correus electrònics


índex correus electrònics

 

GENER 07

dll dm dc dj dv ds diu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Sumari

 
 

26/01/07

Cursos de valencià en línia. Dies compensatoris (moscosos extra).
 
 

25/01/07

A partir de gener la quantitat que les empreses retenen de les nòmines es redueix una mitjana del 4,6%. La reducció de les retencions per IRPF ens puja el sou. Llistats d'admessos i exclosos de diversos processos selectius.
 
 

24/01/07

STAPV-Intersindical valenciana es queda a un vot del segon representant. Gran participació en les eleccions a la primera junta de personal de l'IVAJ. L'acord s'hauria gestat en els despatxos del carrer Palau, d'esquenes a la Mesa. La conselleria d'Economia va oferir un acord a quatre anys
 
 

23/01/07

L'Acord de 12 de gener de la Mesa General és una veritat a mitges: el timo de l'específic.
 

18/01/07

Publicada la convocatòria del Pla de Formació per a 2007. Els comptes dels específics de l'acord no quadren.
 
 

16/01/07

STAPV-Intersindical valenciana et convida a celebrar l’aniversari de la congelació: Desé aniversari del Decret 24/1997, d’Indemnitzacions!!. Proves selectives d'Informàtics i Enginyers Forestals.
 
 

12/01/07

L'Administració no augmenta ni un euro el que ja reconeixen els pressuposts. Tots els sindicats, excepte Intersindical Valenciana, accepten ara el que van rebutjar en octubre. Presa de possessió del grup C d'Administració General. El Tribunal d'Enginyers Industrials corregeix de nou.
 
 

11/01/07

Convocada la Mesa General per al 12 de gener. La Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques dóna per constituïda la comissió promotora del Pla de Pensions de la Generalitat. Tornem a aconseguir la unitat sindical en la defensa dels interessos dels i les agents mediambientals.
 
 

10/01/07

Presa de possessió dels aspirants aprovats del grup C d'Administració general. Models de sol·licituds de les ajudes socials. Regulació de les escoletes infantils de la Generalitat com a centres docents. No se sap què cobrarem en les pagues extres.
 
 

03/01/07

Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2007. Ajudes Socials de 2005 per al personal laboral. Les RLTs de 2006, publicades in extremis.
     
 
 
     
  Cursos de valencià en línia

Finalitat del curs: Cursos de preparació de les proves de la Junta Qualificadora (JQCV).

Organitzen: Gabinet de Normalització Lingüística de la Federació d’STPV-Iv i Escola Sindical de Formació Melchor Botella.

Nivells: Elemental, Mitjà i Superior. El nombre mínim d’alumnes per a formar grup és de 15 alumnes i el nombre màxim per grup de 50.

Durada: Des del mes de febrer fins el mes de juny.

Terminis d'inscripció: Des del 8 de gener fins el 8 de febrer ambdós inclosos.

Matrícula: Lliurar la fitxa d’inscripció en qualsevol seu de la Federació d’STPV-Iv o en l’acte de presentació dels cursos, junt al justificant de l’ingrés.

MÉS INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB:  http://www.escolasindical.org/   [fitxa d’inscripció]

Dies compensatoris (moscosos extra)

La Direcció General d'Administració Autonòmica ha resolt els dies compensatoris conseqüència de les desviacions en el còmput anual pels dies festius que cauen en dissabte i diumenge. Aquests dies tindran el mateix règim que els dies de lliure disposició per assumptes propis (coneguts com moscosos o dies blaus). En 2007 seran els següents:

 • Alacant ciutat: 2 dies (pel 23 de juny i el 8 de desembre)
 • Castelló ciutat: 1 dia (pel 8 de desembre)
 • València ciutat: 2 dies (pel 18 de març i el 8 de desembre)
La resta de municipis també tenen dret a compensació. En el cas que s'acullen a les mateixes festes que la capital de província (per exemple, si fan Falles), tindran les mateixes compensacions. En cas contrari, l'òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria haurà d'establir els dies compensatoris que corresponguen, atenent a les festes locals de cada municipi.

26 de gener de 2007
 


 
  A partir de gener la quantitat que les empreses retenen de les nòmines es redueix una mitjana del 4,6%

La reducció de les retencions per IRPF ens puja el sou

Les reformes introduïdes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) faran que, a partir del primer mes de 2007, les retencions baixen una mitjana del 4,6%. I això es traduirà en una menuda ‘pujada de sou’ per a molts. Aquest estalvi, d'acord amb les dades del Ministeri d'Economia i Hisenda, forma part de la rebaixa mitja del 6% que suposarà la reforma d'aquest impost que entrarà en vigor en 2007.

Per què es redueix?

S'ha elevat el mínim personal, que passa de 3.400 euros a 5.050, i tributa a tipus zero, així com la resta de quanties fixades per a circumstàncies familiars (deduccions per fills o discapacitats al seu càrrec). En percentatges, els mínims per fill s'incrementen entre un 20% i un 30%, i els mínims per discapacitat, entre un 13% i un 38%. I s'ha ampliat la reducció per rendiments de treball. Quant al nombre de trams de retencions, s'han reduït de cinc a quatre i s'ha ampliat el mínim exempt.

Tots aquests canvis, segons Hisenda, fan que el 70% dels contribuents tribute al mateix tipus, rebaixa la càrrega fiscal, en eixamplar els trams, i beneficia especialment a aquells amb ingressos inferiors a 17.400 euros. Per a calcular les retencions, encara que el primer tram s'eleva, ara està en el 15% i puja al 24%, els mínims personals i familiars tributaran a tipus zero. D'aquesta forma, aqueix 24% s'aplicarà una vegada restats aquests miníms i fins a arribar a 17.360 euros. El 70% dels contribuents no depassa aqueixa quantitat, una vegada restades les reduccions per circumstàncies personals i familiars.

Per exemple, per a un contribuent amb dos fills i que tinga uns rendiments de treball de 17.360 euros, el seu mínim vital -uns 6.950 euros en aquest cas- tributarà a tipus zero i la resta -10.410 euros- al 24%. Abans, el seu mínim vital tributava al 15% i la resta al 24%. L'estalvi anual en la couta líquida de l'IRPF és, en aquest cas, de 129 euros.

Els nous trams

En xifres, d'acord amb les noves taules de retencions aprovades pel govern, si guanyem fins a 17.360 euros a l'any se'ns aplicarà una retenció del 24% en l'excés de renda que supere els mínims vitals i familiars. Des de 17.360 fins a 32.360, la retenció serà del 28%. Des d'aquesta xifra, fins als 52.360 euros anuals, pagarem a Hisenda 37 de cada 100 euros que guanyem. I finalment, en el cas que els nostres ingressos anuals superen aquests 52.360 euros el percentatge se situa en el 43%. Si es guanya menys de 9.000 euros, directament no es paga imposats.

Casos pràctics

Podeu visitar la web del Ministeri d'Economia, ja que ofereix alguns exemples en els quals es comparen les dades de retencions de 2006, amb l'anterior IRPF, i les de 2007: www.minhac.es

Llistats d'admessos i exclosos de diversos processos selectius

El DOCV de 24 de gener de 2007 ha publicat els llistats provisionals  de les següents convocatòries:
 • Grup B d'Administració General, promoció interna: convocatòries 112/04 i 113/04.
 • Grup C laborals: Especialistes de manteniment. Convocatòria 114/04
 • Grup C laborals: Especialistes de laboratori. Convocatòria 118/04
 • Grup C laborals: Encarregats d'explotació portuària. Convocatòria 119/04.

25 de gener de 2007
 


 
 

STAPV-Intersindical valenciana es queda a un vot del segon representant

Gran participació en les eleccions a la primera junta de personal de l'IVAJ

Dijous passat es van celebrar les primeres eleccions a una junta de personal de l'Institut Valencià de la Joventut. Ahir, 23 de gener, es va realitzar l'escrutini conjunt de totes les meses. La bona notícia és que hi hagué una participació extraordinària (129 persones sobre un cens de 154), molt superior al que és habitual en les eleccions sindicals a la Generalitat, on no sol superar el 60%. Per tant, la primera felicitació ha d'anar al personal de l'IVAJ, que ha donat un exemple insuperable de participació democràtica.

Pel que fa als resultats, es triaven set delegades i delegats, i el resultat -tot i que pendent d'una reclamació per un vot nul que STAPV-Intersindical valenciana considera que cal comptabilitzar-lo com a vàlid- ha estat el següent:
 

  Sindicat 
Vots 
Delegats/des
 
  UGT    53    3  
  STAPV-Iv    31   1  
  CCOO 18   1  
  IGEVA   14    1  
  CSI-CSIF 13    1  

STAPV-Intersindical valenciana felicita, com no pot ser d'una altra manera, les persones elegides, i espera poder col·laborar amb totes i tots per a una millor gestió dels problemes del personal de l'IVAJ i, per extensió, de tota la Generalitat.

L'acord s'hauria gestat en els despatxos del carrer Palau, d'esquenes a la Mesa

La conselleria d'Economia va oferir un acord a quatre anys

Segons fonts ben informades, l'acord de 12 de gener es va gestar en la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació amb la participació d'almenys dos organitzacions sindicals. Aquestes converses van ser secretes, ja que no se'n va informar la Mesa General ni abans ni després. Tot sembla indicar que la primera oferta de la conselleria fou un acord a quatre anys, tot aportant la Generalitat un 1% anual de la massa salarial, davant la imposibilitat -segons la posició de l'Administració- d'aportar més diners. Així, la pujada anual hauria sigut d'un 25% del complement específic en les pagues extres de 2007, un 50% en les de 2008, un 75% en les de 2009 i un 100% en les de 2010. Això sí, aplicant l'increment general de les retribucions al complement específic en termes mensuals, no anuals.

Es va preferir, però, una altra solució a tres anys. El bo i cert és que els diners que aporta la Generalitat són els mateixos que haguera aportat cada any (un 1% anual), per la qual cosa s'hauria perdut pel camí un 1% de la massa salarial. Potser sí siga un acord millor, però sorgeix un dubte: si és tan bo, ¿per què l'amaguen?, ¿perquè negocien en secret "pel nostre interés"? ¿Perquè no ens deixen decidir a totes i tots quin acord ens agrada més? ¿Perquè no han fet marxa enrere al Pla de pensions, si un 85% de les enquestes -segons informàrem en març passat- diuen que la gent no vol un pla de pensions? ¿Per què tenen por del que pensa la gent?

Desinformació

Per cert, hi ha un sindicat que fa desinformació sobre el que diu STAPV-Intersindical valenciana respecte d'aquest assumpte. El bo i cert és que no desmenteix cap punt de la informació que STAPV-Intersindical valenciana -i només aquest Sindicat- us ha facilitat. I això que, segons reconeixen implícitament, la coneixien, lògicament perquè estaven en el secret.

Entre d'altres "perles", diuen que STAPV-Intersindical valenciana no s'ha enterat que tots els conceptes retributius s'incrementen en termes "anuals". Efectivament, aquest Sindicat és tan ignorant que només se'n refia del que veuen escrit en documents tan poc fiables com el BOE i el DOCV. La llei de pressupostos de l'Estat -que són els que fixen els imports del sou base, dels triennis i del complement de destí- recull els imports mensuals, no els anuals. Cal llegir més.

Respecte de la resta, només fan que confirmar la versió de l'assumpte donada per aquest Sindicat: els imports s'han calculat de forma anual, amb el propòsit de derivar part de la pujada del 2% general al pagament del complement específic en la paga extra. Es compleix la llei (¿qui ha dit el contrari?), però és una veritat a mitges, ¿o no?

A pesar d'això, ¿és un bon acord? STAPV-Intersindical valenciana no ha dit el contrari: en les assemblees que començaren ahir s'exposen els pros i els contres, la realitat dels fets i la informació que tenim. I la gent s'informa i decideix, cosa que, pel que es veu, molesta profundament alguns...

24 de gener de 2007
 


 
  L'Acord de 12 de gener de la Mesa General és una veritat a mitges

El timo de l'específic

En 2007, les empleades i els empleats de la Generalitat Valenciana no van a cobrar en les pagues extres un terç de l'import mensual de 2006 del complement específic més un 2%. L'acord de 12 de gener és una veritat a mitges, la qual cosa la converteix en la pitjor de les mentides, si fem cas del refranyer popular.

En efecte, l'acord diu que es cobraran en 2007 dotze mensualitats del complement específic per igual import i dues pagues extres d'un import d'un terç d'una mensualitat. I serà així, però és erroni pensar que cada persona va a tindre un increment d'un terç de l'import mensual del complement específic en les pagues extres. Per què mantenim aquestes dues afirmacions, aparentment contradictòries?

Perquè l'import mensual de 2006 del complement específic NO s'ha incrementat en un 2%, que és la pujada general prevista per a 2007. Només els específics E004 a E009 tindran eixa pujada mensual. Per a la resta de complements específics, l'increment és menor, fins al punt que el E046 puja només 7 cèntims i els E047, E048, E049 i E050 no pugen gens en absolut.

Però clar, la llei diu que tots els conceptes havien d'incrementar-se en un 2%, ¿no? Doncs sí, el complement específic puja un 2% en tots els casos... en import anual. En la pràctica, el que passa és que s'ha desviat una part de  l'increment general del 2% (en alguns casos, tot), i en lloc de pagar-ho mes a mes, es pagarà en la paga extra, junt a uns poquets diners que vénen de l'1% de la massa salarial que se suposava que finançava tot l'increment de la paga extra.

STAPV-Intersindical Valenciana és conscient que resulta difícil visualitzar la qüestió que està denunciant sense exemples concrets. Per això, us acompanyem al present correu un document en el qual esperem reflectir en el complement específic de cadascú el que hem explicat.

Per cert, divendres passat el Consell va aprovar la publicació de l'acord de 12 de gener de 2007, de la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana, sense esperar la ratificació (o no) d'Intersindical Valenciana, tot i que el conseller havia concedit fins a final de gener per a contestar. Algú té molta pressa, perquè dilluns, 22 de gener, ja estava en el DOCV.

Això no obstant, STAPV-Intersindical Valenciana manté la seua decisió de consultar les treballadores i els treballadors si Intersindial Valenciana ha de ratificar o no l'acord de repartiment del complement específic. En el sector del Consell de la Generalitat, les assemblees comencen per València, hui dimarts, 23, a les 14 hores, a la conselleria de Cultura, Educació i Esport i a la de Sanitat.

23 de gener de 2007
 


 
  Publicada la convocatòria del Pla de Formació per a 2007

El DOCV de 18 de gener publica la Resolució de 28 de desembre de 2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació dels empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat Valenciana i l'Administració Local per a 2007. En ell s'arrepleguen els cursos destinats al personal docent no universitari (annex I), sanitari (annex II), del Consell (annex III-A), del Consell i l'Administració local (annex III-B), i del PAS de les universitats públiques valencianes (annexos IV a VIII).
La resolució dóna un termini de 20 dies hàbils per a la presentació d'instàncies, és a dir, fins el 12 de febrer.

Els comptes dels específics de l'acord no quadren

L'acord de 12 de gener de 2007, de la Mesa general de la Funció Pública Valenciana, tenia un annex amb els imports anuals dels diferents complements específics. A l'hora de calcular els imports mensuals de cadascun d'ells, no quadren els números.

Se suposa que per llei de pressupostos de l'Estat s'han incrementat tots els conceptes retributius un 2%, inclòs el complement específic. Però l'import mensual de l'específic resultant de dividir l'import anual d'aquest complement per 12,66 (equivalent a dotze pagues mensuals per igual import més dues pagues extraordinàries per un import d'un terç d'una paga mensual) és inferior a l'import mensual de 2006 incrementat en un 2%. De fet, els específics E047, E048, E049 i E050 tenen l'import congelat, mentre que cap altre específic increment el seu import mensual en més de 6 euros.

¿Com és això possible? ¿Qué s'ha signat el passat dia 12 per alguns sindicats, excepte Intersindical Valenciana?. Estem fent les investigacions oportunes. Continuarem informant...

18 de gener de 2007
 


 
  STAPV-Intersindical valenciana et convida a celebrar l’aniversari de la congelació

Desé aniversari del Decret 24/1997, d’Indemnitzacions!!

El 17 de febrer d’enguany es compliran deu anys des de l’aprovació del Decret 24/1997, d’Indemnitzacions per raons del servei del personal que treballa al servei de la Generalitat Valenciana. Des de llavors, els imports de les indemnitzacions regulats per eixe decret –quilometratge, dietes de manutenció i de pernoctació, transports, etc.- no s’han modificat en absolut. Per tant, les persones que per raó del treball es veuen obligades a fer ús d’aquest decret estan cobrant els mateixos imports que fa deu anys. L’índex de preus al consum (IPC) ha crescut en el mateix període més d’un 33%.

STAPV-Intersindical valenciana té el plaer de constatar que en un món tan canviant com aquest de principis del segle XXI encara hi ha alguns punts de referència sòlids i inamovibles. Quin plaer veure que al menys queda un decret incòlume i sense cap esmena, mentre al seu voltant tot canvia: en els darrers trenta anys han canviat quasi totes les lleis de l’Estat, i fins i tot s’ha modificat una vegada la Constitució.

Però la Generalitat is different! Ací no es modifica alegrement res, encara que els diners que es paguen d’indemnització ara tenen un valor un terç inferior. Ací es conserva tot, per alguna cosa tenim un govern conservador.

Per tot això, cal celebrar tan magna circumstància. STAPV-Intersindical valenciana ha programat una sèrie de celebracions que culminaran el 17 de febrer de 2007, amb una festa d’aniversari a celebrar davant la conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació.

Mentrestant, però, comencem els actes de celebració amb una concentració festiva dirigida, sobretot, al personal que treballa als serveis territorials de Benestar Social, Treball, Servef i a l'IVAJ:

València, al cantó entre l’Av. Baró de Càrcer i el carrer Hospital
Dia: dimecres, 17 de gener
Hora: 10 hores
Vine a esmorzar celebrant l’aniversari!

Proves selectives d'Informàtics i Enginyers Forestals

Els Tribunals de les Convocatòries 44, 45 i 46/2004, d'accés al grup A, Informàtic, i de les Convocatòries 63, 64 i 65/2004, d'accés al grup A, Enginyers Forestals, han fet públic en la pàgina web de la Generalitat els acords segons el quals publiquen els resultats de la segona part de la prova i el llistat d'opositors que ha superat la fase d'oposició, respectivament, de cadascuna de les convocatòries ressenyades.
 • Informàtics, fase de concurs, fins el 26 de gener.
 • Enginyers Forestals, fase de concurs, fins el 25 de gener.

16 de gener de 2007

 


 
  L'Administració no augmenta ni un euro el que ja reconeixen els pressuposts

Tots els sindicats, excepte Intersindical Valenciana, accepten ara el que van rebutjar en octubre

La Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana s'ha reunit hui, 12 de gener, per tal de tractar sobre les retribucions de 2007 de les empleades i empleats de la Generalitat de tots els sectors (Justícia, Ensenyament, Sanitat i Administració del Consell). El 29 d'octubre passat ja s'havia reunit amb idèntic objecte. Llavors, el Govern Valencià va oferir un 2% de pujada general (recollida en els Pressuposts de l'Estat), un 1% de la massa salarial per a una part del complement específic en la paga extra (igualment en els pressupostos estatals) i un 0,3% per al pla de pensions.

Si en octubre no es va poder determinar quin anava a ser el repartiment del 1% de massa salarial en les pagues extres, hui sí ha estat concretat:
 • Pagues extres de 2007 (juny i desembre): 1/3 de l'import mensual del complement específic.
 • Pagues extres de 2008 (juny i desembre): 2/3 de l'import mensual de l'específic.
 • Pagues extres de 2009 (juny i desembre): 3/3 (100%) de l'import mensual de l'específic.
Eixe repartiment coincideix amb la proposta que Intersindical Valenciana va presentar en octubre davant la Mesa General. En eixe sentit, el Sindicat va ser el primer en advertir que només acceptaria eixe repartiment, ja que en l'Estat, tot i anunciar el mateix repartiment, en realitat s'havia pactat augmentar un percentatge d'una sisena part cada paga extra (1/6 juny 2007; 2/6 desembre 2007; 3/6 juny 2008; 4/6 desembre 2008; 5/6 juny 2009; 6/6 desembre 2009). Per tant, cal valorar positivament aquest repartiment del complement específic en les pagues extres.

Tanmateix, l'Administració no ha volgut negociar cap de les altres demandes plantejades de nou en la reunió de hui per Intersindical Valenciana:
 • Clàusula de revisió salarial,
 • Fons d'un 1% per a 2007 per a l'augment dels complements específics, per tal de recuperar part del poder adquisitiu perdut,
 • Fons addicionals per a qüestions sectorials (complement específic en Justícia, complements de carrera professional, equiparació del personal docent, etc.),
 • Transformació del fons per al pla de pensions en un fons per a l'augment salarial directe,
 • Fons per a l'aplicació del Pla Concilia a tot s els sectors de la Generalitat,
 • Modificació del Decret 24/1997, d'Indemnitzacions per raó del servei, per tal de garantir l'economia, la seguretat i la salut del personal que es desplaça amb motiu de la prestació de serveis a la Generalitat.
Per tant, l'acord ofert és insuficient, perquè no atén les demandes d'aquesta organització sindical. Intersindical Valenciana iniciarà un procés de consultes a la seua afiliació i a la resta de treballadores i treballadors de la Generalitat, per tal que opinen si cal que Intersindical Valenciana signe o no l'acord al que s'ha arribat hui.
La resta d'organitzacions sindicals, que en octubre passat van rebutjar per insuficient l'oferiment de l'Administració, hui han acceptat signar l'acord, tot i que la Generalitat no ha afegit en el text de l'acord ni un sol euro més dels que va oferit llavors. No es coneix el motiu pel qual han acceptat ara el que no volien en octubre. L'únic fet diferent respecte de la situació d'octubre de 2006 és la constitució de la comissió promotora del pla de pensions. Serà per això?

Presa de possessió del grup C d'Administració General

El DOCV de 12 de gener de 2007 publica la resolució de 3 de gener de 2007, per la qual s'adjudiquen destinacions al personal que ha superat les Convocatòries 8 i 9/2004, de proves selectives d'accés al grup C d'Administració general, torns lliure i de discapacitats. La presa de possessió serà el proper dia 1 de febrer, com ja va anunciar STAPV-Intersindical valenciana fa uns dies, a les 9:30 hores, als següents llocs:
 • València: Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Saló d'actes, Av. Campanar, 32 de València
   
 • Alacant: Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, rambla Mendez Núñez, 41 (torre de la Generalitat), Alacant
   
 • Castelló: Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, carrer Major, 78 (casa dels caragols), Castelló

El Tribunal d'Enginyers Industrials corregeix de nou

La pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques publica l'acord del Tribunal de les Convocatòries 61 i 62/2004, de proves selectives per al grup A, Enginyers Industrials, pel qual s'executen diverses resolucions de recursos d'alçada segons els quals cal efectuar una nova correcció de les proves realitzades i, en conseqüència, publicar una nova plantilla de respostes correctes i una nova llista de persones aprovades.

12 de gener de 2007

 


 
  Convocada la Mesa General per al 12 de gener

La conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques ha convocat una reunió de la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat per al divendres, 12 de gener, a les 13 hores, amb un sol punt en l'ordre del dia: retribucions 2007.

La convocatòria no ve acompanyada de cap proposta escrita. No obstant això, pel que hem pogut averiguar, la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació presentarà els números relatius a l'aplicació de l'1% de la massa salarial de 2006 destinada a pagar part del complement específic en cadascuna de les pagues extres. El que no ha trascendit és en quin sentit està elaborada la proposta.

Cal recordar que la proposta de l'Administració, recollida en els Pressuposts d'enguany, és un 1% de la massa salarial total, la qual cosa NO vol dir que cada persona tindrà un 1% més de les seues retribucions en les pagues extres, sinó que es crea amb eixe 1% una borsa de diners que fins ara l'Administració no havia comunicat com pensava que s'havia de repartir.

Com ha denunciat des del principi STAPV-Intersindical Valenciana, amb un 1% anual no s'arriba al 100% del complement específic en les pagues extres de tot el personal, siga del grup que siga, en tres anys. Per això, la proposta d'STAPV-Intersindical Valenciana va ser en octubre passat i continua sent ara que l'Administració es comprometa a pagar el 33% del complement específic en cadascuna de les dues pagues extres, juny i desembre, a més d'un compromís per augmentar els percentatges al 66% en 2008 i al 100% en 2009.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques dóna per constituïda la comissió promotora del Pla de Pensions de la Generalitat

El Conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques ha signat una resolució per la que "constitueix" la comissió promotora del Pla de Pensions de la Generalitat. El cert és que la comissió no s'ha reunit, per la qual cosa es podria entendre una resolució que "nomenara" els membres de la comissió, però un que "constituisca" un òrgan que no s'ha reunit.

En la comissió hi ha representants de l'Administració i dels sindicats presents en la Mesa General de la Generalitat Valenciana, entre els que es troba Intersindical Valenciana. El nostre Sindicat no va estar d'acord en la creació d'aquest fons de pensions ni ho està ara, ja que preferim un altre destí -la butxaca de totes i tots- per a eixos fons. Tanmateix, no és una contradicció participar de la comissió, ja que els diners que formen el fons són de totes i cadascuna de les persones que treballen per a la Generalitat, i la nostra organització representa a una part molt significativa d'aquestes persones. De fet, a la major part, ja que Intersindical Valenciana és el sindicat més votat, amb diferència, del conjunt de la Generalitat Valenciana.
Informarem exhaustivament del destí dels vostres diners.

Tornem a aconseguir la unitat sindical en la defensa dels interessos dels i les agents mediambientals

Ahir, 10 de gener, ens hem reunit amb l'Honorable Sr. Conseller de Territori i Habitatge, trobant-nos amb l'agradable sorpresa que les nostres reivindicacions eren les propostes que ell ens ha posat damunt de la taula. D'aquesta reunió hem obtingut la creació d'una mesa tècnica amb la Secretària General Administrativa, Gabinet del Conseller i Gabinet de premsa i els representants dels set sindicats presents en el col·lectiu d'Agents Mediambientals, per a arreplegar totes les reivindicacions i anar donant solucions consensuades.

En primer lloc ha quedat clar que la imatge del col·lectiu davant l'opinió publica és nefasta i per a això el Conseller ha optat per donar ordre a la Cap del Gabinet de premsa para que destine una persona del Gabinet de premsa per a les notícies relacionades amb el col·lectiu. També reconeix que la classificació no és l'adequada i que la plantilla és escassa, sent problemàtica la solució ja que no depèn totalment d'aquesta Conselleria, en aquests temes intervenen les d'Hisenda i d'Administracions Públiques.

Però la que depèn únicament d'ell és l'organització, i ací fa alguna proposta francament interessant, com l'organització del col·lectiu en “cos”, amb la creació de nous llocs per a poder tenir una carrera professional, tot això depenent directament de Sotssecretària General.

De totes maneres aquesta reunió ha estat un poc com la carta als Reis d'Orient on pràcticament es concedeix tot, però amb un aspecte molt positiu: la creació d'aquesta mesa tècnica per a arreplegar els regals dels Reis d'Orient. Aquesta mesa es reunirà el pròxim dia 16 de gener i els sindicats aportaran totes les reivindicacions, prioritzant aquelles que tinguen fàcil solució per tal d'assentar les bases per a aquelles amb més complicació.

11 de gener de 2007
 


 
  Presa de possessió dels aspirants aprovats del grup C d'Administració general

Segons fonts dignes de tot crèdit, la presa de possessió dels aspirants aprovats en les proves selectives d'accés al grup C d'Administració General serà el dia 1 de febrer de 2007. Es retarda així quinze dies sobre la data inicialment prevista (al voltant del 15 de gener). Benvinguts i benvingudes!

Models de sol·licituds de les ajudes socials

La DG d'Administració Autonòmica ha facilitat al Sindicat els models de sol·licituds d'ajudes socials per al personal laboral corresponents a 2005, en format pdf per a cumplimentar-les. Si us interessa aconseguir-les, podeu posar-vos en contacte amb les seus del Sindicat i us les podem fer arribar per correu electrònic, per fax o bé podeu arreplegar-les en persona.

Regulació de les escoletes infantils de la Generalitat com a centres docents

La Direcció General d'Ensenyament ens ha comunicat que ha enviat al DOCV el decret que declara centres docents les escoles infantils de la Generalitat Valenciana. Estàven considerades "guarderies", sense qualificació docent. Una vegada publicat eixe decret, caldrà negociar les relacions de llocs de treball en la mesa sectorial de la Funció Pública, així com el desplegament del decret. En eixe sentit, cal recordar que STAPV-Intersindical valenciana ha fet arribar a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i a la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques les propostes de plantilles, de funcions i de reconeixement del caràcter docent de les funcions i del personal.

No se sap què cobrarem en les pagues extres

Estem a mitjans gener i encara no se sap quins imports del complement específic s'incorporaran a les pagues extres de 2007. En la Mesa General d'octubre, la representació del Govern va anunciar un 1% de la massa salarial per a anar incorporant el complement específic a les pagues extres. Com que està expressat en termes de massa salarial, cal aplicar eixos diners als complements específics de tots i cadascun dels llocs de treball, i això ni s'ha fet ni ens diuen quan pensen fer-ho. Incógnita total.

Dijous, 11 de gener, a les 11 hores, està convocada la mesa tècnica de retribucions del professorat valencià. Aquesta serà la tercera reunió de la mesa tècnica. Aquesta situació de negociació -la tercera reunió!- contrasta vivament amb l'atonia absoluta en la negociació dependent de la Mesa Sectorial de la Funció Pública. Per què serà?

10 de gener de 2007
 


 
  Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2007

El DOGV de 29 de desembre va publicar la Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2007.
 
Ajudes Socials de 2005 per al personal laboral

El DOGV del mateix 29 de desembre va publicar la convocatòria d'ajudes socials per al personal laboral corresponent a 2005. Ací teniu l'ORDRE de 26 de desembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca el Fons d'Ajudes Socials de l'any 2005 per al Personal Laboral al Servei de l'administració del Consell i dels seus organismes autònoms.

Les novetats d'aquesta convocatòria respecte de les dels últims anys són que es retorna al model clàssic d'ajudes socials: es donaran només en alguns supòssits, i cal aportar els justificants de què s'han efectuat les despeses que s'al·leguen, tot això segons l'Ordre de 13 de desembre de 2006, per la qual es regula el Fons d'Ajudes Socials per al Personal Laboral al Servei de l'administració del Consell i dels seus organismes autònoms. Les modalitats de les ajudes socials són:
a) ajuda educativa,
b) ajuda per a pròtesi i ortesi,
c) ajuda per a tractaments especials del sol·licitant i de persones a càrrec seu,
d) ajuda per a escoles infantils,
e) ajuda per a lloguer d'habitatge,
f)  ajuda per a reproducció assistida,
g) ajuda per a despeses per adopció i
h) ajuda per a al·lèrgies i intoleràncies.
Ací teniu el text de l'ORDRE de 13 de desembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques per la qual es regula el Fons d'Ajudes Socials per al personal laboral al servei de l'administració del Consell i dels seus organismes autònoms.

Com que la presentació d'aquestes instàncies s'ha complicat molt, no dubteu a consultar qualsevol dubte a les seus del Sindicat. El termini de presentació d'instàncies és d'un mes, és a dir, fins el dia 29 de gener de 2007.

Les RLTs de 2006, publicades in extremis

L'últim DOGV ha publicat les Relacions de Llocs de Treball del segon semestre de 2006.

El DOGV de 30 de desembre ha estat el darrer. A partir del 1 de gener, el diari oficial passa a anomenar-se Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), en una decissió no massa clara, ja que el nou Estatut no preveia aquest canvi i continuava fent referència al DOGV.

El fet és que aquest número del DOGV publica les noves Relacions de llocs de treball de l’administració al servei del Consell, després que aquestes foren negociades en la Mesa Sectorial de la Funció Pública del 27 de desembre. Aquesta Mesa no va tindre història, ja que les relacions venien negociades per la Comissió de Condicions de Treball (CCT). Com sempre, STAPV-Intersindical valenciana ha anunciat la seua intenció de recórrer aquesta publicació.

3 de gener de 2007
 


 

stapv-Iv | intersindical