correus electrònics


índex correus electrònics

 

MARÇ 06

dll dm dc dj dv ds diu
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Sumari

 

30/03/06

Tot el que sempre has volgut saber sobre l'Estatut Bàsic i mai no t'has atrevit a preguntar. Tercer lliurament: Un lloc per a tota la vida?. La Intersindical Valenciana rebutja les manifestacions del Ministre Jordi Sevilla.
 

28/03/06

El Consell disposa dels diners dels empleats públics en un acord il·legal. El complement compensatori i les pujades acordades en octubre es cobraran en març. Els sindicats, penós.
 

24/03/06

Convocades les reunions prèvies per conselleries de la CCT. Tot el que sempre has volgut saber sobre l'Estatut Bàsic i mai no t'has atrevit a preguntar-ho.
 

23/03/06

L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, negociat en secret pel govern i tres sindicats. STAPV-Intersindical Valenciana vol traslladar el debat als centres de treball. L'alto-el-foc d'ETA. Convocats concursos-oposicions per a l'ingrés als cossos de Mestres i de Professors de Secundària.

14/03/06

Notícies sobre diverses convocatòries de proves selectives.

13/03/06

Els decrets de transferències ens afecten a totes i tots. Cal recolzar les companyes i companys de Salut Pública
 

10/03/06

CCOO i UGT insisteixen en la seua política partidista pel que fa a les retribucions públiques. Les lluites internes del PP les paguen els sous dels funcionaris. La concentració de hui. L’acord incomplit: un acord rebutjat per la majoria del personal.

08/03/06

8 de març de 2006 Dia Internacional de la Dona Treballadora. Igualtat: més fets i menys paraules.
 

07/03/06

La CCT ataca de nou. Cobren els interessos de demora de la sentència 49/2004. Preparació de la promoció interna del grup E al D d'administració general. Selecció d'un arquitecte tècnic interí.

     
 
 

   
 

Tot el que sempre has volgut saber sobre l'Estatut Bàsic i mai no t'has atrevit a preguntar

Tercer lliurament: Un lloc per a tota la vida?


El ministre Jordi Sevilla (valencià, per més senyes) ha fet unes declaracions tot presentant l'Estatut Bàsic en el Congrés en què ha tornat a traure de l'armari tots els estereotips i prejudicis que té la població més carca sobre els funcionaris i funcionàries -i per extensió, tots els empleats públics- i la funció que s'hi realitza.

El mitjà és el missatge, deia aquell. I el missatge no ha estat un de reflexiu, que mostre la preocupació sobre el fet que hi ha casos de malfaeners i malfaeneres amparats pel sistema, i que cal acabar amb això perquè embruten la tasca de la immensa majoria de funcionàries i funcionaris. No: ha estat un missatge barroer, que recorda el Zaplana de l'any 1997, el de la congelació, quan atiava les masses contra els funcionaris: "perquè es queixen de la congelació, si tenen faena per a tota la vida?".

Us reproduïm a continuació una de les moltes notícies de premsa d'ahir i la nota de premsa d'Intersindical Valenciana:
 
Sevilla: "Se acabó el puesto para toda la vida para los funcionarios"
El Ministerio de Administraciones Públicas presenta el anteproyecto del Estatuto del Empleado Público en el Congreso  <veure article>
 
SERVIMEDIA  -  Madrid  ELPAIS.es  -  Economía - 29-03-2006
 
"Se acabó lo de tener un puesto de trabajo para toda la vida, se desempeñe como se desempeñe". Así de tajante ha anunciado el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, una de las líneas del anteproyecto del Estatuto del Empleado público. A partir de ahora, los funcionarios podrán ser cesados de su puesto y derivados a otro si no hacen bien su trabajo. La continuidad se vinculará a los resultados.

Otra de las características más importantes del texto es que capacita a las comunidades autónomas a implementar el sueldo de los funcionarios mediante complementos. Sevilla ha instado al PP a pactar la propuesta en su presentación del proyecto ante la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, esta mañana.

"Hago un llamamiento al PP a que reconsidere, más que su oposición, su negación frontal hacia el presente estatuto, y para que recuperemos los cauces de diálogo que nos permitan llegar a un acuerdo, o al menos intentarlo", aseveró Sevilla.

Para convencer al principal partido en la oposición, el ministro glosó las grandes semejanzas que encuentra entre el texto propuesto y el que elaboró el PP en 1999, que finalmente no llegó a ser aprobado.

La principal novedad del texto radica, según Sevilla, en que los empleados deberán responder de su trabajo y, si no son eficientes, podrán ser cesados de su puesto. "Pasan a tener una gran importancia los métodos objetivos que permitan evaluar periódicamente el desempeño de la actividad profesional", sostuvo.

"Consiste en hacer que los empleados públicos respondan continuamente de los resultados de su actuación, para lo que se establece la evaluación objetiva del desempleo como elemento clave y mecanismo de modernización".
Otros puntos clave

En materia de sueldos, habrá unas retribuciones básicas que serán "iguales" para todas las administraciones (central, autonómica y local), mientras que las complementarias "serán fijadas por cada administración". En 1999 se propuso, recordó el ministro, que las retribuciones fueran similares en toda España, "algo que la realidad, incluidas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, desmiente claramente, existiendo diferencias muy significativas entre las retribuciones a los empleados públicos de las comunidades".

El Gobierno también persigue "aumentar la calidad del empleo público, mediante la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas", culpable del aumento de la precariedad laboral en los últimos años, principalmente como consecuencia de las contrataciones en las administraciones territoriales.

El buen gobierno también llega a la función pública y habrá un Código de Conducta aplicable a todos los empleados públicos, "comparable" al que se ha establecido para los altos cargos del Gobierno.

Queda regulado, asimismo, el sistema de acceso y selección de los empleados públicos, en función de los principios constitucionales de "igualdad, mérito y capacidad", pero también considerando los de "publicidad, imparcialidad, profesionalidad o agilidad, sin merma de la objetividad".

Además, el anteproyecto, añadió Sevilla, incluye cuestiones como el impulso a la igualdad de género o la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Habrá, además, paridad en la composición de los órganos de selección y en la provisión de puestos de trabajo, y "tolerancia cero" con cualquier tipo de discriminación".


La Intersindical Valenciana rebutja les manifestacions del Ministre Jordi Sevilla

Els sindicats del sector públic, STEPV, STAPV, STSPV i STA integrats en la Intersindical Valenciana, censuren, tant en el fons com en la forma, la intervenció del Ministre d’Administracions Públiques en la presentació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, perquè el document no aporta solucions a les expectatives dels seus empleats i, a més a més, sols va saber transmetre una visió negativa de la imatge dels treballadors i treballadores públics.

La Intersindical Valenciana critica la presentació de l’esborrany de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, perquè amb el nou projecte d’estatut es perd una ocasió històrica per a modernitzar, actualitzar i homogeneitzar la situació dels empleats de les diferents administracions públiques, deixant sense resoldre o passant de puntelletes per qüestions bàsiques com, entre altres, la precarietat laboral, la promoció i el desenvolupament professional o la mobilitat entre diferents administracions.

Però, el que des del punt de vista de la Intersindical Valenciana és més greu,  és que pel màxim responsable del funcionament de les administracions públiques, allò més destacable no siga la seua preocupació per la modernització de l’administració pública, l’adaptació a les noves necessitats que demanda la societat o la potenciació de l'eficiència i efectivitat dels seus empleats i empleades i, si ho siga la preocupació per establir mecanismes penalitzadors per a aquells treballadors i treballadores que no compleixequen amb les seues obligacions, com si aquestes actituds foren predominants en l’àmbit  del sector públic.

La Intersindical Valenciana exigeix un aclariment públic del Ministre que restitueixca la dignitat i la credibilitat dels empleats públics i el commina a reflexionar profundament sobre la seua proposta, ja que entenem que en els terminis que està plantejada, sense garanties de transparència, imparcialitat i equitat, es qüestiona greument la independència dels treballadors públics front el poder polític, perquè pot convertir-se en un instrument de coacció. Estem convençuts que amb l’estímul positiu i el reconeixement de la tasca diària dels empleats i empleades públics i, especialment, amb una correcta gestió de la política de recursos humans i la millora de les condicions laborals, s’aconseguiran més beneficis pels ciutadans que amb una política punitiva. Aspecte aquest, que ja està recollit a la proposta de règim disciplinari.

30 de març de 2006
 
 

   
 

El Consell disposa dels diners dels empleats públics en un acord il·legal
 

El complement compensatori i les pujades acordades en octubre es cobraran en març
 
Finalment s’ha resolt el culebrot de l’Acord de 25 d’octubre de l’any passat, de la Mesa General. El DOGV d’ahir, 27 de març, publica dues decisions del Consell de divendres, 24 de març passat: el Decret 34/2006, que modifica el Decret 99/1995, de retribucions, i deroga el Decret 56/2004, així com l’Acord de 24 de març, pel qual s’aprova l’acord sobre retribucions “aconseguit en la Mesa Sectorial de Funció Pública” (sic).

A. Complement compensatori

Les treballadores i els treballadors de l’Administració del Consell cobraran en març el component compensatori del complement específic, equivalent al 20% d’una mensualitat del complement de destinació del lloc que s’ocupa o, si escau, del grau que es tinga consolidat. Així es dóna compliment a una part de l’Acord de 25-10-05 de la Mesa General esmentat.

B. Fons addicionals del 0,3% i 0,4%: un acord il·legal

L’altra part de l’acord esmentat es referia al pagament de les quantitats equivalents al 0,3% i 0,4% de la massa salarial. La Mesa Sectorial de 19 de gener d’enguany NO VA ARRIBAR A CAP ACORD, sinó que es va acordar per consens en demanar més informació, tant a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació (la massa salarial de TOTA la Generalitat) i a la pròpia Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques (el nombre total de llocs de treball). Des de llavors, la DG d’Administració Autonòmica ha informat de la primera dada, curiosament la que no depén de la conselleria de Justícia, sinó de la d’Economia: la massa salarial total de la Generalitat. En canvi, la conselleria de Justícia NO S’HA DIGNAT INFORMAR DEL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL.

Pel que fa al repartiment dels fons, els representants de l’Administració NO VAN PROPOSAR CAP ACORD PER ESCRIT, sinó que formularen una proposta fragmentària i inconcreta: repartir el 0,3% de forma lineal i el 0,4% de forma “proporcional al complement específic”, sense major concreció. Precisament un dels motius pels quals CAP SINDICAT VA SIGNAR CAP ACORD va ser que no es va voler concretar una proposta de fórmula de repartiment.

Després de la reunió de 19 de gener no hi ha hagut cap convocatòria de nova reunió, per la qual cosa cap sindicat pot haver signat legalment l’acord. Tampoc no s’ha enviat l’esborrany d’acta de l’esmentada reunió.

Tanmateix, el DOGV de 27 de març publicava un Acord que fa públic “l’acord sobre retribucions aconseguit (?) en la Mesa Sectorial de Funció Pública”!!!

Cal suposar que el Consell no sabia que estava aprovant un acord que mai no ha existit, la qual cosa vol dir que algú ha enganyat el Govern Valencià. I tots els indicis condueixen al carrer Micalet.
 
C. Fons addicionals del 0,3% i 0,4%: un acord injust i il·legítim

Però en això no acaba tot. Com ja vam avançar en anteriors correus, un repartiment en proporció al complement específic és una de les coses més insolidàries que hi ha.

En el quadre que us enviem en un document adjunt teniu les quantitats que es van a cobrar a partir de març (amb endarreriments des de gener) en concepte de complement específic. Podeu comprovar com la dispersió és absoluta: entre els 8,79 euros de millora de l’E004 (un subaltern, per exemple) i els 24,96 euros de l’E050 (un cap d’àrea, per exemple). I això que una bona part ve del repartiment lineal del 0,3%!!
 
Els sindicats, penós

I tot això, sense que hi haja hagut cap reacció per part dels sindicats signants de l’acord original (CCOO i UGT), més que d’alegria en fer-se públic que “ja anem a cobrar”. Més penós encara ha estat el paper de CSI-CSIF, atorgant-se l’”honor” de ser el responsable de l’acord del Consell, tot i no haver signat l’acord!?!?! I volem deixar ací la relació, esperant que a cap altre sindicat se li haja ocorregut signar el suposat acord fora de l’àmbit legal: la mesa sectorial.

En conclusió: un acord del Consell il·legal, injust i il·legítim. STAPV-Intersindical Valenciana va a impulsar la impugnació d’aquest acord davant els tribunals de Justícia. I esperem que la resta de sindicats no esdevinguen còmplices d’aquest vergonyós escàndol.

28 de març de 2006
 
 

   
  Convocades les reunions prèvies per conselleries de la CCT

La regulació de la Comissió de Condicions de Treball (CCT) preveia que abans d'arribar a la negociació amb presència de Funció Pública de les propostes de modificació dels llocs de treball (tant de les conselleries com dels sindicats) s'havien d'efectuar reunions per conselleries a partir de les quals cabia la possibilitat de demanar a Hisenda que avalara la dotació pressupostària per als canvis pactats. Això no s'havia fet fins ara més que esporàdicament, i no en totes les conselleries. Cal celebrar, doncs, que es complisca allò regulat i pactat.

<Propostes de l'STAPV-Intersindical valenciana>

El calendari de reunions prèvies queda com segueix:

Dimecres, 29 de març
 • Presidència de la Generalitat
 • Justícia, Interior i Administracions Públiques
 • Territori i Habitatge
 • Empresa, Universitat i Ciència
 • Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)
 • Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
Dijous, 30 de març
 • Agricultura, Pesca i Alimentació
 • Benestar Social
 • Cultura, Educació i Esport
 • Institut Valencià de la Música (IVM)
 • Institut Valencià de la Cinematografia (IVCMS)
Divendres, 31 de març
 • Economia, Hisenda i Ocupació
 • Sanitat
 • Turisme
 • Infraestructures i Transport
 • Institut Cartogràfic Valencià
 • Institut Valencià d'Estadística (IVE)
 • SERVEF
Continuarem informant.

Tot el que sempre has volgut saber sobre l'Estatut Bàsic i mai no t'has atrevit a preguntar

Primer lliurament: notícies a la premsa de hui

En el diari Las Províncias de hui apareix aquesta notícia que està relacionada amb la discussió "discreta", quan no "secreta" de l'esborrany d'Estatut Bàsic de la Funció Pública:

"Las regiones del PP abandonan la reunión sobre función pública
LAS PROVINCIAS/24-03-2006/REDACCIÓN/ VALENCIA

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP abandonaron ayer en Zaragoza la reunión de la Comisión de Coordinación de la Función Pública en la que se debatía el anteproyecto del nuevo estatuto de los empleados públicos.
El motivo del plante de los consejeros del PP está ligado al Estatut catalán. Al igual que ocurre con el sistema de financiación que el Gobierno ha pactado con Cataluña dentro de las negociaciones del Estatut, el texto atribuye a la Generalitat catalana las competencias sobre la regulación de los funcionarios de forma exclusiva, una función que le pertenece al Estado.
Los populares se negaron a seguir adelante con el proyecto si no se retira el modelo catalán “ya que da pie a que surjan tantos modelos como autonomías existen y se genera un problema”, explicó el secretario autonómico de Administraciones Públicas, Rafael Sanus, que representó a la Comunidad en la reunión.
El modelo catalán regula desde los requisitos para acceder a los puestos de trabajo hasta el salario o las vacaciones. “De esta forma se desmiembra un sistema que hasta ahora ha funcionado”, indicó Sanus. El PP reclama que se retome el Estatuto del año 99".


24 de març de 2006
 
 

   
  L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, negociat en secret pel govern i tres sindicats

STAPV-Intersindical Valenciana vol traslladar el debat als centres de treball

L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic s'està redactant en secret, al marge de les meses legalment constituïdes per a fer-ho i de fet la majoria de les organitzacions sindicals només accedeixen al que allí es tracta una vegada que el tema ja ha estat acordat. Els sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF i el govern espanyol negocien d'esquena als treballadors i les treballadores una llei que pretén actualitzar la normativa que regula el treball del personal empleat públic i que substituirà a la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat (Decret 315/1964, de 7 de juny), la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública i la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques).

L'Estatut serà el marc legal en el qual haurien d'encaixar-se totes les lleis de funció pública de cadascuna de les administracions i limitarà les condicions laborals del personal del sector públic. Temes importants com la jornada laboral, la formació, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral o la salut laboral estan marginats o deficientment abordats en l'esborrany d'Estatut que s'ha conegut.

Per a oferir una informació transparent sobre les conseqüències de l'aprovació de l'Estatut en aquestes condicions, resumirem en pròxims correus els aspectes més importants de l'esborrany del text legal, així com les propostes de la Intersindical Valenciana.

Un debat necessari

El conjunt de les treballadores i els treballadors ha de poder intervenir en un procés que ara per ara es troba allunyat dels centres de treball, refugiat en àmbits de les Administracions on la presència de sindicats com Intersindical Valenciana resulta molesta.

STAPV-Intersindical Valenciana aposta en canvi per traslladar el debat sobre l'Estatut als centres de treball, perquè totes les treballadores i els treballadors puguen intervenir en la formulació d'un Estatut que arreplegue les seues demandes. Des de la base és precisament des d'on els representants dels sindicats han d'arreplegar les iniciatives i, només a partir d'ací, traslladar-les a l'Administració i al Parlament que finalment haurà d'aprovar l'Estatut.
 

A STAPV-Intersindical Valenciana tu decideixes

 
Comunicat de premsa enviat ahir, 22 de març. Sobre l'alto-el-foc d'ETA

Intersindical Valenciana celebra l'anunci de l'alto-el-foc permanent realitzat per ETA i manifesta el seu desig que la pau i la normal convivència democràtica s'instal·len definitivament en el País Basc i a l'Estat Espanyol.
País Valencià, 22 de març de 2006.

Convocats concursos-oposicions per a l'ingrés als cossos de Mestres i de Professors de Secundària

Els qui desitgen prendre part en este concurs oposició hauran de presentar una instància, conformement al model oficial, que els serà facilitada gratuïtament en les direccions territorials de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, i que també podrà ser impresa mitjançant la pàgina d’Internet de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ORDRE de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs oposició per a l’ingrés en el cos de Mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats.

ORDRE de 13 de març de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors dOficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.

23 de març de 2006
 
 

   
  Notícies sobre diverses convocatòries de proves selectives

Educadors/es d'Educació Especial

Els resultats de l'examen de les Convocatòries 26, 27 i 28/2004, Educadors d'Educació Especial, podrien estar disponibles en la pàgina web de la Generalitat Valenciana en una data sense confirmar entre l'última hora de hui i el proper dijous, 16 de març.

Inspectors/es de Tributs

El Tribunal de la Convocatòria 29/2004, Inspectors de Tributs de la Generalitat Valenciana, té prevista la seua primera reunió el proper 24 de març, divendres. Està previst que parlen sobre el calendari d'actuacions del tribunal. Continuarem informant.

Grup A d'Administració General

Segons fonts generalment ben informades, la data de la primera part de l'exercici de les proves selectives per a grup A d'Administració General, convocatòries 30 i 31/2004, serà, amb tota probabilitat, el 6 de maig.

Sort a totes i tots!

14 de març de 2006
 
 

   
 

Els decrets de transferències ens afecten a totes i tots

Cal recolzar les companyes i companys de Salut Pública

Ja s'ha explicat en diverses ocasions que la Conselleria de Sanitat, amb el vist-i-plau de Justícia, Interior i Administracions Públiques, pretén transferir tot el personal adscrit a la DG de Salut Pública i centres de salut pública a Institucions Sanitàries. Aquesta decisió organitzativa és altament discutible, com s'ha explicat també, ja que no se sap què subjecte o cosa són els "funcionaris d'Institucions Sanitàries" (no passen a ser estatutaris), de manera que els companys i les companyes poden quedar en un "llimb" sense definir. Ara que el Papa diu que no existeix el Llimb, amb majúscules, va i la Generalitat crea el llimb sanitari, amb minúscules.

El més curiós i estrany, però, és que el projecte inclou en la transferència o traspàs (que no se sap què és) a tot el personal, amb independència de la seua relació jurídica (laborals o funcionaris) i del seu sector (especial o general). I, si ja és discutible que el personal de professions mèdiques passe a Institucions sanitàries perquè no queda clara la seua situació jurídica futura, es pot imaginar què passa amb tots els llocs d'administració general, laborals i d'administració especial no sanitaris: la pura bogeria.

Per això, les companyes i els companys afectats per aquest avantprojecte de decret de traspàs han estat reunint-se per a posar en clar què els pot succeir. Les assemblees han decidit fer una primera passa, presentant un escrit de rebuig i demanant a la Generalitat la seua permanència en l'Administració del Consell. Aquesta decisió té el suport d'Intersindical Valenciana, CCOO i UGT.

Us encoratgem a imprimir, omplir i presentar la instància que adjuntem en un document. És important per diversos motius: la solidaritat amb les companyes i companys que ara estan afectats, però també cal aturar els intents de fragmentació que s'estan produïnt cada vegada amb més força en la Generalitat. Començaren amb els instituts (de la Música, de Cinematografia, de Restauració, etc), creant àmbits particulars on hi havia un règim comú funcionarial. Ara continuen amb Salut Pública: què serà demà? Potser el teu servei?

Quan presentes l'escrit, fes arribar una còpia a qualsevol dels sindicats que recolzem aquesta reivindicació.

13 de març de 2006
 


 

   
 

CCOO i UGT insisteixen en la seua política partidista pel que fa a les retribucions públiques

Les lluites internes del PP les paguen els sous dels funcionaris

Es signen els acords que es signen, de la manera que es signen i en els àmbits en què es signen i passen les coses que passen:

Intersindical Valenciana ha pogut conèixer que la conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació no té cap intenció de complir l’acord de 25 d’octubre de 2005 de la Mesa General. Això comporta que en la nòmina de març no es cobrarà un 20% del complement de destí en concepte de complement compensatori. La raó que al·leguen les fonts consultades és que l’acord no ha estat ratificat pel Consell, per la qual cosa manca de validesa. Però la responsabilitat que no s’haja ratificat recau únicament i exclusiva en els consellers d’Economia, Hisenda i Ocupació i de Justícia, Interior i Administracions Públiques.

Què es va a cobrar en març, doncs? Sembla que aplicaran l’acord original del complement compensatori, amb la qual cosa correspondria, segons sembla, a l’equivalent a un 20% del complement de destí anual, no semestral.

Intersindical Valenciana ha reclamat en diverses ocasions –la darrera el 23 de febrer passat- la convocatòria de la Mesa General per a establir els criteris de repartiment dels conceptes de l’acord destinats a les nòmines de totes i cadascuna de les persones empleades públiques. Els responsables de les conselleries de Sanitat i d'Administracions Públiques han discrepat sobre la fórmula d'aplicació d'aquestes mesures i els de Justícia i Educació han dit que esperen ordres de la Mesa General. Lamentable.

La concentració de hui

CCOO i UGT, secundats, segons sembla, per IGEVA, han aparcat les discrepàncies que els estan separant en els darrers temps per a convocar una concentració hui, amb el propòsit de demanar l'aplicació de l'Acord de 25 d'octubre de Mesa General. Cal lamentar que la seua actuació haja estat de nou partidista, no convidant la resta de sindicats (que formem, cal no oblidar-ho, la majoria sindical en la Funció Pública) a manifestar-se conjuntament pels nostres diners. Tot i que la seua actuació pot tindre una explicació: saben que ni els sindicats no signants ni la immensa majoria del personal estan per la constitució d'un fons de pensions i volen assegurar aquest assumpte. I això és una llàstima, perquè, ben al contrari, hi ha un immens consens en reclamar totes aquelles mesures que suposen un augment directe en la nòmina. En aquesta reivindicació sí que es pot trobar la unitat d'acció amb Intersindical Valenciana.

Per això, Intersindical Valenciana no estarà hui en la concentració, tot i que no descarta la realització de mobilitzacions per a exigir l'adopció de mesures reals de recuperació del poder adquisitiu.

L’acord incomplit: un acord rebutjat per la majoria del personal

En octubre passat la conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació va pactar amb CCOO i UGT en el marc de Plan Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (PAVACE) un text que després fou imposat a la Mesa General de la Funció Pública. Aquest acord fou signat en la reunió de 25 d’octubre de 2005 de l’esmentada mesa de negociació per la representació minoritària dels empleats de la Generalitat, ja que Intersindical Valenciana, CEMSATSE i CSI-CSIF, que representen més del 51% de les treballadores i els treballadors públics, es van negar a ratificar el que consideraven un mal acord.

L’acord establia tres fons addicionals: un d’un 0,3% de la massa salarial per a un pla de pensions, un altre d’un 0,3% per a la “millora de la prestació dels serveis” i un altre d’un 0,4% per al manteniment de les “condicions retributives”. A més, s’acordava un complement equivalent al 20% del Complement de Destí en dues pagues compensatòria (març i setembre) per al personal de l’Administració del Consell. Cap d’aquestes mesures s’han posat en marxa, a pesar que els fons han de tindre vigència des de gener de 2006 i que la paga compensatòria s’hauria de pagar ja en el mes de març.

L’oposició dels sindicats no signants de l’acord, més enllà de les formes –que també-, es va centrar en el rebuig al pla de pensions, tot reclamant que els diners afectats a eixe fons es destinaren a les nòmines de totes i cadascuna de les persones que treballen per a la Generalitat. Aquesta és l’opinió majoritària entre el personal afectat, segons les consultes que ha realitzat Intersindical Valenciana des de la signatura de l’acord.

10 de març de 2006
 


 

   
 

8 de març de 2006 Dia Internacional de la Dona Treballadora

Igualtat: més fets i menys paraules

Un any més celebrem el DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, i un any més ens veiem obligades a denunciar la situació internacional extremadament violenta que estem vivint, una situació en què els drets humans i, els drets de les dones són sistemàticament vulnerats. Les agressions bèl·liques, les tortures, les lapidacions, les violacions, el tràfic i l’assassinat de dones, i moltes altres vulneracions dels drets de les dones són prova evident de la magnitud de la injusticia social i de les perverses desigualtats d’un món globalitzat. No és d’estranyar que les dones siguen les primeres a lluitar per la pau i la justícia en tots els racons del món. Per la seua forma d’organitzar-se en xarxes de solidaritat, horitzonals i participatives.

L’alliberament de les dones continua sense produir-se, malgrat que portem segles de lluita a les nostres esquenes. La IGUALTAT pot quedar-se en un terme buit de contingut si no es reflecteix tant en els drets com en els fets. No volem promeses de discriminació positiva i d’inclusió de perspectiva de gènere en les polítiques públiques si no s’han de cumplir, i per a això cal que vagen acompanyades de pressuposts suficients.

Conciliar la vida familiar i laboral no significa només que ens reduïsquen la jornada laboral per a poder compaginar-la amb el treball domèstic, cal que els homes es corresponsabilitzen de les tasques familiars perquè no siguem nosaltres les que continuem carregant amb tot el pes de la llar. Per a això, necessitem educar en igualtat, solidaritat, justícia i feminisme en tots els nivells educatius i en la societat en el seu conjunt.

NECESSITEM eradicar el masclisme i CREIEM que la visibilitat pública de les dones, el seu accés a llocs de poder i responsabilitat és una exigencia imprescindible per a avançar cap a una societat més igualitària i més lliure.
 

EXIGIM MÉS FETS I MENYS PARAULES
MANIFESTACIONS 8 de març
a les 19:30 hores

 
Alacant: Escales de l'IES Jorge Juan a les 20 hores
València: Plaça d'Alfons el Magnànim (Parterre) a les 19:30 hores

 

8 de març de 2006
 
 

   
  La CCT ataca de nou

La Direcció General d'Administració Autonòmica ha convocat unes noves reunions de la Comissió de Condicions de Treball (CCT), a celebrar els dies 10 a 12 d'abril. Es dóna un termini de temps fins el 20 de març (l'endemà de falles!) per a la presentació de propostes per part de les conselleries i de les organitzacions sindicals.

Com a novetat, es preveu la realització de sessions prèvies per conselleries, del 27 al 31 de març. Amb aquesta previsió, es compleix per primera vegada el que determina la resolució de 26 de gener de 2002, sobre metodologia de treball de la CCT. El més curiós és que estava en marxa la reforma d'aquesta metodologia i no s'havia acabat de concretar.

Per això, us oferim que ens proposeu aquells canvis en les relacions de llocs de treball que estimeu oportuns, per tal de defensar-los en aquestes reunions. Per tal de poder estructurar-los, us preguem que ens ho comuniqueu fins el 13 o el 14 de març.

Cobren els interessos de demora de la sentència 49/2004

A moltes persones els ha sorprés que en la nòmina de febrer han cobrat uns diners extra. Tant de bo totes les sorpreses foren així, clar. Però la quantitat no coincideix en tots els casos, i hem rebut moltes consultes. Hem pogut saber que:

La sentència 49/2004 determinava que l'aplicació de l'Acord de Mesa Sectorial de 9 de desembre de 1999 estava mal aplicada, per tal com de l'import pactat es va descomptar la quota patronal. En un primer moment, l'execució de la sentència va determinar un augment del complement específic d'uns tres euros, més o menys, i el cobrament dels endarreriments. Ara el que es paga són els interessos de demora, ja que va passar un temps entre l'aplicació real i la data en què s'havia d'haver efectuat. Com que no tot el món va començar a cobrar a l'hora, hi ha diferències en els interessos (per exemple, els subalterns funcionaritzats van començar a cobrar-lo abans perquè eren laborals), però això no ha de fer suposar que està mal calculat, sinó que cal estudiar-ho cas a cas.

Aquesta sentència fou instada per CCOO, per la qual cosa els felicitem per haver aconseguit que finalment l'Administració complesca el que havia pactat.

Preparació de la promoció interna del grup E al D d'administració general

STAPV-Intersindical valenciana té la intenció d'ajudar les persones que vulguen preparar l'oposició de promoció interna del grup E al D, mitjançant l'organització de cursos de preparació. Totes aquelles persones que estigueu interessades podeu posar-vos en contacte amb el Sindicat als telèfons que teniu al marge, tot indicant en quina localitat teniu preferència per rebre els cursos. L'horari, els dies i el preu -que serà el més barat possible- es determinaran d'acord amb la demanda.

Selecció d'un arquitecte tècnic interí

La Conselleria de Turisme selecciona per l'article 8 de l'ordre de borses una persona per al lloc de treball 24851, tècnic d'inspecció, el requisit del qual és arquitecte tècnic. Teniu de termini fins el dia 10 de març. <convocatòria>

7 de març de 2006
 
 

   

stapv-Iv | intersindical