correus electrònics


índex correus electrònics

 

MARÇ 07

dll dm dc dj dv ds diu
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Sumari

 
     
 

27/03/07

Recursos d'alçada contra les nòmines de febrer.
 
 

22/03/07

Demà es reuneixen tots els sindicats per a concertar la demanda de carrera professional.
 

21/03/07

El Govern no dóna explicacions sobre el despatx de Sanitat utilitzat com a oficina electoral. Grup A d'Administració General. Oposicions en l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Oposicions en l'IMPIVA.
 
 

14/03/07

La conselleria de Sanitat desocupa a lletrats d'un despatx per a muntar una oficina electoral del PP. Hisenda continúa posant problemes a les substitucions de llocs d'atenció directa. Aprovats de les proves d'Agents mediambientals. Tècnics de gestió de l'Esport. Primera part de la prova de Tècnic mitjà de documentació. Resultat final fase d'oposició del grup B d'Administració Especial, Fisioterapeutes.
 
 

12/03/07

El Sindicat proposa la unitat d’acció a la resta de sindicats sobre aquesta reivindicació. STAPV-Intersindical Valenciana reclama la negociació de la carrera professional.
 
 

05/03/07

Les mesures més polèmiques del Estatut Bàsic no esperen la seua aprobació. Una empresa avaluarà els empleats públics. El Suprem admet a tràmit el recurs de STE de la Región de Murcia-Intersindical contra els plans de pensions de l'AGE. Recursos contra la nòmina.
 
 

01/03/07

Deu anys de pèrdues econòmiques i condicions laborals insegures afecten més de 26.000 treballadors/es de la Generalitat. Intersindical Valenciana convoca una concentració per la modificació del decret 24/1997, d'indemnitzacions. Recursos d'alçada contra les nòmines de gener.
     
     
 
 
  Recursos d'alçada contra les nòmines de febrer

Ja sou coneixedors que en 2007 s'aplica un acord retributiu segons el qual al complement específic en import mensual no se li ha aplicat l'increment del 2% que estableixen les lleis de Pressuposts, excepte els específics compresos entre el E004 i el E009. La pujada s'ha comptabilitzat en termes anuals, de forma que el que ens lleven de la nòmina mensual es passa a la paga extra.

Diverses companyes i companys s'han mostrat en desacord amb eixa interpretació, i consideren que cal revoltar-se contra aquest fet. Per això, el mes passat elaboraren un model de recurs d'alçada contra la nòmina. STAPV-Intersindical valenciana el va fer seu, i ara, quan estem a punt de rebre la nòmina de març, us el recordem, per si és del vostre interés recórrer les vostres nòmines.

És el mateix model, i s'ha deixat en blanc un espai per a posar el mes corresponent a la nòmina recorreguda, per tal que el model us puga servir per a diversos mesos. A la presentació del recurs caldrà que aporteu una còpia de la nòmina recorreguda. En aquest moment, per exemple, es pot recórrer la del mes de gener i de febrer, que es deuen d'haver repartit ja en tots o quasi tots els centres de treball. Quan us arribe la de març, caldrà tornar a presentar el recurs d'alçada.

I després, què?

Algunes companyes i companys ens han consultat sobre què cal fer en cas que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació conteste denegant la petició o bé no conteste. El més probable és la segona opció, de forma que cal esperar el termini corresponent al silenci administratiu en els recursos d'alçada, és a dir, tres mesos. Els serveis jurídics d'STAPV-Intersindical valenciana estan preparant ja els arguments jurídics pertinents per a defensar davant els tribunals la justícia de la pretensió de cobrar l'increment del 2% en termes mensuals.

27 de març de 2007
 


 

Demà es reuneixen tots els sindicats per a concertar la demanda de carrera professional

Els sindicats presents en la Mesa Sectorial de la Funció Pública Valenciana (STAPV-Iv, CCOO, CSI-CSIF, IGEVA i UGT), han aconseguit posar-se d'acord en reunir-se per tal de discutir una proposta comuna de regulació de la carrera professional per al personal al servei de la Generalitat Valenciana. Demà, 23 de març, tindrà lloc la reunió a la seu de STAPV-Intersindical Valenciana, i es posaran en comú les diferents propostes de cada organització.

La carrera professional és un complement retributiu vinculat amb el temps de servei en una determinada categoria professional (que varia entre cinc i sis anys per grau), junt a l’avaluació de l’activitat professional (valoració del treball), l’adquisició de coneixements i l’activitat docent i investigadora (formació), i el compromís amb l’organització. S’ha implantat en primer lloc en el sector de Sanitat, entre el personal d’Institucions Sanitàries, i recentment entre el personal de la nova entitat de Salut Pública. Les retribucions oscilen, en el grau superior (22 anys de serveis), entre els 3.000 euros anuals del grup E als 12.000 del grup A. STAPV-Intersindical Valenciana proposa una pujada dels grups inferiors, per a que el grup A no siga més de tres vegades superior al grup E.

Diversos sindicats han reclamat la seua aplicació a l'àmbit de l’Administració del Consell. El Conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques va anunciar que s’encetarien negociacions sobre la carrera professional del personal al servei de l’Administració del Consell “durant el primer trimestre de 2007”.

STAPV-Intersindical Valenciana ha presentat una proposta d'acord de carrera professional per al personal al servei de l’Administració del Consell, que aquest sindicat aportarà demà a la discussió, amb l'objectiu explícit d'arribar a un text comú que puga ser defensat amb una actuació conjunta de totes les organitzacions sindicals.

22 de març de 2007
 


 
  El Govern no dóna explicacions sobre el despatx de Sanitat utilitzat com a oficina electoral

Recull de premsa sobre l'assumpte. Podeu accedir a les notícies al respecte clicant sobre les següents adreces electròniques:

El STAPV denuncia que Blasco desaloja a letrados de Sanidad para montar una oficina electoral

Después de la denuncia del STAPV, el PSPV acusa a Blasco de «tramposo político» por usar medios de Sanidad en la campaña

Después de la denuncia del STAPV, el gerente del Inaceps invita a un acto electoral de Blasco con cartas con membrete de la Generalitat

Cuatro días después de la denuncia del STAPV, Rambla evita pronunciarse sobre el uso electoral de recursos públicos en Sanidad


Grup A d'Administració General

El DOCV de 20 de març publica la Resolució 12 de març de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos al concurs de mèrits previ al curs selectiu d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 103/2004.

Oposicions en l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals

El DOCV de 14 de març publica la informació pública per a cobrir tres llocs de treball de coordinador de belles arts, ú de Conservador-Restaurador de Tèxtil i vint-i-quatre llocs de treball de restaurador, amb el número de
convocatòria 1/2007.  En tots els casos, es dóna un termini de 20 dies hàbils per a la presentació d'instàncies, és a dir, fins l'11 d'abril. 

Oposicions en l'IMPIVA

El DOCV de 15 de març publicava sis resolucions de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) pels quals es convoquen concursos oposicions per a la selecció de personal amb caràcter definitiu de diferents categories. En tots els casos, es dóna un termini de 20 dies hàbils per a la presentació d'instàncies, és a dir, fins el 12 d'abril. Teniu tots els detalls en les següents adreces:

21 de març de 2007

 


 

La conselleria de Sanitat desocupa a lletrats d'un despatx per a muntar una oficina electoral del PP

El STAPV denuncia que Blasco desaloja a letrados de Sanidad para montar una oficina electoral

Después de la denuncia del STAPV, el PSPV acusa a Blasco de «tramposo político» por usar medios de Sanidad en la campaña

Hisenda continúa posant problemes a les substitucions de llocs d'atenció directa

El STAPV denuncia que Hacienda bloquea desde hace un mes una sustitución en un centro de menores de Alacant

Aprovats de les proves d'Agents mediambientals

El Tribunal de les Convocatòries 49, 50 i 51/2004, d'accés al grup C d'Administració Especial, Agents Mediambientals, ha publicat en la pàgina web de la Generalitat el llistat provisional de les persones que han superat la prova. S'obre un termini d'un mes per a presentar recurs d'alçada.

Tècnics de gestió de l'Esport

S'han publicat en la pàgina web de la Generalitat les puntuacions provisionals de la  fase de concurs de la Convocatòria 54/2004. Hi ha de termini de reclamacions fins el 22 de març.

Primera part de la prova de Tècnic mitjà de documentació

La pàgina web de la Generalitat també publica les notes de la primera part de la prova de les convocatòries 96 i 97/2004, TM Documentació. No s'ha convocat encara la data i el lloc de realització de la segona part de la prova.

Resultat final fase d'oposició del grup B d'Administració Especial, Fisioterapeutes

El Tribunal de les Convocatòries 23 i 24/2004, d'accés al grup B d'Administració Especial, ha anunciat en la pàgina web el resultat final de la segona part de la prova i els aspirants que han superat la fase d'oposició. S'obre un termini de 10 dies hàbils, fins el 27 de març, per a la presentació del currículum i l'acreditació dels mèrits per a la fase de concurs. Enhorabona a totes i tots els aprovats!

14 de març de 2007
 


 

El Sindicat proposa la unitat d’acció a la resta de sindicats sobre aquesta reivindicació

STAPV-Intersindical Valenciana reclama la negociació de la carrera professional

Durant les reunions de la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana de 28 d’octubre de 2006 i de 12 de gener de 2007, STAPV-Intersindical Valenciana va reclamar la instauració de la carrera professional en els àmbits de l’Administració del Consell i de l’Administració de Justícia. El Conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques va anunciar que s’encetarien negociacions sobre la carrera professional del personal al servei de l’Administració del Consell “durant el primer trimestre de 2007”.

A l’efecte d’encetar les negociacions esmentades, STAPV-Intersindical Valenciana ha presentat una proposta d’acord de carrera professional per al personal al servei de l’Administració del Consell. De forma conseqüent amb el compromís del Conseller en la Mesa General, la proposta inclou la exigència de començar les negociacions abans de finalitzar el mes de març.

Què és la carrera professional?

Amb aquest nom es coneix un complement retributiu vinculat amb el temps de servei en una determinada categoria professional (que varia entre cinc i sis anys per grau), junt al l’avaluació de l’activitat professional (valoració del treball), l’adquisició de coneixements i l’activitat docent i investigadora (formació), i el compromís amb l’organització. Per al personal no sanitari d’Institucions sanitàries la Conselleria de Sanitat empra l’expressió “desenvolupament professional”, però substancialment és el mateix.

Tanmateix, les disposicions transitòries de les normes aprovades o negociades fins el moment sempre determinen que “els serveis prestats en qualsevol administració pública amb anterioritat (…) queden exents d’avaluació, per la qual cosa es considerará que durant els mateixos s'han complit plenament els requisits (…).”En conseqüència, l’única cosa que li cal al personal actual és demanar el reconeixement del grau corresponent als anys de servei que cadascú haja prestat.

On s’ha implantat?

S’ha implantat en primer lloc en el sector de Sanitat, entre el personal d’Institucions Sanitàries, i la setmana passada es va signar l’acord que permet la seua implantació entre el personal de la nova entitat de Salut Pública (antiga Direcció General de Salut Pública). Cal dir que el projecte de llei de l’Estatut Bàsic de la Funció Pública apunta a fórmules de carrera professional semblants o coincidents amb la regulada per al personal sanitari.
La importància de la regulació per al personal de Salut Pública és que aquest personal no és personal “estatutari”, sinó personal funcionari, com la immensa majoria del personal de l’Administració del Consell. Per tant, allò que s’aplica a unes companyes i uns companys que han estat recentment traspassats de sector administratiu també es pot aplicar al personal de l’Administració del Consell.

Quines són les retribucions de la carrera administrativa?

En el grau superior (22 anys de serveis), oscila entre els 3.000 euros anuals del grup E als 12.000 del grup A. STAPV-Intersindical Valenciana proposa una pujada dels grups inferiors, per a que el grup A no siga més de tres vegades superior al grup E.

Imprescindible unitat d’acció entre els sindicats

Diversos sindicats han inclòs la carrera professional entre les seues reivindicacions. Per tant, es donen les condicions objectives per a formalitzar una unitat d'acció al voltant d'aquest reivindicació. STAPV-Intersindical Valenciana ha cursat ja una invitació a la resta de membres de la Mesa Sectorial per a tractar d'una posssible i desitjable mobilització conjunta.

El fet que les eleccions (sindicals i polítiques) estiguen properes no hauria de ser un obstacle. És més important aconseguir unes bones condicions de treball -entre les que cal incloure les retribucions- per a tot el personal, que barallar-se traient pit sobre qui ha dit què primer.

12 de març de 2007

 


 

Les mesures més polèmiques del Estatut Bàsic no esperen la seua aprobació

Una empresa avaluarà els empleats públics

El Ministeri d'Administracions Públiques (MAP) implantarà aquesta experiència pilot, que compta amb el suport de CCOO, UGT i CSI-CSIF. Del resultat depèn el pagament d'una borsa de productivitat.

El Ministeri d'Administracions Públiques (MAP) ha celebrat una reunió el passat dia 26 de febrer, amb la representació sindical per a la posada en marxa d'una experiència pilot sobre avaluació de l'acompliment –terminologia recollida en el projecte d'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic-. El Departament que dirigeix Jordi Sevilla, amb el vistiplau de CCOO, UGT i CSI-CSIF, pretén realitzar una “avaluació de 360 graus”, com així l'han denominat. Segons la dinàmica dels “360 graus”, l'empleat públic avaluat serà observat en el seu rendiment diari per tot el qui l'envolta, amb tres avaluacions simultànies:

 • Serà avaluat pels companys.
 • Serà avaluat pels caps.
 • Serà avaluat pels subordinats, si els tinguera.
Per la seua banda, CCOO va proposar també que el ciutadà avaluara als treballadors. El que no s'ha aclarit és el pes específic de cada avaluació per a accedir a una borsa de productivitat amb l'abonament de la qual, o impagament si escau, es premiarà –o es castigarà- als empleats públics. Cal recordar que el projecte d'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic incorpora "l'avaluació de l'acompliment” com un element d'assetjament moral dels empleats públics, més que d'instrument eficaç per a la millora dels serveis públics que prestem als ciutadans.

El Suprem admet a tràmit el recurs de STE de la Región de Murcia-Intersindical contra els plans de pensions de l'AGE

En Acte dictat pel tribunal del Contenciós Administratiu, el 18 de gener de 2007, s'admet a tràmit el recurs del sindicat STERM-Intersindical contra l'aprovació per part del Consell de Ministres dels plans de pensions privats. El 24 de maig de 2005, STERM-Intersindical va presentar davant el Consell de Ministres un document en el qual s'al·legaven diverses qüestions referides al desviament d'un 0,5% de la Massa Salarial dels treballadors públics de l'Administració General de l'Estat per a la constitució d'un Pla de Pensions Privat i obligatori a partir de setembre de 2004.

El conjunt d'aquestes al·legacions poden ser resumides en dues:
1r. Que l'Acord Administració-Sindicats (UGT, CCOO, CSI-CSIF) de data 13.11.02, s'inventava un nou concepte salarial per als empleats públics, el salari diferit , sense cap empara legal i, el que és més greu, sense definir-lo ni regular-lo en cap aspecte.

2n. Que la Llei Reguladora dels Plans i Fons de Pensions, determina que la participació dels empleats públics en els plans de pensions ha de ser voluntària; no obstant això, un acord de la Comissió de Control de seguiment dels Plans de Pensions, QUE INCLOU A CCOO I UGT, excedint-se de les seues competències, ja que no posseeix naturalesa pública, decideix que el treballador/a que no accepte el Pla perdrà tot els seus drets sobre el percentatge que li corresponga del seu propi salari diferit.
Aquestes dues qüestions ens col·loquen en un plànol d'inseguretat jurídica sense precedents en l'Administració Pública, que ha estat imitada en molts àmbits locals i autonòmics, i que ha derivat en una intolerable situació coactiva i discriminatòria per als treballadors empleats públics: Coactiva, ja que es compel·leix a l'empleat públic, mitjançant l'amenaça de perdre una part del seu salari, a subscriure el Pla, fent perdre a aquest, en la pràctica, el seu caràcter voluntari i restringint, per tant, l'exercici d'un dret; i discriminatòria, ja que la voluntària renúncia a la condició de partícip i l'exercici del dret que l'empara, determina la pèrdua de una parte del salari, la qual cosa és contraria a LLEI, alhora que contribueix a engrossir el salari de la resta dels empleats, la qual cosa és evidentment DISCRIMINATORI.

Recursos contra la nòmina

Dijous passat us enviarem un model per a recórrer la nòmina. Com ningú és perfecte, ens equivocàrem, ja que el model sols tenia en compte al personal funcionari de carrera. Per això, us el tornem a enviar perquè el pugueu utilitzar tant el personal funcionari com el personal laboral. En cas que tingueu problemes per a obrir el document, com l'han tingut algunes companyes i companys, també podeu descarregar-lo des de la següent pàgina web: http://www.stapv.intersindical.org/correus/correus0307.htm#1_3_07

5 de març de 2007
 


 

Deu anys de pèrdues econòmiques i condicions laborals insegures afecten més de 26.000 treballadors/es de la Generalitat

Intersindical Valenciana convoca una concentració per la modificació del decret 24/1997, d'indemnitzacions

Demà, dia 2 de març, a les 11 hores Intersindical Valenciana ha convocat una CONCENTRACIÓ davant el Palau de la Generalitat per demanar el canvi del Decret 24/1997, de 11 de febrer, que regula les dietes, despeses de transport i altres indemnitzacions o gratificacions per raó del servei del personal funcionari, laboral o estatutari de tots els sectors de la Generalitat Valenciana.

El 31 de gener del 2002, la Intersindical Valenciana, per mitjà la campanya Pengem les claus?, demanava el canvi del Decret 24/1997. Ara, quan es compleixen més de deu anys de la publicació d'aquest decret, ens veiem en l'obligació d' insistir. No podem ser còmplices del deteriorament progressiu de les condicions laborals. Per això:

 1. Denunciem l'augment constant del nombre i gravetat dels accidents in itinere. Mentres ens manquen dades reals d'aquests en la Funció Pública, per la deficient integració de la prevenció de riscos laborals en la Gestió de la Generalitat, haurem de referir-nos a les dades del conjunt de treballadors i treballadores valencians. En els últims anys els accidents in itinere han anat en augment, arribant en el 2006 al 10,87% del total d'accidents laborals, i malauradament els 44 casos representen el 43,56% dels accidents mortals laborals. (Dades de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral).
   
 2. Exigim de l'Administració que pague les despeses reals que fa el personal. Si agafem com exemple el quilometratge, ara està pagant 0,15 € (25 ptes.)/km. Doncs bé, aplicant exclusivament la desviació del 32,3% de l' IPC des de llavors, s' hauria de pagar 0,20 € (33 ptes.). Tanmateix, segons el nostre estudi hauria de pagar-se 0,31 € per compensar les despeses reals.
   
 3. Demanem un nou decret sobre indemnitzacions, que elimine el tracte discriminatori que la Generalitat Valenciana dispensa als seus treballadors públics. En efecte, si seguim en l'exemple del quilometratge de vehicle, a l'Estat es paga actualment 0,19 €, a Catalunya, 0,228 i al País Basc 0,29 €.
   
 4. Reivindiquem un pla de xoc preventiu que elimine o reduïsca al màxim el nombre d’accidents in itinere, negociat al si dels òrgans de participació: Comités de Seguretat i Salut Laboral, Comisions Sectorials i Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat Valenciana, les conclusions de les quals haurien de passar a la Mesa General de la Funció Pública.

Recursos d'alçada contra les nòmines de gener

En gener i febrer s'han cobrat les nòmines corresponents a les retribucions de 2007. Com recordareu, s'aplica un acord segons el qual el complement específic en import mensual sofreix una important modificació, en tant que no se li aplica l'increment del 2%  que estableixen les lleis de Pressuposts de l'Estat i de la Generalitat amb caràcter general. De fet, només han vist incrementat el seu import mensual del complement específic les companyes i companys amb un específic comprès entre el E004 i el E009. La resta sofreixen en menor o major mesura una pèrdua de poder adquisitiu. La justificació és que s'ha comptat la pujada en termes anuals, de forma que el que ens lleven de la nòmina mensual es passa a la paga extra.

Hi ha diverses companyes i companys que no estan d'acord amb que la interpretació feta pels signants de l'acord (l'Administració i tots els sindicats, excepte STAPV-Intersindical Valenciana i CGT-CAT) siga legal, i consideren que cal revoltar-se contra aquest fet. Per això, han elaborat un model de recurs d'alçada contra les nòmines. STAPV-Intersindical Valenciana fa seu el model i el retransmet, per si és del vostre interés recórrer les vostres nòmines.

S'ha deixat en blanc un espai per a posar el mes corresponent a la nòmina recorreguda, per tal que el model us puga servir per a diversos mesos. A la presentació del recurs caldrà que aporteu una còpia de la nòmina recorreguda. En aquest moment, per exemple, es pot recórrer la del mes de gener, que es deu d'haver repartit ja en tots o quasi tots els centres de treball. Quan us arribe la de febrer, caldrà tornar a presentar el recurs d'alçada.

I ara us deixem, que anem a presentar el recurs!

1 de març de 2007

 


 

stapv-Iv | intersindical