CORREUS ELECTRÒNICS   febrer 2004


index correus electrònics

 
           

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

A destacar

 

 25 febrer, Reunida la Comissió de Seguiment del Pla d'estabilitat

 23 febrer, Oferta Pública del pla d'estabilitat

 

Reunida la Comissió de Seguiment del Pla d'estabilitat

Hui s'ha reunit la Comissió de Seguiment del Pla d'Estabilitat, reunió a la que hem assistit STAPV i CCOO per primera vegada, gràcies a una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia recaiguda en el procés contenciós iniciat per CCOO (el que va iniciar STAPV encara no s'ha resolt). La reunió ha tractat sobre l'esborrany de Decret de Oferta Pública per a 2004.

Tant STAPV com CCOO hem demanat en primer lloc la informació que s'haja facilitat a la resta de sindicats fins el moment, així com les actes de la Comissió de Seguiment i de la Comissió d'Administració especial, per tal de poder valorar amb coneixement de causa el que es proposa en l'Oferta.

Al respecte, se'ns ha facilitat l'esborrany de decret que us acompanyem en un document pdf. Com veureu, no coincideix amb les xifres que enviàrem fa dos dies perquè han afegit alguna categoria. Respecte del personal laboral, no es concreten les categories perquè primer cal fer els concursos de movilitat horitzontal previstos en el conveni.

Ignorem si les xifres de llocs compleixen amb les previsions de l'Acord de 7 d'octubre respecte de deixar l'Administració amb un màxim del 10% de temporalitat al finalitzar el procés extraordinari. Però sí podem dir-vos que un total de 3266 llocs són només 300 llocs més que els que ja havia compromesos amb l'acord de 2001. Xe!, que per a d'això no calia haver fet tant de rebombori!

L'Administració, això sí, ha promés que ens donarà la informació sol·licitada amb temps per a que tant CCOO com el STAPV puguem preparar la reunió de divendres, 27, de Mesa Tècnica sobre el mateix assumpte, reunió a la que podem presentar al·legacions. Us animem a llegir-vos el decret i a fer-nos totes les suggerències que estimeu oportunes.

25 de febrer de 2004.
  


Oferta Pública del pla d'estabilitat

Dilluns 23 de febrer de 2004 ens han entregat l'esborrany d'Oferta Pública del pla d'estabilitat signat al novembre de 2003. (la proposta és de l'administració)

Tot seguit us detallem la proposta:

ADMINISTRACIÓ GENERAL             TOTAL    1810  LLOCS

Grup A  165 places,  Grup B 90 places, grup C 145 places, grup D 900 i grup E 510.

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL         TOTAL  1023    LLOCS

Grup A    
Estadísticos 13, 
Facultativo de Archivos i Bibliotecas  5
Informáticos  55.  
Ingeniero Geodesia y Cartografia13
Ingeniero Industrial  8,   
Ingeniero de Montes 9
Médicos  14,   
Periodistas 17,   
Psicólogos 23
Técnico Superior Documentación   3,
Técnicos Gestión Deporte 4,  
Arqueólogos 5.

Grup B
Arquitecto Técnico 15,
Asistente Social/Diplomado Trabajo Social 35,
ATS/DUE  83, 
Ayudante de Arxivos i Bibliotecas 20,  
Fisioterapeuta 34, 
Informáticos 29, 
Ingeniero Técnico Agrícola  10,  
Ingeniero Técnico Forestal  13, 
Ingeniero Técnico Industrial  9, 
Instructor FPO 11,  
Maestro Taller  4,  
Técnico Medio Documentación  5,  
Técnico medi Especialista en Menores  80,  
Técnico Medio Prevención Riesgos Laborales  18,
Técnico Medio Promoción Lingüística 24,

Grupo C
Agente Calidad Ambiental  5,  
Agente Medio Ambiental  132,  
Delineantes  10, 
Educador Educación Especial  243,   
Educador Infantil   32  
Informático  16.

Grupo D
Cuidadores   17, 
Vigilante Obras Públicas 9


LABORALS         TOTAL  425   LLOCS   

Grupo   C      10,
Grupo  D      215,
Grupo  E      200

En un proper correu, tindreu la nostra valoració respecte d'aquesta OPE.

23 DE FEBRER DE 2004  
STAPV-Intersindical Valenciana          Sector de Generalitat Valenciana

 


Publicats dos concursos de caps de secció

El DOGV de hui, 20 de febrer, publica dues resolucions d'11 febrer de 2004, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per les quals es convoquen els concursos de mèrits números 08 i 09/2004: http://www.pre.gva.es/dogvimg/2004_02/pdf/4696.pdf#pagemode=bookmarks,

per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grups A i A/B, caps de secció i nivells 24 de distintes conselleries. Segons hem pogut saber, s'han dividit els llocs de treball en dos a causa de la seua quantitat, per tal de gestionar-los millor, però s'han negat des de la DG d'Administració Autonòmica a fer un concurs per conselleria.

Com sempre, no han convocat totes les places. En concret, ja sabem de tres casos: el lloc de treball 20813, cap de secció de caixa i tresoreria, destinat a la Direcció Territorial d'Economia i Hisenda a Castelló; els llocs 17640, 19259 i 19263, tècnics de nivell 24 en la Intervenció Delegada en el Servef a València. Els quatre llocs ocupats per personal interí (que, en teoria, no hauria ni de poder ocupar els llocs). I és molt possible que hi hagen molts altres: us agraïrem que ens informeu dels que en tingueu coneixement, per tal de denunicar-ho davant l'Administració i on calga. Cal acabar amb eixos favoritismes, però que ningú no s'equivoque: açò NO és una crida contra els interins, sinó contra els o les responsables que AQUESTES places no s'hagen convocat. Sí als interins, NO als "enxufats".

Signat el compromís per uns mitjans democràtics i plurals

El 20 de febrer, a les 11 hores, s'ha signat al Col·legi Major Doctor Pesset de la Universitat de València el "Compromís per uns mitjans de comunicació dignes, democràtics i plurals". Us convidem a llegir-lo en la nostra pàgina web

Manifestació contra la Llei d'Estrangeria

La Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants i el Fòrum Alternatiu de la Immigració ha convocat una manifestació el proper diumenge, 22 de febrer, a les 12 hores, des de la Plaça de Sant Agustí de València. El lema de la manifestació és "Ací vivim, ací treballem. Volem papers". 

No a la muralla de l'AVE

Tancament en el Saló de Plens de l'Ajuntament d'Alcàsser des del divendres 20 a les 19 hores, fins al diumenge 22 a les 19 hores. Activitats programades:

 • Confecció de pancarta al·lusiva per a la seua exposició en el balcó de l'Ajuntament.
 • Partides de pilota al carrer (pilota valenciana).
 • Recopilació d'articles de premsa i fotografies de les activitats realitzades per la coordinadora i l'evolució de les obres de la LÍNIA D'ALTA VELOCITAT (AVE valencià), i exposició en l'entrada de l'Ajuntament.
 • Actuació de trio musical de música folc.
 • Partides de Truc.
 • Concurs de dibuix per a xiquets.
 • Passe de pel·lícules i cineforum.
 • Xarrades temàtiques i debat amb invitats.
 • Llibres per a llegir.

20 de febrer de 2004

STAPV-Intersindical Valenciana. Sector de Generalitat Valenciana
 


Convocada mesa tècnica sobre l'Oferta d'Ocupació Pública

La direcció general d'Administració Autonòmica ha convocat mesa tècnica per al proper divendres dia 27 de febrer, amb un únic punt en l'ordre del dia:

 • Esborrany de decret de l'oferta d'ocupació pública de 2004.

Personats en la seu d'eixa direcció general, ens han informat que no ens podien donar la documentació (és a dir, l'esborrany de decret), tot i que ja el tenien preparat, perquè "havien de consultar" si ens la donaven i que, en tot cas, això no seria abans de dimarts.

Mentrestant, l'Administració ha estat negociant en un altre àmbit, la comissió de seguiment de l'Acord de 7 d'octubre de 2003 (que, com recordareu, aprovà el Pla d'estabilitat, no signat per STAPV-Intersindical Valenciana), comissió de la qual hem estat exclosos els sindicats no signants. Per què ho sabem? Doncs perquè uns altres sindicats han donat bona mostra d'això:

 • IGEVA va convocar i desconvocar un concentració la setmana passada "perquè anaven a convocar-se poques places". Com ho sabien, si no s'estava negociant?
 • UGT va enviar ahir, dia 18 de febrer, un correu informant de les possibles places que eixirien en l'OPE.

En conseqüència, la direcció general d'Administració Autonòmica està tractant desigualment uns sindicats i altres, premiant als que li signen els acords que li interessen i castigant els "rebels". STAPV-Intersindical Valenciana espera que aquesta actitud es rectifique immediatament. En cas contrari, es reserva totes les actuacions que estime oportunes.

D'altra banda, de ser certes les xifres que ha donat UGT, només es convocarien unes 3200 places, quan els càlculs més conservadors parlaven d'entre 3.500 i 3.600 places. Per a això, no calia tant de rebombori: van a amagar més de 2000 places vacants que no van a eixir a oposició. Com sempre.

19 de febrer de 2004

STAPV-Intersindical Valenciana. Sector de Generalitat Valenciana


Cursos de formació contínua

Diferents sindicats estan anunciant aquests dies els seus cursos de formació contínua. Aquests cursos estan finançats amb els diners que aportem en la nòmina totes i tots els treballadors, però només una part de la representació del conjuny de la població laboral organitza eixos cursos. Així, per exemple, a la Generalitat se'ns nega a Intersindical Valenciana el dret a fer-ho, pese a ser l'opció sindical més votada.

Això no obstant, qualsevol persona té dret a demanar eixos cursos i perfecte dret a participar en ells, sigueu o no afiliats a les organitzacions que les organitzen.

La Junta de Personal del Servef, validada pels tribunals

IGEVA havia promogut un contenciós administratiu contra la constitució de la Junta de Personal del Servef, sota l'excusa que la primera reunió havia tingut defectes de forma en la seua convocatòria. Ara, el Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a la resta de membres de la Junta del Servef, i declara que no hi hagué infracció de cap norma legal ni va haver ànim d'excloure a cap sindicat. En particular, es declara demostrat que els membres d'IGEVA coneixien de la convocatòria amb antelació suficient com per haver assistit, per la qual cosa fou una decisió seua i no cap exclusió de tercers la que va motivar la seua no assistència.

Així culmina l'enèsim episodi protagonitzat per algunes persones delegades d'eixe sindicat, que sembla que tinguen una certa mania persecutòria, ja que qualsevol actuació d'un altre sindicat o d'una junta la interpreten com a una exclusió del seu sindicat, una "persecució dels interins" o qualsevol bajanada d'aquestes. Fins ara, ningú no ha actuat entre els sindicats representats en les juntes de personal amb eixe ànim. No així l'Administració, que ha negat mitjans materials i personals (alliberats) que li corresponen a IGEVA per la representació que ostenta. I les Juntes de Personal han reaccionat com cal i han demanat a l'Administració per unanimitat que no discrimine aquest sindicat. Esperem, per tant, que les relacions entre els sindicats esdevinguen el que han de ser: de competició en les idees i les propostes, però de col·laboració en la millor defensa de l'interés de les treballadores i els treballadors públics.

Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana

El Decret 20/2004, publicat en el DOGV de 17 de febrer, crea l'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana, com a òrgan de caràcter consultiu, dependent i adscrit a la Conselleria de Benestar Social, la funció principal del qual serà estudiar i fer visibles les diferències de gènere, per mitjà de la construcció d'un sistema d'informació amb capacitat per a conéixer la situació de les dones respecte als hòmens, i l'efecte de les polítiques institucionals posades en marxa, per a promoure la participació de les dones en tots els àmbits, en un pla d'igualtat.

L'Observatori de Gènere de la Comunitat Valenciana tindrà els següents objectius:

 1. Impulsar la desagregació de dades per sexes en totes les estadístiques i investigacions que es porten a terme a la Comunitat Valenciana.
 2. Aprofundir en l'estudi i investigació sobre la realitat social des d'una perspectiva de gènere.
 3. Donar compte de l'evolució dels índexs d'igualtat de dones i hòmens en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 4. Realitzar un diagnòstic fiable i vàlid sobre els avanços en la igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones, i avaluar les polítiques planejades amb este fi.

Cal observar al respecte que la creació d'aquest observatori és un mandat de la LLei 9/2003, per la Igualtat entre Dones i Homes; és a dir, han tardat un any a publicar el Decret. Ara pot passar un altre any (Disposició Final Primera) fins la seua constitució, i quan estiga constituït només té l'obligació de reunir-se una vegada a l'any. De tot el treball (?) que puga dur a terme, solament està obligat a fer una memòria anual. Poca cosa per a una problemàtica tan urgent, tan important i, moltes vegades, sagnant.

Per si no fos prou, encara n'hi ha més. L'Observatori tindrà 21 membres, dels quals només dos representaran ONGs. Quines? Les que trien (en la conselleria de Benestar) de entre les designades per la Presidenta (la consellera).

Les funcions i els objectius estan buits de contingut efectiu. Així doncs, ens trobem davant un altre ens nodridor de dietes i nul·la operativitat.

17 de febrer de 2004

STAPV-Intersindical Valenciana. Sector de Generalitat Valenciana


Finalitzat el procés de baremació

Dijous 5 de febrer ha finalitzat el procés de baremació de la fase de concurs de la Convocatòria 7/00, de promoció interna per reconversió del grup D al C d'Administració General. A partir de divendres, 6 de febrer, els llistats estaran accessibles en els taulers d'anuncis de les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i en la pàgina web de la Generalitat http://www.gva.es/c_justicia/dgfp/ope20c.htm/ . També podreu consultar-los en les nostres seus. La puntuació mínima per a participar en el cur és de 19.25.

Els llistats són provisionals i ara s'obri un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions contra la baremació provisional. Els llistats definitius estaran llestos una volta revisada la puntuació en base a les al·legacions presentades, de forma que no es pot avançar encara quan serà la prova de la convocatòria 6/2000.

5 de febrer de 2004

STAPV-Intersindical Valenciana. Sector de Generalitat Valenciana


Els concursos s'han de resoldre a temps

Com sabeu, les convocatòries dels concursos solen recollir una clàusula que estableix un termini màxim per a resoldre'l. Habitualment no es compleix, però la cosa no sol ser greu. Ara mateix, però, hi ha en marxa dos processos que s'han allargat en excés, i ja s'acosten als dos anys: són els concursos de caps de negociat i d'unitat.

En aquestes convocatòries en concret, el termini inicial era de sis mesos, que va ser ampliat en tres més. Per tant, segons les pròpies regles del concurs, les convocatòries s'havien d'haver resolt als nou mesos, és a dir, en maig i juliol de 2003, respectivament.

Per tot això, el millor és que l'Administració reconega la possible existència de responsabilitat patrimonial pel funcionament correcte o incorrecte dels serveis públics i que les resolucions de les convocatòries esmentades donen efectes retroactius a la presa de possessió. Funció Pública ho ha fet anteriorment en els casos de les convocatòries per a l'accés a la funció pública derivades de l'Oferta Pública de 1999.

En conseqüència, us recomanem, si sou persones interessades en aquest assumpte, que presenteu la sol·licitud que us adjuntem en un document Word. Hi ha un model per als concursos de caps d'unitat (que sembla seran els primers en resoldre's) i un altre per als de caps de negociat.

Convocat concurs d'Agents Mediambientals

Per fi s'ha convocat concurs per a llocs de treball d'Agents Mediambientals (des de 1992 no es convocava). La convocatòria ha estat publicada en el DOGV de 3 de febrer de 2004 i el termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 27 de febrer. Podeu veure la convocatòria a la següent adreça http://www.pre.gva.es/dogvimg/2004_02/pdf/4683.pdf#pagemode=bookmarks

Com a punts destacats, podem dir que:

 • En l'apartat d'experiència, no es distingeix si s'ha ocupat un lloc amb destí definitiu o no. Ja es noten els efectes de la sentència perduda per CSIF al respecte.
 • Es convoquen llocs de treball de cap de comarca, de cap de zona i d'agent mediambiental. En els llocs de cap de comarca i zona hi haurà entrevista, per la qual cosa cal presentar una memòria dins del mateix termini de presentació d'instàncies.

4 de febrer de 2004

STAPV-Intersindical Valenciana. Sector de Generalitat Valenciana


stapv-Iv | intersindical