correus electrònics


index correus electrònics

JULIOL 05

dll dm dc dj dv ds diu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sumari

 

29/07/05

La Mesa General de l'Administració de l'Estat arriba a un acord sobre les retribucions de tots els empleats públics. Retribucions 2006: de nou un 2% i el 100% del complement de destí en desembre. Valoració. STAPV-Intersindical Valenciana: horari d'agost. Selecció de personal subaltern. Notícies d'interés.

28/07/05

Sobre el benefici al personal interí: El Secretari Autonòmic d'Administracions Públiques diu en nota de premsa que el personal interí "es beneficia àmpliament del Pla d'estabilitat de la Generalitat Valenciana". Examen del grup C, el 22 d'octubre. Altres qüestions tractades en la Junta de Portaveus de la Mesa General.
27/07/05 La Mesa General tractarà sobre les retribucions en setembre. El Secretari Autonòmic d'Administracions Públiques posposa a novembre la negociació de la resta d'assumptes. Examen de les oposicions del grup E d'Administració General, el dia 1 d'octubre, dissabte, a les 11 hores.
26/07/05 La Intersindical Valenciana exigeix l’inici de les negociacions retributives dels empleats públics. El Conseller de Justícia i Administracions Públiques convoca la Junta de Portaveus de la Mesa General. Convocatòries de proves selectives i concursos. Examen de les oposicions del grup E. Concursos grups D i E d'Administració General.
25/07/05 Cursos de valencià on-line. Com són els cursos?. Com matricular-se?.
21/07/05 Concursos generals dels grups E i D d'Administració General. Publicades diverses borses de treball a la Generalitat . Concurs general del grup E d'Administració General .  
13/07/05 Un miler de persones concentrades en la Ciutat de la Justícia per la negociació. La Generalitat no sap si té diners per als seus empleats. Què ha passat en la Mesa General de la Funció Pública del dia 12 de juliol?. Coses a tindre en compte: Què és la Mesa General de Negociació?. Perquè s'havia de convocar la Mesa General?. Perquè no existeix una única Plataforma reivindicativa?.  Quina és la nostra Plataforma Reivindicativa?. Què reivindiquem exactament quant a les retribucions?  

06/07/05

STAPV-Intersindical Valenciana es queda sol en la defensa de l'estabilitat en l'ocupació del personal interí. Aprovada la nova ordre de borses. Concursos i proves selectives: novetats. Admesos i exclosos en proves selectives.
   
     
 

La Mesa General de l'Administració de l'Estat arriba a un acord sobre les retribucions de tots els empleats públics

Retribucions 2006: de nou un 2% i el 100% del complement de destí en desembre 

Com en els darrers deu anys, la Mesa General de l'Administració General de l'Estat (que representa només als funcionaris dependent del Govern central), ha usurpat novament les competències negociadores de la resta d'Administracions Públiques i ha pactat amb el Ministeri d'Administracions Públiques (MAP) les retribucions de totes les empleades i empleats públics de l'Estat espanyol. La diferència, enguany, sembla estar en el fet que el que s'ha pactat s'aplicarà a totes les administracions, no com l'any passat, en què per un costat obligava les Comunitats autònomes a pujar només un 2,7% els sous, mentre al seus empleats els pujava un 3,5% en total. 

L'acord consisteix en el següent: 

       - Augment de sou general del 2%.

       - Paga extra de juny: sou+triennis+80% del complement de destí.

       - Paga extra de desembre: sou+triennis+100% del complement de destí.

       - Compromís per a arribar al 100% de la paga extra (resta de complements) en quatre anys.

       - L'acord suposaria, segons açò, un total del 3,1% de pujada en 2006.

            - Compromís per reduir la tasa de temporalitat "per sota dels dos dígits" en quatre anys, però no diu per quins procediments. 

Valoració

En primer lloc, no cap dubte que és la major pujada de sou dels darrers deu o dotze anys, i això mereix, sense dubte, una valoració positiva. Tanmateix, si es mantinguera l'actual nivell d'IPC interanual a final d'any (en juny de 2005 és un 3,1%), simplement es mantindria el poder adquisitiu que teníem a 1 de gener de 2005. No es recuperaria res, per tant, de tot allò perdut en els darrers quinze anys i que suma, segons les diferents fonts, entre un quinze i un vint per cent del poder adquisitiu de l'any 90. 

També cal tenir en compte que podria resultar una pèrdua de poder adquisitiu de nou si en el segon semestre es disparara l'IPC. I això és una cosa que, amb el petroli pels núvols, és ben possible. El que caldria per a poder donar un suport complet a l'acord és una Clàusula de Revisió Salarial que assegure que no perdrem diners de nou. 

En segon lloc, també cal valorar positivament que siga un acord de legislatura. Intersindical Valenciana ha cregut sempre en aquest instrument com el més vàlid per a assegurar per un costat millores en les condicions de treball i per un altre la pau social en les Administracions. 

Finalment, ens hem de lamentar de nou que les úniques notícies sobre retribucions, siguen bones, roïns o mig-pensionistes que rebem els empleats públics provinguen de la Mesa General de l'Estat, mentre que ací, la Generalitat Valenciana s'amaga darrere papà Estat cada vegada que se li demana que demostre el poder valencià retribuint adequadament les seues empleades i empleats. Intersindical Valenciana, no obstant, afirma que el seu compromís és intentar per tots els mitjans aconseguir un acord retributiu a la Generalitat Valenciana que permeta mantenir i recuperar poder adquisitiu a les funcionàries i funcionaris i al personal laboral de la Generalitat de tots els sectors: Ensenyament, Funció Pública, Justícia i Sanitat. 

STAPV-Intersindical Valenciana: horari d'agost 

Com que l'activitat en l'Administració baixa moltíssim durant l'agost, i tenint en compte l'experiència dels últims anys, en què STAPV-Intersindical Valenciana ha mantingut obertes les seues seus durant tot el mes d'agost, s'ha decidit quer enguany l'atenció al públic durant eixe mes es durà a terme de la següent forma: 

Seus d'Alacant i València: l'atenció a l'afiliació i al públic serà de matí, prèvia cita telefònica: 

      Alacant:   965 133 393          València: 963 919 155 

Aquest horari estarà en vigor de l'1 al 28 d'agost. A partir del 29 d'agost totes les seus obriran en l'horari habitual d'estiu. 

Selecció de personal subaltern 

Des de la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport d'Alacant ens han enviat informació sobre un procediment abreveujat d'urgència per la provisió de tres llocs de subaltern/a per incapacitat temporal del seu titular. Estan als instituts d'Ondara, Redovan i Xàbia. Us adjuntem el model de la instància, els requisits, còpia de l'anunci i quant a la fulla d'autobaremació han tret la de la pàgina 8954 del DOGV de 16-03-05. 

Les sol·licituds s'han de presentar de l'1 al 11 d'agost a la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport d'Alacant. 

Notícies d'interés

Los empleados públicos de toda España tendrán una subida salarial del 3,1% el próximo año 

LUCÍA ABELLÁN  -  Madrid

EL PAÍS  -  Economía - 29-07-2005 

Los empleados públicos verán crecer sus salarios un 3,1% el año próximo. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, firmó ayer un acuerdo con los sindicatos más representativos de la función pública (UGT, CCOO, CSI-CSIF y SAP) que recoge esa subida salarial para los más de 2,4 millones de funcionarios que existen en España (sumadas las administraciónes central, autonómicas, locales y universidades). Se trata del mayor incremento salarial de los últimos 12 años, según el ministerio. 

El 3,1% se reparte del siguiente modo: el 2% de inflación prevista, más una mejora de las pagas extraordinarias, que suman el resto. Desde el año próximo, esas pagas, inferiores al salario mensual, incluirán el 100% del complemento de destino (ahora sólo incorporan el 60%). El convenio contempla la incorporación al 100% de otros complementos, de forma que la paga extraordinaria se equipare a la ordinaria en un plazo de cuatro años. 

Además de la subida salarial, el ministro y los sindicatos sentaron ayer las bases para resolver uno de los problemas más acuciantes de las administraciones públicas: su elevada tasa de temporalidad, que se ha disparado en los últimos años y representa alrededor de un 20% de media. Sevilla se ha comprometido a reducir esa tasa "por debajo de los dos dígitos" en un plazo de cuatro años. Para ello, se sustituirán puestos temporales por otros de convocatoria pública. 

El encuentro sirvió también para poner fecha a la negociación del plan de rejuvenecimiento de la Administración General del Estado, por el que Sevilla pretende dar la opción de jubilarse a los funcionarios a partir de los 58 años. Las conversaciones entre Administración y sindicatos comenzarán en septiembre. También ese mes comenzará el diálogo sobre el Estatuto Básico de los Empleados Públicos. "Hemos cerrado un acuerdo y abierto la puerta a otros", destacó el ministro. 

Para Julio Lacuerda, de UGT, lo conseguido ayer dota de "credibilidad" la negociación. María José Alende, de Comisiones Obreras, valora el compromiso de reducir la temporalidad. Ángel Lozano, de CSI-CSIF, lo considera "un paso muy importante" y José Naharro, de SAP, se declaró "gratamente sorprendido por el esfuerzo económico" que representa la subida salarial. El incremento del 3,1% supera el de 2005, que ha sido de un 2,7% para todos los empleados públicos y del 3,5% para la Administración General del Estado. 

29 de juliol de 2005 
 


 

   
 

Sobre el benefici al personal interí 

El Secretari Autonòmic d'Administracions Públiques diu en nota de premsa que el personal interí "es beneficia àmpliament del Pla d'estabilitat de la Generalitat Valenciana". 

La Secretaria Autonòmica d'Administracions Públiques ha anunciat mitjançant una nota de premsa (1) (2) que el personal interí s'ha beneficiat àmpliament del Pla d'estabilitat de la Generalitat Valenciana. Així, diu que en les proves d'accés al grup D celebrades el passat 2 de juliol, han aprovat 850 funcionaris interins del grup D i més de 450 interins d'altres grups. 

El que no apunta la nota és quines puntuacions han obtingut (almenys, en quina forquilla estan la majoria d'interins), així com tampoc diu res del nombre de persones funcionàries de carrera o laborals fixes de la Generalitat que també han superat l'exercici. El que sí que queda clar és que les 900 places seran ocupades per persones pertanyents a algun dels col·lectius esmentats: funcionaris interins del D o d'altres grups de la Generalitat o personal fix de la Generalitat, ja que la resta de personal no té marge per a obtenir una puntuació suficient en la fase de concurs. 

Examen del grup C, el 22 d'octubre 

El DOGV núm. 5059 de hui, 28 de juliol de 2005, publica les Resolucions de 21 de juliol del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals s’eleven a definitives les llistes provisionals d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup C, sector Administració General, torn d’accés lliure, convocatòria 8/04, i torn de discapacitats, convocatòria 9/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. L'examen tindrà lloc el pròxim dia 22 d'octubre del 2005 (dissabte), a les 11,00 hores. 

Podeu consultar les resolucions en l'adreça: http://www.gva.es/cidaj/pdf/5059.pdf#pagemode=bookmarks

Altres qüestions tractades en la Junta de Portaveus de la Mesa General 

 •     Es va confirmar que la reunió de la Comissió Paritària de Salut Laboral, anunciada en la Mesa de 12 de juliol per a finals de setembre, s'efectuarà en la setmana del 26 al 30 d'eixe mes, restant pendent la data concreta a la data final de la Mesa General. En tot cas, es va confirmar, a demanda d'Intersindical Valenciana, que no hi haurà cap problema per part de la conselleria per fer dues reunions la mateixa setmana.

 •     Es va confirmar el termini del 15 de setembre per a presentar al·legacions al document que sobre la incorporació de personal discapacitat a la Funció Pública es va presentar en la reunió de la Mesa General de juliol.

 •     Anunciaren l'inici dels treballs de la comissió de treball sobre la nova Llei de la Funció Pública a mitjans setembre.

28 de juliol de 2005
 


 

   
 

La Mesa General tractarà sobre les retribucions en setembre 

El Secretari Autonòmic d'Administracions Públiques posposa a novembre la negociació de la resta d'assumptes 

La Junta de Portaveus de la Mesa General de la Funció Pública va tractar ahir de l'ordenació de la negociació col·lectiva en els assumptes comuns als quatre sectors de l'Administració de la Generalitat: Ensenyament, Funció Pública, Justícia i Sanitat. A proposta de l'Administració, es va decidir que hi haurà una reunió de la Mesa General de la Funció Pública els dies 26 o 27 de setembre amb un ordre del dia centrat en les retribucions de 2005 i 2006, tot i que no es descarta que també es puga parlar de la reglamentació de la negociació en la Mesa General. En tot cas, la setmana anterior (del 19 al 23), hi haurà una nova Junta de Portaveus per a perfilar l'ordre del dia definitiu d'eixa reunió i de les següents. En eixe sentit, el Secretari Autonòmic d'Administracions Públiques, Rafael Sanus Sellés, es va comprometre a convocar-ne una cap a finals d'octubre o en novembre. 

En primer lloc, cal fer una valoració positiva del fet que es negocien les retribucions abans de la redacció definitiva dels pressupostos per a 2006, així com del fet que la pròpia administració mantinga oberta la negociació de les retribucions de 2005. Tanmateix, també cal tindre clar que no ens van a regalar res que no ens haurem guanyat: caldrà posar de manifest que estem disposades i disposats a mobilitzar-nos si cal per a aconseguir que la Generalitat ens pague d'una manera digna. Per això, us demanem que en setembr estigueu atents i que participeu de les accions que es proposen. 

Examen de les oposicions del grup E d'Administració General, el dia 1 d'octubre, dissabte, a les 11 hores 

El DOGV núm. 5058 de hui, 27 de juliol de 2005, publica les resolucions de 21 de juliol del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitives les llistes provisionals d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup E, sector Administració General, torn d’accés lliure, Convocatòria 6/04, i torn de discapacitats, Convocatòria 7/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova. 

Com ja us vam avançar, l'examen serà el dia 1 d'octubre, dissabte, a les 11 hores, a: 

 •  Aularis General I i II de la Universitat d'Alacant

 •  Campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I de Castelló

 •  Aularis Nord i Sud del Campus de Tarongers de la Universitat de València-EG i diverses escoles universitàries de la Universitat Politècnica de València.

Us recomanem que comproveu bé on us correspon realitzar l'exercici. 

27 de juliol de 2005
 


 

   
 

La Intersindical Valenciana exigeix l’inici de les negociacions retributives dels empleats públics 

El Conseller de Justícia i Administracions Públiques convoca la Junta de Portaveus de la Mesa General. 

Hui, 26 de juliol de 2005, ha estat convocada la Junta de Portaveus en compliment dels compromisos adquirits pel Conseller de Justícia i Administracions Públiques en la darrera reunió de la Mesa General de la Funció Pública. L’objecte de la reunió serà pactar els continguts i el calendari de negociació dels diferents temes que afecten a la totalitat dels treballadors i treballadores al servei de la Generalitat Valenciana. En principi es preveu que la reunió no va a discórrer en un ambient propici pel consens, ja que l’Administració es nega, de forma reiterada, a assumir la responsabilitat que li correspon pel manteniment d’unes condicions laborals dignes dels seus empleats i empleades, tant pel que fa als aspectes retributius, com a les condicions en què es presta la pròpia relació laboral. 

La Intersindical Valenciana exigirà l’articulació immediata de la negociació per a la recuperació del poder adquisitiu que els treballadors públics han perdut en els últims anys i, si no es produeixen canvis substancials, continuaran perdent en el 2005, tal i com és previsible, vista l’evolució de l’IPC. A més a més, plantejarà que s’inicie, de forma simultània, la negociació de les retribucions de l’any 2006, amb la finalitat de què els acords queden reflectits al projecte de pressupostos de la Generalitat del 2006 amb la corresponent dotació pressupostària, que haurà de contemplar la clàusula de revisió salarial i una dotació econòmica que complemente els acords estatals. 

En cap cas, la Intersindical Valenciana admetrà que el Conseller hipoteque la negociació d’aquests aspectes, supeditant-la a futurs pactes de finançament entre l’Estat i la Generalitat Valenciana, ja que entenem que és una tàctica de “tirar balons fora” que sols pretén eludir la seua responsabilitat derivant-la cap el Govern Central. 

D'altra banda, la Intersindical Valenciana, també abordarà demà, a la Junta de Portantveus, altres temes que requereixen un tractament urgent com a conseqüència de la inactivitat a què ha estat sotmesa la Mesa General per part de l’Administració. És el cas de la dotació i funcionament dels Serveis de Prevenció a tots els sectors de la Generalitat, l’etern problema, no resolt, de la precarietat laboral que ha de plantejar-se inevitablemente des d’una òptica sectorial però la resolució del qual pot ser impulsada des de la Mesa General, i la millora de les mesures actuals de conciliació de la vida familiar i laboral. 

Un conjunt de propostes que, malgrat la seua transcendència, no abasteixen la totalitat de la problemàtica que pateixen els empleats i empleades públics, però que poden ser un punt de partida. Davant aquesta situació demanem i esperem que l’Administració estiga a l’altura de les circumstàncies i, amb un exercici de responsabilitat, siga capaç de donar una resposta seriosa a aquestes demandes. 

Convocatòries de proves selectives i concursos 

Recordeu que fa un any diguéren que "convocar en juliol és un fracàs"? Doncs ara convoquen a finals de juliol i no passa res. Clar, com no ho ha demanat un sindicat... Tot açò ho publica el DOGV núm. 5055 de divendres, 22 de juliol de 2005:

Ordres de 12 de juliol de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per les quals es convoquen proves selectives: 

Resolucions de 12 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per les quals es convoquen Concursos de Mèrits: 

 • Núm. 108/2005, sector administració especial, grup A, requisit de llicenciats en Educació Física, caps
  de Servei, cap de Secció i nivell 24, i tècnics de Gestió de l'Esport, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

 • Núm. 109/2005, sector administració especial, grup A, tècnic documentalista.

Examen de les oposicions del grup E 

Segons fonts ben informades, amb quasi total seguretat l'examen del concurs-oposició del grup E d'Administració General (personal subaltern) tindrà lloc el proper dia 1 d'octubre. Això no obstant, cal esperar a la confirmació del Tribunal. 

Concursos grups D i E d'Administració General 

A les seus del STAPV-Intersindical Valenciana tenim a la vostra disposició els llistats amb les puntuacions del concurs general del grup D d'Administració general. Al respecte, podem informar que, a iniciativa, entre d'altres, dels representants de STAPV-Intersindical Valenciana, les comissions dels concursos del grup D i del grup E han proposat a Funció Pública que es faça pública l'adjudicació definitiva ara, en el mes de juliol. No hi ha contestació de l'Administració, tot i que la primera idea era publicar directament en el DOGV en setembre. 

Caldria que des de la instància oportuna es reflexionara al respecte: no és un caprici de les persones afectades saber on vas a treballar a partir de la tardor. Cal tenir en compte que una gran part dels llocs de treball estan dispersos pel territori (centres d'Educació, per exemple) i que treballar ací o allà pot voler dir canviar de residència obligadament (llocs de subaltern resident) o voluntàriament per estar molt lluny de l'actual. Això per no relatar múltiples incidències possibles: cura de persones majors, matrícula de xiquets o joves... etc. 

La conciliació de la vida familiar i laboral de vegades s'aconseguex millor amb decisions aparentment poc importants, com ara fer públic un llistat, que amb grans declaracions grandil·loqüents. 

26 de juliol de 2005
 


 

   
 

Cursos de valencià on-line

Des de l'Aula virtual de l'ESF Melchor Botella ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de la nostra proposta de cursos on-line. Aquesta novedosa idea naix amb l'objectiu de posar a l'abast de tothom un entorn, un lloc de trobada en la xarxa, on es puguen compartir les experiències, els aprenentatges, els ensenyaments que cadascú atresora. 

Primerament, encoratjar-vos que escolliu un dels cursos que hem preparat en aquesta edició de cursos on-line per a tenir una nova experiència d'ensenyament/aprenentatge en la xarxa. Així, hem dissenyat els cursos de valencià dels nivells elemental i mitjà. 

L’objectiu d’aquestos cursos són que l’alumne puga obtenir un domini suficient del valencià que li permeta comunicar-se oralment i per escrit en situacions formals i quotidianes. Aquest és l’objectiu de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat Valenciana.

Per tant, el perfil de l’alumnat és una persona interessada en presentar-se a les Proves de la Junta Qualificadora. Es tracta d’una persona adulta, amb uns coneixements generals de valencià i que volen aprendre valencià de forma pràctica i novedosa. 

Els cursos s’han elaborat a partir de les noves programacions de la JQCV. Combina aspectes teòrics i pràctics de la llengua, però incideix més en aquests darrers ja que són els que s’exigeixen per a superar la prova de la JQCV. 

Com són els cursos? 

Tenen una durada de 65 hores, de les quals 15 hores són presencials per a treballar l’expressió oral i d’altres elements que s’exigeixen en les proves de la Junta i la resta d’hores mitjançant l’aula virtual de l’ESF Melchor Botella (http://www.escolasindical.org). 

Hi haurà 5 sessions presencials amb una durada de 3 hores que es realitzaran a les seus del sindicat (o en el lloc que s’hi determine) d’Alacant, Castelló i València. Així, l’acte de presentació dels cursos serà el proper mes de setembre amb el següent horari: 

Alacant: dimecres 7 de setembre a les 17.30 hores a la Seu d’Alacant.

Castelló: dimecres 7 de setembre a les 17.30 hores a la Seu Castelló.

     València: divendres 9 de setembre a les 17.30 hores a la Seu de València. 

Els cursos es componen de deu lliçons o mòduls d'aprenentatge, a més d'un apartat de recursos i referències, on podran accedir a diferents materials sobre la matèria del curs. S'utilitza una plataforma e-learning d'educació on-line via internet, la qual ofereix: 

         -Contingut del curs: accés interactiu als continguts, estructura interactiva, teoria, exercicis, pràctiques, recursos, bibliografia, etc.

         - Accés directe al correu electrònic del tutor assignat a cada alumne.

         - Fòrum dedicat al curs actiu des del primer dia d'inici del curs, fòrum moderat pel tutor.

         - Accés a una sala de xat disponible dedicada al curs. Programació de xats amb especialistes en la matèria. Tutoria. També el tenen disponible els alumnes les 24 hores per a realitzar reunions informals, no programades.

          -L'accés al curs està controlat per un sistema que sol·licita el Nom d'Usuari i la contrasenya de l'alumne.

        Així, cada lliçó s’estructura en quatre grans apartats, Ortografia, Morfosintaxi, lèxic i Expressió escrita, a més del treball d’expressió oral que s’hi realitzarà en sessions presencials. 

Com matricular-se? 

El termini de matrícula és des del 25 de juliol fins el 9 de setembre ambdós inclosos.

Per tant, us adjuntem la fitxa d'inscripció per tal que l'ompliu i la lliureu en qualsevol seu de la Federació STPV- Intersindical Valenciana o en l'acte de presentació del cursos que es realitzaran segons l’horari abans esmentat, junt al justificant de l’ingrés en concepte de matrícula en el compte corrent de Caixa Popular: 

Entitat

Oficina

D.C.

C/C

3159

18

14

2042838421

Els preus dels cursos són 50 euros per a les afiliades i afiliats i 110 euros per als no afiliats. 

Finalment, caldrà que entreu en l’aula virtual i us registreu, aquí hem posat a l'abast de tots i totes els cursos de Moodle; per a professors, alumnes i característiques, amb l'objectiu d'apropar-vos aquesta eina d'ensenyament /aprenentatge. Així, aquestos cursos es poden realitzar lliurement sense matrícula, pagament, etc., així podreu començar a familiaritzar-vos amb l'entorn que després utilitzarem en els cursos. 

Us esperem en www.escolasindical.org 

25 de juliol de 2005
 


 

   
 


Concursos generals dels grups E i D d'Administració General 

Segons fonts d'absoluta solvència, sembla pràcticament impossible que la presa de possessió dels concursos generals dels grups E i D d'Administració General puga realitzar-se el proper dia 1 de setembre. 

En conseqüència, aquelles persones afectades pel concurs, que estiguen pendents d'agafar vacances, poden fer-ho atenent a que el dia 1 de setembre continuaran treballant en el mateix lloc de treball. El que no es pot confirmar a hores d'ara és la data en què tindrà lloc la presa de possessió. 

Publicades diverses borses de treball a la Generalitat 

En la pàgina web de la Generalitat (també podeu accedir des de la nostra: http://stapv.intersindical.org), s'han publicat els llistats provisionals de les borses de treball de: 

També s'ha publicat el llistat definitiu de la borsa d'Educadors d'Educació Especial. 

A finals d'aquesta setmana (dijous o divendres) estaran disponibles a les seus del STAPV-Intersindical Valenciana les llistes provisionals de les borses de personal de neteja i de personal subaltern per a substitucions, gestonades per la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport, de València. 

Concurs general del grup E d'Administració General 

Estan disponibles a les seus del Sindicat els llistats definitius de les puntuacions totals del concurs del grup E d'Administració General. Aquestes puntuacions ja recullen les modificacions que eventualment s'hagen introduït després del període d'al·legacions. No està disponible encara la nova adjudicació de places. 

Procediment abreujat per a la provisió de un lloc de treball, d'enginyer tècnic en topografia en l'Institut Cartogràfic Valencià 

En data 18 de juliol l'Institut Cartogràfic Valencià publica Resolució per la qual es convoca procediment abreujat per a la provisió temporal del lloc de treball número 23716. 

El termini per a la presentació d'instàncies finalitza el dia 5 d'agost. Presentar instància en el Registre de l'Institut Cartogràfic Valencià, avinguda dels Tarongers, s/n, Edifici I-IV, de la Universitat Politècnica de València. 

21 de juliol 2005
 


 

   
 


Un miler de persones concentrades en la Ciutat de la Justícia per la negociació 

La Generalitat no sap si té diners per als seus empleats 

Els sindicats ANPE, CEMSATSE, Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV i STSPV) i SAE han valorat negativament els resultats de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana celebrada el dia 12 de juliol de 2005. Mentre es celebrava la Mesa General un miler de persones es van concentrar a la Ciutat de la Justícia per reclamar la recuperació del poder adquisitiu i la clàusula de revisió salarial. 

Què ha passat en la Mesa General de la Funció Pública del dia 12 de juliol? 

Prèviament a la Mesa un miler de persones s'han concentrat a la porta de la Ciutat de la Justícia per donar suport a la negociació. El grup més nombròs ho ha fet sota la pancarta: “per la recuperació del poder adquisitiu, per la clàusula de revisió salarial” que signaven Intersindical Valenciana, ANPE, CEMSATSE i SAE. 

La valoració de la negociació ha estat negativa en no haver un compromís del Govern de la Generalitat Valenciana a negociar les retribucions dels més de 120.000 empleades i empleats públics que treballen a la Generalitat Valenciana als sectors de sanitat, educació, justícia i administració del consell. 

El Sindicat ha reclamat un acord de condicions de treball que contemple: la recuperació del poder adquisitiu, la clàusula de revisió salarial i diverses millores en les condicions de treball, de seguretat i de prevenció de riscs laborals i altres millores socials per al conjunt de les empleades i empleats públics. Aquesta reivindicació es justifica en ser les empleades i empleats públics valencians dels pitjors pagats del conjunt de l'Estat Espanyol. 

La Generalitat Valenciana ha comunicat que, en aquest moment, no disposa de recursos econòmics per fer front a una negociació sobre les retribucions i ha anunciat que a finals de setembre podria disposar de recursos per a iniciar-la. Davant d'aquesta situació, el sindicat ha insistit en la necessitat que la Generalitat Valenciana es comprometera, hui, en la Mesa General, a compensar la pèrdua de poder adquisitiu corresponent al 2005 i a establir mecanismes de compensació, és a dir, una clàusula de revisió salarial, per al futur, d'aquesta forma s'evitarien noves pèrdues de poder adquisitiu. 

L'Administració Valenciana només s'ha compromés a convocar una reunió de portanveus a finals de juliol, a crear una comissió per estudiar una nova llei de funció pública valenciana i a convocar la comissió paritària de salut laboral a finals de setembre. 

STAPV-Intersindical Valenciana considera que la millora de les retribucions de les empleades i empleats públics no és una prioritat per al govern valencià perquè les supedita a negociacions amb el govern central sobre el sistema de financiació autonòmica, eludint qualsevol compromís i responsabilitat pròpia. 

I ara, què? 

En la reunió de portanveus de finals de juliol, STAPV-Intersindical Valenciana insistirà en que la negociació dels temes laborals, econòmics, socials i de seguretat en el treball són prioritaris i exigirem la seua negociació immediata. No anem a acceptar un no per resposta ni un ajornament.

A més a més, anem a proposar a la resta de les organitzacions sindicals amb implantació a la Generalitat Valenciana i al conjunt de les empleades i empleats públics tot un seguit de mesures de pressió durant els mesos de setembre a desembre, és a dir durant l'elaboració dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.

El nostre sindicat treballarà de valent i posarà tots els mitjans per defensar defensar els interessos de les empleades i empleats públics. 

Coses a tindre en compte 

Què és la Mesa General de Negociació? 

La Mesa General és l'òrgan per negociar les condicions de treball, retributives i econòmiques del conjunt d'empleades i empleats públiques valencians. La representació és en funció del resultat de les eleccions sindicals als sectors d'ensenyament, sanitat, administració del consell i justícia. En aquest moment els sindicats que en formen part són: 

Intersindical Valenciana (STAPV) 101 delegades i delegats. 17,18%.

CCOO 159 delegades i delegats. 27,04%.

UGT 133 delegades i delegats. 22,62%.

CSI-CSIF 100 delegades i delegats. 17,01%.

CEMSATSE 95 delegades i delegats. 16,16%. 

El model electoral aplicat en els serveis públics reconeix el dret al vot de totes les persones que hi treballen en ella, però cada vot no val el mateix. Mentre a l’Ensenyament una persona delegada s’obté amb 197 vots, a l’Administració Pública, a la Sanitat i a la Justícia s’obtenen només amb 69, 55 i 44 vots, respectivament. La representació en les meses ignora els sufragis personals i només computa els delegats i delegades. Així es distorsiona la representació directa dels treballadors i treballadores. El nombre de vots obtés per cada sindicat present a la Mesa General és: Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV i STSPV) amb 14.061 vots. Per darrere se situen altres organitzacions, CCOO (12.861), UGT (9.363), CSI-CSIF (6.825) i CEMSATSE (4.921). 

Perquè s'havia de convocar la Mesa General? 

Per negociar les condicions laborals, econòmiques i socials del conjunt de les empleades i empleats públics valenciana. Existia un compromís del conseller de Justícia i Administracions Públiques, Miguel Peralta Viñes, que exerceix de president de la Mesa General, de negociar-les a data 15 de febrer. En concret estaven pendents de negociació: retribucions de 2005, reducció de jornada laboral setmanal, mesures per la conciliació de la vida familiar i laboral, aplicació de la legislació en matèria de prevenció de risc laborals i de seguretat en el treball... és a dir, tots el temes que no són competències de la negociació en la Mesa Sectorial de la Funció Pública. 

El conseller no va convocar la Mesa General en la data prevista, 15 de febrer, i ha estat retardant, contínuament, la seua convocatòria. El Sindicat, de vegades en solitari, i d'altres amb d'altres sindicats hem convocat diverses mesures de pressió fins aconseguir la convocatòria per al 12 de juliol de 2005. 

Perquè no existeix una única Plataforma reivindicativa? 

La resposta és fàcil de contestar, per tres motius bàsicament:

1      Alguns sindicats (CCOO, UGT i CSI-CSIF) van signar un acord retributiu per a l'any 2005 amb el Ministeri per a les Administracions Públiques a Madrid que suposava una renúncia a la recuperació del poder adquisitiu, a la clàusula de revisió salarial i a la negociació de la “famosa “ sentència de la Audiència Nacional.

2      Aquests mateixos sindicats pretenen que una part de l'augment salarial reclamat siga per a un fons de pensions privat. Per a ells aquest punt és fonamental, de fet alguns sindicats són accionistes, junt el BBVA, d'una empresa que gestiona fons de pensions. En concret volen que siga un 0,5% de la massa salarial de cada empleat públic. STAPV-Intersindical valenciana vol que eixa quantitat vaja directament al salari de cada treballadora i treballador i que siga reforçat el sistema públic de pensions. Per tant, en aquest tema no existeix acord sindical perquè nosaltres defensem un sistema públic de pensions i que els diners que volen destinar al fons privat vagen directament a la nostra nòmina. Altres sindicats no ho defensen.

3      Per altra part, es pretén que buidar de contingut les Meses Sectorials de negociació (educació, sanitat, justícia, administració del consell....) per centralitzar-la en la Mesa General de Negociació. Així s'allunya la negociació de les treballadores i treballadors i es desvirtua la representació sindical.

De fet, els sindicats CCOO, CSI-CSIF i UGT volien que Intersindical Valenciana s'adherira a una plataforma reivindicativa que ja tenien pactada i que incloïa el fons de pensions. A més a més, no volien que tots els sindicats presents a la Mesa General de Negociació la pugueren signar. Aquests dos motius, junts als altres tres ja enunciats, han impossibilitat, malgrat les nostres reiterades crides a la unitat sindical, que tots els sindicats estem en la mateixa plataforma. 

Quina és la nostra Plataforma Reivindicativa? 

Intersindical Valenciana va proposar a tots els sindicats amb representació a la Funció Pública Valenciana la redacció d'una plataforma unitària que, finalment, va ser signada per ANPE (sindicat present a Educació), CEMSATSE i SAE (sindicats sanitaris) i la pròpia Intersindical Valenciana (STEPV, STAPV i STSPV). Aquesta plataforma ha estat oberta a totes les organitzacions sindicals sense exclusions. Qui no està és perquè no vol. 

La plataforma és la següent: 

A) Acord de condicions de treball, amb vigència per a tota la Legislatura, que done resposta a les reivindicacions de les treballadores i treballadors de la Generalitat Valenciana: 

            1.Recuperació del poder adquisitiu i clàusula de revisió salarial.

            2.Estructuració adequada de plantilles a les necessitats reals amb la reconversió dels  contractes en precari en places estructurals.

            3.Reducció de la temporalitat en l'Administració Pública.

            4.Jubilació voluntària incentivada als 60 anys amb llibertat de la treballadora i reballador per perllongar l'edat de la seua jubilació en compliment dels Acord de Toledo.

            5.Salut Laboral. Serveis de prevenció de riscs laborals amb la provisió de llocs de treball i el funcionament de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral.

            6.Formació. Inclusió en la Mesa de Formació dels sindicats presents en les Meses  General i Sectorials.

            7.Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

            8.Homegenització dels condicions laborals, permisos, llicències, vacances i permisos per a tots els empleats públics. 

B) Definició dels àmbits de negociació corresponents a la Mesa General de Funció Pública i a les diferents Meses Sectorials, així com la garantia del màxim respecte a la representativitat en cada Mesa de Negociació. 

Què reivindiquem exactament quant a les retribucions? 

La recuperació del poder adquisitiu perdut durant els darrers anys, una garantia per no tornar a perdre en el futur, això suposa que el govern de la Generalitat Valenciana establesca una clàusula de revisió salarial. 

13 de juliol de 2005
 


 

   
 


STAPV-Intersindical Valenciana es queda sol en la defensa de  l'estabilitat en l'ocupació del personal interí 

Aprovada la nova ordre de borses 

La Mesa Sectorial de la Funció Pública va aprovar la modificació de l'Ordre de borses de la Generalitat Valenciana. Les modificacions són de molt divers signe, entre les que destaquem: 

 •     Mesures a favor del personal discapacitat: finalment, a última hora l'Administració va canviar d'opinió i es va comprometre per escrit (en el text de l'ordre) a efectuar un percentatge equivalent al 5% de nomenaments o contractacions entre el personal amb discapacitat. Aquesta era una mesura que STAPV-Intersindical Valenciana ha reclamat des del principì de la discussió i pensem que serà la única salvaguarda per tal que realment s'eleve el nombre de persones amb discapacitat treballant en la Generalitat. 

 •     Mesures a favor de la conciliació de la vida personal i laboral i de les dones maltractades: només es parla en un apartat de l'annex a l'ordre i d'una manera que ens sembla absolutament inoperant. S'estableix que les dones maltractades i les persones que tinguen concedida una excedència per cura de fill o per a la cura d'un familiar tindran dret... a no treballar. Això sí: els mantindran a la borsa fins que s'acabe la situació... o no (també poden treballar i aguantar la situació de maltracte). Olé!

Introducció d'una clàusula segons la qual el personal interí cessat després d'haver treballat períodes que sumen un any serà enviat al darrer lloc de la borsa. Ja us havíem avançat que esn oposàvem radicalment a aquesta mesura, per entendre que és negativa no solament per al personal interí, al que es condemna a la inestabilitat laboral més absoluta, sinó també per a la gestió de les borses i per a la bona marxa de l'administració, que es va a trobar que en lloc de personal amb coneixements i experiència tindrà personal nou de trinca. Davant les crítiques d'STAPV-Intersindical Valenciana, han volgut contentar-nos introduïnt una disposició transitòria perquè, fins el 31 de desembre de 2006, el temps treballat siga d'un any i mig en comptes d'un any. Aquesta mesura va obtindre la conformitat de tots els sindicats, excepte STAPV-Intersindical Valenciana. 

En conseqüència, STAPV-Intersindical Valenciana es va quedar sol en el rebuig a l'ordre de borses. Destaca la conformitat d'IGEVA amb la clàusula que condemna al col·lectiu de personal interí a la inestabilitat laboral més absoluta. I és magre consòl que accepten que s'introduisca, però que fins el 31 de desembre de 2006, en lloc d'un any treballat serà any i mig, sobretot si tenim en consideració que aquesta clàusula NO EXISTIA NI S'HA APLICAT MAI EN EL CONSELL DE LA GENERALITAT. Pot ser algunes notícies que apareixien ahir, 5 i hui, 6 de juliol, a la premsa tinguen alguna cosa a veure amb la decisió d'eixa organització. 

Concursos i proves selectives: novetats 

El DOGV de 4 de juliol publica diferents convocatòries de proves selectives: 

També es publiquen els següents concursos de mèrits: 

Admesos i exclosos en proves selectives 

El mateix DOGV publica les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives següents: 

 

6 de juliol de 2005
 


 
     
   

stapv-Iv | intersindical