correus electrònics


índex correus electrònics

 

FEBRER 06

dll dm dc dj dv ds diu
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
   

Sumari

 

28/02/06

Pengem les claus!.
 

23/02/06

Vol pagar la Generalitat l'acord d'octubre de 2005?. Massa salarial de l'Administració del Consell. 
 

20/02/06

Ajudes socials: llistat provisional. Borses per a substitucions. Proves selectives de la Sindicatura de Comptes.
 

16/02/06

Anul·lació de preguntes en l'Oposició del grup D. Compromís pel territori.

09/02/06

Aturem la directiva Bolkestein. Intersindical Valenciana i CGT convoquen una concentració contra la directiva Bolkestein.
 

07/02/06

Confirmada la data de l'examen d'educadors d'educació especial. Elecció de destí de metges de nou ingrés. Jornades sobre la violència en els centres de treball. Cicle de debats de Valencians pel Canvi.
 

03/02/06

A pesar de la profusió de notes informatives, no queda clar què és el que demana CCOO ni per què els empleats han d'adherir-se.
 

01/02/06

L'examen d'Educació Especial podria ser en març. El Compromís per l'Estatut valora amb prudència el nou escenari obert i reclama diàleg i participació.
 
     
 
 

   
  Pengem les claus!

Els companys Agents d'Inspecció de Turisme d'Alacant van a penjar les claus el pròxim dia 1 de març. Aquesta mesura dolorosa, doncs saben que amb la utilització del transport públic van a veure perllongada el seu jormada de treball pràcticament diàriament, i damunt sense reconeixement de cap tipus, sinó més aviat "això us passa per no utilitzar el vostre cotxe", l'emprenen després de veure fustrada la possibilitat que el Govern Valencià modifique el Decret d'Indemnització per raó del servei que data de l'any 1997 i que no ha patit cap actualització. La normativa estatal, en canvi, sí preveu l'actualització a l'IPC anual.

Per una vegada, el Govern Valencià hauria de deixar de mirar a un altre costat i agafar el bou per les banyes, açò és, o bé posant a la disposició de tots els treballadors de la Generalitat Valenciana que hàgen de desplaçar-se per raó del servei un vehicle en bones condicions i amb un segur a tot risc, o, en el pitjor dels casos, modificar la normativa actual i garantir al menys la revisió anual de les indemnitzacions d'acord amb l'IPC. Cal recordar que aquestes no es revisen des de 1997, i han perdut un 30% en relació a l'IPC.

Per part de STAPV-Intersindical valenciana es tornaran a realitzar totes les gestions possibles encaminades a forçar a l'Administració a negociar, doncs no es tracta només d'una qüestió econòmica, sinó també d'un problema de salut laboral. Des de STAPV-Intersindical valenciana es va a vigilar de prop el comportament de l'Administració enfront dels treballadors que inicien aquesta campanya. Per això, seria convenient que tota persona que decidisca emprendre-la ens envie un correu electrònic per a poder fer el seguiment i coordinar a totes les persones que pateixen el mateix problema.

Dimarts de la Intersindical

Intersindical Valenciana té el gust de convidar-vos a l'acte d'inauguració de l'exposició de pintura

Resonancias
Concha Daud-Carmen Miralles
Equipo Coca


que tindrà lloc el dimarts 7 de març de 2006 a la seu de la Intersindical valenciana, carrer Juan de Mena, 18, a les 19:30. L'exposició es podrà visitar de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i de 17 a 19 hores.

28 de febrer de 2006
 
 

   
  Vol pagar la Generalitat l'acord d'octubre de 2005?

Es fan els acords que es fan i de la manera que es fan, i després passen aquestes coses:

Recordareu l'Acord de la Mesa General de Negociació sobre Mesures Retributives dels Empleats Públics en l'Exercici 2006, pactat fora de la Mesa General -en el PAVACE- i imposat al personal al servei de la Generalitat, a la resta de sindicats, i a la pròpia conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques.

L'acord establia unes mesures amb les que estàvem d'acord de forma genèrica, en tant que suposaven augments de les nòmines mensuals de totes i cadascuna de les persones que treballen per a la Generalitat: mesures número tres i quatre de l'acord (fons addicionals del 0,3 i del 0,4%). El 19 de gener hi hagué una reunió de la Mesa Sectorial de la Funció Pública -conselleries i organismes autònoms- en la que l'Administració no va ser capaç de donar ni tan sols la massa salarial completa ni el nombre de llocs de treball del sector. Des de llavors hi han hagut diverses reunions de les altres meses sectorials -Sanitat, Ensenyament, Justícia-, sense que en cap d'elles s'haja avançat un pèl en la resolució del pagament d'aquests fons addicionals.

Per això, Intersindical Valenciana (STAPV, STEPV i STSPV) ha sol·licitat la convocatòria urgent d'una reunió de la Mesa General de la Funció Pública, per a parlar de l'adopció dels criteris generals per a la concreció del repartiment dels fons esmentats. Aquesta reunió esdevé urgent per tal com ja han passat dos mesos des de la data d'inici de l'aplicació de les mesures esmentades, sense que cap d'elles haja tingut cap efectivitat en cap dels sectors que conformen el personal al servei de la Generalitat.

Els representants de l'Administració de la Generalitat en les meses sectorials de Justícia i d'Educació han declinat realitzar cap concreció d'aquestes mesures perquè, segons ells, no disposarien de cap “instrucció” de la Mesa General de Negociació sobre els criteris generals a aplicar. Mentre que els representants de l'Administració de la Generalitat en les meses sectorials de Funció Pública i de Sanitat han expressat -això sí, verbalment- propostes diferents sobre la forma d'aplicació de les mesures tres i quatre de l'esmentat acord.

En cap cas, però, cap representant de l'Administració ha proposat per escrit cap fórmula de concreció de les mesures esmentades, tot i que sí han rebutjat -en la Mesa Sectorial de la Funció Pública- les fórmules d'aplicació que Intersindical Valenciana havia presentat per escrit. Recordareu que la proposta d'Intersindical Valenciana és el repartiment lineal dels dos fons.

Massa salarial de l'Administració del Consell

La conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació ha calculat finalment la massa salarial dels organismes autònoms. La massa salarial de l'Administració del Consell de 2005 queda, doncs, així:

                                  Total                             0,3%                             0,4%
Conselleries:      336.020.899,43             1.008.062,70                1.344.083,60
Servef                   30.800.753,83                  92.402,26                   123.203,02
IVE                          1.400.355,62                   4.201,07                        5.601,42
IV Cartogràfic           793.718,52                   2.381,16                        3.174,87
IVAJ                        4.334.593,98                 13.003,78                       17.338,38
IVIA                         3.973.999,31                 11.922,00                       15.896,00

Totals                 377.324.320,56           1.131.972,96              1.509.297,29

Això vol dir que el total dels fons a repartir és de 2.641.270,25 euros a repartir entre no-se-sap quants llocs de treball en total, perquè els responsables de la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques no han estat capaços d'aportar la dada.

Podem avançar una aproximació, però, ja que els llocs de treball de l'Administració del Consell són, més o menys, 17.000, per la qual cosa un suposat repartiment lineal com el que demana Intersindical Valenciana estaria entre 150 i 160 euros anuals per persona.
 
23 de febrer de 2006
 
 

   
 
Ajudes socials: llistat provisional

La Direcció General d'Administració Autonòmica ens ha donat una còpia del llistat provisional del fons d'ajudes socials per al personal laboral. Hi ha un llistat de persones amb dret a ajudes i un altre en el que consten a) les sol·licituds fora de termini, b) les que no compleixen les condicions de l'article 1 i c) les dades que no coincideixen amb la base de dades de registre de personal. Hi ha un termini de 10 dies per a presentar al·legacions a partir del 20 de febrer, per la qual cosa acaba el dia 2 de març.

Podeu consultar els llistats en les Direccions Territorials de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques (encara no està en la web, tot i que no es descarta que ho posen), i en les seus de STAPV-Intersindical Valenciana.

Borses per a substitucions

En el DOGV de 17 de febrer es van publicar la resolució de 10 febrer de 2006, sobre regulació de les borses d'ocupació per a substitucions temporals en llocs de treball d'educadors d'Educació Especial, educadors d'Educació Infantil, subalterns i fisioterapeutes, convocades per les resolucions de 14 de desembre de 2005.

Concretament, afecta a les persones discapacitades que hagen sol·licitat la inclusió en les borses esmentades disposaran d'un termini de deu dies des de l'endemà de la publicació de la present resolució (fins el dia 1 de març) per a presentar un escrit sol·licitant la baremació de la seua situació de discapacitat de la forma prevista en l'article 10 de l'Orde de 17 de gener de 2006. Les sol·licituds es dirigiran a les comissions delegades específiques.

També s'ha publicat dues resolucions en el mateix sentit de la directora general del Servef, que obri termini per a l'actualització de dades de les persones discapacitades incloses en:

  • la borsa d'ocupació específica del Servef per a substitucions temporals grup D, sector administració general, i personal laboral temporal, grup D.
  • la borsa d'ocupació específica del Servef per a substitucions temporals grup B, sector administració general, i personal laboral temporal, grup B.
Hi ha un termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació (fins el dia 1 de març) un escrit en què sol·licite la baremació de la seua situació de discapacitat i la documentació acreditativa següent:
  • Certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior a 33%, expedit per l'òrgan competent.
  • Certificat de capacitats a efecte de demanda d'ocupació, o si és el cas, l'acreditació d'haver-lo sol·licitat.
L'incompliment del termini produirà el decaïment del seu dret a la baremació de la condició de discapacitat.

Proves selectives de la Sindicatura de Comptes

El mateix DOGV publica acords de la Sindicatura de Comptes per les que es convoquen concursos-oposició per a cobrir:
  • una plaça d'auxiliar de gestió informàtica, grup C, sector d'administració general.
  • dues places d'auxiliar administratiu, grup C, sector d'administració general. (1 per promoció interna).
  • dues places d'ajudant d'auditoria en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i d'altres ens públics, grup B, sector d'administració general. e'n destinarà una al torn d'accés lliure i se'n reservarà una altra per al torn d'accés per promoció interna.

En totes les convocatòries hi ha un termini de vint dies hàbils comptadors a partir del següent a l'última publicació d'aquesta convocatòria, que apareixerà en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (fins el dia 13 de març).

I recorda:

Jornades sobre la violència en els centres de treball

La Intersindical Valenciana, junt a la Confederació d'STEs-Intersindical organitza unes jornades sobre violència en els centres de treball els dies 3, 4 i 5 de març de 2006. Podeu accedir a tota la informació a través de la següent pàgina web: http://www.intersindical.org/jornada

Dimarts de la Intersindical:

L'exposició d'aquarel·les DUES TERRES, DOS PAISATGES, d'Antonio Medina, està oberta fins el 28 de febrer  a la seu d'Intersindical Valenciana, carrer Juan de Mena, 18, València.

Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General.

Si ja tens el model d'instància per a la consulta, envia-nos-el. Si no el tens i vols que te l'enviem, dis-nos-ho a tornada de correu.

20 de febrer de 2006
 


 

   
 
Anul·lació de preguntes en l'Oposició del grup D

El Tribunal de les Convocatòries 2 i 3/2004, grup D d'Administració General, va decidir l'anul·lació d'una pregunta, la número 23, per estimació del recurs d'alçada d'alguns opositors. Això fa que, tot i que el límit per a entendre superada la fase d'oposició són els 30 punts, en la pràctica siguen 30,34, ja que no hi ha descomptes per preguntes errònies i s'han anul·lat amb aquesta tres preguntes.

Sembla que amb aquesta decisió suspenen la fase d'oposició 97 aspirants que havien aprovat amb el primer llistat. Sorprenentment, ninguna persona aprova, per la qual cosa el Tribunal ha decidit no obrir nou termini de presentació de mèrits per al concurs. Això no obstant, si vols comprovar la teua nota, pots fer-ho a través d'aquestes pàgines:
Convocatòria 02/2004, grup D, lliure
Convocatòria 03/2004, grup D, discapacitats 
Si estàs molt a prop del 30, potser et convinga demanar revisió d'examen per a assegurar que se t'ha aplicat correctament la modificació. En eixe cas, una volta consultada la teua nota per internet, imprimeix la pàgina, per tal de poder explicar-li al Tribunal els motius de la teua petició de revisió.
 
COMPROMÍS PEL TERRITORI
Pel nostre futur, defensem el territori


La plataforma compromís pel territori convoca el proper dissabte 25 de febrer, a partir de le 11:00, una   
 

OCUPACIÓ DE LA PLAÇA
DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA


Teniu més informació al document que us adjuntem.
 
I recorda:

Jornades sobre la violència en els centres de treball

La Intersindical Valenciana, junt a la Confederació d'STEs-Intersindical organitza unes jornades sobre violència en els centres de treball els dies 3, 4 i 5 de març de 2006. Podeu accedir a tota la informació a través de la següent pàgina web: http://www.intersindical.org/jornada

Dimarts de la Intersindical

L'exposició d'aquarel·les DUES TERRES, DOS PAISATGES, d'Antonio Medina, està oberta fins el 28 de febrer  a la seu d'Intersindical Valenciana, carrer Juan de Mena, 18, València.

Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General. Últims dies!!

Si ja tens el model d'instància per a la consulta, envia-nos-el. Si no el tens i vols que te l'enviem, dis-nos-ho a tornada de correu.

16 de febrer de 2006
 
 

   
 

Aturem la directiva Bolkestein

Intersindical Valenciana i CGT convoquen una concentració contra la directiva Bolkestein

Malgrat les contínues manifestacions de rebuig a l'aplicació de les polítiques ultraliberals arreu d'Europa, la Comissió Europea i els grups empresarials pressionen de nou per aprovar sense restriccions el seu programa màxim que implicaria una greu retallada del que queda de l'anomenat estat del benestar.

El dia 14 es vota al Parlament Europeu aquesta directiva i un ampli ventall de forces sindicals i polítiques del conjunt d'Europa convoquen mobilitzacions de protesta. La principal es celebrarà a Estrasburg, a les portes del Parlament Europeu, però totes i tots podem col·laborar en fer sentir la nostra veu.

Hem d'aturar aquesta provocació que pretén privatitzar els serveis públics, l'educació, la sanitat, la cultura, implantant el “principi del país d'origen” que originaria un autèntic dúmping social i ambiental. Aquest principi consisteix en admetre que una empresa puga ser contractada en qualsevol altre país de la Unió, permetent-li que pague els seus treballadors els sous del país d'origen de l'empresa, amb les condicions de treball del país d'origen, les vacances del país d'origen, etc. Imagineu el que significa tindre al País Valencià empreses de serveis amb treballadors de l'antiga Europa de l'Est amb condicions de treball dels convenis del seu país d'origen.
 

PER LA RETIRADA IMMEDIATA DE LA DIRECTIVA BOLKENSTEIN!
CONTRA L'EUROPA DEL DÚMPING SOCIAL I AMBIENTAL!
UNA ALTRA EUROPA ÉS POSSIBLE I NECESSÀRIA!

CONCENTRACIÓ
DIMARTS, 14 FEBRER, A 19 HORES,
PLAÇA DE MANISES
VALÈNCIA

 
I recorda:

Jornades sobre la violència en els centres de treball

La Intersindical Valenciana, junt a la Confederació d'STEs-Intersindical organitza unes jornades sobre violència en els centres de treball els dies 3, 4 i 5 de març de 2006. Podeu accedir a tota la informació a través de la següent pàgina web: http://www.intersindical.org/jornada

Dimarts de la Intersindical

L'exposició d'aquarel·les DUES TERRES, DOS PAISATGES, d'Antonio Medina, està oberta fins el 28 de febrer  a la seu d'Intersindical Valenciana, carrer Juan de Mena, 18, València.

Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General.

Si ja tens el model d'instància per a la consulta, envia-nos-el. Si no el tens i vols que te l'enviem, dis-nos-ho a tornada de correu.

9 de febrer de 2006
 
 

   
  Confirmada la data de l'examen d'educadors d'educació especial

E
l tribunal de les proves selectives d'Educadors/es d'Educació Especial (Convocatòries  26, 27 i 28/2004), ha decidit finalment convocar l'exercici de la fase d'oposició el dia 4 de març, dissabte. La convocatòria es publicarà amb tota probabilitat demà, dia 8 de febrer. Bona sort a totes i tots els participants.

Elecció de destí de metges de nou ingrés

El DOGV núm. 5193 del 7 de febrer publica la Resolució d’1 de febrer de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges, Convocatòria 41/1999, per a l’elecció de destinació el dia 13 de febrer de 2006, al saló d'actes de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, avinguda de Campanar, 32, de València:
  • Modalitat medicina assistencial, en acte obligatori, presencial i únic, a les 12:00 hores.
  • Modalitat administració sanitària, en acte obligatori, presencial i únic, a les 13:00 hores.
Jornades sobre la violència en els centres de treball

La Intersindical Valenciana, junt a la Confederació d'STEs-Intersindical organitza unes jornades sobre violència en els centres de treball els dies 3, 4 i 5 de març de 2006. Podeu accedir a tota la informació a través de la següent pàgina web: http://www.intersindical.org/jornada
 
Cicle de debats de Valencians pel Canvi

Debat 3: Crisi industrial i model econòmic
Dimecres, dia 8 de febrer de 2006, 19,30h.

CLEMENTE HERNANDEZ  Prof. d'Anàlisi Econòmica Aplicada de la  Universitat d'Alacant
FRANCISCO PONS, president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE)
ERNEST REIG, catedràtic d'Economia Aplicada – UV., ex director general d'Economia
VICENT SOLER  Catedràtic d'Economia Aplicada-UV, coord del  llibre Economia espanyola i del PV.
Presenta i modera: EMILI TORTOSA, president Fundació Etnor, exdirector general de Bancaixa 
 
Tots els debats es realitzaran a:
Sala d’Actes del Col·legi Major Rector Peset.  Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4 de la ciutat  de  València. Entrada lliure. Aforament limitat. 
 
I recorda:

Dimarts de la Intersindical:
L'exposició d'aquarel·les DUES TERRES, DOS PAISATGES, d'Antonio Medina, està oberta fins el 28 de febrer  a la seu d'Intersindical Valenciana, carrer Juan de Mena, 18, València.

Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General.
Si ja tens el model d'instància per a la consulta, envia-nos-el. Si no el tens i vols que te l'enviem, dis-nos-ho a tornada de correu.

7 de febrer de 2006
 
 

   
 

A pesar de la profusió de notes informatives, no queda clar què és el que demana CCOO ni per què els empleats han d'adherir-se

Sobre el recurs de CCOO davant del Tribunal Europeu de Drets Humans

Hem rebut moltes consultes sobre la conveniència d'adherir-se al recurs que té plantejat CCOO davant el tribunal d'Estrasburg. Les informacions resulten confuses per a moltes persones i no els queda clar quins són els motius pels quals haurien d'adherir-se, segons demana CCOO. Damunt, el fet que UGT haja intentat traure benefici propi, publicitant una adhesió a la seua adhesió al recurs de CCOO no ha fet sinó afegir més confusió encara.

Què demana CCOO en el recurs?

Dels comunicats de premsa -només a ells ens podem remetre, no podem en cap cas parlar per una altra organització- es dedueix que CCOO "denuncia" la vulneració per l'estat espanyol dels arts. 6 (tutela judicial efectiva), 11 (llibertat sindical) i 14 (prohibició de discriminació) del Conveni Europeu de Drets Humans. El Tribunal Constitucional (TC) espanyol no admeté el recurs d'empara presentada davant d'aquest per CCOO contra l'estimació, per part del Tribunal Suprem, d'un recurs de cassació que casa la sentència de l'Audiència Nacional, que al seu torn estimava la pretensió de compliment de l'Acord retributiu de l'any 1.994.

No havent-hi un pronunciament exprés per part del TC, el Tribunal de Drets Humans (TDH) pot, sense entrar en el fons de l'assumpte, disposar que el propi TC admeta a tràmit el recurs d'empara i es pronuncie sobre aquest, sense perjuí que posteriorment, si la resolució fóra contrària als interessos de CCOO poguera de nou plantejar la qüestió davant del propi TDH. No obstant això, pareix que les pretensions de CCOO no van en aqueix sentit, sinó que pretén que el tribunal d'Estrasburg es pronuncie sobre el fons de la qüestió, és a dir, el compliment de l'Acord del Govern espanyol.

La demanda s'ha admés, li donen la raó a CCOO?

L'admissió a tràmit d'una demanda ha de ser allò normal si s'han complit els requisits formals: que s'hagen esgotat les vies de recursos interns, que no siga anònima ni igual a una altra demanda examinada anteriorment pel Tribunal, que no siga incompatible amb les disposicions del Conveni i que no siga, de forma manifesta, mal fundada o abusiva. Per tant, en aquest cas, l'admissió, lluny del que pretén fer veure CCOO, no suposa una anàlisi prèvia del fons de l'assumpte, sinó el compliment d'unes meres formalitats.

Ha de personar-se el personal per a ser indemnitzat?

CCOO ha posat gran interés en la personació del nombre més gran possible d'empleats públics, amb l'afirmació que només les persones personades poden ser indemnitzades. El ben cert és que eixa argumentació sona a una veritable "caixa de reclutament", però manca de virtualitat: la resolució que adopte el TDH afectarà a tot el col·lectiu de funcionaris, per quant la seua base és la virtualitat d'un Acord del Govern espanyol. Sobre la possibilitat d'indemnització particular als "personats", l'art. 41 del Conveni només contempla la possibilitat d'una "satisfacció equitativa" (satisfaction équitable), per als casos en què es declarara l'existència de violació del Conveni o els seus Protocols i el dret intern de l'estat espanyol només permetera una reparació imperfecta de les conseqüències de la dita violació. Esta satisfacció equitativa només correspon a la "part perjudicada". Per això, tant per considerar-se "part perjudicada" a tots els funcionaris públics afectats per l'Acord, com per quant la reparació per part de l'estat espanyol de les conseqüències de la suposada violació, podria ser de forma "perfecta", açò és, complint els termes de l'Acord indicat i pagant allò degut a tots els funcionaris públics, la veritat és que, d'haver-hi una indemnització, aquesta seria genèrica i per a tots els afectats per l'Acord, l'incompliment del qual ha motivat una suposada violació dels drets humans.

Té possibilitats el recurs?

Encara que com a empleats públics desitgem que el recurs prospere, la dificultat d'èxit del recurs, sense entrar a analitzar els termes d'aquest, és molt important. El percentatge de possibilitats que obtinga un aval satisfactori és mínim, per quant pareix poc probable que puga entendre's que les resolucions dictades pels òrgans judicials de l'estat espanyol vulneren els drets humans, per més que es puga discrepar dels seus fonaments.   

I recorda:

Dimarts de la Intersindical:
L'exposició d'aquarel·les DUES TERRES, DOS PAISATGES, d'Antonio Medina, està oberta fins el 28 de febrer  a la seu d'Intersindical Valenciana, carrer Juan de Mena, 18, València.

Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General.
Si ja tens el model d'instància per a la consulta, envia-nos-el. Si no el tens i vols que te l'enviem, dis-nos-ho a tornada de correu.

3 de febrer de 2006
 


 

   
 

L'examen d'Educació Especial podria ser en març

Segons fonts generalment ben informades, el tribunal de les proves selectives d'Educadors/es d'Educació Especial (Convocatòries  26, 27 i 28/2004), estaria considerant la possibilitat de convocar l'exercici de la fase d'oposició el dia 4 o el dia 11 de març. Per tant, la publicació seria imminent, aquesta setmana o com a molt la propera.

El Compromís per l'Estatut valora amb prudència el nou escenari obert i reclama diàleg i participació

El passat 13 d’octubre, el Compromís per l’Estatut vam fer pública la nostra valoració del que havia estat fins eixe moment el procés de reforma de l’Estatut valencià, en el sentit que aquest no havia sigut en cap moment un procés participatiu i obert, de manera que una part important de la societat valenciana –si més no, els milers i milers d’associats, afiliats i simpatitzants de les entitats, partits i sindicats que formem el Compromís- no havia vist recollides cap de les seues demandes, expressades en un document en el qual parlàvem d’igualtat, participació, solidaritat i sostenibilitat; drets socials; autogovern; territori; Europa; unitat de la llengua i reconeixement de la denominació unitària de “català”; “País Valencià”; requisit lingüístic; ensenyament; radiotelevisió pública, en valencià i de qualitat; consens… i de moltes altres propostes en positiu.

El resultat d’aquesta marginació d’amplis sectors de la societat valenciana va ser un projecte d’estatut amb moltes mancances, de les quals vam destacar en aquella compareixença davant de la premsa particularment tres:
 

- El dèficit de participació democràtica que significa la barrera electoral del 5%.
- El no reconeixement de la denominació de País Valencià.
- El no reconeixement de la unitat de la llengua i de la seua denominació unitària.
 

Ara bé: en aquella mateixa compareixença apuntàvem que el procés de reforma no estava tancat i que encara era possible de solucionar, com a mínim, aquests tres punts, “ja que sense ells no es pot afirmar que hi ha respecte per la democràcia, la representació de totes les sensibilitats de la nostra societat, i la identitat pròpia del nostre poble i de la nostra llengua” (segons la nostra expressió d’aquell moment).
 
Tres mesos després, i davant la propera constitució de la Comissió del Congrés espanyol que ha de discutir la reforma del nostre estatut, la situació ha experimentat una evolució important, de manera que els termes del debat s’han aproximat als plantejaments del Compromís per l’Estatut. En aquest sentit, i davant aquest nou context, volem fer públiques algunes reflexions:
 
1.- El treball unitari del Compromís per l’Estatut en el seu conjunt -i de les entitats, partits i sindicats que en formen part- en allò referent al projecte de reforma de l’estatut valencià ha donat fruits. Una vegada més, queda demostrat que la suma de voluntats i la mobilització produeix efectes positius, i que el Compromís era necessari.
 

2.- L’aproximació als plantejaments del Compromís per a la reforma de l’estatut valencià significa un canvi d’escenari important, que permet trobar espais de diàleg i facilitar un major consens, en tant que obre la porta a una part molt important de la societat valenciana.

3.- El Compromís per l’Estatut, però, valora amb prudència aquest canvi d’escenari, primer perquè les paraules s’han de traduir en esmenes concretes, i segon, perquè encara hi ha d’altres punts que haurien de ser tinguts en compte en aquest debat.

4.- Finalment, el Compromís per l’Estatut vol reafirmar el seu convenciment que un altre Estatut valencià és possible i no renunciem a fer-ho realitat en un futur immediat. És per això que s’obre ara un nou període de treball del Compromís, decidits com estem a fer-lo realitat.

COMPROMÍS PER L’ESTATUT (per ordre alfabètic): Acció Cultural del País Valencià (ACPV) · Bloc Nacionalista Valencià (BNV) · Comissions Obreres del País Valencià (CCOO-PV) · Els Verds del País Valencià (EV-PV) · Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià (EV-EEPV) · Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) · Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) · Federació Escola Valenciana (FEV) · Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) · Intersindical Valenciana (IV) · Valencians pel Canvi (VpC)  
 
I recorda:

Dimarts de la Intersindical:
L'exposició d'aquarel·les DUES TERRES, DOS PAISATGES, d'Antonio Medina, està oberta fins el 28 de febrer  a la seu d'Intersindical Valenciana, carrer Juan de Mena, 18, València.

Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General. Si ja tens el model d'instància per a la consulta, envia-nos-el. Si no el tens i vols que te l'enviem, dis-nos-ho a tornada de correu.

1 de febrer de 2006
 


 

   

stapv-Iv | intersindical