Calendari de correus publicats
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Diu
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Text més gran Text més menut

Mida del text

Torna a STAS

Torna a STAS

Notícies sindicals / juliol 2011


22 de juliol

ROS CASARES, EL CULEBROT

La Generalitat abandona la "Ciudad de negocios Ros Casares"

Les coses mal fetes, acaben malament. Eixa podria ser la conclusió de la història del trasllat de la DG de Modernització (conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques) i la DG de Patrimoni Cultural (conselleria de Turisme, Cultura i Esport) a la "Ciudad de negocios Ros Casares".

Es va fer malament el trasllat per diversos motius:
No hi ha haver negociació ni amb la Junta de Personal dels Serveis Centrals -com pertocava, per tractar-se d'un trasllat de municipi-, ni amb Mesa Sectorial de la Funció Pública.
Es va negar des d'un primer moment la major: encara podeu comprovar en la web de la Generalitat que diuen que estan a València, en lloc de Xirivella.
Els locals tenien múltiples deficiències, però no es va accedir a realitzar una inspecció per part dels serveis de prevenció, ni per part dels comités de seguretat i salut competents, ni per la Inspecció de Treball -aquesta paralitzada per les "altes instàncies" després d'estar anunciada la visita-.
Els locals eren francament insuficients en metres quadrats per al personal que es volia encabir.
No es van considerar les despeses de trasllat i d'acondicionament, segons un informe de la pròpia DG de Modernització.

Ara, es traslladen totes dues direccions generals. La DG de Modernització torna al carrer Micalet, després de deu anys pel món:
Modernización se traslada de nuevo y deja Ros Casares

La novetat és que la DG de Patrimoni Cultural es trasllada a Sant Miquel i els Reis, seu de la Biblioteca Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El trasllat s'ha de produir aquest mateix mes, de forma que començarà immediatament.

Gràcies a la mobilització
No cap dubte que aquests nous trasllats no hagueren estat possibles sense les queixes, recursos, escrits i comunicats de la Junta de Personal dels Serveis Centrals i de les diferents organitzacions sindicals, entre les quals ha destacat especialment Intersindical Valenciana, que ha presentat denúncies davant els tribunals per la manca de negociació, davant la Inspecció de Treball i davant l'Ajuntament de Xirivella.

Hi haurà qui diga que ara es mouen "per culpa" dels sindicats. Això no enganya ja a ningú: les decisions dels dos trasllats han estat sempre de la Generalitat, fora de la conselleria d'Hisenda o de les altres dues conselleries afectades.

Els sindicats hem fet el que calia fer, i s'ha demostrat que la denúncia i l'activitat sindical funcionen.

22 de juliol de 2011


22 de juliol

DESPRÉS DE LA POLÈMICA EN EL SERVEF

A partir de juliol, es cobrarà el darrer dia hàbil de cada mes

Recordareu que el conseller d'Hisenda i Administracions Públiques va reaccionar a la polèmica del retard del cobrament de la nòmina de juny en el Servef diguent que es cobraria el darrer dia de mes.

Doncs dit i fet: a partir de la nòmina d'aquest mes de juliol, es cobrarà la nòmina el darrer dia hàbil de mes:

Els dies de cobrament quedaran com segueix
juliol = abans 27, ara 29
agost = abans 29, ara 31
setembre = abans 27, ara 30
octubre = abans 27, ara 31
novembre = abans 28, ara 30
desembre = abans 22, ara 30


21 de juliol

(SOBRETOT) AL PERSONAL DEL GRUP A

Vénen a per nosaltres

Les notícies són certes; aquesta vegada les remors no es van a quedar ací: vénen a per nosaltres. Caps de Servei i/o Caps d'Àrea –per concurs o per lliure designació- que han dut la gestió de l'Administració de la Generalitat, que han estat útils, que han estat –fins i tot- necessaris; ara, a causa de la incapacitat de reflexió i negociació que caracteritza a l'ignorant –o a l'obseqüent-, els nostres llocs de treball, el nostre carrera administrativa, es troba a la vora de l'abisme. I és que, ara, resulta que sobrem.

Ara, toca “retallar”. Ara, malgrat les primoroses declaracions del ja expresident Camps –“us necessite a tots”- se'ns deixa als peus dels cavalls, transmetent a l'opinió pública que som un entrebanc; que ara “ells” tenen un pla per a atallar el dèficit; que es va a privatitzar tot i es va a fer “caixa”. En definitiva, que tot anirà millor sense tant de Cap.

En definitiva, que el Govern Valencià va a dur “açò” –l'Administració- a la manera del general Patton: a crits i amb una pistola a la cintura. Amb quins objectius?
1. Ensenyar obediència a força de reduir-nos a un estat de “xoc” professional.
2 . Presentar a l'opinió pública els “cessaments” com una regeneració del propi Govern Valencià: som els únics que sabem atallar el dèficit.

No obstant això, obliden algunes coses:
1. Que el marasme administratiu ha estat causat per la seua incompetència com a gestors, duplicant o triplicant les estructures existents. Un caos que ells mateixos –el Govern Valencià- ha generat solapant Empreses públiques, Fundacions, Organismes Autònoms, empreses concessionàries, etc. Per descomptat, si volien tenir a molta gent “menjant” del pesebre públic sense passar pel glop de fer una oposició, ho han aconseguit.
2. Que la “potestat d'autoorganització” no pot utilitzar-se per a aconseguir una finalitat no volguda per l'ordenament jurídic, sota pena d'incórrer en DESVIACIÓ DE PODER. Perquè una estructura no podia ser “la ideal” fa uns mesos i avui dia ser la causa de tots els mals que afligeixen al servei públic.

Per tant, en defensa dels interessos del personal funcionari afectat pels canvis d'estructura, així com per la defensa a ultrança de l'interès públic, Intersindical Valenciana posa a la disposició de totes les companyes i tots els companys afectats el seu assessorament sindical i jurídic, per a recórrer judicialment els cessaments, les remociones, "els assessors" i "les importacions de funcionaris amiguets "de fora". Creiem que hi ha fórmules de defensa eficaç davant l'onada de cessaments i les anem a posar en pràctica. No ens conformem ni acceptem els “fets consumats” d'un Govern que només és fort amb el feble i feble amb el fort. Estem en el costat que defensa la legalitat i l'interès públic i lluitarem contra les aparents “immunitats” del poder per l'interès general i per la defensa dels nostres interessos professionals.
21 de juliol de 2011


21 de juliol

SERÀ SUBSTITUÏT PER ALBERTO FABRA PART

Francisco Camps dimiteix com a president de la Generalitat

Francisco Camps ha dimitit com a president de la Generalitat i serà substituït per Alberto Fabra Part, fins ara alcalde de Castelló de la Plana. Aquest ja ha anunciat que no va a canviar res, que seguirà amb el mateix govern, amb els mateixos càrrecs i amb les mateixes polítiques... xè, que la vida sigue igual...

Camps presenta su dimisión
Camps dimite y Fabra será su sucesor
I com va la vida?
El Consell nombra en un mes a 68 asesores en pleno recorte de personal interino


18 de juliol

EL SINDICAT APOSTA PEL MANTENIMENT DEL SECTOR PÚBLIC

Intersindical Valenciana s'oposa a les retallades de personal

Intersindical Valenciana considera que el sector públic és fonamental per garantir els drets bàsics a la ciutadania. Uns drets bàsics com són l'educació, la sanitat, els serveis socials, l'atenció a les persones dependents… que s'han de prestar per les Administracions Públiques i no per empreses privades que només pretenen obtindre beneficis a costa dels diners públics. Per això, la Intersindical Valenciana s'oposa a qualsevol retallada tant de prestacions socials o econòmiques com de personal. Les declaracions dels membres del govern valencià, de la patronal o de banquers que demanen austeritat i aprimar el sector públic tenen com objectiu la seua privatització. És a dir, el desviament dels recursos públics a les empreses privades, una reducció de la qualitat dels serveis i que, al final, siguen les ciutadanes i ciutadans els que paguen per la prestació dels serveis.

Intersindical Valenciana s'oposa a la suposada "política d'austeritat" que té com finalitat el desmantellament de l'estat del benestar. No és cert que no hi hagen recursos per pagar la sanitat, l'educació o altres serveis públics. Hi ha recursos, però han estat mal invertits, en esdeveniments que no creen ocupació o que han donat beneficis a persones o empreses privades. Calen unes altres polítiques fiscals per garantir que les Administracions Públiques tinguen suficients ingressos per mantindre les prestacions socials i les inversions públiques que compensen les desigualtats socials i generes llocs de treball en aquest moment de crisi. El País Valencià, i l'Estat espanyol, estan a la cua d'Europa en la proporció de persones que treballen al sector públic per nombre d'habitants i en la despesa en serveis públics. Per això, Intersindical Valenciana considera que cal acabar amb les retallades que està duent endavant el govern valencià. No és acceptable que:

— Serveis dels hospitals estiguen tancats;
— No es garantesquen totes les substitucions en l'atenció hospitalària o ambulatòria;
— Es desvien pacients a hospitals privats;
— S'augmenten les ràtios en els centres docents;
— Es retallen les plantilles de col·legis i instituts;
— Es reduesquen els diners per a la gestió dels centres o les prestacions a les famílies;
— Es retarde el cobrament de les ajudes a la dependència;
— No es doten les places dels jutjats per agilitar la justícia;
— Es reduesca la plantilla de persones que treballen en els serveis públics augmentant la seua càrrega de treball, ... quan es podrien dotar les vacants existents i crear de noves per generar ocupació i que les persones aturades puguen optar a un lloc de treball en les administracions públiques.

Totes les mesures que van encaminades a retallar les plantilles i a reduir les prestacions socials van en contra de la majoria de la població i sols pretenen acabar amb l'estat del benestar. Intersindical Valenciana adverteix a la Generalitat Valenciana que serà contundent en la defensa dels llocs de treball del sector públic i de les condicions laborals del personal que hi treballa, així com en la defensa del propi sistema públic. En eixe sentit, ja ha convocat algunes assemblees en els propers dies i convocarà mobilitzacions en el sector si es continua pel camí de les retallades i els acomiadaments.

Intersindical: «El Consell hace un ERE encubierto con los ceses de interinos»
Un centenar de interinos pierde su plaza en la Generalitat tras el recorte, según denuncia la Intersindical
Intersindical prevé un recorte de mil interinos en Educación y verifica otro del 15% en Sanidad
Los sindicatos denuncian un ERE encubierto en la administracion autonomica


13 de juliol

DAVANT L'ONADA DE CESSAMENTS

Ací no sobra ningú

Intersindical Valenciana (STAS-IGEVA-CAT) ha sol·licitat reiteradament després de les recents eleccions sindicals la constitució de la Mesa Sectorial de la Funció Pública per a establir els temes de negociació que afecten als empleats públics. En les reunions mantingudes amb els responsables de la funció pública se'ls ha traslladat l'opinió que l'administració pública valenciana està infradotada per a donar un servei públic de qualitat i que, en conseqüència, no compartim les opinions manifestades per alguns representants sindicals i per la pròpia administració que s'hauria de reduir la grandària de l'administració autonòmica. Ací no sobra ningú.

No obstant això, sense haver-se constituït la Mesa Sectorial ni els mecanismes de negociació amb els representants sindicals, Intersindical Valenciana veu amb preocupació els desplaçaments, cessaments i amortitzacions de llocs que estan afectant a un nombre cada vegada més important de personal interí, situació que no es justifica, en cap cas, per la normal reordenació de les conselleries que pot produir, puntualment, el desplaçament o cessament d'algun personal per l'adscripció provisional del personal funcionari de carrera desplaçat. D'altra banda veiem amb preocupació que alguns d'aquests cessaments es produeixen sense complir amb alguns requisits legals, per no parlar de l'incompliment d'alguns requisits de bon tracte que s'ha d'exigir a qualsevol persona. Per tot això, Intersindical Valenciana demana al personal cessat o desplaçat, siga funcionari de carrera o interí, que ens informe de qualsevol situació de cessament que es produïsca.

Es convoca a tot el personal afectat a: assemblea dilluns dia 19, 17 hores Saló d'actes Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació Av. Campanar, València


12 de juliol

ELECCIONS SINDICALS DE 18 DE MAIG

Es constitueixen les Juntes de Personal elegides en les eleccions sindicals de maig

Aquesta setmana es van a constituir les Juntes de Personal dels Serveis Territorials d'Alacant, Castelló i València, i dels Serveis Centrals de l'Administració de la Generalitat, triades el dia 18 de maig de 2011. El motiu del retard en la constitució, quasi dos mesos, ha estat una impugnació del Sindicat Independent (SI), que ni tan sols va presentar una sola llista a cap de les juntes.

Esperem que en la constitució d'aquestes i en l'elecció dels càrrecs de representació, presidències i secretaries, es veja reflectida la victòria electoral d' Intersindical Valenciana, és a dir, que es respecte l'ordre natural resultant de les votacions. Així, en les juntes de personal de Serveis Centrals, i de Serveis Territorials d'Alacant i València, Intersindical Valenciana es presentarà a la presidència i oferirà a la resta de companyes i companys construir un nou model de treball en les Juntes de Personal, protegit per totes les persones que han dipositat la seua confiança en Intersindical Valenciana.

Respecte a la Junta de Personal dels serveis Territorials de Castelló, entenem que li correspon triar en primer lloc a UGT, doncs va obtenir deu vots més que Intersindical Valenciana. En aquest cas, i en la resta de juntes, el Sindicat ofereix la seua col·laboració a totes les organitzacions perquè, en un moment de tribulació com aquest, tant la gestió de les juntes com l'acció que aquestes desenvolupen tinga la major unitat i força possibles.

Una vegada constituïdes aquestes juntes, només restarà la del Servef, que suposem es constituirà dins del mes de juliol.

Junta de Personal Intersindical UGT CCOO CSIF CGT USO
SSTT ALACANT 7 5 7 6 0 0
SSTT CASTELLÓ 6 6 4 4 0 3
SSTT VALÈNCIA 8 8 5 5 1 0
SS CENTRALS 8 7 5 5 4 0

7 de juliol de 2011

PODRIA SER CONDEMNAT A 10 ANYS

Dictat acte de processament contra l'exSecretari General de RTVV, Vicente Sanz

La Intersindical Valenciana, que es troba personada com a acusació popular en el cas Sanz, valora positivament el final de la instrucció judicial i l'acte de processament dictat contra l'exsecretari general de l'empresa. Considerem que, en el transcurs dels setze mesos d'instrucció, ha quedat clar i palés que hi ha indicis racionals de comportament delictiu en l'actuació de Sanz i esta secció sindical continuarà fins al final exigint responsabilitats penals i laborals a l'exdirectiu d'esta empresa i a totes les persones que, per acció o per omissió, van permetre els fets denunciats.

A juí d'esta secció sindical, l'acte de processament evidencia que Sanz es va valdre del seu càrrec i del poder de què disposava en l'empresa per abusar sexualment de tres treballadores a les quals va assetjar i pressionar, superant tots els límits ètics i morals. Esta situació va ser possible gràcies al poder absolut de què disposava Sanz en l'empresa i a la passivitat de les successives direccions generals de RTVV, que no li feren front.

Lamentem de nou estos fets denigrants per a la dignitat de les tres dones, a les quals la Intersindical ha acompanyat i acompanyarà en este llarg procés judicial i personal. Volem denunciar, una vegada més, que el director general de RTVV, José López Jaraba, i l'exdirectora de TVV, Lola Johnson, coneixien els fets amb anterioritat a la seua publicació en premsa i, inclús, van vore el vídeo que figura en el procediment i, tot i això, no van actuar en temps i forma per frenar esta situació. D'aleshores ençà, el director general no ha depurat les responsabilitats laborals pertinents en l'empresa i ha actuat de forma tèbia i incomprensible amb Vicente Sanz mentre que ha sigut incapaç de tindre un gest d'humanitat amb les tres treballadores.


OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

Publicada l'Oferta Pública d'Ocupació de la Universitat de València

A la pàgina web del Servei de Recursos Humans de PAS de la Universitat de València acaba de publicar-se l'Oferta Pública d'Ocupació per a 2011.


AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME

Intersindical Valenciana guanya les eleccions de l'AVT a Alacant

Intersindical Valenciana ha guanyat les eleccions celebrades la setmana passada al comité d'empresa de l'Agència Valenciana de Turisme d'Alacant. El sindicat revalida els tres delegats i delegades que en les anteriors eleccions va obtenir IGEVA, i aconsegueix, amb quatre vots més que llavors, la majoria absoluta de vots i delegats.

Moltes gràcies per la confiança demostrada pel personal de l'Agència. Ara ens cal demostrar que la confiança no ha estat debades. Treballarem per fer-ho possible.

AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME - ALACANT - COMITÉ D'EMPRESA
Sindicat Vots Delegats/des
Intersindical 31 3
CCOO 18 1
UGT 11 1


4 de juliol de 2011

CALENDARI COBRAMENT NÒMINA

S'ha acabat el calendari de cobrament de la nòmina

L'episodi del mes passat, quan les companyes i els companys del Servef no van cobrar la nòmina de juny i la paga extra corresponent el dia previst, i el personal d'Institucions Sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut tampoc no va cobrar la paga extra el dia pertinent, no podia quedar sense efecte.

Ací teniu dues mostres de les declaracions del conseller Vela:

"No es tener valor moral retrasar pagos a proveedores y anticiparlos a funcionarios."
"El interventor debe ser un depredador para controlar el gasto".

La reacció del nou conseller d'Hisenda i Administracions Públiques ha estat, en comptes d'assumir l'autocrítica que calguera, enviar un nou missatge enverinat a la societat, com si el personal funcionari tinguera alguna culpa dels retards o els impagaments als proveïdors.

Intersindical Valenciana pot entendre la mesura de retardar el cobrament de la nòmina fins el darrer dia de mes com una mesura exemplaritzant. Però el senyor conseller ha de tenir en compte que el calendari de cobraments no es pot modificar d'un mes a un altre sense conseqüències. Hi ha pagaments importants que, al seu torn, han de fer les empleades i empleats de la Generalitat, com ara hipoteques, préstecs personals, rebuts de la llar, el cotxe, etc., que han tingut en compte eixe calendari per a establir el dia de pagament.

Per això, el Sindicat demana al senyor conseller dues coses:


AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME

Intersindical Valenciana guanya les eleccions de l'AVT a Alacant

Intersindical Valenciana ha guanyat les eleccions celebrades la setmana passada al comité d'empresa de l'Agència Valenciana de Turisme d'Alacant. El sindicat revalida els tres delegats i delegades que en les anteriors eleccions va obtenir IGEVA, i aconsegueix, amb quatre vots més que llavors, la majoria absoluta de vots i delegats.

Moltes gràcies per la confiança demostrada pel personal de l'Agència. Ara ens cal demostrar que la confiança no ha estat debades. Treballarem per fer-ho possible.

AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME - ALACANT - COMITÉ D'EMPRESA
Sindicat Vots Delegats/des
Intersindical 31 3
CCOO 18 1
UGT 11 1


1 de juliol de 2011

ELECCIONS SINDICALS SERVEF

Intersindical empata a delegats/des amb la UGT, que guanya en vots

Les eleccions sindicals a la Junta de Personal del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) es van dur a terme ahir amb normalitat i amb una participació bastant superior a la de la resta de la Generalitat. El 64% de participació potser no semble una gran cosa, però és més de 10 punts superior al registrat en les eleccions del 18 de maig. Ens felicitem per això, que ens sembla una bona senyal.

Pel que fa als resultats, la UGT va obtenir la majoria dels vots, seguit de prop per Intersindical Valenciana, obtenint totes dues organitzacions 7 delegats i delegades. A continuació, la CSIF n'ha obtingut 6, CCOO, 4 i la CGT, 1. A continuació teniu el detall:

Mesa electoral Intersindical UGT CCOO CSIF CGT
SSCC 1 40 18 7 22 1
SSTT València 1 73 64 10 43 24
SSTT València 2 45 82 20 31 9
SSTT Castelló 27 41 13 24 3
SSTT Alacant 1 38 19 11 45 3
SSTT Alacant 2 39 24 15 37 2
Total vots 285 314 92 229 58
% 28,22 31,09 9,11 22,67 5,74
Delegats/delegades 7 7 2 6 1

Resultats globals de la Mesa Sectorial de la Funció Pública

Amb aquesta elecció, finalitzen els processos electorals entre el personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat. Els resultats finals donen un avantatge a Intersindical Valenciana, amb 41 persones delegades, seguida d'UGT, amb 38, CCOO amb 31, CSIF amb 28, CGT amb 6 i USO amb 3.

La Mesa Sectorial de la Funció Pública estarà composada, per tant, per Intersindical Valenciana, amb quatre representants -abans tenien 3 STAPV i 1 IGEVA-, UGT i CCOO amb 3 -repeteixen- i CSIF amb 2 -repeteix-.

Sobre els rumors d'acomiadaments i recol·locacions

Davant les insistents remors de cessaments en l'Administració de la Generalitat, la Intersindical Valenciana adverteix al Govern Valencià que exercirà les accions administratives i judicials de tot ordre, incloses les penals, contra els responsables de personal de les diferents Conselleries que, maliciosament, utilitzen potestats administratives per a “recolocar” a les persones afins en EMPRESES PUBLIQUES, ORGANISMES AUTÒNOMS O FUNDACIONS DEPENENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

El personal, que ha accedit als seus lloc amb ple respecte als drets constitucionals d'IGUALTAT, MÈRIT I CAPACITAT –siguen personal funcionari de carrera, interí o contractat laboral-, no ha de pagar la mala gestió i la ressaca dels dies de vi i roses de la gestió popular.

La penosa situació de les finances públiques no pot ser motiu per a desfer-se dels ciutadans i ciutadanes “sense padrins”; molt menys per a “col·locar” als segundons del Partit Popular que s'han quedat sense acomodament en les primeres files del fa temps “buffet lliure” orgànic de l'Administració de la Generalitat.

La empresa pública Avapsa inicia un recorte masivo al despedir a 80 de sus 120 empleados, según Intersindical


Torna a l'inici