CORREUS ELECTRÒNICS


index correus electrònics

GENER 05

dll dm dc dj dv ds diu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

A destacar

 
14/01/05
18/01/05 La Llei del Cos d'Advocats supera el tràmit de la Mesa Sectorial. Promoció interna per a tots en l'Administració Especial.
21/01/05 Intersindical Valenciana opina sobre la reforma de l'Estatut. Funció Pública reconeix els triennis a qui ho va sol·licitar per escrit. Es cobraran els triennis del personal temporal.

 

La Conselleria de Justícia no fa cas de les propostes de negociació de les organitzacions sindicals

Convocada Mesa Sectorial per a la Llei del Cos d'Advocats

Ahir, 13 de gener, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques va convocar Mesa Sectorial de la Funció Pública per al proper dilluns, dia 17 de gener, amb el següent ordre del dia:

 1. Negociació de l'avantprojecte de llei d'Assistència Jurídica a la Generalitat Valenciana.

 2. Pacte sobre promoció interna en matèria d'Administració Especial.

 3. Precs i preguntes.

Al respecte d'aquests assumptes, cal dir que l'avantprojecte de llei d'Assitència Jurídica a la Generalitat Valenciana ha estat validat en assemblea celebrada ahir, 13 de gener, a la ciutat de València, pels membres del col·lectiu d'assessors jurídics i lletrats del Gabinet Jurídic, pel que fa al sistema d'integració de l'actual personal funcionari de carrera que presta els seus serveis en llocs les funcions dels quals passaran a ser assumides pel Cos d'Advocats que crea la llei. El sistema d'integració és, grosso modo, el mateix que es va utilitzar en el cas dels Inspectors de Tributs: un curs selectiu, amb avaluació continuada i proves finals. En breu podreu descarregar l'avantprojecte des de la pàgina web del sindicat: http://stapv.intersindical.org

Respecte del segon punt de l'ordre del dia, i com ja avançàrem a finals de desembre, STAPV-Intersindical Valenciana ha defensat sempre que s'havia de fer una interpretació el més ampla possible del que el decret d'Oferta de 2004 anomena "col·lectiu idoni" del grup inferior per a permetre la promoció interna en l'Administració Especial. I això, no només perquè pensem que això permet una major participació del personal funcionari en la promoció interna, sinó perquè entenem que és el que diposen els textos legals (Llei 30/84 i Llei de la Funció Pública Valenciana). Doncs bé, com a resultat d'això, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques proposa un pacte de la Mesa Sectorial que diu, en essència, que

"... será considerado "colectivo idóneo" del meritado artículo tercero del Decreto 51/2004, de 2 de abril:

'el colectivo de la administración especial constituido por el personal con dos años de antigüedad en el grupo inferior como funcionario de carrera de administación especial que posea la titulación requerida para el puesto que sea ofertado'."

STAPV-Intersindical Valenciana entén que és una solució molt positiva i va a recolzar la proposta de pacte. Alhora es felicita del canvi d'actitud de l'Administració al respecte, que ha acabat finalment fent cas a la nostra organització, així com a la majoria de sindicats.

Com que la reunió està convocada a les 17 hores, us informarem del seu contingut i resultat a partir del matí del dimarts, 18.

Entre 10 i 11 moscosos per a 2005  <veure document>

El dia 10 de gener el Director General d´Administració Autonòmica va fer pública la resolució que estableix els dies compensatoris pels festius i inhàbils que cauen en dissabte. Per això, en tot el territori valencià hi haurà un mínim de quatre dies extres, a afegir als sis moscosos anuals, sense descartar que en alguns casos, com la ciutat de València, hi hagen més. Així, per exemple, a València una festa local (Sant Vicent Màrtir, 22 de gener), cau dissabte, per la qual cosa hi haurà cinc dies compensatoris per al personal que hi treballa.

 

14 de gener de 2005


   


La Llei del Cos d'Advocats supera el tràmit de la Mesa Sectorial

Promoció interna per a tots en l'Administració Especial

Com us varem informar, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques havia convocat Mesa Sectorial de la Funció Pública per al 17 de gener, amb el següent ordre del dia:

 1. Negociació de l'avantprojecte de llei d'Assistència Jurídica a la Generalitat Valenciana.

  Com s'esperava, l'avantprojecte fou avalat per la majoria dels sindicats, excepte IGEVA i CCOO. STAPV-Intersindical Valenciana va mostrar la seua conformitat, tot i manifestar que no és el model d'aquest sindicat anar fent parxes en l'Administració Especial i que haguérem preferit que es començara la casa pels fonaments i es parle d'una llei de cossos general per a tota l'Administració. Per això, vam advertir que no donarem suport a una altra proposta similar. el recolzament a la del cos d'advocats vé donat, com ja es va explicar la setmana passada, pels canvis introduïts durant la negociació respecte de la integració del personal funcionari que actualment hi presta els seus serveis i pel recolzament que ha obtingut pel col·lectiu afectat.
   

 2. Pacte sobre promoció interna en matèria d'Administració Especial. <veure>

  Aquest punt va ser aprovat i signaren el pacte STAPV-Intersindical Valenciana, CEMSATSE, CSI-CSIF i UGT. Hi hagué un poc de rebombori per la cosa més tonta: alguns sindicats van proposar alguna modificació menor amb el propòsit de millorar el text (que no s'havia discutit prèviament a la reunió), demanda que fou interpretada pel secretari autonòmic com una voluntat d'entorpir la negociació per la part sindical. Fetes les aclaracions oportunes, l’acord es va signar, tot i que l'Administració es va comprometre a estudir la proposta de canvi de redacció.

  Amb aquest pacte, s'esmena un dels errors més greus de l'anterior equip, per tal com permetrà que qualsevol persona funcionaria amb la titulació requerida puga participar en la promoció interna del grup superior al propi, oblidant-se dels "itineraris". Aquests subsistiran només en els casos de promoció interna per reconversió, però en l'Administració Especial aquests `processos seran l'excepció.
   

 3. Precs i preguntes.

STAPV-Intersindical Valenciana va demanar informació sobre alguns assumptes:

 • Promoció interna del grup E d'Administració General: vam recordar que ahir es complien els dos anys des que aquest personal és funcionari de carrera, després de la funcionarització. Funció Pública va dir que no tenia data per a la convocatòria. STAPV-Intersindical Valenciana li va recordar el compromís de l'anterior equip de convocar immediatament després de passada la data d'ahir.
   

 • També explicaren que no tenen empara legal per a allargar les comissions de serveis que arriben als dos anys, encara que s'haja convocat el concurs. STAPV-Intersindical Valenciana va reclamar un poquet d'equitat: les que superen àmpliament els dos anys no es revoquen, però les que tenen dos anys justos sí, tot i estar convocat el concurs! No hi ha qui ho entenga.

 • Respecte del Decret d'Adaptació o canvi de lloc de treball per incapacitat sobrevinguda, aprovat per la Mesa Sectorial el 30 de juny passat, van explicar que es va enviar al Consell Jurídic Consultiu el dia 11 de novembre (quatre mesos i mig després d'aprovat!) i que encara no hi ha informe d'aquesta institució, per la qual cosa no ha pogut ser aprovat pel Consell.
   

 • Anunciaren, a preguntes d'aquest Sindicat, que s'estan efectuant per fi resolucions de reconeixement de triennis al personal laboral temporal. Qui no l'haja rebuda, que es pose en contacte amb STAPV-Intersindical Valenciana i ens interessarem davant Funció Pública sobre els casos particulars.

 • Anunciaren estar estudiant alguns assumptes, sense que hi haja resolució, com és la responsabilitat patrimonial de l'Administració pel retard en la pressa de possessió en els concursos de caps de negociat i unitat, així com les peticions de reclassificació dels caps de negociat en unitats i dels tècnics de promoció linguística.

 • Finalment, anotaren la petició de STAPV-Intersindical Valenciana de treballar en comissió els Plans d'Ocupació pendents abans de la Mesa Sectorial que es preveu convocar en març.

    18 de gener de 2005


 
   
 
Intersindical Valenciana opina sobre la reforma de l'Estatut

Dijous dia 13 de gener, Intersindical Valenciana va intervindre en la comissió que per a estudiar la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana s'ha creat en les Corts Valencianes. El text de la intervenció dels representants del Sindicat el teniu a la vostra disposició a la següent adreça:

 http://stapv.intersindical.org/IntervencioIVestatut.pdf

Funció Pública reconeix els triennis a qui ho va sol·licitar per escrit

Es cobraran els triennis del personal laboral temporal

Fonts de tota solvència de la Direcció General d'Administració Autonòmica (àlies Funció Pública) han confirmat a STAPV-Intersindical Valenciana que s'han començat a emetre resolucions de reconeixement de triennis al personal laboral temporal que ho va sol·licitar per escrit. Segons aqueixes mateixes fonts, totes les peticions tramitades fins el moment s'han resolt positivament per als interessats.

Aquesta darrera informació, però, cal matisar-la, ja que la pròpia Administració va reconéixer durant la Mesa Sectorial del passat dia 17 que hi havia "discrepàncies" entre els efectes sol·licitats per algunes persones i els reconeguts. En conseqüència, podem establir que:

 • Es van a reconéixer els triennis al personal laboral temporal, sempre que la persona interessada ho demane per escrit. No es farà d'ofici, com s'ha comentat en alguna ocasió.
   
 • Quan es reba la notificació del reconeixement, cal revisar els efectes reconeguts, ja que l'Administració solament reconeix el temps treballat des de l'entrada en vigor de la modificació de l'Estatut dels Treballadors (2001).
   
 • Hi ha sentències favorables al reconeixement de triennis al personal laboral amb efectes anteriors a eixa modificació, de forma que si esteu en eixe cas, us oferim la possibilitat de reclamar a través de los serveis jurídics de STAPV-Intersindical Valenciana.

21 de gener de 2005

 
 
 
 

stapv-Iv | intersindical