correus electrònics


índex correus electrònics

 

MAIG 07

dll dm dc dj dv ds diu
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Sumari

 
     
 

29/05/07

STAPV-Intersindical valenciana reclama trellat en els actes d'adjudicació d'Educadors/es d'Educació Especial.
 
 

24/05/07

Concentració pel tancament del Menjador Social Abejuela de València. Primera avaluació de riscos en un col·legi d'Educació Especial.
 
 

18/05/07

Concentració per la carrera professional.
 
 

14/05/07

Triennis per al personal interí.
 

10/05/07

El Sindicat obté el millor resultat de la seua història en la Funció Pública. STAPV-Intersindical Valenciana i UGT empaten en les eleccions sindicals.
 
 

09/05/07

Cal anar a votar.
 

08/05/07

Per què votar STAPV-Intersindical Valenciana?.
 
  07/05/06 STAPV-Iv convoca reunions per als interessats en recórrer les nòmines davant la Justícia. Cal recórrer les nòmines de març. 100 consultes en STAPV respon. El nou Grup B del Estatut Bàsic: qui en formarà part?.
 
  04/05/07 Llista definitiva de les oposicions del grup E d'Administració General. Llista definitiva de les oposicions del grup D d'Administració General. Educadors d'Educació Especial: pròrroga per al nomenament. 5 de maig de 2007: Manifestació commemorativa del 25 d'abril.
 
  03/05/07 La Generalitat recorre la sentència guanyada per STAPV-Iv que dóna dret a concursos previs. Confusió sobre els moscosos i les vacances de l'EBEP.
 
  02/05/07 Primer, concursos per a funcionaris de carrera, després, adjudicacions per al personal de nou ingrés: STAPV-Iv guanya per sentència el dret a concursos previs als processos selectius. Concentració en rebuig de la violència de gènere.
     
     
 
 
  STAPV-Intersindical valenciana reclama trellat en els actes d'adjudicació d'Educadors/es d'Educació Especial

La Direcció General d'Administració Autonòmica ha modificat l'acte únic del dia 31 de maig, en el que havien de participar els aprovats de les proves selectives d'Educadors i Educadores d'Educació Especial. STAPV-Intersindical valenciana va proposar fa ja un temps que calia realitzar l'acte únic en període no lectiu, és a dir, quan els centres no tenen alumnes. Doncs bé, la Direcció General d'Administració Autonòmica, sense pensar-ho dues vegades, va convocar per a elecció de destinació el dia 31 de maig a les 10:30 hores, un dijous en període lectiu.

Aquest acte s'ha traslladat al dia 7 de juny, a les 17:30 hores, en el saló d'actes de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Segons sembla, la modificació ha vingut precedida d'una certa pressió per part de les direccions dels centres, amb l'argumentació que els alumnes es queden sense personal Educador i els centres no poden fer-se càrrec d'ells.

Dos-cents quaranta-tres educadores i educadors han estat convocats de nou, però han modificat l'hora de la convocatòria, que ara és a les 17:30 hores. A quina hora pensen acabar? El personal convocat ha de dur-se el sopar? Com s'ho apanyaran les persones que s'han de desplaçar des de Castelló i Alacant?. És evident que hauran d'eixir dels seus centres durant la jornada lectiva per a poder arribar a l'hora i, a més a més, tindran molt complicat tornar als seus llocs de residència en un horari en el qual ja no hi ha transport públic, ja que l'acte podria acabar més tard de les 10 de la nit. En definitiva, un disbarat.

Cap de les propostes que li hem fet a l'Administració, com ara ajornar l'acte d'adjudicació al dia 25 de juny, quan ja no hi ha alumnes als centres, o fer-ho un dissabte, s'ha pres en consideració. Com que no trobem arguments vàlids per a aquesta mesura, pensem que l'únic camí que ens queda és la denúncia pública d'una actitud prepotent per part de les nostres autoritats educatives, i un menyspreu absolut de les necessitats de les seues treballadores i treballadors.

29 de maig de 2007
 
 


 
 
Concentració pel tancament del Menjador Social Abejuela de València

STAPV-Intersindical valenciana i l'Àrea Pública de CGT hem denunciat el tancament fa 15 dies del Menjador Social "Abejuela" de València, on acudien diàriament a menjar 60 ancians sense recursos familiars i amb unes pensions que no arriben als 300 euros mensuals. Este tancament demostra de nou la manca de sensibilitat social de la conselleria davant les necesitats socials dels sectors desfavorits.

La Conselleria de Benestar Social no ha donat cap raó per a aquest tancament, oferint només als afectats la possibilitat d'anar al Menjador Social Malvarrosa, on pels evidents motius de desplaçament només han pogut anar 12 d'ells. Els treballadors del Menjador clausurat es troben provisionalment desplaçats i sense saber on acabaren adscrits.

Per tot això, STAPV-Intersindical valenciana i l'Àrea Pública CGT hem sol·licitat una entrevista amb la conselleria, fins a la data no hem obtingut resposta.

Davant aquests fets demà divendres dia 25 de maig vos convidem a unir-vos a la CONCENTRACIÓ en la porta de la conselleria de Benestar Social en el Passeig de l'Albereda a les 10:30 hores, exigint la reobertura urgent del Menjador.

Primera avaluació de riscos en un col·legi d'Educació Especial

STAPV-Intersindical valenciana mitjançant la seua Àrea de Salut Laboral en Castelló ha aconseguit que es faça la primera avaluació de riscos laborals de tot el País Valencià en el Col·legi d'Educació Especial "Pla Hortolans" de Borriana. Aquest és el primer pas per tal d'afiançar la salut laboral i lluitar per unes condicions de treball dignes en aquest col·lectiu de treballadores i treballadors. Donem les gràcies especialment als companys del servei de prevenció docent per la seua professionalitat.

Complement de carrera professional

 

24 de maig de 2007
 
 


 
  Concentració per la carrera professional

Els sindicats CCOO, CSI-CSIF, IGEVA, UGT i STAPV-Intersindical Valenciana han convocat una concentració d'empleats públics per al proper dia 23 de maig, en horari de 10:30 a 11:00 hores,  al carrer Gregorio Gea, entre els edificis Prop I i II, com a resultat de la negativa del Govern de la Generalitat a iniciar les negociacions per a la implantació de la carrera professional en l'àmbit de la Funció Pública Valenciana, mentre que la carrera professional s'està aplicant de forma efectiva en altres àmbits de l'Administració Pública Valenciana.

Aquesta convocatòria és la continuació de les accions empreses per tots els Sindicats de la Mesa Sectorial en el mes de març i preludi d'una sèrie de mobilitzacions que s'anunciaran en la referida concentració del dia 23, per tal d'aconseguir l'aplicació efectiva i immediata de la Carrera Professional a la totalitat dels treballadors del Consell de la Generalitat.

18 de maig de 2007
 
 


 
  Triennis per al personal interí

La conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques ha posat en marxa a partir de hui el sistema informàtic que permet demanar el reconeixement dels triennis al personal funcionari interí. Podeu utilitzar-lo punxant en el següent enllaç:
Ho fa a causa de l'entrada en vigor de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), que en l'article 25 resa com segueix:
1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo (...).

2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

Per tant, es reconeixen "los trienios correspondientes a los servicios prestados", sense major especificació, per la qual cosa cal entendre que es tracta del mateix sistema de reconeixement que als funcionaris de carrera.

Tanmateix, algunes coses no quadren en la lectura que fa la Direcció General d'Administració Autonòmica d'aquesta norma. Sembla que han optat per la lectura més restringida, reconeixent només el temps treballat com a personal funcionari interí, i no els períodes que hom pot haver treballat com a personal laboral o com a personal funcionari de carrera en un altre grup o administració.

Així, per exemple, ens trobem que al personal que és funcionari de carrera del grup D, i que ara està treballant d'interí en el grup A, només li reconeixeran el temps com a interí, mentre que els triennis reconeguts en el grup D no se li van a pagar. De manera que trobem la contradicció que un interí de sis anys del grup A cobrarà dos triennis (als que té dret, per supost), mentre que un interí de tres anys de l'A que abans ha estat dotze com a funcionari de carrera en el D solament cobrarà un trienni del A, i ni un duro dels quatre triennis del grup D.

STAPV-Intersindical Valenciana entén que no hi ha res que avale la interpretació restringida, per la qual cosa anima al personal afectat a demanar el reconeixement dels serveis prestats en la seua totalitat, i que s'apliquen les normes generals del reconeixement dels triennis al personal funcionari de carrera. Per a qualsevol dubte o consulta, teniu a la vostra disposició els telèfons del Sindicat, els correus electrònics i el servei STAPV respon.
 


14 de maig de 2007
 
 


 
 

El Sindicat obté el millor resultat de la seua història en la Funció Pública

STAPV-Intersindical Valenciana i UGT empaten en les eleccions sindicals

STAPV-Iv i UGT són els indiscutibles guanyadors de les eleccions a Juntes de personal de Serveis Centrals i Territorials d'Alacant, Castelló i València, celebrades hui, 10 de maig de 2007. Hi ha un pràctic empat tècnic a vots (1718 per UGT i 1710 per STAPV-Iv) i una diferència d'un sol delegat. La totalitat de delegats ha quedat així:

 • STAPV-Iv:   24 delegats
 • UGT:           25 delegats
 • CCOO:        21 delegats
 • CSIF:          13 delegats
 • IGEVA:        11 delegats
 • USO:             2 delegats
El detall és el següent:

SSTT Alacant
 • STAPV-Iv:   6 delegats
 • UGT:           6 delegats
 • CCOO:        5 delegats
 • CSIF:          4 delegats
 • IGEVA:       2 delegats
SSTT Castelló
 • UGT:            6 delegats
 • STAPV-Iv:   4 delegats
 • CCOO:        4 delegats
 • CSIF:          3 delegats
 • IGEVA:        2 delegats
 • USO:           2 delegats
SSTT València
 • STAPV-Iv:   7 delegats
 • UGT:           6 delegats
 • CCOO:        6 delegats
 • CSIF:          3 delegats
 • IGEVA:       3 delegats
Serveis Centrals
 • STAPV-Iv:   7 delegats
 • UGT:           7 delegats
 • CCOO:        6 delegats
 • IGEVA:        4 delegats
 • CSIF:           3 delegats

10 de maig de 2007
 
 


 
  

Cal anar a votar

Els sindicats són el mitjà per a la defensa dels interessos de les treballadores i els treballadors. Aqueixa afirmació tan simple, tan rotunda, cal omplir-la de significat, de sentit. Els sindicats no són res sense les treballadores i els treballadors: solament corfes buides, òrfenes, sense sentit. O plegades a altres interessos, diferents de les de qui haurien de representar.

Demà se celebren eleccions sindicals per al personal funcionari dels serveis centrals i territorials de la Generalitat. És la cita electoral a la que més funcionàries i funcionaris estan convocats. I no han de faltar. Per a votar a qui més els haja convençut, a qui millor creuen que els representa. Fins i tot a qui menys dolent els semble. Però cal anar a votar.

Perquè amb una participació baixa, les organitzacions sindicals perden tota la seua força. Perquè cal deixar clar al nou govern, que es triarà a final de mes, que els funcionaris i les funcionàries de la Generalitat no s'abandonen a la indolència i al menifotisme, que tenen ganes que hi haja una Administració de qualitat, forta i, sobretot, viva.

 

10 de maig: vota
 


9 de maig de 2007

 


 
 


10 de maig, eleccions sindicals, vota STAPV-Iv

Per què votar STAPV-Intersindical Valenciana?

Els darrers quatre anys, les companyes i els companys del STAPV-Iv han estat treballant dia a dia per a defensar els interessos de totes i tots. I ho han fet de l'única manera que saben: comptant sempre amb tu. Per això:

 • Han consultat la teua opinió sobre les decisions importants i s'han vinculat a ella en les assemblees obertes a totes les treballadores i tots els treballadors:
 1. Acords retributius anuals: no els hem signat perquè les assemblees han rebutjat tot acord sense clàusula de revisió salarial.
   
 2. Acord sobre el Pla de Pensions: rebutjat per més del 85% de les persones que contestaren l'enquesta. STAPV-Iv va ser l'únic sindicat que va demanar la teua opinió.
   
 3. Acord sobre el Pla d'Estabilitat: rebutjat per les assemblees per no estar proporcionada la puntuació entre el personal interí i el personal funcionari. El Sindicat no va signar tot i que havia fet una valoració prèvia positiva: es va demostrar que STAPV-Iv es vincula de veres al que diguen les treballadores i treballadors.
   
 4. Acord sobre el complement específic en les pagues extresSTAPV-Iv ha estat l'únic sindicat en denunciar el timo que volien vendre, en desviar part de la pujada del 2% a les pagues extres.
 • Han visitat tots i cadascun dels centres de treball. Uns més que altres, és cert, i no sempre amb la freqüència que voldríem, però les companyes i companys permanents sindicals han recollit les vostres opinions, us han repartit informació, han estat al vostre costat, fent-vos saber que podíeu comptar amb ells i amb l'organització. I no han anat només quan s'acosten les eleccions, sinó durant els quatre anys passats.
 • Han posat en marxa nous serveis:
 1. Àrea de Salut Laboral. Incipient fa quatre anys, ha dut a terme en aquests anys molta faena, la major part d'ella de forma callada, en atenció a persones individuals que tenien problemes de salut, de mòbing, de violència en el treball...
   
 2. Consultes per correu electrònic. El servei de consultes no ha parat de contestar qualsevol qüestió durant tots aquests anys. El seu èxit ha determinat la creació de la pàgina web STAPV respon.
 • Han buscat la unitat sindical sempre que ha estat possible. Les dificultats han estat moltes en aquests anys per a arribar a consensos, però hem estat els primers en cridar a la unitat en la reivindicació de la carrera professional, en assabentar-nos que tots els sindicats la recolzaven.
 • Han defensat els teus interessos davant els tribunals, com per exemple:
 1. La sentència guanyada per STAPV-Iv que obliga l'Administració a compilir els acords en les oposicions de 2000, en què no s'havia respectat el percentatge pactat per al concurs-oposició. Gràcies a esta sentència hi ha quatre nous funcionaris, sense que ningú haja deixat de ser-ho.
   
 2. La sentència guanyada per STAPV-Iv que obliga l'Administració a compilir els acords en matèria de concursos previs a les adjudicacions al personal de nou ingrés, que farà que en matèria de provisió la Funció Pública Valenciana recobre un poquet de trellat.
   
 3. Els recursos (sense sentència definitiva encara, per la lentitud probervial de la Justícia) contra la diferenciació entre caps de negociat i caps d'unitat; contra la discriminació de subalterns supervisors, subalterns residents i vigilants en les promocions internes; contra les Relacions de Llocs de Treball, i moltes altres...

Per tot això, i moltes altres actuacions diàries, et demanem el vot.

I si no en tens prou, també et direm que som l'únic sindicat dels que es presenten que és alhora valencià, independent de tot poder fàctic o polític, assembleari, democràtic i solidari. Et direm que ens podem haver equivocat, però que no no us hem enganyat; que ens podrem equivocar, però que no us anem a enganyar. Que som l'únic sindicat que no participa del festí de les subvencions dels cursos de formació i que depèn únicament i exclusivament de les quotes de les seues afiliades i dels seus afiliats i de la representació que obté en les eleccions sindicals.

Ah!, i no donem bolígrafs ni encenedors, solament honradesa i treball.

Perquè compartim compromisos,
 

amb tu, millor
 

 
8 de maig de 2007
 
 


 
  STAPV-Iv convoca reunions per als interessats a recórrer les nòmines davant la Justícia

Cal recórrer les nòmines de març

Ja sabeu que en 2007 s'aplica un acord retributiu segons el qual al complement específic en import mensual no se li ha aplicat l'increment del 2% que estableixen les lleis de Pressuposts. Per això, els passats mesos us enviàrem un model de recurs d'alçada contra la nòmina. I ara, quan s'ha cobrat la nòmina d'abril, i deveu d'haver rebut  la nòmina de març, us el recordem, per si és del vostre interés recórrer les vostres nòmines.

I després, què?

Han passat ja tres mesos des de les primeres presentacions de recursos d'alçada. No tenim notícia que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació haja contestat a ningú, per la qual cosa cal entendre denegada la petició per silenci administratiu. Ara comença a córrer el termini de sis mesos per a interposar recurs contenciós administratiu contra aquestes nòmines.

Els serveis jurídics de STAPV-Intersindical Valenciana han preparat els arguments jurídics pertinents per a defensar davant els tribunals la justícia de la pretensió de cobrar l'increment del 2% en termes mensuals. Per això, convidem a totes les persones interessades a una reunió el proper dimecres, 9 de maig, a les 17 hores, a la seu d'Intersindical Valenciana (Juan de Mena, 18, baix, València), per tal de presentar-vos-els i comentar les diverses possibilitats jurídiques. Les persones interessades de Castelló i Alacant podeu trucar a les seus respectives i s'organitzaran reunions durant la propera setmana.

100 consultes en STAPV respon

El nou servei de consulta sindical i professional del Sindicat, STAPV respon, ha arribat a les 100 primeres consultes a penes una setmana més tard de la seua posada en marxa.

STAPV respon és una aplicació informàtica en Internet mitjançant la qual el Sindicat dona resposta ràpida a totes aquelles qüestions que interessen al personal funcionari o laboral sobre qualsevol assumpte, començant per la nova llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. També es dóna l'opció de permetre que la pregunta i la resposta siguen "penjades" en la web. Moltes de les respostes han estat, per eixe motiu, privades, tot i que poc a poc comencen a incorporar-se preguntes i contestacions a la web.

El nou Grup B del Estatut Bàsic: qui en formarà part?

Moltes de les consultes rebudes en STAPV respon es refereixen específicament a la regulació que el nou Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) fa dels grups de titulació, en concret al grup B. Diu el EBEP "Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior" (art. 76 EBEP). Posteriorment, la Disposició Transitòria Tercera, punt dos, al regular la integració dels antics grups en els nous, disposa la integració del grup C en el Subgrup C1 i del grup B en el Subgrup A2. Cap clàusula disposa la integració al nou grup B.

Tanmateix, les autoritats acadèmiques (conselleria de Cultura, Educació i Esport en el cas valencià) no tenen cap problema en determinar que l'antiga titulació de Tècnic Especialista (FP II i Mòduls professionals de Nivell 3) tenen els mateixos efectes acadèmics i professionals que el títol de Tècnico Superior (Cicles formatius de Grau Superior).

En conseqüència, en opinió d'STAPV-Intersindical Valenciana, els llocs de treball per als que es requeria fins el moment la titulació de Tècnic Especialista (FP II i Mòduls professionals de Nivell 3), classificats com a grup C, han de ser classificats com a grup B a partir de l'entrada en vigor del nou Estatut Bàsic, per ser eixa titulació equivalent a la de Tècnic Superior. Una altra cosa és que les persones funcionàries hagen de pasar algún procés de promoció interna per a passar al grup B, ja que l'EBEP no preveu el seu pas directe en la Disposició Transitòria 3.2. En eixe supòsit, STAPV-Intersindical Valenciana considera que la promoció interna hauria de ser del tipus de la regularització que va tindre lloc a principis d'aquesta dècada en la Generalitat.

7 de maig de 2007
 

 


 
  Llista definitiva de les oposicions del grup E d'Administració General

El Tribunal de les oposicions de grup E d'Administració General, convocatòries 6 i 7/2004, ha publicat en la pàgina web de la Generalitat l'acord pel qual es modifiquen les puntuacions finals de les proves selectives. Es publicarà en el DOCV en els propers dies. Podeu consultar l'acord en els següents enllaços:

Llista definitiva de les oposicions del grup D d'Administració General

El Tribunal de les oposicions de grup D d'Administració General, convocatòria 2/2004, ha publicat en la pàgina web de la Generalitat l'acord pel qual es modifiquen les puntuacions finals de les proves selectives. Es publicarà en el DOCV en els propers dies. Podeu consultar l'acord en el següent enllaç:

Educadors d'Educació Especial: pròrroga per al nomenament

El DOCV d'ahir, 3 de maig, publicava la RESOLUCIÓ de 23 d'abril, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves d'accés al grup C, administració especial, educadors d'educació especial, Convocatòries 26, 27 i 28/2004.

La resolució prorroga en sis mesos el termini, amb el propòsit de realitzar la incorporació del personal de nou ingrés amb data 16 de juliol d'enguany, una vegada completat el període lectiu del present curs escolar, en atenció a les característiques especials de l'alumnat objecte d'atenció directa per aquest col·lectiu professional.

5 de maig de 2007: Manifestació commemorativa del 25 d'abril
 

18 hores, Plaça de Sant Agustí de València. Intersindical Valenciana ha quedat al quiosc de premsa de la mateixa Plaça de Sant Agustí.

4 de maig de 2007
 

 


 
 


10 de maig, eleccions sindicals, vota STAPV-IvLa Generalitat recorre la sentència guanyada per STAPV-Iv que dóna dret a concursos previs

La Generalitat ha recorregut en cassació davant el Tribunal Suprem la Sentència 23/2007, de 8 de gener de 2007, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que va donar la raó a STAPV-Intersindical Valenciana en el contenciós que aquesta organització sindical va interposar contra l'incompliment de fins a tres acords que establien el compromís de la Generalitat de convocar concurs de trasllats amb caràcter previ a que els nous funcionaris obtingueren destinació.

No obstant això, la sentència és executable encara que haja estat recorreguda. La sentència 23/2007 afecta directament l'adjudicació de places al personal aprovat del Grup D de l'OPE de 2000. El problema és que després de tant de temps hi ha hagut un concurs general del grup D, diversos concursos de caps de negociat, etc. STAPV-Intersindical Valenciana manifesta la seua voluntat de discutir amb Funció Pública la millor manera d'executar la sentència, de forma que no afecte innecessàriament al personal aprovat.

Per a STAPV-Intersindical Valenciana, el més important és que la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques hauria de tenir en compte els arguments de la sentència per a les actuacions que realitze a partir d'ara. Per exemple, STAPV-Intersindical Valenciana recomanaria a la conselleria que no oferisca als funcionaris de nou ingrés cap lloc de treball que prèviament no haja estat convocat a concurs. Això evitaria problemes en les adjudicacions de places que es convoquen d'ara endavant.

Confusió sobre els moscosos i les vacances de l'EBEP

En els últims dies, s'han estés diverses remors referents als moscosos addicionals que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) estableix a partir del sisé trienni; algunes persones han entés que anul·len els dies addicionals de vacances que gaudeix el personal amb més de 15 anys de serveis, per la raó que el EBEP només parla de 22 dies hàbils de vacances. Les remors han fet que el recentment inaugurat servei d'STAPV respon haja contestat en primer lloc a una consulta referent a això. Anem a intentar aclarir els dubtes.
 
Els moscosos addicionals de l'article 48.2 del EBEP no tenen res a veure amb els dies de vacances addicionals que tenim reconeguts actualment. El EBEP estableix en el seu article 50 el mínim de vacances comú a totes les administracions: 22 dies hàbils (descomptant els dissabtes), però no nega que les lleis de la Funció Pública de cada comunitat autònoma no puguen establir més dies de vacances, amb el sistema que ja està reconegut actualment o amb una altra regulació més beneficiosa. De moment, como diu el propi EBEP, la Llei de Funció Pública Valenciana està en vigor en el que no s'opose a l'EBEP, i en eixe punt no s'oposa, per la qual cosa les vacances addicionals estan en vigor.

3 de maig de 2007
 
 


 
 


10 de maig, eleccions sindicals, vota STAPV-Iv


 
Primer, concursos per a funcionaris de carrera, després, adjudicacions per al personal de nou ingrés

STAPV-Iv guanya per sentència el dret a concursos previs als processos selectius

La sentència 23/2007, de 8 de gener de 2007, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, ha donat la raó a STAPV-Intersindical Valenciana en el contenciós que aquesta organització sindical va interposar contra l'incompliment de fins a tres acords signats entre l'Administració del Consell i les organitzacions sindicals en la Mesa Sectorial de la Funció Pública. Aquests acords incloïen el compromís de la Generalitat de convocar concurs de trasllats amb caràcter previ a que els nous funcionaris obtingueren destinació.

Tanmateix, la Generalitat va fer ús de l'article 18.4 de la Llei 30/1984, que disposa que "las vacantes correspondientes a las plazas incluidas en las convocatorias para ingreso de nuevo personal no precisarán de la realización de concurso previo entre quienes ya tuvieren la condición de funcionarios".

La sentència diu que aquesta norma és legal, i que la llei "no obliga a la convocatoria previa para los que ya tienen la condición de funcionarios, pero sí los acuerdos suscritos por la Generalitat con los representantes de los funcionarios, y tal pacto tampoco es contrario a la Ley". I continua: "lo que debió hacer la administración es cumplir diligentemente lo pactado, de modo que para cuando hubiesen tenido que elegir destino quienes habían superado las pruebas selectivas ya se hubiese celebrado y resuelto el concurso entre quienes ya eran funcionarios".

Concentració en rebuig de la violència de gènere

Com tots els primers dimecres de mes, la Plataforma Feminista del País Valencià us convoca a mostrar el vostre rebuig a la violència de gènere i la vostra solidaritat amb les víctimes concentrant-vos davant l'Ajuntament de València. Recordeu: dimecres, 2 de maig, a les 20:00 hores.

2 de maig de 2007

 


 

stapv-Iv | intersindical