correus electrònics

 

índex correus electrònics

 

abril 2010

dll dm dc dj dv ds diu
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Sumari

 
 

30/04/10

1er de maig: pels drets socials, més respecte. Targeta acreditativa de persona amb discapacitat. Cursos de Formació Contínua d'Intersindical Valenciana.
 
 

29/04/10

Les esmenes al decret de carrera. Educadors/es d'Educació Especial: Llista provisional de persones aprovades. Sistema per a la modernització dels serveis públics.
 
 

28/04/10

Com va la negociació del decret de carrera?
 
 

26/04/10

1er de maig: pels drets socials, més respecte.
 
 

23/04/10

Manifestació pel 25 d'abril: ja n'hi ha prou.
 
 

22/04/10

Manifestació en defensa de la sanitat pública.
 
 

19/04/10

Cursos de Formació Contínua d'Intersindical Valenciana.
 
 

16/04/10

Intersindical s'entrevistarà amb els grups parlamentaris. Publicada en el butlletí de les Corts la llei de funció pública. Concentració per la transparència i pluraritat de Canal 9.
 
 

14/04/10

Reunió de la mesa tècnica sobre carrera professional. Avança la negociació de la carrera professional.
 
 

10/04/10

Segona convocatòria del Pla d'Ocupació del sector de persones amb discapacitats. Programa d’actes organitzats amb motiu del dia de la Salut Laboral del 28 d'abril.
 
 

9/04/10

Nova mesa tècnica sobre el decret de carrera professional. Homenatge a les víctimes del metro.
   
   

1r de maig

pels drets socials, MÉS RESPECTE


 

Respecte. Aquest Primer de Maig és important que el reivindiquem. Respecte a nosaltres, respecte a la classe treballadora.

Vivim temps difícils. La crisi que no van voler evitar els que controlen els recursos econòmics colpeja cada dia més els joves, les dones, els treballadors i les treballadores. Mentrestant, aquells que durant les últimes dècades han especulat per obtindre un increment ràpid del seu patrimoni —mentre el patrimoni de la majoria social desapareixia sota l’asfalt i la rajola— pretenen ara donar-nos lliçons sobre com eixir de la crisi.

Les dones i els homes que en aquests temps hem treballat en condicions precàries, la gent que ha contribuït a sanejar la caixa de la Seguretat Social, que ha vist com des dels governs es privatitzava una part del patrimoni comú per enriquir uns quants amics, assisteix a un espectacle insòlit. Ara se’ns insta a acceptar que les solucions a una crisi —que cap de nosaltres no ha generat— es traduïsquen en congelacions salarials, augment de l’edat de jubilació, revisió dels anys de cotització o pèrdua de drets socials. I el més curiós és que aquestes recomanacions provenen del Fons Monetari Internacional i els bancs centrals dels països d’economies mal anomenades “lliures”. A casa nostra estan les direccions dels bancs —responsables, si més no, de la crisi financera— i particularment la gran patronal espanyola, la CEOE, presidida per un personatge que acumula el gran mèrit d’haver dut els seus treballadors i treballadores a l’atur i la pràctica totalitat de les seues empreses a la bancarrota. Però aquesta gent actua sense complexos: mentre continuen acumulant beneficis, no deixen de pressionar perquè el conjunt de la societat pague els seus desgavells. D’altra banda, assistim perplexos a l’obscena actuació dels governants valencians, entestats a maniobrar per sortejar els processos judicials que els amenacen. Emparant-se en una suposada animadversió del govern espanyol devers la societat valenciana, continuen amagats per a evitar donar explicacions sobre regals escandalosos, o sobre les desmesurades despeses que va ocasionar la visita del Papa. Tampoc no han deixat de mentir, quan se’ls ha requerit perquè declaren el seu patrimoni.

La creixent deriva autoritària del govern de la Generalitat ha superat tots els límits imaginables. Amb una impròpia actitud sectària suprimeixen subvencions sense cap explicació —ho hem patit en carn pròpia—, censuren exposicions, sancionen funcionaris docents per exercir la llibertat de expressió, qualifiquen de violents col·lectius ciutadans de provada trajectòria democràtica —com Salvem el Cabanyal—. Tot, per oposar-se als seus negocis especulatius. D’altra banda, el govern espanyol no pren mesures per frenar una greu deriva econòmica que ja està causant el deteriorament galopant de la qualitat de vida de les classes populars.

Tot plegat, aquest panorama desolador suposa una falta de respecte a les dones i els homes que dia a dia construïm el país. Ens tracten amb menyspreu i prepotència, es creuen invulnerables i ens fan ignorants. Però s’equivoquen i els ho hem de dir, especialment en una data com el Primer de Maig, que simbolitza la dignitat i la resistència, la consciència que els drets de què hui gaudim són deutors de l’esforç de generacions de treballadores i treballadors que han sabut guanyar-se el respecte de la societat.

Per això, en aquest Primer de Maig ens proclamem hereus de la seua lluita històrica i ens comprometem a seguir sent fidels a la seua memòria. Exigim respecte.

Intersindical Valenciana

Targeta acreditativa de persona amb discapacitat


El DOCV de 16 d'abril publicava l'Ordre de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

Oberta la matrícula fins el 30 de juny

Cursos de Formació Contínua d'Intersindical Valenciana


Recordeu:

Oberta la matrícula per als plans de Formació Contínua de la Intersindical Valenciana (AFCAP) de 2010:

Cursos de Formació Contínua d'Intersindical Valenciana 2010
 

Per matricular-se, cal entrar a la plana: http://www.intersindical.org i seguiu les instruccions.

30 d'abril de 2010
 

Les esmenes al decret de carrera

Us adjuntem les esmenes a l'esborrany de decret de carrera presentades per les organitzacions sindicals: Esmenes carrera professional

Educadors/es d'Educació Especial

Llista provisional de persones aprovades

La pàgina web de la Generalitat publica la llista provisional de persones aprovades de les oposicions per a personal educador d'Educació Especial. El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 6 de maig.

Sistema per a la modernització dels serveis públics

El DOCV de 21 d'abril va publicar el Decret 62/2010, de 16 d'abril, del Consell, pel qual s'establixen els instruments generals del sistema per a la modernització i la millora de la qualitat dels servicis públics dels ens, organismes i entitats del sector públic dependents de la Generalitat.

29 d'abril de 2010
 


Com va la negociació del decret de carrera?

En els darrers dies les cinc organitzacions sindicals que formen part de la Mesa Sectorial de la Funció Pública han estat negociant amb la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques al voltant del Decret sobre carrera professional. Cal recordar que aquest decret afecta exclusivament el personal funcionari. [Pel que fa al personal laboral, els cincs sindicats mantenen l'exigència del compliment dels acords signats en el seu àmbit per tal que se'ls aplique la carrera igual que al personal funcionari.]

Com s'ha explicat en ocasions anteriors, l'Acord de 20 de febrer de 2008, de la Mesa Sectorial, va pactar l’'aplicació d’'un sistema de carrera similar al model sanitari. Per tant, cal partir del Decret 66/2006, de Carrera Professional del personal sanitari, per a bé i per a mal, i discutir les modificacions adients per al nostre sector.

Les qüestions pendents ara mateix són dos:

- Serveis previs prestats com a personal interí o com a personal laboral de la Generalitat Valenciana per part de persones funcionàries de carrera. Segons sembla, no hi hauria problema en reconéixer aquests serveis per a l’enquadrament inicial. La discrepància se centra en les persones que aproven les oposicions en el futur, ja que la conselleria no es mostra disposada a reconéixer-los-els els serveis previs a efectes de carrera. En aquest punt, els cinc sindicats reclamen l’aplicació del model de sanitat, on estan plenament reconeguts aquests serveis.

- Persones que han treballat en més d’'un grup. La conselleria proposa l’'aplicació estricta del decret de Sanitat. Què suposa això? Doncs que es garanteix l’import del complement reconegut en un grup inferior sota la fórmula de complement compensatori, però aquest es minora conforme s'avança en la carrera del grup superior, fins la total absorció. Això suposaria en molts casos un perjuí econòmic per a les persones que han promocionat i l’estancament dels qui puguen fer-ho en el futur. Per evitar eixe problema, els cinc sindicats presenten una proposta semblant al funcionament dels triennis, per la qual es podran acumular complements de carrera de diversos grups, amb el límit de l’import màxim del grup que s’'estiga ocupant. És una proposta més justa i equitativa, que reconeix l’'esforç de les persones que promocionen dins l’Administració de la Generalitat, i el cost econòmic de la qual és assumible.

Cal recordar que l’'enquadrament inicial és, en el model presentat per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, més restrictiu que el model de Sanitat, ja que es posa la condició de tindre algun mèrit, d’'entre una llista tassada, quan en Sanitat no es va posar cap condició.


La solució, per tant, pot estar en l'acceptació per la conselleria de la proposta sindical pel que fa a les persones que han treballat en més d’un grup i el reconeixement dels serveis prestats i per la part sindical de l’'enquadrament inicial proposat per la conselleria.

Intersindical Valenciana (STAS, CAT)
CCOO, CSIF, IGEVA, UGT

28 d'abril de 2010
 


1r de maig

pels drets socials, MÉS RESPECTE

Respecte. Aquest Primer de Maig és important que el reivindiquem. Respecte a nosaltres, respecte a la classe treballadora.

Vivim temps difícils. La crisi que no van voler evitar els que controlen els recursos econòmics colpeja cada dia més els joves, les dones, els treballadors i les treballadores. Mentrestant, aquells que durant les últimes dècades han especulat per obtindre un increment ràpid del seu patrimoni —mentre el patrimoni de la majoria social desapareixia sota l’asfalt i la rajola— pretenen ara donar-nos lliçons sobre com eixir de la crisi.

Les dones i els homes que en aquests temps hem treballat en condicions precàries, la gent que ha contribuït a sanejar la caixa de la Seguretat Social, que ha vist com des dels governs es privatitzava una part del patrimoni comú per enriquir uns quants amics, assisteix a un espectacle insòlit. Ara se’ns insta a acceptar que les solucions a una crisi —que cap de nosaltres no ha generat— es traduïsquen en congelacions salarials, augment de l’edat de jubilació, revisió dels anys de cotització o pèrdua de drets socials. I el més curiós és que aquestes recomanacions provenen del Fons Monetari Internacional i els bancs centrals dels països d’economies mal anomenades “lliures”. A casa nostra estan les direccions dels bancs —responsables, si més no, de la crisi financera— i particularment la gran patronal espanyola, la CEOE, presidida per un personatge que acumula el gran mèrit d’haver dut els seus treballadors i treballadores a l’atur i la pràctica totalitat de les seues empreses a la bancarrota. Però aquesta gent actua sense complexos: mentre continuen acumulant beneficis, no deixen de pressionar perquè el conjunt de la societat pague els seus desgavells. D’altra banda, assistim perplexos a l’obscena actuació dels governants valencians, entestats a maniobrar per sortejar els processos judicials que els amenacen. Emparant-se en una suposada animadversió del govern espanyol devers la societat valenciana, continuen amagats per a evitar donar explicacions sobre regals escandalosos, o sobre les desmesurades despeses que va ocasionar la visita del Papa. Tampoc no han deixat de mentir, quan se’ls ha requerit perquè declaren el seu patrimoni.

La creixent deriva autoritària del govern de la Generalitat ha superat tots els límits imaginables. Amb una impròpia actitud sectària suprimeixen subvencions sense cap explicació —ho hem patit en carn pròpia—, censuren exposicions, sancionen funcionaris docents per exercir la llibertat de expressió, qualifiquen de violents col·lectius ciutadans de provada trajectòria democràtica —com Salvem el Cabanyal—. Tot, per oposar-se als seus negocis especulatius. D’altra banda, el govern espanyol no pren mesures per frenar una greu deriva econòmica que ja està causant el deteriorament galopant de la qualitat de vida de les classes populars.

Tot plegat, aquest panorama desolador suposa una falta de respecte a les dones i els homes que dia a dia construïm el país. Ens tracten amb menyspreu i prepotència, es creuen invulnerables i ens fan ignorants. Però s’equivoquen i els ho hem de dir, especialment en una data com el Primer de Maig, que simbolitza la dignitat i la resistència, la consciència que els drets de què hui gaudim són deutors de l’esforç de generacions de treballadores i treballadors que han sabut guanyar-se el respecte de la societat.

Per això, en aquest Primer de Maig ens proclamem hereus de la seua lluita històrica i ens comprometem a seguir sent fidels a la seua memòria. Exigim respecte.

Intersindical Valenciana

26 d'abril de 2010
 Manifestació
pel 25 d'abril

Ja n'hi ha prou!


 
DIssabte 24 d'abril, 18h.

PLAÇA DE SANT AGUSTÍ DE VALÈNCIA
 

Enguany, la manifestació que tots els anys convoca Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per commemorar la diada del 25 d’Abril presenta algunes novetats importants.

Enguany té lloc una convocatòria unitària, molt àmplia, de diferents organitzacions representatives conjuntament d’una majoria social. El lema és “Ja n’hi ha prou!”, una crida unitària a les autoritats valencianes a fer un canvi de rumb en les polítiques actuals. Sense voler fer una llista exhaustiva, la crisi econòmica té una dimensió molt més greu al País Valencià que al conjunt de l’Estat espanyol, la censura de TV3 i d’altres casos com el de l’exposició del Muvim no és propi d’un govern democràtic, hi ha casos de corrupció que afecten a les més altes autoritats d’aquest govern, la política d’ordenació territorial i urbanística està al servei d’interessos especulatius, la llengua i la cultura pròpies del País Valencià pateixen una greu discriminació… És evident que el País Valencià pateix una situació d’extrema gravetat en tots aquests àmbits, i la diada del 25 d’Abril, quan commemorem la pèrdua de l’autogovern, és el context perfecte per a dir-ho, perquè autogovern, identitat i un model de país més just i democràtic van junts.

Expressem públicament la nostra voluntat per fer possible canvis concrets i substancials en els diferents àmbits en els que treballem les organitzacions convocants. Perquè els canvis de rumb es poden donar independentment fins i tot de les majories institucionals. Per exemple, és cada dia més clar que, malgrat la majoria absoluta de l’actual govern municipal de València, la destrucció del barri del Cabanyal serà frenada pels veïns. O, també, que l’intent de tancar la xarxa de repetidors de TV3 ha estat derrotada en alguns dels casos –de manera que una majoria de repetidors continuen oberts- i és possible aconseguir la legalització de les seues emissions gràcies a una Iniciativa Legislativa Popular que ja li falta poc per arribar al seu objectiu de 500.000 signatures.

Per tant, quan se sap construir majories socials al voltant d’objectius concrets, és possible guanyar.

Però nosaltres optem pel diàleg, i per això li diem a les actuals autoritats valencianes: encara som a temps de fer un canvi de rumb en les polítiques culturals, econòmiques, socials, urbanístiques i de transparència. Només cal voluntat de diàleg. Però si aquesta continua sense existir, nosaltres treballarem en el sentit abans apuntat.

Aquesta convocatòria conjunta és el principi d’un treball en xarxa en el que les diferents organitzacions col·laborem mútuament per a reforçar els nostres objectius comuns i aconseguir així articular noves majories socials que facen possible guanyar nous objectius a favor de la cultura, els drets socials i el territori.

23 d'abril de 2010
 

Manifestació en defensa de la sanitat pública
 


DIJOUS 22 D'ABRIL A LES 19'30 HORES

PLAÇA DE LA MARE DE DÉU DE VALÈNCIA

 

Ni privatització, ni copagament

En els últims anys, al mateix temps que s’està produint en tot l’estat una important deterioració del sistema sanitari, polítics i gestors difonen el fals discurs que el públic no funciona, per a justificar la introducció de mesures privatitzadores suposadament destinades a salvar el que ells mateixos han deteriorat.

L’objectiu és convertir la Sanitat Pública en un negoci més

L’objectiu de polítics i empresaris és que la privatització passe el més desapercebuda possible, per això, comença pels denominats serveis auxiliars (neteja, menjars, manteniment, etc.) passant a continuació als serveis mèdics i clínics, fins el punt que ja existeixen hospitals i centres sanitaris de propietat totalment privada, amb contractes amb l’Administració Pública per 30-60 anys que els asseguren elevats beneficis, i que només tenen de públic els pacients i els diners que reben.

Els beneficis són, per descomptat, privats, encara que si tenen pèrdues sempre recorren a l’Administració Pública

Totes les mesures que s’estan aplicant van dirigides a facilitar l’entrada de empreses privades en la sanitat, si més no quan l’evidència internacional ha demostrat que els hospitals amb ànim de lucre tenen resultats molt pitjors que aquells que no reparteixen beneficis:

— Mortalitat en adults un 2% superior.

— Mortalitat en nounats quasi un 10% superior.

— Mortalitat en certs pacients crònics -renals- un 8% superior.

— Disminució de personal de neteja i més infeccions hospitalàries.

— Disminució de metges/esses i infermers/es per llit.

— Menor nombre de dies d’estada hospitalària (altes prematures).


Els centres privats parasiten els públics (elegint les operacions i pacients més rendibles). La seua principal finalitat és el repartiment de beneficis econòmics.

Els diners públics, en compte d’utilitzar-se per a la nostra salut, acaben en mans privades

Per altra part, ens estan bombardejant amb noticies de que “la sanitat no es pot sostenir” (ocultant que la despesa sanitària s’ha disparat -sense augmentar recursos- precisament en les CCAA on més ha avançat la privatització), per a preparar i justificar la introducció de mecanismes de copagament que, d’introduir-se, limiten l’accés als sectors de població més desafavorits, incrementant les ja molt elevades desigualtats en salut (a l’estat espanyol, les diferències d’esperança de vida entre barris d’una mateixa ciutat són de 8-10 anys, i fins i tot de 16,6 anys entre zones d’un mateix barri).

Pagar per anar a consulta mèdica, a urgències, per cada dia d’ingrés en hospital, els pensionistes un percentatge de les receptes...

Les mesures privatitzadores, són possibles bàsicament, per l’existència de la Llei 15/97 i el seu desenvolupament normatiu per part de les diferents autonomies, que permeten l'entrada d’empreses privades amb ànim de lucre en la sanitat.

El copagament ataca els principis d’universalitat i gratuïtat, podent convertir en cròniques patologies agudes, potencialment curables

Per defendre el nostre sistema sanitari públic devem mobilitzar-nos i exigir:

- La derogació de totes les lleis que permeten la privatització.

- Que no s’implanten mesures de copagament.


ORGANITZACIONS QUE COMPOSEN LA PLATAFORMA:

ACDESA, ACPV, AFEMPES, AEN, ATTAC, BLOC, CAT-Intersindical Valenciana, CAVECOVA, CGT, COS, Els Verds del País Valencià, Esquerra Unida, Espai Alternatiu, Iniciativa Poble Valencià, MDT, PCPV, PCPE, Plataforma Defensa de la Salut Mental, Salvem El Cabanyal, SIMAP, STSPV- Intersindical Valenciana.

22 d'abril de 2010
 

Comença la matrícula

Cursos de Formació Contínua d'Intersindical Valenciana

Hui, 19 d'abril, s'obrirà la matrícula per als plans de Formació Contínua de la Intersindical Valenciana (AFCAP) de 2010: Cursos de Formació Contínua d'Intersindical Valenciana 2010

Recordeu que aquests cursos són gratuïts, accessibles a totes les persones, sense necessitat de ser afiliades a Intersindical Valenciana, i que compten com a mèrit per a concursos i per a la carrera professional.

PER MATRICULAR-SE CAL ...

• Ser personal empleat públic amb vinculació laboral amb la universitat, l'administració de la Generalitat, l'administració local o l'administració general de l'estat. Tant és si sou personal funcionari de carrera, personal funcionari interí, personal laboral o personal estatutari.

• Matricular-se dins del termini establert: Per fer-ho cal entrar a la plana: http://www.intersindical.org i seguir les instruccions

• Si no us vau matricular l'any passat i no sou personal funcionari de carrera, cal enviar, per fax o per correu electrònic, una còpia d'una nòmina recent per comprovar la vostra vinculació amb l'administració.

• Es poden triar fins a 5 cursos diferents

• La notificació de l'admissió als cursos es farà per correu electrònic. Cal estar atent/a al correu fem o no desitjat per si de cas.

• Les persones que renuncien a un curs ho hauran de fer fins a quinze dies abans del seu inici.

• Aquelles persones que no assistisquen al curs sense haver-hi renunciat prèviament, seran penalitzades en la següent convocatòria.

• La informació estarà al dia a la nostra plana web. S'hi publicaran les informacions sobre  la data exacta d'inici de cada curs així com tots els detalls que s'hi refereixen.

• Una vegada estiga acceptada la vostra matrícula, si encara no ho heu fet, cal que incriure's a l'Aula virtual.
 
• Passada una setmana d'iniciat el curs, s'enviarà, a les persones que no hi hagen assistit o entrat, un avís donant un termini per fer-ho. Una vegada esgotat el termini, se'ls donarà de baixa en el curs i la plaça passarà a la llista d'espera.

• Solament es podrà participar alhora en un curs presencial.

• Qui haja obtingut plaça en un curs, sols serà admés o admesa en cursos posteriors quan hi haja places després d'haver adjudicat un curs a les persones que hagen sol·licitat participar en el pla de formació.

• Per a l'obtenció del certificat, caldrà haver realitzat, almenys, el 85% de l'activitat.

Prioritat per a la selecció de les persones assistents als cursos

– Ordre d'inscripció.

– Haver emplenant correctament la inscripció sense ometre cap informació obligatòria.

– Aportar la documentació requerida.

– No haver participat en cap altra acció formativa de l'oferta.

– Es podran establir prioritats per a certs cursos específics en funció de l'administració a la qual es pertany.


19 d'abril de 2010
 

Intersindical s'entrevistarà amb els grups parlamentaris

Publicada en el butlletí de les Corts la llei de funció pública

En data d'ahir, el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes (BOCV) va publicar el Projecte de Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. Això vol dir que s'obri oficialment el termini de presentació d'esmenes, que inicialment està fixat fins el 6 de maig.

Intersindical Valenciana pretén explicar a tots i cadascun dels grups parlamentaris les esmenes que ha preparat -que coincideixen amb les proposades durant el procés de negociació-, per tal d'adequar la llei a una Administració més participativa, igualitària i sotmesa a l'imperi de la llei, que no al partit polític que estiga al capdavant de les administracions valencianes a cada moment.

De moment, els grups parlamentaris de Compromís i d'Esquerra Unida han confirmat ja les respectives reunions amb Intersindical Valenciana per a la setmana que ve. En breu també s'espera la confirmació de les reunions amb la resta de grups. Oportunament us explicarem el resultat de cada reunió.
 


- PER LA DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL DELS PROFESIONALS.

- PER LA PLURALITAT INFORMATIVA.

- PER LA TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ DE L'ENS PÚBLIC.

- PROU DE MANIPULACIONS !!!

Vine a la concentració que la Plataforma per la Transparència i la Pluralitat a RTVV, a la qual pertany la Intersindical, ha convocat per a demà dia 17 d'abril, a les 18:00 de la vesprada,
a la Plaça de la Mare de Déu de València
 

16 d'abril de 2010
 

Reunió de la mesa tècnica sobre carrera professional

Avança la negociació de la carrera professional

En el dia d'ahir, 13 d'abril de 2010, s'ha reunit la Mesa Tècnica sobre el Decret de Carrera Professional. Ha estat una reunió llarga, però no hi ha encara contestació de la conselleria a les qüestions plantejades. Segons està previst, hi haurà reunions bilaterals, entre cada sindicat i la conselleria i la setmana que ve una altra reunió conjunta de la Mesa Tècnica.

De què ha tractat la reunió?

S'han tractat els següents assumptes:

- Enquadrament inicial: La postura sindical és que han d'entrar en el sistema de carrera totes les persones que vulguen. L'enquadrament és com un sistema de vasos comunicants: o es donen moltes possibilitats de complir amb les condicions inicials o bé es dóna l'oportunitat d'una bona "respesca" amb efectes de 1 de gener de 2010. La conselleria ja ha avançat que la seua intenció és que no tinga efectes retroactius, per la qual cosa s'ha demanat que se siga més generós en quant a possibles condicions inicials, acceptant les proposades pels sindicats.

- Serveis prestats: La redacció de l'esborrany de decret no comptabilitza el temps treballat com a personal laboral o funcionari interí, a pesar que la persona interessada ja siga personal funcionari de carrera. La postura sindical ha estat defensant acarnissadament que s'ha de tenir en compte tot el temps treballat en la Generalitat, quan el temps haja estat reconegut com a serveis previs.

- Serveis en més d'un grup: L'actual esborrany limita claríssimament les possibilitats de promoció, en penalitzar les persones que han promocionat a un grup superior. L'Administració ha afirmat hui que entén el problema. La discussió s'ha extés sobre les semblances i diferències amb Sanitat, però sense conclusions definitives. No obstant, hi ha la possibilitat que la resposta de la conselleria siga positiva per a poder compatibilitzar la carrera professional horitzontal i la promoció interna (o carrera vertical).

- Avaluació al personal interí: Hi ha un apartat de l'avaluació de l'acompliment que consisteix en el compliment d'objectius col·lectius, a dur a terme pel que s'anomenen "Equips de Gestió de Projectes". En eixos equips, lògicament, hi haurà personal de tot tipus, inclòs el personal interí. Per tant, s'ha de valorar també el personal interí, per a que li compte quan consolide la seua situació jurídica.

- Falsa millora d'ocupació (o, el que és el mateix, les persones funcionàries interines que són funcionàries de carrera d'uns altres grups): Els sindicats plantegem una disposició transitòria en la nova llei que obligue l'Administració a reconéixer en un termini curt (un o dos mesos) des de l'entrada en  vigor de la llei que aquestes persones estan en millora d'ocupació. A partir d'aquest nomenament, es pot reconéixer el complement del grup d'origen corresponent. La conselleria ha quedat que s'ho repensarà.

Aquests són els assumptes principals, de la resolució dels quals depén l'aquiescència dels sindicats al decret de carrera professional. Continuarem informant...


14 d'abril de 2010
 


Segona convocatòria del Pla d'Ocupació del sector de persones amb discapacitats

El DOCV de 8 d'abril publica l'Ordre 2/2010, de 25 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es disposa la segona convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis en el sector de persones amb discapacitats.

Dia mundial de la Seguretat i la Salut laboral
Humanitzar el treball
Que la nostra salut no pague la crisi

Programa d’actes organitzats per l'Àrea de Salut Laboral i Medi Ambient d'Intersindical Valenciana i l'Escola Sindical Melchor Botella, amb motiu del dia de la Salut Laboral del 28 d'abril:

Dimecres 14 d’abril, 19h

Conferència-col·loqui: “Assetjament psicològic en el treball: Perspectiva psicològica"

M. Vicenta Porcar, psicòloga i psicoanalista, José Luis González, delegat de prevenció STEPV-Iv i tècnic superior en psicosociologia. Modera Xelo Frigols, delegada de prevenció STSPV-Iv

Dimecres 21 d’abril, 19h

Conferència-col·loqui: “Mútues de treball”

Claudio Galindo, gestor de Fremap, José Manuel Canales, metge de Fremap, Miguel Rausell, tècnic de Fremap. Modera Juan Miguel Muñoz, STICS-Iv

Seu Intersindical Valenciana, Juan de Mena, 18. València 46008
 

Conferències dia de la Salut Laboral

 
10 d'abril de 2010
 

Nova mesa tècnica sobre el decret de carrera professional

La Directora General d'Administració Autonòmica ha convocat mesa tècnica sobre el Decret de carrera professional, a celebrar el proper dimarts, 13 d'abril.

Els documents coneguts fins el moment són els que ja us hem enviat i consten en les pàgines webs dels diferents sindicats. Per tant, no podem avançar-vos res més sobre el contingut de la reunió, en la qual esperem que la representació de la conselleria acoste postures amb la representació sindical, ja que aquesta ja li ha fet arribar les seues propostes havent rebut, fins ara, només el rebuig cap a les esmenes plantejades.

Homenatge a les víctimes del metro

Divendres, 23 d'abril, a l'Auditori de Burjassot, es farà un homenatge a les víctimes de l'accident de metro de 3 de juliol de 2006. Teniu tota la informació al següent enllaç: Homenatge a les víctimes del metro

9 d'abril de 2010


stas-Iv | intersindical