CORREUS ELECTRÒNICS setembre 2004


index correus electrònics

 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

A destacar

 
27/09/04 Cal un Cos de Lletrats?
27/09/04 Intersindical Valenciana exigeix que es negocie el Cos de Lletrats de la Generalitat
Convocat acte únic per a l'adjudicació de places d'Enginyers Tècnics Agrícoles
Examen final del curs de promoció interna del D al C d'Administració General
Reconeixement de l'antiguitat al personal laboral temporal

21/09/04 Intersindical Valenciana demana al nou Conseller de Justicia i Administracions Públiques que potencie la negociació col·lectiva dels funcionaris.
17/09/04 Un calendari laboral complicat
Convocada la renovació total de la borsa de treball de Sanitat
Dilluns, reunió amb el conseller

07/09/04 L’ampliació del Consell és una bona notícia per al personal de la Generalitat?
02/09/04

Es publica finalment el pla de formació continuada amb "estivalitat" i alevosia.
Convocats en agost els cursos de l'IVAP per a 2004

 

En el correu electrònic que us enviàrem el 2 de setembre, es deia, per error, que el termini de presentació d'instàncies per a demanar els cursos era  fins al 23 de setembre per a la presentació de sol·licituds. 
Lamentem profundament l'error, però la data real és la del 15 de setembre.

Cal un Cos de Lletrats?

En els darrers dies s'han conegut a través dels mitjans de comunicació diverses informacions sobre la suposada creació de un Cos de Lletrats o d'Advocats de la Generalitat Valenciana. Tanmateix, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, organisme del que depén la Funció Pública Valenciana, no ha comunicat res als legítims representants del personal de la Generalitat: els sindicats presents en la Mesa Sectorial de la Funció Pública, entre els que es troba el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Administració Pública Valenciana – Intersindical Valenciana (STAPV-Iv).

Així, aquest Sindicat no té informació oficial sobre si el Consell pretén la creació o no del nou Cos, sobre el mitjà que es va a utilitzar per a crear-lo (ha de ser una llei, però s'ignora si serà singular o serà la llei d'acompanyament), ni sobre el contingut de la norma. En especial, es desconeixen les fórmules d'integració en el Cos del personal de la Generalitat Valenciana de Grup A d'Administració General amb titulació de Llicenciatura en Dret, tant si han treballat en llocs d'assesorament jurídic i representació i defensa en judici, com si no ho han fet fins ara.

Cal, però, una reflexió prèvia: cal un Cos de Lletrats? I si la resposta és afirmativa, per què cal crear-lo ja, sense esperar la Llei de Cossos que l'Administració ha defensat per a la finalització del procés del Pla d'Estabilitat? Quines raons d'ordre organitzatiu o legal existeixen ara i no fa sis mesos quan la Generalitat es negava a parlar en profunditat de la Llei de Cossos? Sospitem que cap.

És cert que quasi totes les autonomies tenen cosos d'advocats o de lletrats, però també és cert que la majoria tenen estructurada tota la seua administració amb cossos. És, per tant, lògic que elles estiguen així organitzades. En canvi, ací és l'excepció. Es pot retraure a aquest argument que ja existeixen els cossos d'Interventors i d'Inspectors de Finances, i a d'això cal respondre que aquest sindicat es va oposar en el seu dia a la creació d'ambdós cossos, pel seu caràcter restringit i per les condicions d'accés que afavorien, especialment en el primer cas, descaradament a determinades persones per damunt del dret dels funcionaris de carrera del grup A de la Generalitat Valenciana.

La postura del Sindicat

Per tot això, la postura que STAPV-Iv pensa mantenir en aquest assumpte és la següent:

  1. Abans de res, cal que la Generalitat justifique la necessitat de creació del Cos de Lletrats (o com finalment s'anomene), així com les causes que fan ineludible crear-lo de forma immediata (segons ha trascendit).
  2. En cas que es cree el Cos, les fórmules d'integració del personal funcionari del grup A d'Administració General al servei de la Generalitat Valenciana en possessió de la titulació de Llicenciat/da en Dret han de ser el més amples possibles. En eixe sentit, es pot acceptar una diferenciació entre les persones que tenen serveis prestats en l'àrea jurídica i de representació i defensa en judici i les persones que no tenen eixos serveis, però aquests últims han de mantindre el dret efectiu d'accés al nou Cos, de la mateixa manera que ara tenen el dret a ocupar eixes places pels sistemes de provisió habituals (concurs i lliure designació).
  3. Hi ha un factor que fa que siga especialment dificultós realitzar la integració en aquest moment, i és que una ampla part de la plantilla del Gabinet jurídic està ocupant les places en comissió de serveis, adscripció provisional o lliure designació. Cal començar la casa pels fonaments, i això vol dir convocar a concurs totes les places vacants abans de plantejar-se qualsevol altre moviment.
  4. Cal rebutjar, i així ho fem expressament, qualsevol intent de facilitar l'accés al nou Cos de persones que no solament no pertanyen a l'Administració, sinó que, en algun dels supòssits que ha trascendit que s'està plantejant, ni tans sols haurien aprovat unes oposicions però que se'ls col·locaria en millor posició d'eixida per a la integració que personal funcionari de carrera amb experiència en les tasques!!

Organisme autònom

Ha trascendit també que el projecte de norma que s'està redactant crearia un nou organisme autònom dedicat a l'assessorament i la defensa en judici de la Generalitat, on s'integrarien no solament els membres del Cos, sinó també tot el personal "auxiliar" a les seues funcions (Administratius, subalterns, altres tècnics ...). Aquesta és una aberració organitzativa que només té una explicació: que la direcció d'eixe organisme aprove les RPTs sense passar per la Mesa Sectorial de la Funció Pública i així, sense publicitat, es pugen els sous d'una forma desproporcionada respecte de la resta del personal de la Generalitat.

Cessaments

STAPV-Iv mostra la seua preocupació pels cessaments de significades persones funcionàries de carrera, amb molts anys d'experiència, ja que no ha trascendit cap raó d'ordre organitzatiu ni professional que justifique els cessaments. Si aquests cessaments estigueren relacionats amb la regulació que es pretén aprovar respecte del nou Cos de Lletrats (o com es denomine finalment), la qüestió seria molt greu.

Per tot això, STAPV-Iv s'ha dirigit al nou Conseller de Justícia i Administracions Públiques, Miguel Peralta, exigint-li la convocatòria immediata d'una Mesa Sectorial de la Funció Pública per tal de tractar aquest assumpte. També, i conjuntament amb UGT, CCOO i CSI-CSIF, hem dirigit un escrit al President de la Generalitat demanant-li una reunió per a tractar aquest assumpte.

En contestació a aquestes gestions, el Secretari autonòmic i cap del Gabinet Jurídic, José Marí, mantindrà una reunió aquesta vesprada amb diversos representants sindicals, per tal d'informar sobre la normativa que està preparant-se i per a rebre les primeres impressions de la part social.

Informarem el més aviat possible dels resultats d'aquesta reunió. Això no obstant, STAPV-Iv no descarta la celebració de mobilitzacions en el cas que s'impose una normativa que retalle drets al personal de la Generalitat i, en canvi, regale privilegis als amics i coneguts de no-se-sap-qui.

29 de setembre de 2004

 


 

Intersindical Valenciana exigeix que es negocie el Cos de Lletrats de la Generalitat

En els darrers dies s'han conegut a través dels mitjans de comunicació diverses informacions sobre la suposada creació de un Cos de Lletrats o d'Advocats de la Generalitat Valenciana. Tanmateix, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, organisme del que depén la Funció Pública Valenciana, no ha comunicat res als legítims representants del personal de la Generalitat: els sindicats presents en la Mesa Sectorial de la Funció Pública, entre els que es troba el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Administració Pública Valenciana – Intersindical Valenciana (STAPV-Iv).

Així, aquest Sindicat no té informació oficial sobre si el Consell pretén la creació o no del nou Cos, sobre el mitjà que es va a utilitzar per a crear-lo (ha de ser una llei, però s'ignora si serà singular o serà la llei d'acompanyament), ni sobre el contingut de la norma. En especial, es desconeixen les fórmules d'integració en el Cos del personal de la Generalitat Valenciana de Grup A d'Administració General amb titulació de Llicenciatura en Dret, tant si han treballat en llocs d'assesorament jurídic i representació i defensa en judici, com si no ho han fet fins ara.

STAPV-Iv mostra la seua preocupació pels cessaments de significades persones funcionàries de carrera, amb molts anys d'experiència, ja que no ha trascendit cap raó d'ordre organitzatiu ni professional que justifique els cessaments. Si aquests cessaments estigueren relacionats amb la regulació que es pretén aprovar respecte del nou Cos de Lletrats (o com es denomine finalment), la qüestió seria molt greu.

Per tot això, STAPV-Iv s'ha dirigit al nou Conseller de Justícia i Administracions Públiques, Miguel Peralta, exigint-li la convocatòria immediata d'una Mesa Sectorial de la Funció Pública per tal de tractar aqust assumpte.

València, 27 de setembre de 2004


Convocat acte únic per a l'adjudicació de places d'Enginyers Tècnics Agrícoles

Fonts ben informades de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques han confirmat a STAPV-Intersindical valenciana que la intenció de la Direcció General d'Administració Autonòmica és convocar tots els aprovats de les proves selectives d'Enginyer Tècnic Agrícola a un acte únic el proper dia 4 d'octubre, dilluns, per a la selecció de places, en lloc de realitzar un concurs de trasllats previ. Segons aquestes informacions, les places que s'oferiran seran totes del nivell 17 (el mínim del col·lectiu) i es faran públiques el dia 30 de setembre o 1 d'octubre en la pàgina web de la direcció general (També estaran disponibles en la pàgina web del Sindicat: http://stapv.intersindical.org).

Per tant, l'Administració descarta la realització d'un concurs previ, com ha succeït en diferents col·lectiu de l'Oferta de 1999. Tot i això, afirma que sí es realitzarà un concurs d'E. T. Agrícoles en el marc del Pla d'estabilitat, sense concretar, això sí, la data prevista per a eixe concurs. En eixe sentit, STAPV-Intersindical valenciana ha fet palés als nous responsables de la conselleria el seu desacord amb eixe procediment, que pot ser legal, però que incompleix l'essència dels acords signats amb l'Administració des de 1999.

Examen final del curs de promoció interna del D al C d'Administració General

El dia 14 d'octubre es celebrarà l'examen final del curs selectiu de promoció interna del grup D al C d'Administració General. Teniu la informació en la nostra pàgina web: http://stapv.intersindical.org o en el següent enllaç a la pàgina web de la Generalitat: http://www.gva.es/c_justicia/dgfp/ac700.pdf

Això hauria de permetre que la presa de possessió en el grup C de les persones que superen el curs i de les persones que superaren l'oposició i que estan a l'espera per a ser nomenats funcionaris de carrera siga a primers de novembre. No obstant, està per confirmar. Informarem tan ràpid com es tinguen notícies fidedignes.

Reconeixement de l'antiguitat al personal laboral temporal

La Direcció General d'Administració Autonòmica està enviant cartes a totes les persones que demanaren el reconeixement de serveis prestats a l'Administració a efectes d'antiguitat, tot adjuntant un model d'instància perquè presenten de nou la petició en eixe model normalitzat. Fonts de l'Administració consultades pel Sindicat han assegurat que els models elaborats per STAPV-Intersindical valenciana eren correctes, però d'altres no, i que han preferit demanar a tot el món que torne a presentar la instància en el model normaliztat o estàndard.

Les noves instàncies s'han de dirigir a la Conselleria o organisme per al que cada treballadora o treballador preste els seus serveis.

27 de setembre de 2004

 


 

Un calendari laboral complicat

El DOGV del passat dia 8 de setembre va publicar el Decret 158/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2005.

Quines festes determina per a 2005? Doncs les següents:

1 de gener Cap d'Any 
6 de gener Epifania del Senyor 
19 de març Sant Josep 
24 de març Dijous Sant 
25 de març Divendres Sant 
28 de març Dilluns de Pasqua
1 de maig Festa del Treball
15 d'agost Assumpció de la Mare de Déu
12 d'octubre Dia de la Hispanitat
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre Immaculada Concepció

Veure en DOGV

Per què no us ho hem comunicat fins ara, 17 de setembre? Perquè, com veureu, el calendari diu que el primer de maig és festa... però resulta que és diumenge. Si una festa és diumenge, normalment es trasllada a un altre dia, per la qual cosa el que s'esperava és que directament es reflectira així en el decret. En canvi, es diu el següent en la part expositiva:

"D'acord amb el que disposa l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors, el govern podrà traslladar a dilluns totes les festes d'àmbit nacional que tinguen lloc entre setmana, i, en tot cas, serà objecte de trasllat al dilluns immediatament posterior el descans laboral corresponent a les festes que coincidisquen en diumenge, per això s'ha d'entendre que els descans laboral del dia 1 de maig es gaudirà el dilluns immediatament posterior (2 de maig)."

En estar només en la part expositiva i no en la part dispositiva del decret era lògic que esperàrem a confirmar si finalment el dia 2 de maig és festa o no. Fonts oficioses ens han confirmat que el calendari laboral que edita la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació durà el dia 2 de maig en roig, és a dir, serà festa laboral

I això, quants "moscosos" suposen?

Hem d'aclarir en primer lloc que no s'ha efectuat cap reunió amb la conselleria de Justícia i Administracions Públiques al respecte, però el primer càlcul que hem fet ens dóna que en tot l'àmbit de la Generalitat hi haurà quatre dies extres de lliure disposició, ja que els dies 1 de gener, 19 de març, 24 i 31 de desembre cauen en dissabte. A més, qui treballe a la ciutat de València també en tindrà un altre perquè el dia 22 de gener (Sant Vicent Màrtir) també cau en dissabte.

Convocada la renovació total de la borsa de treball de Sanitat

Durant el mes d'octubre d'enguany estarà obert el termini per a la renovació total de les borses de treball de la Conselleria de Sanitat i d'organismes dependents. Teniu total la informació en la pàgina web del Sindicat de Treballadores i Treballadors de la Salut del País Valencià-Intersindical Valenciana (STSPV-Iv): http://stspv.intersindical.org i també en el DOGV de 21 de juny i de 24 d'agost de 2004.
Com veureu en els DOGV esmentats, moltes de les categories coincideixen amb categories de la Generalitat i, per tant, pot ser del vostre interés o podeu conéixer alguna persona que li interesse.

Dilluns, reunió amb el conseller

Finalment, quatre setmanes després de ser nomenat nou conseller de Justícia i Administracions Públiques, Miguel Peralta recibirà una delegació d'Intersindical Valenciana. Els representants del sindicat tenen previst urgir-li la convocatòria d'una Mesa General de la Funció Pública, per a negociar les retribucions del conjunt d'empleades i empleats de la Generalitat per a 2005, així com assumptes relatius a la Salut Laboral i la reducció de jornada. Així mateix, es plantejaran diversos aspectes d'índole sectorial, com la gestió de l'Oferta Pública de 2004 (concursos-oposició lliures i convocatòries de promoció interna), la convocatòria de concursos i el compliment de les sentències recaigudes últimament (entre elles, la de la Junta de Personal de Serveis Centrals) sobre les comissions de servei superiors a dos anys.

 


 

L’ampliació del Consell és una bona notícia per al personal de la Generalitat?

El Secretariat Nacional del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Administració Pública Valenciana - Intersindical Valenciana ha valorat en la seua reunió d'ahir, 6 de setembre, celebrada a Castelló, els nomenaments efectuats en la reunió del Consell de divendres passat.

El Sindicat considera que el Consell deu estar en situació de poder oferir un augment significatiu de sous al personal de la Generalitat. En efecte, si el Govern Valencià pot dedicar 1.100.000 euros (180 milions de pessetes) simplement per a l’ampliació dels nous alts càrrecs en l’entorn de la Presidència de la Generalitat, deu ser a causa d’una magnífica gestió econòmica i pressupostària de l’executiu de Camps, que permet dedicar més recursos al capítol I (personal).

Si el Govern pot ampliar en una quarta part –un 25%- el nombre de consellers i d’alts càrrecs (de 10 a 13 consellers i conselleres), segurament també podrà augmentar almenys un 20% les retribucions del seu personal. Cal recordar que en els darrers quinze anys aquest personal ha perdut prop d’un 20% de poder adquisitiu, de forma que una pujada de sou com la indicada permetrà recuperar eixa pèrdua de poder adquisitiu.

 


 

Es publica finalment el pla de formació continuada amb "estivalitat" i alevosia

Convocats en agost els cursos de l'IVAP per a 2004

Pla Formació Continuada 04       Veure en internet      Veure en el DOGV

La notícia és vella per a qui ha treballat durant el mes d'agost, però per a la majoria, que estava de vacances i ha començat a treballar aquesta setmana, convé que us la recordem: el dia 6 d'agost, el DOGV publicava la Resolució de 27 de juliol de 2004, que aprova el Pla de Formació Continuada de l'IVAP per a empleats de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local per a 2004.

El pla de formació no s'ha negociat amb els sindicats.

El 22 de juliol (dijous) va arribar a l'STAPV per correu electrònic la informació del pla perquè fins al dia 26 de juliol (dilluns)poguérem al·legar el que estimàrem oportú: els dies 24 i 25 eren dissabte i diumenge, respectivament, la qual cosa ens deixà un sol dia per contestar; així i tot presentàrem al·legacions amb referència al repartiment de la formació per grups, per províncies i per localitats.

Publicat amb "estivalitat"

La resolució es publica el 6 d'agost del 2004, al principi de les vacances, encara que, això sí, amb termini fins al 15 de setembre per a la presentació de sol·licituds. El més curiós és que la mateixa Direcció General d'Administració Autonòmica va negar-se rotundament a convocar concursos i oposicions en juliol passat, tot i la petició d'aquest sindicat, per tal d'assegurar que ja estaven en marxa, encara que el termini de presentació d'instàncies s'allargara fins setembre, perquè consideraven els representants de l'Administració que "convocar en juliol era un fracàs". Ells mateixos: ¿què serà convocar en agost?

Es canvia la forma de sol·licitud, podent-se fer a través de la web de la generalitat, de forma que ja no serà necessària la firma del Cap de Servei, amb la qual cosa ja veurem com es fa la priorització. Tanmateix, cal recordar que la meitat dels empleats públics no tenen internet i que cal mantindre les fórmules habituals.

 


stapv-Iv | intersindical