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, veterinaris, Convocatòria 22/1999, per a l'elecció de destinació (DOGV 5068, 10/08/05). Acte obligatori, presencial i únic el dia 8 de setembre de 2005, a les 12:00 hores

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2005, del president del Consell de Govern del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca concurs oposició, accés lliure, per a la provisió de 5 places d’auxiliar administratiu, grup D (Convocatòria CO/14/2004) (DOGV 5072, 17/08/05). Sol·licituds fins 22/09/05

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2005, del president del Consell de Govern del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca concurs oposició, accés lliure, per a la provisió de 2 places de tècnic superior, grup A (Convocatòria CO/16/2004) (DOGV 5072, 17/08/05). Sol·licituds fins 22/09/05

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2005, del president del Consell de Govern del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca concurs oposició, accés lliure, per a la provisió d’1 plaça de tècnic de prevenció, grup B (Convocatòria CO/15/2004) (DOGV 5079, 26/08/05). Sol·licituds fins 29/09/05

1 de setembre de 2005
 


 
     
   

stapv-Iv | intersindical