correus electrònics

 

índex correus electrònics

 

MARÇ 08

dll dm dc dj dv ds diu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Sumari

 
     
 

07/03/08

STAPV i CAT sotmetran a les assemblees l’acord sobre criteris de les bases de les convocatòries. S’aprova l’OPE 2008 sense promoció per reconversió. El decret de l’OPE.L’Acord sobre criteris de les bases de les convocatòries. 
 
 

06/03/08

La Intersindical Valenciana davant les eleccions del 9 de març. Intersindical Valenciana convoca totes i tots a la Manifestació del 8 de març. Llistat definitiu de persones aprovades de grup A d'Administració general. Convocatòries de llocs per la via de l'article 8 de l'Ordre de Borses.
 
 

05/03/08

Mesa Sectorial: Oferta Pública de 2008 i Agents Mediambientals. La postura d'STAPV i CAT. La negociació. De què s'ha parlat?. Agents mediambientals. Intersindical Valenciana convoca una concentració en record de les dones víctimes de violència masclista. STAPV guanya la primer sentència sobre la incorrecta aplicació de l'augment dels específics en paga extra. La Justícia confirma que no ens augmentaren el 2% en 2007.
     
 
 
  STAPV i CAT sotmetran a les assemblees l’acord sobre criteris de les bases de les convocatòries

S’aprova l’OPE 2008 sense promoció per reconversió

La Mesa Sectorial de la Funció Pública va negociar ahir, 6 de març de 2008, el Decret d’Oferta Pública d’Ocupació –OPE- per a 2008, així com un acord sobre els criteris que han de regir les bases de les convocatòries d’aquesta OPE. També es va aprovar –i signar pels cinc sindicats- l’execució de l’acord sobre reclassificació dels llocs del personal mediambiental.

Pel que fa a l’OPE i l’acord sobre criteris de les bases, tres sindicats –CCOO, UGT i CSI-CSIF- mostraren el seu total acord amb l’Administració, i han signat l’acord, mentre que IGEVA va manifestar el seu total desacord. STAPV i CAT van intentar millorar el text fins el final. El resultat final serà sotmès a assemblees decissòries de treballadores i treballadors a partir de la propera setmana.

El decret de l’OPE

Primerament es va negociar l’esborrany de Decret d’Oferta. Uns minuts abans de començar es van repartir uns quadres amb les vacants. Tanmateix, són dades que no aprofiten per a fer-se cap idea verosímil de la situació, ja que no contenen totes les vacants en brut, sinó un resum que conté només les vacants de les categories convocades en el Decret. Inservible, doncs.

STAPV va destacar aquest fet, així com la demanda que s’incloguera la promoció interna per reconversió, amb dos propòsits: deixar més places per al torn lliure i permetre una veritable oportunitat de promocionar, ja que el nombre de places de l’OPE és molt reduït en la majoria de categories. L’Administració va tornar a al·legar que no té clar la reconversió, pels problemes que diu que suposa, així com que no tenia dotació pressupostària suficient.

STAPV
va oferir una solució intermitja: el compromís clar de la Generalitat de convocar eixos procesos en aquelles categories que es pacten durant 2008, en convocatòries desvinculades de l’OPE a publicar en 2009. L’Administració no ha volgut adquirir eixe compromís.

L’Acord sobre criteris de les bases de les convocatòries

Malgrat que se n’havia parlat –com recordareu per un correu electrònic d'STAPV de 5 de març-, no vam poder llegir el text concret de l’esborrany d’acord fins el mateix moment de la Mesa Sectorial. Allí, doncs, vam veure fins a quin punt s’havia arreplegat el sentir d'STAPV i CAT.

La veritat és que l’acord reflecteix un consens bàsic entre CCOO, CSI-CSIF i UGT. Les propostes d'STAPV i CAT per a poder acostar-nos a un acord han estat incorporades amb reticències, com veureu a continuació. L’acord diu, resumidament, que:

 • El concurs oposició tindrà una fase d’oposició amb un pes relatiu d’un 75%, mentre que la fase de concurs puntuarà un 25% del total de punts possibles.
   
 • El sistema de la fase d’oposició serà igual per a tots els torns –lliure, discapacitats, promoció interna-, però la promoció interna tindrà exenció de la primera prova de coneixements generals.
   
 • La fase de concurs computarà de la següent manera:
   
  • 15 punts per a l’experiència:
    
   • 0,13 punts per mes treballat en el mateix grup i categoria en l’Administració del Consell (9 anys i 8 mesos per a obtindre el màxim).
     
   • 0,09 punts per mes treballat en el mateix grup i categoria en una Administració diferent o en un altre sector de la Generalitat, així com en un lloc d’una altra categoria de l’Administració del Consell (13 anys i 11 mesos).
     
   • 0,07 punts per mes treballat en el mateix grup i categoria en el sector privat (17 anys i 11 mesos).
     
  • 4 punts per coneixements de valencià. [En aquest punt, STAPV ha recordat que en les últimes tres OPEs, la puntuació del valencià ha estat equivalent al 5% del total del procés selectiu (5 punts, en aquest cas). Sorprenentment, l’Administració es mostrava disposada a adjudicar 5 punts al valencià, sempre que hi haguera consens, però els sindicats signants s’han mantingut ferms en reclamar els 4 punts. Finalment, a proposta d’UGT, s’ha signat 4 punts, ¡però amb l’oferta de modificar-ho i pujar a 5 si STAPV s’adhereix a l’acord!]
    
  • 4 punts per titulacions i expedient acadèmic
    
  • 2 punts per idiomes comunitaris.
    
 • La reserva per a promoció interna serà del 50% i s’admetrà la promoció interna creuada.
   
 • 5% de reserva per al personal discapacitat, a més d’un 2,5% dins de la promoció interna.
   
 • Reserva del primer examen per a les següents convocatòries, sempre que s’obtinga l’equivalent a un 7,5.
En quina mesura s’ha arreplegat el nostre sentir? Sí en qüestions importants, tot i que secundàries, com ara la promoció interna creuada, la reserva d’exàmens, la reserva per a personal discapacitat, etc. També estem d’acord en el repartiment de punts per l’experiència, molt més equilibrat que el Pla d’Estabilitat.

Ara bé, no s’ha reflectit el que pensem respecte de la promoció interna per reconversió, que ha de tornar-se a aplicar. De què serveix, per exemple, que la meitat de l’antic grup D haja promocionat –o estiga a punt de fer-ho- al grup C si ara ens parem? Això per no parlar de determinats col·lectius que han de canviar de grup, raonablement, en una propera reorganització de l’Administració,

Pel que fa al torn lliure, no s’ha volgut atendre a la nostra proposta d’accés diferenciat, tot i que estem convençudes i convençuts que és l’única opció valenta i de futur. Però és que tampoc no s’ha atés a l’alternativa d’un concurs oposició semblant al de 2000 (60-40%, amb un 18% per a l’experiència), malgrat que llavors es va arribar a un consens total entre la representació sindical.

Finalment, què dir de la proposta de modificar l’acord i augmentar els punts del valencià de 4 a 5 si STAPV signa? Deguem ser molt importants.

En fi, que hi ha aspectes acceptables i uns altres que s’allunyen clarament del nostre model. Vosaltres teniu la paraula en les assemblees. Resteu atentes –i atents- a les pantalles, que us convocarem prompte!

7 de març de 2008
 
 


 
  La Intersindical Valenciana davant les eleccions del 9 de març

Podeu consultar el manifest d'Intersindical Valenciana davant les eleccions generals del 9 de març de 2008.

La Intersindical i les eleccions de 9 de març

Intersindical Valenciana convoca a totes i a tots a la Manifestació del 8 de març

Intersindical Valenciana convoca a totes i tots a les manifestacions organitzades pel Moviment Feminista del País Valencià amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, sota el lema "Les dones decidim. L'avortament és un dret, mai un delicte":

ALACANT: RENFE. 19.00 hores
VALÈNCIA: GLORIETA a les 19.00 hores
Les manifestacions estan autoritzades, però en coincidir enguany amb el dia de reflexió per les eleccions generals, cal tindre cura de no fer cap tipus de propaganda electoral, ja que la Justícia podria procedir contra les persones organitzadores. Us reproduïm el manifest:
 
MANIFEST
De nou les dones prenem els carrers el 8 de març.

I de nou hem d’exigir en veu ben alta els nostres drets i hem de respondre a les agressions de les “forces conservadores” (amb l’església catòlica al front de tot el moviment mal anomenat “pro-vida”).

I avui, més de trenta anys després de les fortes lluites que va dur el moviment feminista al nostre país a favor de la despenalització de l’avortament, hem de repetir que és la nostra decisió, el nostre cos, la nostra sexualitat, la nostra vida...

Perquè en definitiva del què s’està parlant és dels drets sexuals i reproductius de les dones, dels drets humans, de les llibertats civils.

Les agressions i intimidacions que estan patint les dones i el personal de les clíniques s’enmarquen dins d’una ofensiva internacional (Nicaragua, Itàlia, EEUU...) per restringir aquests drets tan durament conquerits per les dones.

Per tot açò exigim JA!!!:
 • Què l’avortament isca del Codi Penal. L’avortament no és un delicte.
   
 • L’avortament és un dret. Com a tal ha de garantir-se com una prestació “normalitzada” i àgil en la Sanitat pública.
   
 • Què es garantisca una educació sexual i afectiva en tots els nivells de l’ensenyament que qüestione l’heterosexualitat obligatòria, el coit com única pràctica sexual, l’actual model amorós...
   
 • Accés lliure i gratuït als diferents mètodes anticonceptius i a l’anticoncepció d’emergència.
30 anys després ja és el moment, ja és l’hora. Les dones decidim.

JA ESTÀ BÉ, JA ESTÀ BÉ, JA ESTÀ BÉ

Moviment Feminista del País Valencià

Llistat definitiu de persones aprovades de grup A d'Administració general

El DOCV de 6 de març de 2008 publica el llistat definitiu de persones que han superat les proves selectives d'accés al Grup A d'Administració General, Convocatòries 30 31. Ara tenen 20 dies hàbils per a presentar la documentació que acredite que compleixen els requisits de la convocatòria.

Felicitats a les persones aprovades!

Convocatòries de llocs per la via de l'article 8 de l'Ordre de Borses [document]

 • Conselleria d'Immigració i Ciutadania: lloc 25569, classificat A/B 26 E047. Coordinador/a Assessor/a Secretaria Autonòmica. Termini de presentació fins l'11 de març
   
 • Conselleria de Presidència: llocs 25717 i 25812, classificat A 22 E040. Tècnics de publicitat. Termini de presentació fins el 14 de març.
Podeu trobar les bases en els taulers d'anuncis de les conselleries indicades i en la seu de STAPV.

6 de març de 2008
 
 


 
  Mesa Sectorial: Oferta Pública de 2008 i Agents Mediambientals

La conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha convocat una reunió per al proper dijous, 6 de març de 2008, per tal de tractar sobre el Decret d’Oferta Pública per a 2008 i sobre la reclassificació dels agents mediambientals.

Pel que fa a l’Oferta Pública –d’ara endavant, OPE-, la Conselleria ha enviat un esborrany de Decret d'OPE que preveu un total de 613 places amb el següent detall:
 
Administració General Administració Especial
Grup A: 35 Grup A:

Advocats/des, 5
Inspectors/es de Tributs, 32
Interventors/es, 7
Arquitectes, 15
Enginyer/a Mines, 2
Enginyer/a Agrònom/a: 4
Metge/essa del Treball, 4
Farmacèutic/a, 2
Col·labordor IVIA, 10
 
Grup B: 0 Grup B:

Arquitecte/a Tècnic/a: 5
Assistent Social: 6
Fisioterapèutes, 3
Enginyer/a Tèc. Agrícola, 25
Enginyer/a Tèc. Industrial, 5
Enginyer Tèc. Mines, 2
Tèc. Mitjà Empreses i Activitats Turístiques, 2
 
Grup C: 30 Grup C:

Educador/a Educació Especial, 75
Educador/a Educació Infantil, 7
Operador Sistemes Informàtics, 7
 

 

Personal laboral

Grup D: 150 Grup D:

Auxiliar de Clínica: 30
Auxiliar Manteniment, 15
Cuiner/a: 9
Conductors/es: 15
 
Grup E: 100 Grup E:

Ajudant Manteniment, 7
Ajudant Cuina: 4
 
Total Adm. General: 315

Total Adm. Especial: 218    Total Laborals: 80

TOTAL OPE: 613
 


La postura d'STAPV i CAT

Evidentment, la representació d'STAPV i CAT no signarà cap acord dijous. En tot cas, si és possible, farà una valoració positiva o negativa, que ara mateix no es pot avançar, ja que la negociació dels detalls està encara oberta. El resultat de la Mesa Sectorial es durà a les oportunes assemblees, per tal d’adherir-se, o no, a un possible acord.

En contra de signar cal apuntar que l’Administració no ha facilitat les dades de les vacants reals existents actualment, per la qual cosa no s’ha pogut contrastar si les places a convocar són les més adequades ni si el nombre és suficient per a complir els compromisos adquirits en l’Acord de Legislatura.

A favor podria estar el contigut d’un acord que previsiblement acompanyarà la proposta de Decret d’OPE, referit als criteris de les bases de les convocatòries contingudes en l’Oferta. L'opinió d'STAPV i CAT dependrà, per tant, del que es puga arribar a pactar, sempre que l'actitud de l'Administració sobre la informació bàsica canvie radicalment.

La negociació

El passat divendres, 29 de febrer es va reunir una mesa tècnica, en la qual l’Administració no va fer cap proposta i es va limitar a escoltar les aspiracions o propostes de les diferents organitzacions sindicals. Cap conclusió, per tant, es va poder obtindre d’aquella reunió, en què els representants d'STAPV i CAT van defensar la necessitat d’abandonar les “solucions extraordinàries” tipus Pla d’Estabilitat i anar cap a un sistema innovador i, sobretot, estable: el que anomenem “accés diferenciat” o doble via. Aquest sistema ja s‘ha assatjat amb èxit en la Generalitat Valenciana en la promoció interna per reconversió, que convocava les mateixes places en dues convocatòries de característiques ben diferents.

Tanmateix, la majoria d’organitzacions es va inclinar cap a models anteriors a l’OPE de 2004. Val a dir que STAPV va signar l’acord de 12 de juliol de 2001, d’aplicació a l’abortada OPE de 2000, per la qual cosa unes convocatòries semblants podrien ser acceptables. Però el que proposa l'Administració s'allunya bastant d'aquell model.

Dilluns 3 de març s’han dut a terme reunions bilaterals entre la Secretaria Autonòmica d’Administracions Públiques i els sindicats de la Mesa Sectorial. En la reunió amb STAPV es van apuntar les propostes de l’Administració sobre l’OPE:
 • Cap convocatòria de promoció interna per reconversió de places
   
 • Promoció interna amb un mínim del 40%
   
 • Concurs-oposició 80% per a l’oposició i un 20% per al concurs
De què s'ha parlat?
 
El que ha estat negociant STAPV i CAT amb l’Administració són millores sobre la seua proposta. Segons l'Administració, suposaria un acord que arreplegara:
 • Reserva de la promoció interna al 50%
   
 • Reserva de nota del primer examen aprovat per a la propera convocatòria.
   
 • Reserva a discapacitats 5% per a torn lliure, més un altre 2,5% per a promoció interna (5% del 50% que suposa la promoció interna).
   
 • Adjudicació de places al personal discapacitat amb la ràtio 1/20.
   
 • Promoció interna creuada (de General a Especial i viceversa).
   
 • Convocatòries de promoció interna: igual que el torn lliure, però amb reducció de temari i eliminació del primer exàmen de coneixements generals (test).
   
 • Concurs-oposició 75% per a l’oposició i un 20% per al concurs
   
 • Oposició: sistema de proves semblant al d’abans del Pla d’ocupació
   
 • Concurs:
   
  • 15 punts per a l’antiguitat, a puntuar segons la categoria de la plaça ocupada, i es puntuarà haver treballat en la Generalitat en una plaça igual a la convocada, en una diferent en la Generalitat, en una igual en una altra Administració i en una semblant en l’empresa privada. La puntuació per mes treballat està per determinar. Això serà un punt important per a veure la voluntat de la conselleria d’arribar a un acord.
    
  • 5 punts per als coneixements de valencià
    
  • 5 punts entre idiomes (EOI) i titulacions acadèmiques
    
 • Compromís d’estudiar una reorganització de grups i col·lectius professionals en el marc de l’ordenació per cossos de la nova llei (això suposa la possibilitat de promoció interna per reconversió  de places, a determinar, fora del marc de l’OPE. En opinió d'STAPV i CAT, això hauria d’incloure algunes categories d’Administració especial, com, per posar algun exemple, assessors lingüístics o facultatius d’arxius i biblioteques i, en la general, almenys la promoció del D al C i del l’E al D, a més d’alguna solució per a la promoció interna al grup B.
   
 • Promoció interna per a l’Administració especial en els casos de regularització i llocs barrats, amb convocatòries independents de la OPE.
Es evident que determinats compromisos, com el de la possible promoció interna per reconversió són massa inconcrets com per a poder estar d'acord. Caldrà concretar compromisos i garanties per a poder prendre seriosament aquesta proposta.

Agents mediambientals

Pel que fa a aquest assumpte, l’acord consisteix a aplicar l’acord de la conselleria de Territori i Habitatge –ara Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge- d’abril de l’any passat amb els representants dels diferents sindicats en aquella conselleria, referida a la reclassificació de caps de comarca, caps de zona i agents mediambientals. STAPV i CAT van signar l’acord amb la conselleria de Territori i Habitatge, per la qual cosa signarem també l’acord de Mesa que l’aplicarà.

Intersindical Valenciana convoca una concentració en record de les dones víctimes de violència masclista

Intersindical Valenciana, integrada en la Plataforma Feminista del País Valencià, us convoca a la concentració que tindrà lloc hui, primer dimecres del mes de març, a les 20:00 hores, davant l'Ajuntament de València, per tal de mostrar la solidaritat amb les dones víctimes de violència masclista.

STAPV guanya la primer sentència sobre la incorrecta aplicació de l'augment dels específics en paga extra

La Justícia confirma que no ens augmentaren el 2% en 2007

Segurament totes i tots recordareu que el 12 de gener de 2007 es va arribar a un acord en la Mesa General de la Funció Pública que STAPV i CAT vam denunciar públicament. Aquell acord, suposadament, ens augmentava un terç del complement específic en la paga extra, per import d'un 1% de la massa salarial, però en realitat feien un artifici comptable i destinaven part de l'augment del 2% general destinat al complement específic mensual a finançar la part de l'específic que es va cobrar en la paga extra.

STAPV es va posar en marxa i va impulsar la denúncia i recurs contra aquest acord. Ja tenim el primer resultat: el Jutjat número 2 d'Alacant ha donat la raó a un company, representat pels nostres serveis jurídics, amb els següents arguments:

"... Los artículos 23 y 26.4 de la Ley 11/2006 [Llei de Pressupostos], son lapidarios, al señalar que el complemento específico asignado al puesto de trabajo del recurrente experimentará un crecimiento de un 2 por cien respecto al establecido para el año 2006. La realización de una simple operación aritmética, nos lleva a la conclusión de que no se ha producido dicho incremento.

...Obviamente, la Administración demandada incurre en un error, al no haber tenido en cuenta la utilización del adverbio ADICIONALMENTE, en la redacción del artículo 23.3 y 26.4 de la Ley 11/2006 y en el Acuerdo del Consell de 19 de enero de 2007.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, define el adjetivo ADICIONAL, como lo que se suma o añade a algo. Por ello, una cosa es que las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público valenciano no puedan exceder de un 2% y otra distinta es que ADICIONALMENTE, la masa salarial del personal funcionario experimente un incremento de un 1% destinado al aumento del complemento específico.


Por todo ello, debe ser estimado el recurso, debiendo el recurrente ver incrementado su complemento específico en un 2% en el año 2007."
L'abast d'aquesta sentència és impressionant, com podeu imaginar. I convindria que alguns recordaren ara com defensaren aferrissadament l'acord, arribant a qualificar-nos d'ignorants.

Ara mateix, cal esperar a veure com acaben la resta de recursos interposats, així com si la Generalitat recorre en apel·lació o no. Continuarem informant.

5 de març de 2008
 
 


 

stapv-Iv | intersindical