correus electrònics

 

índex correus electrònics

 

ABRIL 08

dll dm dc dj dv ds diu
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Sumari

 
 

29/04/08

STAPV no s'adhereix a l'acord de l'OPE de 2008. 1 maig: compromís de solidaritat.
 
 

28/04/08

Aclariment d'una reflexió: "L'infern està ple de bones intencions". Adjudicació de destinacions a Informàtics de l'A i del B.
 
 

24/04/08

Declaració de la Intersindical Valenciana davant del 25 d'abril. Intersindical Valenciana reclama un major autogovern. El Sindicat participarà en la manifestació convocada a Alacant. Concentració en suport a la Síndica de Greuges.
 
 

22/04/08

Borses de treball per a Benestar Social. La fiscalía y el Medio Ambiente. Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008.
 
 

21/04/08

Per la seguretat i la salut laboral. Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008.
 
 

18/04/08

Una reflexió, davant el llistat d'aprovats del grup B. Les peticions sindicals no són cap bogeria. Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008.
 
 

16/04/08

Les externalitzacions, principal problema de la Generalitat. A propòsit del nou Govern. La manipulació a Canal 9 i Ràdio 9, més al descobert encara. Convocatòries diverses. Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008.
  
 

15/04/08

L'Organització de Dones d'Intersindical es congratula de la creació del Ministeri d'Igualtat. Manifestació del 25 d'abril. Acte de desgreuge i en memòria de les víctimes del franquisme soterrades a les foses comunes del cementeri de València. Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008.
 
 

11/04/08

La sentència que confirma l'estafa de l'específic, en la premsa. 15 anys de la mort de Guillem Agulló. Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008. 
 
 

08/04/08

Contractacions abusives d'assessors com a funcionaris. Dimarts de la Intersindical: EL RELAT DE LES IMATGES. Registre d’un esdeveniment, registre d’un sentiment. Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008.
 
 

04/04/08

Assemblees per a decidir si STAPV s'adhereix a l'Oferta de 2008. L’Acord sobre criteris de les bases de les convocatòries. Assemblees.
     
 
 
  STAPV no s'adhereix a l'acord de l'OPE de 2008

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Administració Pública Valenciana (STAPV-Iv), no s'adherirà a  l'ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA DE 6 DE MARÇ DE 2008, PEL QUAL S'APROVEN ELS CRITERIS QUE REGIRAN LES BASES DE LES CONVOCATÒRIES CORRESPONENTS A LES OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2008-2010.

STAPV-Iv, juntament amb CAT, ha dut a terme una ronda d'assemblees entre l'afiliació i el personal afectat, amb el resultat que prop d'un 90% de les persones consultades han opinat que no es podia ratificar l'esmentat acord. Els motius més citats han estat:
 • L'absència de promoció interna per reconversió en cap categoria.
   
 • La inexistència d'un compromís clar de futures convocatòries per reconversió.
   
 • El nombre de places total de l'OPE s'ha estimat insuficient per a atendre l'objectiu, que compartim, d'arribar en 2012 a menys del 5%.
   
 • La no convocatòria de diverses categories, com per exemple el grup B d'Administració General, així com moltes d'Administració Especial que no han tingut convocatòria en les últimes tres ofertes públiques.
   
 • La disminució del pes objectiu del coneixement del valencià en el total del concurs-oposició.
1 maig: compromís de solidaritat

Un any més commemorem el Dia de la Classe Treballadora, la jornada en què dones i homes recordem els milers de companys i companyes que arreu del món han estat i són perseguits, empresonats i assassinats per defensar els drets laborals, la llibertat, la justícia i la solidaritat.

És una jornada de commemoració, però també de reivindicació i lluita, perquè cada dia augmenta la bretxa que separa els qui posseeixen els mitjans de producció i el poder financer dels qui no tenim altra força que el nostre treball.

La distribució de la riquesa a escala mundial és injusta. La lluita dels poderosos per a acaparar recursos en detriment de les societats més pobres és feroç. Els drets humans es conculquen amb menys escrúpols i els conflictes armats, hui com ahir, serveixen per a consolidar posicions de poder mentre les dones i els homes del poble en pateixen les conseqüències.

La prevalença dels poders econòmics globals sobre els drets democràtics és més gran. S'ha consolidat un capitalisme internacional que permet la lliure circulació de capitals, però que restringeix la mobilitat de les persones, i s'ha creat una mena d'ordre mundial en el qual les treballadores i els treballadors competim per un mercat de treball restringit i dirigit per un poder econòmic difícil d'identificar que, ben sovint, fa servir els governs com a instruments de dominació i repressió.

En aquest context, la nostra lluita, tot i i ser local, forma part d'un procés d'alliberament que va començar fa molt de temps; un procés que hem d'alimentar i estendre per a recórrer el camí cap a un altre món possible i necessari. La realitat descrita es manifesta també en el nostre entorn immediat, perquè la suposada bondat de les xifres macroeconòmiques no oculta la carestia que angoixa milions de treballadores i treballadors.

La privatització i el desmantellament del sector públic en benefici d'interessos privats deixa la ciutadania indefensa respecte a les operacions especulatives que posen en perill serveis tan bàsics com el proveïment d'energia o la xarxa de transports. Però la deriva privatizadora amenaça seriosament l'educació i la sanitat. Ens acostem a un model social en què la pobresa condueix a l'exclusió i només s'accedeix al servei públic si proporciona beneficis i és rendible i eficient, segons els termes del sistema capitalista.

La generalització de pràctiques especulatives, com la subcontractació d'empreses, la externalització de producció i serveis o la precarietat laboral, en el seu sentit més ampli, suposen la consolidació d'un mercat laboral marcat per la inseguretat i la inestabilitat i en què els primers damnificats són les dones, els joves i les persones immigrants. Convé recordar que aquestes últimes, a més, són injustament criminalitzades des de determinats sectors.

La lluita per la creació de llocs de treball estables, saludables i ben retribuïts, i l'eliminació de la discriminació salarial que afecta les dones enfront dels homes són bàsiques en la nostra lluita reivindicativa. Només així serà possible una societat sòlida i democràtica. Tot just ara, quan ens anuncien temps de crisi, els qui s’han beneficiat tota la seua vida de l'esforç dels qui treballem dia a dia per fer front al pagament de la hipoteca o el lloguer, els exigim la seua responsabilitat en la gestació de la crisi.

No és hora de competir entre les treballadores i els treballadors per les deixalles. Al contrari, exigim solidàriament un esforç que comprenga tots els sectors de la societat, i no solament la classe treballadora.

A les administracions de l'Estat els correspon garantir els drets bàsics de la ciutadania i desplegar una política de suport a les classes més desfavorides, augmentar la inversió pública, millorar les cobertures de protecció, promoure reemplaçaments generacionals i, en definitiva, fer realitat els drets socials reconeguts en la Constitució.

En aquest Primer de Maig recordem especialment les dones assassinades per la violència masclista, fruit d'una estructura social injusta que castiga la rebel·lia, l'afany d'alliberament i la voluntat transformadora.

La jornada de l’1 de Maig és una commemoració, un dia de lluita i també de festa solidària de les treballadores i els treballadors. Totes i tots ens reconeixem com a classe i exigim un ordre social més just, lliure i solidari.

Visca el Primer de Maig!
 
Manifestacions Primer de Maig

Compromís de lluita i solidaritat
 
ALACANT. Escales Institut Jorge Juan. 11,30 hores.
 
CASTELLÓ. Parc Ribalta. 11,30 hores.

VALÈNCIA. Plaça de Sant Agustí, 11,30 hores.

29 d'abril de 2008
 
 


 
  Aclariment d'una reflexió

"L'infern està ple de bones intencions"

El passat dia 18 d'abril vam enviar el següent text:

En el  llistat provisional d'aprovats del Grup B d'Administració General hi ha unes 35 persones que també han superat les proves del Grup A, a més d'altres 15 o 20 que han aprovat la promoció interna del Grup C al B o van a fer el curs. En resum de les 85 places, unes 50 no es van a cobrir o no seran ocupades.

Aquesta situació no és exclusiva d'aquesta convocatòria, ha passat en unes altres. Les persones que estan en aqueixa situació l'hi mereixen, doncs han aprovat amb gran esforç i poden fer (faltaria més!) el que consideren oportú i a més mereixen tot el respecte prenguen la decisió que prenguen, però us volem suggerir que aquelles i aquells companys que sàpien segur que no van a cobrir o ocupar les places, renuncien, fent així un immens favor a qui estan amb notes inferiors.
Més o menys per les mateixes dates, una altra organització sindical va enviar un escrit a la DG d'Administració Autonòmica demanant que les convocatòries de promoció interna del grup B es resolgueren abans, per tal de permetre que més persones de torn lliure pogueren obtenir plaça.

Aquestes dues comunicacions han estat contestades, amb tota la raó, per les persones que, havent participat de les dues convocatòries de promoció interna, s'han quedat a les portes d'obtenir una plaça, ja que han entés que es pretenia afavorir el personal del torn lliure per damunt del personal del torn lliure. Res més lluny de la intenció d'aquest Sindicat ni de la persona que va redactar el comunicat.

La intenció del correu d'STAPV -de l'altre correu ni podem ni deguem jutjar les intencions- era fer una reflexió general, que s'ha fet en unes altres ocasions, en el sentit que aquella persona que haja obtingut, perquè s'ho ha guanyat, dues o més places en els processos selectius, renuncie en favor d'altes persones quan tinga la convicció que alguna d'elles mai no la va a ocupar. Aquesta reflexió és general, val tant ara com fa uns mesos i està en la base de la petició reiterada d'aquest sindicat en el sentit que les convocatòries han de tenir un ordre: primer el grup A, després el B, etc., per tal d'evitar, precisament, que passen coses com aquestes.

L'errada del correu -ara es veu clar- ha estat no caure en què en la mateixa situació es troben tant les persones que s'han quedat a les portes d'obtenir una plaça en la convocatòria de torn lliure com les de les convocatòries de promoció interna. I, tot i que no ho diu expressament, sí dóna a entendre que es prefereix a un personal sobre l'altre. Com que no era això el que es volia dir, STAPV no té cap problema en aclarir i, si cal, rectificar.

De fet, la mateixa reflexió que es fa en el correu esmentat es pot aplicar al mateix personal, però en sentit contrari: podrien renunciar al torn de promoció interna, en lloc de fer-ho en el torn lliure. O poden no renunciar a cap dels dos: estan en el seu dret i, en tot cas, solament correspon a la seua decisió, a la seua consciència i a la seua situació personal que no podem pretendre ni conéixer ni jutjar.

A tot això, s'ha afegit que la convocatòria de torn lliure duu un retard de més d'un any, a totes llums injustificada, la qual cosa ha fet coincidir en el temps totes les convocatòries d'accés al grup B, quan l'ordre natural, atenent a la data de publicació, hauria d'haver fet que el torn lliure ja haguera pres possessió fa mesos, per la qual cosa no haguera hagut confusió possible.

Per tant, STAPV vol deixar clar:
 • Que manté la reflexió general, dirigida a l'ànim de cada persona que estiga en eixa situació, que quan s'obtinguen dues o més places es pense també en altres aspirants que poden beneficiar-se d'una renúncia.
   
 • Que no té cap preferència per un personal ni per un altre. La reflexió pot servir tant per a renunciar a les places d'un torn com de l'altre, o no fer-ho en cap d'ells.
   
 • Que continuarà mantenint la idea, i la reivindicació davant Funció Pública, que les convocatòries d'accés dels diferents grups han de seguir un ordre determinat, des de l'A fins a l'E, per tal d'intentar evitar que, al final dels processos selectius, moltes places continuen vacants perquè algunes persones hagen obtingut més d'una plaça.
Adjudicació de destinacions a Informàtics de l'A i del B

Aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004, Informàtics grup A. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de maig de 2008, a les 10:00 hores
 
Aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004, Informàtics grup B. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de maig de 2008, a les 12:30 hores
 

28 d'abril de 2008: Per la seguretat i la salut laboral

DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL

CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE MANISES (PALAU DE LA GENERALITAT) 19:00 H

28 d'abril, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral

28 d'abril de 2008
 
 


 
  Declaració de la Intersindical Valenciana davant del 25 d'abril

Intersindical Valenciana reclama un major autogovern

El Sindicat participarà en la manifestació convocada a Alacant

Intersindical Valenciana reivindica, en aquesta data tan assenyalada, el ple exercici de l'autogovern del País Valencià i la superació de l'actual marc autonòmic per donar un pas més en el procés de la descentralització política i administrativa actual que permeta a les Institucions valencianes decidir i aplicar polítiques públiques pròpies i avançar en el reconeixement d'un Estat plurinacional, pluricultural i plurilingüístic. També reivindica la presència directa de les institucions valencianes en els diversos organismes i institucions generals i centrals de l'Estat espanyol per poder participar en la presa de decisions en aquells assumptes sobre els quals es tinguen competències o ens afecten.

Per altra part, considera que calen polítiques que suposen una millora dels interessos econòmics i sociopolítics de les treballadores i treballadors i del conjunt de la ciutadania i la millora de les condicions de vida i treball en la perspectiva d'arribar a un model de societat més just; També reclama l'establiment d'un Marc Valencià de Relacions Laborals i la plena normalització de l'ús del valencià, des de la unitat lingüística amb la resta de territoris catalanoparlants i l’elaboració de la Carta dels Drets Socials de la ciutadania valenciana prevista en l’actual estatut però que encara no s’ha desplegat.

Intersindical Valenciana critica que el País Valencià siga l’autonomia més endeutada de l'Estat Espanyol perquè la gestió econòmica de la Generalitat Valenciana ha consistit a fer inversions aparador, faraòniques, és a dir, fabuloses inversions en fastuosos projectes que han concentrat molts recursos públics, mancats de viabilitat i d'un autèntic ús social, elitistes, que no busquen la consolidació d'un sector de l'activitat econòmica del País i en mans d'un empelt d'interessos especulatius i polítics.

En el nostre País, el sector de la construcció ha crescut més que en qualsevol altra banda de l'Estat i d'Europa al recer d'una llei urbanística que està en la picota en la Unió Europea. La depredació i l'especulació urbanística han estat tals que hi ha poques ciutats en el nostre País que no hagen duplicat els metres quadrats de superfície construïda. Aquest fenomen ha generat que pel que fa al consum d'aigua, energia, manteniment d'infraestructures, etc. ens hagem endinsat en el cul de sac de la insostenibilitat més evident i més nefasta. Ara, amb la seua crisi, moltes treballadores i treballadors, molts d'ells nouvinguts, poden perdre el seu lloc de treball degut a una política basada en l'especulació.

Quant a la nostra llengua, el nivell de normalització assolit s'ha estancat i ara recula perquè políticament no s'ha exigit mai el seu coneixement i el seu ús fora de l'àmbit educatiu. Tot i així, també en aquest àmbit, en l'educatiu, l'administració està aplicant estratègies concretes per fer desistir els alumnes i les famílies que han decidit l'ensenyament en valencià i que descobrixen que no està totalment garantit en tot el sistema. Exigim un ús social del valencià i que aquest siga requisit indispensable per a l'administració pública valenciana.

El govern valencià pretén tallar les emissions de la TV3 al nostre país. Ja ho ha fet amb el repetidor de la Carrasqueta i continua pressionant per fer-ho amb la resta. Nosaltres ens oposem i donen el nostre total suport a Acció Cultural del País Valencià. Amb aquesta mesura i el control dels mitjans de comunicació públics, Ràdio 9 i Televisió Valenciana, es pretén limitar la pluralitat informativa i la llibertat d'expressió al nostre país. Per aquest motiu, Intersindical Valenciana reclama la creació d'un Consell Audiovisual Valencià i una RTVV pública, de qualitat i en valencià.

Per acabar, Intersindical Valenciana participarà en nombrosos actes unitaris que s’han convocat arreu del país, i en especial en la manifestació del proper 26 d’abril a la ciutat d’Alacant.

València, 24 d'abril de 2008

Concentració en suport a la Síndica de Greuges
 
La Coordinadora 'Acció i Reflexió Ciutadana per València', amb el suport de més de 70 col·lectius cívics i ciutadans de la C.V./País Valencià us convoca a una CONCENTRACIÓ i LECTURA DE MANIFEST el proper 25 d'abril de 2008, a les 7 h. de la vesprada (19 h.), a la Plaça de la Mare de Déu de València, en recolzament de la labor i treball de la Síndica de Greuges, Emilia Caballero, i el seu equip de la Sindicatura, així com reconéixer la importància de la Institució per als valencians i valencianes.
 
ACUDEIX, DIVENDRES 25 D'ABRIL DE 2008 TENS UNA CITA AMB LA SOLIDARITAT, LA DIGNITAT I LA JUSTÍCIA.

Manifest en suport a la Síndica
 
Setenta colectivos vecinales denuncian que el PP quiere minar la Sindicatura de Greuges
 
28 d'abril de 2008

DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL

CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE MANISES (PALAU DE LA GENERALITAT) 19:00 HORES

24 d'abril de 2008
 
 


 
 
CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE MANISES (PALAU DE LA GENERALITAT) 19:00 HORES
 


Borses de treball per a Benestar Social
Benestar Social - Castelló: borsa de treball de Metge/essa, ATS/DUE, Auxiliar de Clínica i Cuiner/a, sol·licituds fins el 26 d'abril

Benestar Social - Alacant: borsa de treball d'Auxiliar de Clínica, sol·licituds fins el 28 d'abril

'La fiscalía y el Medio Ambiente'

L'Institut del Territori celebra el Dia de la Terra amb una conferència d'Antonio Vercher, fiscal de sala coordinador de Medi Ambient i Urbanisme del Tribunal Suprem

            Data: 22 d'abril

            Hora: 20:00 hores

            Lloc: Octubre Centre de Cultura Contemporània. Sant Ferran, 12. 46001 València.

El pròxim 22 d'abril, l'Institut del Territori (IdT) celebrarà el Dia de la Terra amb una conferència d'Antonio Vercher, fiscal de sala coordinador de Medi Ambient i Urbanisme del Tribunal Suprem. Sota el títol “La fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme: els dos primers anys d'existència”, Vercher farà repàs de la vida, les funcions i les accions dutes a terme per aquesta institució.

Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008

Us recordem les assemblees decisòries pendents, per tal de decidir si STAPV s'adhereix o no a l'acord de desenvolupament de l'Oferta de 2008. En aquestes assemblees també parlarem sobre les externalitzacions de l'Administració i la forma de combatre-les. Totes seran a les 14 hores:

Dimecres 23 d'abril

 • Sanitat: Saló d'actes

22 d'abril de 2008
 
 


 
  Per la seguretat i la salut laboral
 
          28 d'abril de 2008

DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT LABORAL
 
CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE MANISES

DAVANT EL PALAU DE LA GENERALITAT, A LES 19:00 h.
 

L'accidentalitat laboral s'ha convertit en una autèntica plaga social. En 2007, al País Valencià, es van produir 101.345 accidents laborals, dels quals 128 van ser mortals i 1.132, greus. Durant el mateix període, a l'Estat espanyol, a pesar de registrar-se’n una notable reducció, hi va haver 1.788.016 accidents laborals, amb 1.191 morts i 10.637 accidents greus, xifres que ens situen en uns índexs molt superiors a les mitjanes dels països del nostre entorn.

En una societat globalitzada com la nostra, cada any moren més de dos milions dues-centes mil persones a tot el món com a resultat dels 270 milions d'accidents laborals. A més, apareixen 35 milions de nous casos de malalties professionals, amb més d’1,7 milions de defuncions entre la classe obrera. De cap manera podem acceptar la inevitabilitat d'aquests accidents perquè les causes que els provoquen són corregibles, tant les immediates com les estructurals.

Intersindical Valenciana ha denunciat de manera reiterada com la cultura preventiva en la presa de decisions, tant en l'administració com en les empreses privades, segueix supeditada a l'obtenció de beneficis immediats. Per això, exigim de nou el tractament dels accidents laborals i les seues conseqüències amb la importància que tenen i es mereixen. Perquè són morts de treballadores i treballadors que podrien evitar-se i no podem tolerar que, any rere any, s'acumulen estadístiques tan elevades. En aquest sentit, exigim un marc normatiu específic contra la sinistralitat laboral.

D’altra banda, les dades oficials no arrepleguen tota la realitat sobre la salut laboral. Hui es reconeix de forma generalitzada que el sistema oficial de registre de malalties professionals de l'estat infravalora en gran part l’autèntic impacte de les malalties relacionades amb el treball, que ocasionen cada any més de 15.000 morts per malalties laborals i que no consten enlloc. De la mateixa manera, es produeix una gran incidència de malalties relacionades amb el treball no reconegudes oficialment, especialment les relacionades amb els transtorns musculoesquelètics i l'estrés.

Tampoc no podem oblidar aquells que, senzillament, no hi compten: les persones que treballen en l'economia submergida tant en empreses o administracions que ignoren els plans de prevenció o en els casos on no es dóna tota la informació. O en les situacions d'”irregularitat” en què estan moltes treballadores immigrants del treball domèstic. O les que practiquen la doble jornada, comés el cas de moltes dones treballadores.

Fins ara les mesures adoptades pels governs han sigut insuficients i no tant directes i eficaces com hauríem desitjat. És veritat que hi ha hagut certs avanços, especialment en la reducció dels accidents mortals en el còmput actual. Però cal fer efectives les bones intencions que mostren els plans estratègics que cada cert temps el govern acorda amb empresaris i sindicats. Totes les administracions han de combatre amb lamàxima fermesa determinades pràctiques esteses entre els empresaris, perquè provoquen penoses condicions de treball que, finalment, acaben en tragèdia. Per exemple: contractació il·legal; precarietat i temporalitat en l'ocupació—la incidència dels accidents laborals és el doble entre el personal amb contracte temporal—; abús de subcontractes per burlar les obligacions legals—entre les quals hi ha les de prevenció de riscos laborals—; falta de formació dels treballadors; efectes del mateix model econòmic—pressió desmesurada en els ritmes de treball, violència en el lloc de treball, beneficis desmesurats—; incompliment sistemàtic de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Tots els governs han de prendre decisions polítiques de caràcter preventiu i promoure una cultura de prevenció perquè la ciutadania, sobretot les empreses, consideren la seguretat i la salut laboral temes absolutament prioritaris. Les administracions han de comprometre's molt més a promoure la detecció dels accidents de treball imillorar la coordinació dels estaments implicats. De la mateixa manera han de fomentar la persecució penal de la infracció de les normes preventives i millorar la informació que facilite a jutges i fiscals la investigació de la titularitat mercantil de les empreses.

Però atesa la tragèdia personal, familiar i social que suposa la pèrdua de tantes vides, tant el govern central com el Consell han de traduir l'exigència d'un compromís real dels empresaris en matèria de prevenció. En aquest sentit, urgeix posar en marxa de manera efectiva els serveis de prevenció i el desenvolupament de mecanismes de control eficaços, l’increment de la plantilla d'inspectors i les sancions rigoroses contra els incompliments.

Per a la Intersindical Valenciana és imprescindible que els temes relacionats amb la sinistralitat laboral obtinguen la col·laboració de totes les forces sindicals representatives. En aquest sentit, s'ha de democratitzar el vigent marc de negociació i modificar l’anomenat espai del “diàleg social”, així com elaborar un Llibre Blanc sobre prevenció que contribuïsca a respondre amb contundència a la sinistralitat laboral, a les seues manifestacions i a les seues conseqüències. A partir d'aquestes bases serà possible edificar un marc normatiu integrador que hi faça front.

Per tot això, en el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut Laboral, Intersindical Valenciana s'adhereix a les principals reivindicacions del moviment internacional:
 • Desplegament de campanyes per a la prohibició de l'amiant.
   
 • Intervenció frontal contra els anomenats càncers ocupacionals.
   
 • Ampliació de la cobertura preventiva per a totes les malalties i lesions relacionades amb el treball.
País Valencià, abril de 2008

Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008

Us recordem les assemblees decisòries pendents, per tal de decidir si STAPV s'adhereix o no a l'acord de desenvolupament de l'Oferta de 2008. En aquestes assemblees també parlarem sobre les externalitzacions de l'Administració i la forma de combatre-les. Totes seran a les 14 hores:

València

Dimarts, 22 d'abril
 • Governació: Sala de reunions
   
 • Justícia i Administracions Públiques: Hall d'entrada
   
 • Turisme: Saló d'actes
Dimecres 23 d'abril
 • Sanitat: Saló d'actes

21 d'abril de 2008
 
 


 
 
Una reflexió, davant el llistat d'aprovats del grup B

En el  llistat provisional d'aprovats del Grup B d'Administració General hi ha unes 35 persones que també han superat les proves del Grup A, a més d'altres 15 o 20 que han aprovat la promoció interna del Grup C al B o van a fer el curs. En resum de les 85 places, unes 50 no es van a cobrir o no seran ocupades.

Aquesta situació no és exclusiva d'aquesta convocatòria, ha passat en unes altres. Les persones que estan en aqueixa situació l'hi mereixen, doncs han aprovat amb gran esforç i poden fer (faltaria més!) el que consideren oportú i a més mereixen tot el respecte prenguen la decisió que prenguen, però us volem suggerir que aquelles i aquells companys que sàpien segur que no van a cobrir o ocupar les places, renuncien, fent així un immens favor a qui estan amb notes inferiors.

Borsa d'Auxiliar de Gestió, grup D, llista provisional d'integrants i exclosos, al·legacions fins el 29/04/2008

Les peticions sindicals no són cap bogeria

Una de les reivindicacions més antigues d'STAPV és la d'ampliar el temps del permís per maternitat. Sempre se'ns ha dit que "açò no és Suècia", "esteu bojos/boges", "això no passarà mai", etc. Sembla que les diputades i els diputats valencians estan tan bojos com nosaltres:

Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008

Us recordem les assemblees decisòries pendents, per tal de decidir si STAPV s'adhereix o no a l'acord de desenvolupament de l'Oferta de 2008. En aquestes assemblees també parlarem sobre les externalitzacions de l'Administració i la forma de combatre-les. Totes seran a les 14 hores:

València

Dimarts, 22 d'abril

 • Turisme: Saló d'actes
Dimecres 23 d'abril
 • Sanitat: saló d'actes
   
18 d'abril de 2008
 
 


 
  Les externalitzacions, principal problema de la Generalitat

STAPV-Intersindical Valenciana està treballant des de fa anys per a denunciar i intentar reduir les externalitzacions que es produeixen en la Generalitat de múltiples formes: assistències tècniques, encomandes de gestió, falsos treballadors autònoms, etc. I ho ha fet actuant unes vegades en solitari i unes altres treballant al si de les juntes de personal. Aquestes darreres han actuat davant la Inspecció de Treball i davant la Síndica de Greuges.

Veieu què ha reflectit la premsa al respecte de la feina feta per les juntes:
La inspección de Trabajo sanciona a dos consejerías

La Junta de Personal de los Servicios Centrales insta a García Antón a poner fin a la contratación irregular

A propòsit del nou Govern

Intersindical Valenciana pide al Gobierno medidas a favor de los trabajadores

La Intersindical Valenciana exige la "cláusula de revisión salarial"

La manipulació a Canal 9 i Ràdio 9, més al descobert encara

Los sindicatos amplían la denuncia contra el director de RTVV ante el Síndic de Greuges

Així manipulen Canal 9 i Ràdio 9 (informe del 8 d'abril) 
Convocatòries diverses

Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008

Us recordem les assemblees decisòries pendents, per tal de decidir si STAPV s'adhereix o no a l'acord de desenvolupament de l'Oferta de 2008. En aquestes assemblees també parlarem sobre les externalitzacions de l'Administració i la forma de combatre-les. Totes seran a les 14 hores:

València

Dijous 17 d'abril:

 • Medi Ambient: saló d'actes
   
 • Turisme: saló d'actes
Dimecres 23 d'abril:
 • Sanitat: saló d'actes
16 d'abril de 2008
 
 


 
  L'Organització de Dones d'Intersindical es congratula de la creació del Ministeri d'Igualtat
 
Manifestació del 25 d'abril

Intersindical Valenciana nolieja un autobús per anar a la manifestació d'Alacant el proper 26 d'abril, dissabte. L'eixida serà a les 14:45 hores des de la Gran Via de Ferran el Catòlic, a l'alçada del sindicat en Juan de Mena. La tornada des d'Alacant a les 22 hores en lloc a determinar i el més pròxim possible al lloc on finalitze la manifestació. Es de franc per afiliades i afiliats.

La data màxima per apuntar-se per a Alacant és el 24 d'abril. Cal comunicar-ho a Toni Piera  660 051 151  fixe 963 919 147    toni.piera@stpv.org

Acte de desgreuge i en memòria de les víctimes del franquisme soterrades a les fosses comunes del cementeri de València
 
JUSTÍCIA, VERITAT, REPARACIÓ
DIUMENGE DIA 20 D'ABRIL A LES 12 HORES
A LA PORTA PRINCIPAL DEL CEMENTERI DE VALÈNCIA

Programa de l'acte:
- Ofrena floral en el fossar de la Secció 7a dreta

- Presentació a càrrec de Mercè Teodoro, advocada del  Fòrum per la Memòria del País Valencià

- Minut de silenci en memòria de les persones soterrades als fossars

- Interpretació de la Muixeranga a càrrec de les Colles Estrela Roja de Benimaclet i Buf-Alí de la Malva-rosa

- Lectura de noms de les persones soterrades a les fosses per part dels assistents interessats als qui se'ls facilitarà un full amb el nom

- Interpretació de l'Himne de Riego a càrrec de la Banda de Música de la Societat Coral el Micalet
Es prega portar una flor per pegar junt amb el full amb el nom de les víctimes a la tanca.

Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008

Us recordem les assemblees decisòries pendents, per tal de decidir si STAPV s'adhereix o no a l'acord de desenvolupament de l'Oferta de 2008. En aquestes assemblees també parlarem sobre les externalitzacions de l'Administració i la forma de combatre-les. Totes seran a les 14 hores:

València

Dimarts 15 d'abril:
 • Presidència i Conselleria de Presidència: Sala de reunions de Juristes, 10
   
 • Servef serveis centrals: Hall d'entrada
Dimecres 16 d'abril:
 • Immigració i Ciutadania: sala de reunions
   
 • Educació i Cultura i Esport: Saló d'actes
Dijous 17 d'abril:
 • Medi Ambient: saló d'actes
Castelló

Dimarts 15 d'abril:
 • Edifici Prop   Germans Bou
Dimecres 16 d'abril:
 • DT Educació
   
15 d'abril de 2008
 
 


 
  La sentència que confirma l'estafa de l'específic, en la premsa
Al respecte, i contestant a la multitud de preguntes que se'ns han fet, us direm que ara cal esperar a que la sentència esdevinga ferma (cap recurs i la Generalitat encara està en termini), i llavors podrem plantejar la forma d'estendre els efectes a tot lo món. De moment, la setmana que ve hi han programades diverses vistes de recursos als jutjats de València per aquest mateix assumpte.

15 anys de la mort de Guillem Agulló

Intersindical Valenciana s'ha adherit als actes d'homenatge a GUILLEM AGULLÓ. Recordeu que aquest jove va ser assassinat fa 15 anys pels feixistes. En aquella època, l'STEPV-Iv es va personar en el procés judicial, junt a moltes altres organitzacions socials, sindicals i polítiques, com acusació popular.
Ara, 15 anys després, es fa un homenatge al seu poble al qual ens hem adherit.
 
Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008

Us recordem les assemblees decisòries pendents, per tal de decidir si STAPV s'adhereix o no a l'acord de desenvolupament de l'Oferta de 2008. En aquestes assemblees també parlarem sobre les externalitzacions de l'Administració i la forma de combatre-les. Totes seran a les 14 hores:

València

Dimecres 16 d'abril:
 • Immigració i Ciutadania: sala de reunions
   
 • Educació i Cultura i Esport: Saló d'actes
Dijous 17 d'abril:
 • Medi Ambient: saló d'actes
Castelló

Dilluns 14 d'abril:
 • DT Economia, Hisenda i Ocupació
Dimarts 15 d'abril:
 • Edifici Prop   Germans Bou
Dimecres 16 d'abril:
 • DT Educació
   

11 d'abril de 2008
 

 


 
  Contractacions abusives d'assessors com a funcionaris

STAPV, CAT i IGEVA han denunciat les contractacions abusives de funcionaris interins pel sistema de l'article 8 de l'ordre de borses, quan en realitat eixos llocs de treball realitzen funcions d'assessorament, per la qual cosa haurien de ser lloc per a personal eventual. Tots tres sindicats han anunciat la presentació de recursos.

Dimarts de la Intersindical: EL RELAT DE LES IMATGES. Registre d’un esdeveniment, registre d’un sentiment.
 


Exposició de pintura de DAVID MASCARELL PALAU

dimarts 8 d’abril de 2008

L’exposició es podrà visitar de dilluns a divendres
de 9.30 a 13.30 h. i de 17 a 19 h.

INTERSINDICAL VALENCIANA es complau a convidar-vos a l’acte d’inauguració de l’exposició
Presenta: EVA MARÍN JORDÀ Professora Titular de Universitat Departament de Pintura UPV
Carrer Juan de Mena,18, de València a les 19:30 h.

Assemblees sobre l'Oferta Pública de 2008

Us recordem les assemblees decisòries pendents, per tal de decidir si STAPV s'adhereix o no a l'acord de desenvolupament de l'Oferta de 2008. En aquestes assemblees també parlarem sobre les externalitzacions de l'Administració i la forma de combatre-les. Totes seran a les 14 hores:

València

Dimarts 8 d'abril:

 • PROP I i PROP II: planta baixa del PROP I
   
 • Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació: Colon 32, sala de reunions
Dijous 10 d'abril:
 • Infrastructures i Transport: Saló d'actes
   
 • Economia, Hisenda i Ocupació i IVE: saló d'actes d'Economia
Dimecres 16 d'abril:
 • Immigració i Ciutadania: sala de reunions
   
 • Educació i Cultura i Esport: Saló d'actes
Dijous 17 d'abril:
 • Medi Ambient: saló d'actes

8 d'abril del 2008
 

 


 
  Assemblees per a decidir si STAPV s'adhereix a l'Oferta de 2008

Com recordareu, just abans de Setmana Santa es va aprovar en la Mesa Sectorial l'Oferta Pública per a 2008, junt a un acord sobre les bases de les convocatòries. Tres sindicats mostraren el seu total acord amb l’Administració, i han signat l’acord, mentre que STAPV i CAT van intentar millorar el text fins el final.

No s'ha inclós la promoció interna per reconversió.  STAPV va oferir una solució el compromís clar de la Generalitat de convocar eixos procesos en aquelles categories que es pacten durant 2008, en convocatòries desvinculades de l’OPE a publicar en 2009. L’Administració no ha volgut adquirir eixe compromís.

L’Acord sobre criteris de les bases de les convocatòries

L'acord reflecteix un consens bàsic entre CCOO, CSI-CSIF i UGT. Les propostes d'STAPV i CAT per a poder acostar-nos a un acord han estat incorporades amb reticències, com veureu a continuació. L’acord diu, resumidament, que:
 • El concurs oposició tindrà una fase d’oposició amb un pes relatiu d’un 75%, mentre que la fase de concurs puntuarà un 25% del total de punts possibles.
   
 • El sistema de la fase d’oposició serà igual per a tots els torns –lliure, discapacitats, promoció interna-, però la promoció interna tindrà exenció de la primera prova de coneixements generals.
   
 • La fase de concurs computarà de la següent manera:
   
  • 15 punts per a l’experiència:
    
   • 0,13 punts per mes treballat en el mateix grup i categoria en l’Administració del Consell (9 anys i 8 mesos per a obtindre el màxim).
     
   • 0,09 punts per mes treballat en el mateix grup i categoria en una Administració diferent o en un altre sector de la Generalitat, així com en un lloc d’una altra categoria de l’Administració del Consell (13 anys i 11 mesos).
     
   • 0,07 punts per mes treballat en el mateix grup i categoria en el sector privat (17 anys i 11 mesos).
     
  • 4 punts per coneixements de valencià.
   [En aquest punt, STAPV ha recordat que en les últimes tres OPEs, la puntuació del valencià ha estat equivalent al 5% del total del procés selectiu (5 punts, en aquest cas). Sorprenentment, l’Administració es mostrava disposada a adjudicar 5 punts al valencià, sempre que hi haguera consens, però els sindicats signants s’han mantingut ferms en reclamar els 4 punts. Finalment, a proposta d’UGT, s’ha signat 4 punts, ¡però amb l’oferta de modificar-ho i pujar a 5 si STAPV s’adhereix a l’acord!]
    
  • 4 punts per titulacions i expedient acadèmic
    
  • 2 punts per idiomes comunitaris.
    
 • La reserva per a promoció interna serà del 50% i s’admetrà la promoció interna creuada.
   
 • 5% de reserva per al personal discapacitat, a més d’un 2,5% dins de la promoció interna.
   
 • Reserva del primer examen per a les següents convocatòries, sempre que s’obtinga l’equivalent a un 7,5.
No s’ha reflectit el que pensem respecte de la promoció interna per reconversió, que ha de tornar-se a aplicar.
Pel que fa al torn lliure, no s’ha volgut atendre a la nostra proposta d’accés diferenciat, tot i que estem convençudes i convençuts que és l’única opció valenta i de futur. Finalment, què dir de la proposta de modificar l’acord i augmentar els punts del valencià de 4 a 5 si STAPV signa? Deguem ser molt importants.

Assemblees

Ara us convoquem a les assemblees decisòries corresponents, per tal de decidir si STAPV s'adhereix o no a l'esmentat acord. Assemblees en què també parlarem sobre les externalitzacions de l'Administració del Consell i la forma de combatre-les. De moment, us esperem en les següents assemblees a València. (La resta de centres i localitats, us la comunicarem més endavant.) Totes seran a les 14 hores:

Dilluns 7 d'abril:
 • IVAJ: sala de reunions
   
 • Serveis Territorials de Benestar Social, Treball i Servef. Saló d'actes
Dimarts 8 d'abril:
 • PROP I i PROP II: planta baixa del PROP I
   
 • Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació: Colon 32, sala de reunions
Dijous 10 d'abril:
 • Infrastructures i Transport: Saló d'actes
   
 • Economia, Hisenda i Ocupació i IVE: saló d'actes d'Economia
Dimecres 16 d'abril:
 • Immigració i Ciutadania: sala de reunions
   
 • Educació i Cultura i Esport: Saló d'actes
Dijous 17 d'abril:
 • Medi Ambient: saló d'actes

4 d'abril de 2008
 

 


 

stapv-Iv | intersindical