correus electrònics


índex correus electrònics

 

ABRIL 06

dll dm dc dj dv ds diu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sumari

 

27/04/06

Cal una actuació urgent o quedarà compromesa l'existència de la Generalitat: l'Estatut d'Autonomia ha estat derogat per la Llei 1/2006. Més coses sobre la jornada d'estiu.28 d'abril, dia internacional de la Seguretat i Salut Laboral.
 

26/04/06

Nou esborrany de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Dues notícies. 
 

25/04/06

En 2006 la jornada d'estiu comença en maig. Sessió "oficial" de la CCT en el pont de la Santa Faç.
 

21/04/06

Convocades proves selectives. Publicades llistes provisionals d'admesos i exclosos.
 

20/04/06

El Decret d'Indemnitzacions podria modificar-se pròximament. El personal funcionari d'Administració General és personal fungible (com els bolis i el tippex). Promoció interna del E al D d'Administració General.
 

18/04/06

Convocades borses de treball d'informàtics. Xúquer Viu.

11/04/06

Nou Estatut. Lletra T. 28 d’abril, dia internacional de seguretat en el treball.

6/04/06

Notícies de proves selectives. El valencià, de nou als tribunals.
     
 
 

   
  Cal una actuació urgent o quedarà compromesa l'existència de la Generalitat

L'Estatut d'Autonomia ha estat derogat per la Llei 1/2006

Ja sabem que sembla una broma, però no ho és: és la conclusió que s'extrau de la lectura de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Ignorem les causes per les que s'ha redactat la llei com s'ha redactat, però el fet és que el text publicat en el BOE i en el DOGV coincideixen, per la qual cosa cal deduir que no ha estat un error de transcripció.

La Llei Orgànica 1/2006, podria haber derogat la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i haver-la substituït per un nou text. És una tècnica legislativa àmpliament utilitzada. En canvi, s'ha volgut fer, suposem que per motius polítics que no s'han acabat d'explicar bé, de manera que la LO 1/2006 modifique els 61 articles de la LO 5/1982, a banda d'afegir a la LO 5/82 vint nous articles. Per tant, la LO 1/2006 no substitueix la LO 5/1982, sinó que únicament la modifica. En conseqüència, la LO 5/1982 hauria d'estar encara en vigor, tot i que amb el nou text introduït per la LO 1/2006.

Tanmateix, la Disposició Derogatòria  de la LO 1/2006 diu, literalment:

"Queda derogada la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com la Llei 4/1991, de 13 de març i la Llei Orgànica 5/1994, de 24 de març".

Aquesta interpretació ha estat avalada, per exemple, per la prestigiosa empresa editorial Aranzadi, perquè ha introduït una nota en la seua publicació on-line de la Llei Orgànica 1/2006 en la qual aclareix que cal entendre que la disposició volia dir que estan derogades les lleis 4/1991 i 5/1994, no la LO 5/1982.

És obvi que el que diu la LO1/2006 no és el que es volia dir, pero si no se arregla, la continuïtat institucional de la Generalitat Valenciana està compromesa des de l'11 d'abril. Algú ha clavat la pota. Caldrà que la traga i prompte.

Més coses sobre la jornada d'estiu

Sembla que la interpretació que aquest sindicat fa de la Disposició transitòria del Decret 80/2004 (i, pel que sabem, també fan diverses conselleries) ha alçat molt de rebombori. Ho lamentem si això ha estat un problema per a alguna persona, però el fet és que continuem pensant que és la interpretació que més s'ajusta a la lletra del decret.

Moltes persones benintencionades han escrit a STAPV-Intersindical valenciana fent una lectura desfavorable a l'aplicació de la jornada d'estiu des de maig. A elles els hem contestat que, en efecte, segurament el/la redactor/a de la Disposició Transitòria volia dir que la reducció en maig i octubre era d'1 hora i 15 minuts sobre la jornada habitual. Però no ho diu: diu que s'aplique sobre la jornada reduïda prevista en l'apartat anterior.

Per què hem de suposar el que no diu? Per què no va dir, simplement, que en maig i octubre de 2006 s'aplicava la jornada establerta en l'article 2, modificat precisament per eixe Decret 80/2004? Fins i tot acceptant que es van equivocar, per què hem de ser més papistes que el Papa i no aprofitar que per una vegada s'han equivocat al nostre favor?

Sent pràctics: ara què fem?

Les diverses conselleries tenen la potestat d'organitzar el treball del seu personal i per tant, són les responsables de la distribució de l'horari en els seus centres. Algunes d'elles han enviat circulars; unes altres no. En cas que no us haja arribat cap comunicació, cal entendre que se us aplica directament el Decret 80/2004. Si els caps de serveis o dependències tenen algun dubte, que consulten la seua Secretaria General o Sotssecretaria. Ara bé, cas de rebre ordres o circulars que no permeten la instauració de la jornada d'estiu a partir del proper dilluns, us convidem a enviar-nos-les i ens posarem en contacte a efectes de possibles impugnacions.

28 d'abril, dia internacional de la Seguretat i Salut Laboral

Contra la precarietat. Per la salut laboral!. Concentració de delegades i delegats sindicals. Divendres 28 d'abril, a les 12 hores, al Palau de la Generalitat Valenciana. Plaça de Manises de València. Convoca: Intersindical Valenciana. Acudeix!.

27 d'abril de 2006
 


 

   
  Nou esborrany de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

El Ministeri d'Administracions Públiques ha presentat un nou esborrany d'Estatut Bàsic dels Empleats Públics el passat dia 17 d'abril. Com sempre, la negociació ha estat secreta, de manera que ningú no ha fet públic al conjunt d'Empleades i Emplats el nou text.

Dues notícies

Us enviem dues notícies aparegudes ahir en premsa que creiem que seran del vostre interés:

"EMPLEO PÚBLICO

Quince mil opositores aprobados llevan 7 meses de espera para saber si tienen plaza  
El Consell aún no ha baremado a los aspirantes a cubrir 1.500 plazas de administracióngeneral que se examinaron en julio y octubre.  <veure notícia>
C. R. F. DIARIO INFORMACIÓN.

Quince mil personas de toda la Comunidad que opositaron el pasado año para ser funcionarios de la Generalitat y que aprobaron el examen permanecen a la espera de que el Consell acabe de baremar sus méritos y adjudique las plazas. Se trata de unas oposiciones que se llevaban esperando hasta catorce años y que entran dentro del plan de estabilidad para los trabajadores de la Administración autonómica.

Concretamente, las plazas en juego son 145 del grupo C, es decir, administrativos. En la prueba, ejecutada a principios de otoño, aprobaron varios centenares de personas. No obstante, el grueso de los opositores se encuentra en el grupo D, auxiliares administrativos, donde hay 6.000 aprobados en el examen realizado el 2 de julio de 2005 para repartirse 900 plazas; y el grupo E, subalternos, donde hay unos 8.000 aprobados en el test que realizaron el 2 de octubre y sólo hay 500 plazas.

Unas 60.000 personas presentaron las instancias para optar a los tres grupos y, cuando en 2005 salieron las listas de aprobados, la cuantía se redujo a 15.000. Una vez presentados ya los méritos, el futuro de estas personas continúa en la incertidumbre por la lentitud al baremar.

Pilar Santos, responsable de coordinación y acción sindical del STAPV, explica que «con el ánimo de hacerlo más rápido la Generalitat contrató por primera vez a una empresa para que informatizara los méritos y los pasara a los tribunales, pero el efecto ha resultado el contrario ya que el trasvase de datos de la mercantil a la Generalitat se está realizando con mucho retraso y, además, hay fallos porque no vuelca bien algunos datos, de modo que los tribunales acaban por no fiarse y lo vuelve a comprobar todo».

Por su parte, Juan Bueno, de UGT, señala que su sindicato no tiene constancia de que se haya contratado a la citada empresa y atribuye la tardanza a que «es un tema complejo, que requiere una dedicación y los tribunales se reúnen una o dos veces al mes».

«Lo que nosotros valoramos es que se va a reducir la inestabilidad laboral en más del 30%», agrega Bueno, quien indica que el citado plan es la mayor oferta de estabilidad en el empleo público que ha habido en muchos años en la Comunidad y apunta que para finales de este año la Generalitat tiene que haber convocado y resuelto todas las plazas no sólo de estos tres grupos, sino de otras muchas categorías. En conjunto suman casi 5.000 puestos de trabajo. «Para entonces deben estar todos los listados publicados, aunque otra cosa es la toma de posesión», añade.

Santos apunta que el tribunal ha terminado de baremar el grupo C y que se espera que se den a conocer los datos en la primera quincena de mayo, mientras que el resultado de los grupos D y E, en principio, no se prevé que den a conocer hasta julio o, con más probabilidad, septiembre, es decir un año después de haberse examinado".

"GENERALITAT

Los altos funcionarios recibirán un plus salarial hasta tres veces superior al resto

El STAPV cree que el reparto debía ser lineal y no proporcional. <veure notícia>
J. Ruiz, Valencia. LEVANTE.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Administració Pública Valenciana-Intersindical Valenciana ha elaborado un estudio que revela que el acuerdo salarial que el Consell pactó con los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT para mejorar las retribuciones de los empleados públicos en un 4, 05% beneficiará sobre todo a los funcionarios mejor pagados.

El acuerdo, alcanzado a finales del pasado año, supuso un paso de gigante en las reivindicaciones sindicales ya que, por primera vez en años, el Ejecutivo valenciano aceptaba tomar medidas para frenar la pérdida de poder adquisitivo. Tras años de congelación salarial, el Consell puso encima de la mesa 38 millones para dotar varios conceptos; a saber: un fondo adicional del 0,3% de la masa salarial, una cláusula de revisión salarial de un máximo de 0,4% condicionada a una inflación del 3% y un fondo de pensiones por importe del 0,3 de la masa salarial en 2006 y 2007.

En la práctica, según el STAPV, el reparto de estos pluses salariales agrandará las diferencias entre las nóminas de los diferentes empleados públicos. Los cálculos del sindicato apuntan que, por ejemplo, un subalterno cobrará al mes 8,79 euros más, mientras que un jefe de área cerca de 25 euros. Esto es así, denuncia el STAPV, por el criterio del reparto decidido «unilateralmente» por la Administración.

En concreto, la Generalitat decidió repartir el 0,3 de la masa salarial de forma lineal (se reparte la cantidad a partes iguales entre todos los empleados públicos), pero el 0,4% de forma proporcional al complemento específico. Para el STAPV este tipo de reparto «es una de las cosas más insolidarias que existe» dado que los mejor retribuidos experimentan más subida, como demuestra el estudio del sindicato.

El STAPV-Intersindical Valenciana, que no suscribió el acuerdo, ha anunciado su intención de impugnar el acuerdo ante los tribunales de justicia y espera «que el resto de sindicatos no se conviertan en cómplices de este vergonzoso escándalo».

Anuncio de impugnación

El sindicato sostiene que el acuerdo del Consell publicado en el DOGV donde se fijaban los criterios del reparto es ilegal porque en la reunión con los sindicatos celebrada en enero no hubo tal acuerdo. El STAPV mantiene que se mencionó la posibilidad de un reparto proporcional pero no hubo ninguna propuesta formal. «Después de la reunión del 19 de enero no ha habido ninguna convocatoria de nueva reunión, por la que ningún sindicato puede haber firmado legalmente el acuerdo», dice el sindicato. Y va más allá al hablar de que alguien ha engañado al Gobierno y apunta directamente a la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
La subida salarial pactada con los sindicatos empezó a aplicarse el pasado mes de marzo. Hasta entonces, la Conselleria de Hacienda mantenía bloqueado un acuerdo que ha permitido al Consell la paz social en el ámbito de la función pública"
.

26 d'abril de 2006
 


 

   
  En 2006 la jornada d'estiu comença en maig

Tot i que la redacció del Decret 80/2004* es presta a confusió per la seua pèssima redacció, no hi ha cap mena de dubte que en ell s'estableix que la jornada d'estiu durant 2006 serà des de l'1 de maig fins el 31 d'octubre. En conseqüència, la jornada a realitzar serà de 36 hores i 15 minuts -els que tenen l'exclusiva- o de 33 hores i 45 minuts -els que tenen la jornada normal. A més, l'aplicació de la jornada d'estiu comporta la possibilitat de no fer vesprades, sempre que es complisca la jornada pels matins.

En efecte, la Disposició Transitòria introduïda pel Decret 80/2004 diu que
"L'any 2006 la reducció del còmput horari de la jornada prevista en l'anterior apartat s'estendrà des del dia 1 de maig fins al 31 d'octubre. (...)"
I què diu "l'apartat anterior"? Doncs que
"L'any 2005 des del dia 1 de juny fins al dia 30 de setembre es reduirà el còmput horari de la jornada setmanal en 1 hora i 15 minuts.(...)"
Com que la jornada de l'1 de juny a 30 de setembre és la jornada d'estiu (article 2.3 del Decret 34/1999), la lectura integrada d'ambdues clàusules no pot ser una altra més que la següent:
L'any 2006, des del dia 1 de maig fins al 31 d'octubre la jornada serà la prevista en 2005 des del dia 1 de juny fins el 30 de setembre, és a dir, 33 hores i 45 minuts o de 36 hores i 15 minuts, respectivament (sumant les dues reduccions sobre les jornades de 37:30 hores i de 40 hores inicials: dues hores i mitja de jornada d'estiu i una hora i quart de la Disposició Transitòria)**.

*El Decret 80/2004, de 14 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica parcialment el Decret 34/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell de la Generalitat.

**
Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública de 23/XII/03 sobre racionalització de la jornada laboral.

Sessió "oficial" de la CCT en el pont de la Santa Faç

La Direcció General d'Administració Autonòmica ha convocat la sessió "oficial" -per dir-li d'alguna manera-, per a acabar la sessió d'abril que va començar amb les sessions "prèvies" per conselleries. Es convoquen totes les conselleries i organismes a una sola sessió el proper 28 d'abril. Aquesta data no us dirà res si no sou d'Alacant, però cal recordar que el segon dijous després de Pasqua es celebra des de sempre la Santa Faç, festa local d'Alacant, que enguany cau el dia 27 d'abril. A més, és motiu de fer pont el divendres 28, sobretot enguany que s'afig el dilluns 1 de maig a un pont magnífic de cinc dies.

És obvi que el dia 28 és laborable a tot el país, però no és menys cert que a cap responsable polític se li ocorreria posar una reunió el passat dilluns, 24 d'abril, que només era festa local a València. La sensibilitat comunitària també està en aquests detalls.

25 d'abril de 2006
 


 

   
  Convocades proves selectives

Informàtics Grup A

Resolucions d'11 d'abril del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals s'eleva a definitives les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector Administració Especial, informàtics, accés lliure. Convocatòria 44/04, discapacitats. Convocatòria 45/04, i promoció interna. Convocatòria 46/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.

La primera part de la prova serà el proper dia 27 de maig del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores a València: Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers s/n. L'ordre de crida dels aspirants, d'acord amb el sorteig fet, començarà amb la lletra P.

Agents Mediambientals

Resolucions d'11 d'abril del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals s'eleva a definitives les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector Administració Especial, agents mediambientals, accés lliure. Convocatòria 49/04, discapacitats. Convocatòria 50/04, i promoció interna. Convocatòria 51/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
 
La prova serà el proper dia 3 de juny del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores a València: Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers s/n. L'ordre de crida dels aspirants, d'acord amb el sorteig fet, començarà amb la lletra P.

Publicades llistes provisionals d'admesos i exclosos
  • Informàtics Grup C
  • Educadors d'Educació Infantil
  • Promoció interna del grup E al D d'Administració General
Termini de presentació d'al·legacions en tots els casos fins el 5 de maig.

Informàtics Grup C

Resolucions d'11 d'abril del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, informàtics, torn d'accés lliure, Convocatòria 75/04, discapacitats, Convocatòria 76/04, i promoció interna, Convocatòria 77/04.

Educadors d'Educació Infantil

Resolucions d'11 d'abril del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, torn d'accés lliure, Convocatòria 72/04 i discapacitats, Convocatòria 73/04.

Promoció interna del grup E al D d'Administració General

Resolucions de 12 d'abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos a la oposició d'accés al grup D, sector administració general, torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocatòria 78/04, i al curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocatòria 79/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

21 d'abril de 2006
 
 

   
  Hi ha coses de les que el sindicat s'entera on menys s'ho pot imaginar. Per exemple, vas a les reunions de la CCT, de les que no traus massa trellat, però els representants de les conselleries i de la DG d'Administració Autonòmica et comenten coses. Hui us comentem un parell d'aquests assumptes:

El Decret d'Indemnitzacions podria modificar-se pròximament

El Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris va ser publicat en el DOGV de 17 de febrer de 1997. Des de llavors no ha sofert cap modificació, ni directa ni a través de les diferents lleis de pressupostos. La conseqüència més important d'aquesta falta d'actualització ha estat que els imports de les indemnitzacions (dietes de restauració, d'hostalatge, de quilometratge, etc.) tampoc no han sofert variació, de manera que s'han devaluat en un 30,6% respecte de l'IPC (font: pàgina web de l'Instituto Nacional d'Estadística, INE: www.ine.es).

Davant aquesta situació insostenible s'han llançat campanyes pels diferents sindicats que formen Intersindical Valenciana, sent la més coneguda la de Pengem les claus?, en el que es plantejava una actualització radical del concepte quilometratge, no solament per la pèrdua de poder adquisitiu, sinó per totes les despeses que han de suportat les persones que treballen per a la Generalitat i que han d'aportar el seu vehicle propi, així com els riscos (accidents in itinere) que comporta. Recentment, informàvem de la de decisió d'algunes companyes i companys d'Alacant de no fer més ús del seu vehicle propi si algú no posava remei.

Les secretaries generals de les diferents conselleries han mantingut sempre que elles eren les primeres interessades en què es modificara aquest decret i que era la conselleria d'Economia la que es resistia a la seua modificació. El cert és que tampoc no consta cap gran esforç al respecte fins al moment actual, en què totes les conselleries han fet una proposta conjunta a la Conselleria d'Economia per a la modificació del Decret 24/1997. Això és el que se'ls va ¿escapar? a alguns representants de l'Administració en una recent reunió de la CCT.

En quins termes està la proposta, s'ignora a hores d'ara. El que seria una llàstima seria que no s'aprofitara l'ocasió per a reformar en profunditat el Decret 24/1997, tot incorporant noves indemnitzacions (com per exemple, les guàrdies localitzades) que compensen les funcions i tasques que realment estan duent a terme les companyes i companys. Per posar un exemple, no valdria amb augmentar l'import per quilòmetre de 0,15 euros actuals a 0,195 (un 30% pelat), sinó que cal tenir en compte l'augment específic dels carburants, la repercussió del desgast del material i la repercussió de les assegurances dels automòbils, per la qual cosa hauríem de parlar d'un mínim del doble de l'import actual.

El personal funcionari d'Administració General és personal fungible (com els bolis i el tippex)

... O almenys això és que pensa el Consell Jurídic Consultiu en el seu dictàmen sobre el projecte de Decret que atribueix a la Conselleria de Sanitat la gestió dels llocs de treball i del personal de salut pública.

El dictamen arriba a la conclusió que el projecte de decret és legal i no fa cap observació essencial, per la qual cosa el projecte pot continuar la seua tramitació. Pel que fa a la qüestió del pas del personal de l'Administració del Consell a les Institucions Sanitàries gestionades per la conselleria de Sanitat, el dictàmen fa el següent anàlisi:

La Disposició Final Quarta de la LLei 4/2005, de Salut Pública, diu que "... els òrgans competents en matèria de funció pública i sanitat unificaran la naturalesa del personal funcionari amb funcions de salut pública, com a funcionaris d'institucions sanitàries". Segons això, cabrien dues interpretacions:
  • Interpretació estricta: inclouria el personal que fa funcions de salut pública sense abastir els funcionaris que presten un altre tipus de funcions. Segons aquesta interpretació, només s'hauria d'unificar el personal funcionari d'Administració especial, excloent el personal d'Administració general, "que por lo demás constituyen personal fungible e intercambiable en el ámbito de la Administración de la Generalitat Valenciana" (sic).
     
  • Interpretació extensa: inclouria tot el personal que preste els seus serveis en entitats o òrgans al servei de la salut pública, tant d'Administració especial com de general.
El dictàmen acaba concloent que tan legal és una com l'altra, per la qual cosa aval·la la postura de l'Administració. El que passa és que, al seu torn, aval·la la postura de la immensa majoria del personal d'Administració general afectat per eixe traspàs, recolzada per STAPV-Iv: la Llei de Salut Pública no obliga a transferir el personal d'Administració general, aquesta és només una de les possibilitats legals. Per tant, l'excusa que posaven els responsables de la conselleria de Sanitat al respecte cau pel seu propi pes.

Promoció interna del E al D d'Administració General

Segons fonts de tota solvència, en el DOGV de demà, divendres 21 d'abril, es publicaran els lllistats d'admessos i exclosos de les convocatòries 78 i 79/2004, de promoció interna del grup E al D d'Administració General. Després hi haurà 10 dies hàbils (fins el 5 de maig) per a presentar al·legacions.

20 d'abril de 2006
 
 

   
  Convocades borses de treball d'informàtics

El DOGV de hui, 18 d'abril, publica dues resolucions de 27 de març de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es constitueixes les borses d'ocupació temporal per al nomenament de funcionaris interins, grup A i grup B, sector administració especial, informàtics.

Les borses estan integrades pel personal que a continuació es relaciona:

1. Aspirants que han aprovat algun exercici eliminatori de la fase d'oposició, de les proves selectives de les convocatòries: 2. El personal interí que resulte desplaçat o cessat com a conseqüència dels processos derivats del Pla d'Estabilitat Laboral, regulat en la disposició transitòria sisena de la Llei de Funció Pública Valenciana, introduïda mitjançant una Llei 16/2003, així com de les proves selectives de les ofertes d'Ocupació Pública de 1999 i subsistents de 2000. En el cas que s'haja convocat oferta d'ocupació en el seu grup i especialitat, hauran d'acreditar la seua participació en els processos selectius corresponents, i no procedirà la seua integració en la borsa en cas contrari.

10 dies

Tots els aspirants, hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció a la borsa corresponent, el full d'autobaremació i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, si no consten inscrits al Registre de Personal d'aquesta Direcció General, en el termini de deu dies hàbils (fins el 2 de maig), comptats des de l'endemà de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a les seus de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.

Xúquer Viu

El proper dissabte 22 d'abril, a les 20:30, el programa LINEA 900 de "La 2" de TVE estarà dedicat a l'espoli del riu Xúquer i de l'Albufera, i la seua relació amb l'urbanisme insostenible. En el programa intervindran membres de XÚQUER VIU.

Per a saber-ne més:
 
PLATAFORMA XÚQUER VIU <xuquerviu@hotmail.com>
 

18 d'abril de 2006
 
 

   
  Nou Estatut

El DOGV de hui, 11 d’abril de 2006, publica la Llei Orgànica 1/2006, de reforma de la Llei Orgànica 5/982, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Com a empleats i empleades de la Generalitat, cal conéixer-lo (sobretot els i les opositores, tant de torn lliure i discapacitats com de promoció interna), ja que és a partir d’ara la nostra norma bàsica.

És coneguda la postura d’Intersindical Valenciana respecte d’aquesta reforma (una reforma que es queda molt curta i que no reflecteix les aspiracions d’aquesta organització), la qual cosa no obsta per a que respectem el nou Estatut, l’acatem i el fem complir des de la nostra responsabilitat com a funcionaris i funcionàries.

Lletra T

S’ha publicat en el DOGV la Resolució de 4 d’abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, el resultat del sorteig de la lletra per la qual comencen a cridar els aspirants de les proves selectives durant 2006: serà la lletra “T”.

28 d’abril, dia internacional de seguretat en el treball

Intersindical Valenciana, junt a unes altres organitzacions, convoca una concentració davant el Palau de la Generalitat per al dia 28 d’abril a les 12 hores, amb motiu de la celebració del dia internacional de seguretat en el treball.

11 d'abril de 2006
 
 

   
  Notícies de proves selectives

Assistents Socials/Treballadors Socials

El Tribunal de les Convocatòries 32, 33 i 34/2004, grup B, administració especial, Assistent Social/Diplomat en Treball Social ha fet públic el llistat d'aprovats de la primera part de la prova selectiva. Teniu els llistats a la vostra disposició a la pàgina web del Sindicat i a les seus del STAPV-Iv.

No s'ha fet pública la data, hora i lloc de realització de la segona part de la prova: hi haurà un nou acord del tribunal.

Grup B Administració General

El Tribunal de les proves selectives del Grup B, d'Administració General (torns lliure i discapacitats) ha decidit que la primera part de la prova de la fase d'oposició serà el proper dia 17 de juny. Sort a totes i tots els aspirants.

El valencià, de nou als tribunals

Us reproduïm al final del correu una notícia de Panorama actual (diari electrònic valencià), sobre la sentència del Tribunal Suprem, sobre un recurs del STEPV-Intersindical Valenciana, per la qual es reconeix el que mai no s'hauria d'haver deixat de reconéixer: que valencià i català són un mateix idioma. Esperem que aquesta decisió aprofite per desterrar polèmiques inútils, tot i que no es pot ser massa optimista si es lligen les declaracions del conseller de ¿Cultura?

"El TS anula la derogación que diferenciaba los títulos de catalán y valenciano

EL CONSELL ESTUDIA RECURRIR LA SENTENCIA QUE ANULA UNA ORDEN DICTADA POR LA GENERALITAT POR LA QUE SE DEROGÓ LA HOMOLOGACIÓN DE LOS DOS IDIOMAS

<veure l'article>

Una orden dictada en el año 1995 por la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana por la que se derogó la homologación y convalidación de los títulos oficiales de catalán emitidos en Cataluña y Baleares a los de valenciano, ha sido anulada por el Tribunal Supremo. La sentencia indica que científicamente la "unidad lingüística" tiene un "importantísimo reconocimiento" por lo que no reconocer la homologación de títulos vulnera el principio de igualdad que recoge la Constitución Española. Por su parte, el conseller de Cultura, Educación y Deporte, Alejandro Font de Mora, anunció que el Consell "estudia recurrir la sentencia del Tribunal Supremo sobre la convalidación de títulos de valenciano".
     
PANORAMA-ACTUAL - 05/04/2006 22:27 h.
      
Al respecto, Font de Mora manifestó "tener seguridad" en esta decisión, ya que, dijo, "tanto la Constitución, como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, definen claramente la lengua valenciana y el idioma valenciano". Por ello, apuntó que la Generalitat estudiará a través de sus servicios jurídicos "todos los recursos que sean posibles".
Font de Mora recordó que el Estatuto Valenciano "tiene rango de ley orgánica y eso favorece a la Generalitat a la hora de plantear la reivindicación, que es que en la Comunidad Valenciana hablamos el idioma valenciano", aseveró.
Asimismo, el conseller anunció que el Consell "utilizará todos los cauces legales para demostrar que los valencianos saben lo que son y saben lo que hablan". "La lengua valenciana está por encima de cualquier otra consideración", concluyó.

Polémica

La polémica apareció cuando el Consell, gobernado por el PSPV determinaba los certificados oficiales administrativos de conocimiento del valenciano que expediría la Junta Calificadora de Conocimientos del Valenciano (JQCV) y enumeró otros que quedarían convalidados a los anteriores.

Entre esos figuraban los del mismo nivel emitidos por la Junta Evaluadora de la lengua catalana de Baleares y la Junta Permanente de Catalán de la Generalitat de Cataluña. Una vez llegó al poder el PP, el departamento de Cultura dictó otra orden en la que derogaba esa homologación de títulos.

Acció Cultural del País Valenciá y el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l´Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana recurrieron esa segunda orden ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que en 1999 desestimó el recurso.

Las mismas asociaciones llevaron el asunto al Tribunal Supremo que, en una sentencia fechada el 15 de marzo, les ha dado la razón. La sentencia señala que "el problema de si son o no lenguas diferentes el valenciano y el catalán" no tiene "una solución normativa", es "ajeno al Derecho" y "tiene su sede natural en el ámbito científico o académico". Por eso, añade, para resolver la cuestión planteada "ha de estarse a lo que sobre dicho problema haya prevalecido en la doctrina científica".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo señala que es preciso determinar "cuál de las dos partes litigantes ha ofrecido los elementos de convicción más consistentes en ese nivel científico en que hay que situarse". La respuesta es que la parte demandante, Acció Cultural y el sindicato, "ha ofrecido datos suficientes que revelan que esa unidad lingüística defendida por ella tiene un importantísimo reconocimiento en el campo científico y académico".
En cambio la Generalitat Valenciana "no ha ofrecido datos, procedentes de ese mismo campo, que exterioricen la existencia de corrientes doctrinales de similar magnitud que sostengan opiniones discrepantes acerca de si el valenciano y el catalán constituyen o no un mismo sistema lingüístico".

Entre los datos que avalan esa tesis se mencionan las definiciones de la Real Academia, los estatutos de varias universidades valencianas, la legislación estatal educativa y los acuerdos de la Academia Valenciana de la Lengua.
Añade a esa lista el reconocimiento por parte de la propia Generalitat Valenciana de que el valenciano es una "variedad de la lengua catalana" y que es precisamente el dato de esa variedad el que justifica la dualidad de certificaciones administrativas que defiende.

La sentencia considera que la Generalitat no ha justificado las razones científicas o académicas que justificaran que esa "variedad" deba traducirse en la imposibilidad de homologar certificados expedidos en otras comunidades autónomas de habla catalana.

Por todo ello el Supremo admite el recurso, anula la sentencia del TSJCV de 1999 y la orden de la consellería de Educación de 1995 por lo que vuelve a tener vigencia la de 1994 que permitía la homologación y convalidación de títulos".

6 d'abril de 2006
 
 

   

stapv-Iv | intersindical