Calendari de correus publicats
Dll Dm Dc Dj Dv Ds Diu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Text més gran Text més menut

Mida del text

Torna a STAS

Torna a STAS

Notícies sindicals / març 2013


28 de març

Signem l'acord de Mesa Sectorial de permisos, el Decret de Classificació i el Pla dels PROP?

Sobre l'opinió d'Intersindical Valenciana, podeu consultar els següents enllaços:

Assemblees a Alacant

DATA CENTRE Lloc
DIMECRES 3
08:00 hores
EDIFICI PROP – TORRE GENERALITAT C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6IVAJ (2ª Planta)
Rambla Méndez Núñez nº 41
DIMECRES 3
14:30 hores
D.T. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT C/ Carratalà nº 47

Assemblees a Castelló

DATA CENTRE Lloc
DIMARTS 2
14:30h
DT d'Economia i Indústria C/ Cavallers, 8

Assemblees a València

DATA CENTRE Lloc
DIMECRES 3
08:00 hores
CONSELLERIA DE SANITAT I AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT Saló d'actes
Misser Mascó, 31-33
DIMECRES 3
14:30 hores
CENTRE ADMINISTRATIU 9 D’OCTUBRE SALA MULTIUSOS EL1
Edifici annex a la Torre 1

> Escola Sindical Melchor Botella

Preparació per als exàmens oficials d'Alemany, Anglés i Valencià

L'Escola Sindical Melchor Botella de la Intersindical Valenciana prepara per als exàmens oficials d'Alemany, Anglés i Valencià. Les modalitats, dates, horaris i preus els teniu en els enllaços a continuació:


25 de març

Signem l'acord de Mesa Sectorial de permisos, el Decret de Classificació i el Pla dels PROP?

Sobre l'opinió d'Intersindical Valenciana, podeu consultar els següents enllaços:

Assemblees a Alacant

DATA CENTRE Lloc
DIMARTS 26
08:00 hores
D.T. CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6
DIMARTS 26
14:30 hores
D.T. CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA C/ Churruca nº 25

Assemblees a València

Totes seran a les 14:30h

DATA CENTRE Sala
DILLUNS 25 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Saló d’actes
Av. Campanar 32
DILLUNS 25 SERVEF Saló d’actes de la planta baixa
Navarro Reverter 2
DILLUNS 25 CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓ I AIGUA
Sala Premsa
Albereda 16 (Cigüeña)
DIMECRES 27 PROP II i I Saló d’actes semisòtan
PROP II
Gregorio Gea 14

De la resta d'assemblees, que es tindran lloc la setmana que ve, us informarem amb antel·lació.

> Borses de treball

Substitucions temporals d'ajudant de residència/serveis i d'auxiliar de clínica

El DOCV de 22 de març publica sengles resolucions per les quals es convoca la constitució de les borses de treball especifiques per a substitucions temporals, en llocs de treball d'ajudant de residència/serveis, a la província de València, i d'auxiliar de clínica, a la província de Castelló:


20 de març

> Acords de Mesa Sectorial

Signem l'acord de permisos, el Decret de Classificació i el Pla dels PROP?

Intersindical Valenciana comença dijous 21 la ronda d'assemblees anunciada per a decidir sobre els acords als quals es va arribar en la Mesa Sectorial del 13/03/2013. La resta de sindicats ja han signat tots tres acords.

Com sempre, complint amb el seu model sindical, Intersindical Valenciana us consulta sobre l'opinió que teniu sobre els tres documents que la Generalitat ha posat damunt la taula i que podeu consultar en aquests enllaços:

En aquest acord, hi ha hagut un canvi: la conselleria ha decidit que, en aplicació de la nova redacció de l'EBEP, no podia posar que les vacances serien d'un mes o 22 dies, sinó només 22 dies. Recordeu que eixa redacció és la que li dóna el RDL 20/2012, de retallades, de Rajoy. Si no hi ha més remei, que canvie la Generalitat el Decret 175/2006 per imperatiu legal, però que no compte amb la nostra aquiescència.

NO a les retallades!

Sobre l'opinió d'Intersindical Valenciana, podeu consultar els següents enllaços:

Correu de dilluns, 11 de març. Correu de dimecres, 13 de març Correu de dijous, 14 de març

Assemblees a València

Totes seran a les 14:30h
DATA CENTRE Sala
DIJOUS 21 DT SERVEF
DT BENESTAR SOCIAL
IVAJ
Biblioteca Pública de València
Sala de Juntes
Baró de Càrcer, 36
DIJOUS 21 HISENDA i Administracions Públiques Sala premsa de l'entresòl
Micalet, 5

De la resta d'assemblees, que es tindran lloc la setmana que ve i les següents, us informarem amb antel·lació.


Plataforma Valenciana Sindical i d'Associacions Professionals d'Empleades i Empleats Públics

Divendres negre 22 / 03 / 2013

LES AGRESSIONS QUE PATEIXEN ELS SERVEIS PÚBLICS I LES PERSONES QUE ELS PRESTEN NO HAN CESSAT I NO TENEN INTENCIÓ DE SER RECONDUÏDES

Els governs segueixen fent recaure el pes de la crisi sobre els serveis públics i les empleades i empleats públics, sense explorar altres vies de solució.

PER AIXÒ, SEGUIM: DIVENDRES 22 DE MARÇ AL CARRER DE NEGRE

Concentra’t i manifesta’t junt als teus companys i companyes

EL QUE NO ES DEFENSA, ES PERD


14 de març

> Mesa sectorial

Habemus consensus! Intersindical nigrum agnus est*

La Mesa Sectorial celebrada el matí de dimecres s'ha saldat amb l'acord de tres sindicats amb els documents proposats. Intersindical Valenciana, com havia anunciat, efectuarà una ronda d'assemblees per a consultar-ho amb totes i tots vosaltres.

Decret de classificació dels llocs de treball, i aprovació de les RLT

Es modificarà la composició de la Comissió que substitueix la CCT, però no han volgut fer cas a demanda unànime dels sindicats de deixar els caps d'unitat barrats. Ha tingut el suport dels altres tres sindicats. Intersindical no recolza el text.

Pla d'Ordenació per als PROP

No s'ha modificat el text que conegueu i que podeu consultar en l'enllaç que teniu dalt. Provocarà molts transtorns en determinades persones, funcionàries interines o de carrera, que seran forçades a acceptar un trasllat. Solució més cara que la plantejada pels sindicats en les meses tècniques, ja que hauran de pagar indemnitzacions per trasllats forçosos. Ha tingut el suport dels altres tres sindicats.

Intersindical no recolza l'adhesió, sobretot perquè el SA d'Administració Pública ha tingut una relliscada i ha admés que aquest pla és la prova pilot per al gran pla d'ordenació de personal que estan preparant i que han anomenat pla de redistribució de càrregues de treball, i que podria afectar tota la Generalitat. Cert és que després ha matisat i ha dit que l'atre pla tenia una altra mesura i unes altres mesures (valga l'aparent redundància).

Per a aquests dos documents, valen els comentaris que us vam fer en el correu del dilluns 11 de març.

Acord de Mesa Sectorial de Funció Pública sobre vacacions (sic) i dies de permís

Aquest acord ha tingut una negociació més complicada, motivada perquè no s'havia negociat res al respecte en les meses tècniques hagudes en les darreres setmanes. Finalmnet, s'ha negociat in situ.

Si recordeu el que us vam explicar en el correu del dimarts 12 de març, es proposava un empitjorament de la regulació que sobre les vacances tenim en el Decret 175/2006.

Intersindical Valenciana ha deixat clar des del principi que no anava a recolzar res que no fora deixar el Decret 175/2006 com estava, i que, sobretot, no anava a donar per bona cap retallada de les que ens han imposat el govern de la Generalitat i de l'Estat des de principis de l'any 2012. A més, ha deixat clar que la Generalitat no estava obligada a aplicar el RDL 20/2012, perquè disposa en el art. 8.3 que se suspenien els acords, pactes i convenis, però en cap moment s'esmentaven les normes legals o reglamentàries, com és el cas del Decret 175/2006.

Això ha provocat un recés demanat per la pròpia administració, en retornar del qual s'ha arribat al següent acord:

Es queda com fins ara (en el Decret 175/2006):

Lògicament, valorem positivament que ens quedem com estem i no empitjorem.

S'introdueixen com a novetats:

Permisos

No diu res respecte dels altres dies no laborables (18 de març, dimarts de Magdalena o 23 de juny).

Intersindical Valenciana ha valorat negativament el conjunt de mesures relatives als permisos. Actualment, l'aplicació de l'article 6 del Decret 175/2006 és molt millor del que s'ha pactat. No limita els dies de permís en cas que calga compensar perquè qualsevol dia no laborable o festiu, inclosos els locals, caiguen en dissabte o diumenge.

En definitiva, tenim un dilema en les assemblees: canviem la possibilitat de gaudir cinc dies de vacances en forma de moscosos per perdre alguns dies compensatoris? Vosaltres teniu la paraula, a partir de la setmana propera.

* Tenim consens! Intersindical és l'ovella negra.


12 de març

> Mesa Sectorial de Funció Pública

¿Acord sobre règim de gaudi de vacances i dies de permís?
No, gràcies

La sorpresa de la convocatòria és aquesta proposta d'Acord, ja que no se n'ha parlat en les meses tècniques (fins a quatre) que s'han mantingut en les darreres setmanes. Modifica a pitjor el que disposa el Decret 175/2006.

L'acord diu adaptar-se al Reial Decret-Llei 20/2012, de Rajoy, i el Decret Llei 6/2012, de Fabra, i pretén compensar algunes retallades amb alguna concessió.

La valoració d'Intersindical Valenciana és que es tracta d'una nova manifestació de la doctrina del xoc: fer-nos patir una bona dosi de repressió dels nostres drets per a després donar-nos una compensació xicoteta que siga contemplada amb alleujament i acceptada amb agraïment.

Francament, i com deia l'acudit, " ¡madrecita, que me quede como estoy!!". Per a signar este acord, que es confiten els cinc dies de gaudi independent i que deixen estar el Decret 175/2006, que és molt millor que aquesta proposta.

No obstant, ens remitim a la vostra opinió en las assemblees.

Us ho detallem a continuació (en cursiva el text de la proposta d'Acord):

a. El personal funcionari tindrà dret a gaudir durant cada any natural, d'unes vacances retribuïdes de, almenys, 22 dies hàbils, (...).

>> És una disposició que s'adapta al RDL 20/2012, amb un enigmàtic "almenys". L'actual D175/2006 diu:

Art. 46.1. El personal tindrà dret a gaudir, durant cada any complet de servei actiu, d’un mes natural de vacances retribuïdes o de 22 dies hàbils, si es prenen fraccionades.

b. Almenys la meitat dels dies de vacances anuals, hauran de ser gaudits durant els mesos de juliol i agost, excepte necessitats del servei degudament acreditades.

>> Ara, solament és preferentment i també s'inclou juny i setembre: Art. 47.1. Les vacances anuals retribuïdes podran gaudir-se al llarg de tot l’any a petició del personal, si bé, preferentment, en el període de juny a setembre.

c. Les vacances es gaudiran en periodes mínims de 5 dies hàbils consecutius.

>> Ara són set dies naturals, la qual cosa és més beneficiosa per al personal, ja que permet agafar setmanes amb festius: Art. 46.1. in fine ... podran gaudir-se en períodes, sense que cap siga inferior a set dies naturals consecutius.

d. Això no obstant, 5 días del total de las vacances que corresponguen, podran gaudir-se de forma independent, sense que resulte d'aplicació les limitacions previstes en les lletres b) i c).

>> Única part de la proposta d'acord que suposa un canvi a millor. Però no ens dóna cap dia nou de permís, simplement permet gaudir les teues vacances de la forma que tu vulgues. Poca cosa comparat amb el que retallen.

2. Quan els dies 24 i 31 de desembre, exents d'assistència al treball, coincidisquen en festiu, dissabte o dia no laborable, es concediran dos dies de permís. Així mateix, cada any natural, i com a màxim, es concedirà un dia de permís quan alguna o algunes festivitats laborals d'àmbit nacional de caràcter retribuït, no recuperable i no sustituible per les Comunitats Autònomes, coincidisquen amb dissabte en eixe any.

>> La primera part està bé, però ja ens ho reconeixia el Decret 175/2006. La segona part limita injustificadament el que el Decret 175/2006 ja ens reconeix en l'article 6: el dret a un còmput anual de la jornada. Tampoc es reconeix el dret a compensar els dies exents d'anar al treball per la setmana de festes que caiguen en dissabte, diumenge o festa, com enguany el 18 de març i 23 de juny. Amb açò, no ens donarien un dia com a màxim, sinó tots els que calguen per a que totes i tots treballem les mateixes hores a l'any.

Acord de Mesa Sectorial de Funció Pública sobre règim de gaudi de vacacions i dies de permís

Els documents de l'Administració per als altres punts de la Mesa Sectorial (consulteu l'opinió d'Intersindical Valenciana):

Projecte de Decret /2013, de desembre, del Consell, de classificació dels llocs de treball, i aprovació de les relacions de llocs de treball Borrador de Plan de Ordenación del personal para las Oficinas PROP

> Oficines d'Ocupació

Personal interí de reforç per al Servef

Els próxims dies s’incorporaran al SERVEF 42 persones, 9 per a ocupar llocs del grup A2 i 33 per a ocupar llocs del grup C2. El seu treball serà per reforçar les tasques de les diverses Oficines d’Ocupació a les que siguen assignades, sobretot a la província d’Alacant i, en principi, treballaran tot l’any 2013.

El 27 de setembre de 2012, van cessar 123 persones que treballaven al SERVEF en programes de reforç i d’acumulació de tasques. Mentrestant, les xifres de l’atur són cada día més insuportables, i ara, sis mesos després, es torna a reforçar, aixó sí, amb un terç de la gent que es va acomiadar.

Ens pareix que és obligatori pensar en una atenció global a les persones aturades, amb un reforç de l’orientació professional, de l’atenció personalitzada i de la gestió de les ofertes d’ocupació que s’ofereixen des d’un servei públic com es el SERVEF. Per aconseguir-lo és urgent que hi haja una dotació suficiente i estable de personal i no programes parcials que són útils durant un temps, però que quan desapareixen, provoquen moltes problemes de gestió.

Finalment, siguen benvingudes les persones que s’hi incorporen. Esperem contar amb elles més enllà del final d’aquest any.


> Oferta Pública d'Ocupació de 2010

Primer examen de grup A1 d'Administració General i tribunal de personal educador d'educació especial

El DOCV de 11 de març publica dues resolucions relatives a dues convocatòries de l'Oferta de 2010

- Designació del Tribunal per a Educador/a d'Educació Especial, accés lliure, Convocatòria 9/2010 i promoció interna, Convocatòria 10/2010:

Òrgan Tècnic de Selecció per a Educador/a d'Educació Especial, Convocatòries 9 i 10/2010

- Llista definitiva de persones admeses i excloses a les proves d'accés a A1 d'administració general, accés lliure i persones amb discapacitat, Convocatòria 1/2010:

Llista definitiva per al subgrup A1 d'administració general, Convocatòria 1/2010

Es convoca totes les persones admeses (Alacant, Castelló i València) al primer exercici el pròxim 13 d’abril (dissabte), a les 10h a València, Aulari Nord del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n


11 de març

> Negociació

Convocada Mesa Sectorial de Funció Pública per a dimecres 13 de març

S'ha convocat reunió de la Mesa Sectorial de Funció Pública, dimecres, 13 de març, amb el següent orde del dia:

  1. Proposta de Acord de Mesa Sectorial de Funció Pública sobre règim de gaudi de vacacions i dies de permís
  2. Projecte de Decret /2013, de desembre, del Consell pel qual s'establixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.
  3. Denúncia de l'Acord d'1 de juliol de 1997 de Mesa Sectorial de Funció Pública i de la CIVE.
  4. Esborrany d'Acord del Consell pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació del personal per a l'assignació de recursos humans a les Oficines PROP.

El Punt número 3 està referit a l'acord que va permetre la creació de la Comissió de Condicions de Treball (CCT), que desapareix pel decret del qual es tracta en el punt 2, i és substituït per un altre àmbit paritari, però amb altres competències.

De la resta de punts, us parlem a continuació. Intersindical Valenciana, com sempre, no signarà res dimecres proper, ja que no us hem pogut consultar la vostra opinió al respecte (fins ara s'estava negociant i només tenim els textos finals des de divendres cap a migdia). Després de les assemblees que hi convocarem, decidirem l'adhesió, o no, als acords:

Acord sobre règim de gaudi de vacances i dies de permís

La sorpresa de la convocatòria és aquesta proposta d'Acord, ja que no se n'ha parlat en les meses tècniques (fins a quatre) que s'han mantingut en les darreres setmanes. Modifica el que disposa el Decret 175/2006.

L'acord diu adaptar-se al Reial Decret-Llei 20/2012, de Rajoy, i el Decret Llei 6/2012, de Fabra, i pretén compensar algunes retallades amb alguna concessió. Us farem un resum complet en el correu de demà

Decret de Classificació

A pesar que la conselleria ha acollit moltes de les propostes sindicals, hi ha encara tres punts amb els quals discrepem:

La Comissió Mixta per a l'Estudi dels Llocs de Treball (CMEPT), es crea amb caràcter de mesa tècnica, la seua composició serà paritària, però amb una redacció enrevesada per a no reflectir la composició de la Mesa Sectorial. Perquè? Doncs perquè Intersindical Valenciana té més representació en ella.

Llocs actualment classificats "Cap d'Unitat” B/C: es classificaran en un únic subgrup professional A2 (“Cap de Suport”), o C1, “Cap d'Equip”. Com ja explicàrem, és perfectament possible mantenir la classificació A2/C1, però s'ha preferit mantenir un criteri contrari al personal per un grup B nou inexistent i fantasma.

Intervals de nivells de complement de destinació: es podrien haver estirat un poc amb el nivell mínim, que va de dos en dos, excepte en el grup B nou, que només puja un des del C1 (de 14 a 15), i no es mou el de l'A2, que es queda en 16. Agarrats!!

Per tant, no estaríem per donar-li suport, però estarem al que digueu en els assemblees.

Pla d'Ordenació del personal per a les Oficines PROP

'Vísteme despacio, que tengo prisa'. La sabiesa antiga va desapareixent. A la Generalitat li han pogut les presses, i desvestirà 'un sant per a vestir-ne un altre'

Després de la darrera reunió de mesa tècnica, semblava que la conselleria anava a admetre les al·legacions de la part social, que feia el procés del Pla d'ordenació més lent, però també més garantista, ja que quasi tot haguera estat voluntari, excepte una fase final forçosa, però que en el model sindical era residual.

La conselleria, però, ha optat per les presses. Es farà més depressa, sí, però a costa de fer dues fases forçoses: una per als PROP i una altra per als centres d'atenció directa. Amb l'agreujant que desvestirà un sant per a vestir-ne un altre, que era el que la proposta sindical volia evitar. Ara, els centres de comarques que no estiguen exclosos es van a veure seriosament compromesos en les seues plantilles, en especial les OCAPA i centres de l'IVIA.

L'opinió d'Intersindical Valenciana és inicialment contrària a donar-li suport, però, com sempre, farem el que digueu vosaltres.


8 de març

MANIFEST D'INTERSINDICAL VALENCIANA

Els drets de les dones són drets humans

MANIFESTACIONS:


> Política lingüística

Enllaçats per la llengua

El 7 i el 9 de març defensarem el valencià i abraçarem els centres educatius

Des de fa mesos, el Govern de l’estat i, especialment, el Ministeri d’Educació estan emprenent diverses mesures de menyspreu i marginació de les llengües pròpies dins del sistema educatiu, que tenen la seua màxima expressió en l’avantprojecte de llei educativa, la LOMQE. Continuar llegint >


> Mobilitzacions

Mobilitzacions el 10 de març

Hi haurà manifestacions a València, Alacant, Castelló, Alcoi i Ondara.

Convoca la Confederació Europea de Sindicats (CES) i l’Alter Summit . Al País Valencià, a Cimera Social del País Valencià, de la qual forma part Intersindical Valenciana, i diverses plataformes, sindicats i entitats socials. Continuar llegint >