CORREUS ELECTRÒNICS       gener 2004


index correus electrònics

 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

 

 


Concursos de caps d'unitat

S'ha confirmat la publicació en el DOGV de hui de les resolucions de 23 gener de 2004, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per les que es fan públiques les adjudicacions de destinacions als participants en els Concursos de Mèrits núm. 69/2002, 70/2002, 71/2002, 72/2002, 73/2002, 74/2002, 75/2002, 76/2002, 77/2002, 78/2002 i 79/2002, convocats per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grups B/C, caps d'Unitat.

Les resolucions preveuen que tots els participants admesos hauran de presentar, en el termini de 10 dies (fins el dia 9 de febrer), una relació per orde de prioritat segons la seua preferència, de tots els llocs de treball que van relacionar en les sol·licituds inicials de participació en els concursos de mèrits núm. 69/2002 a núm. 79/2002, en el model que es facilitarà a les oficines públiques en què es farà constar com a núm. de convocatòria: 00/00.

Els interessats tindran accés a la informació relativa a les seues respectives sol·licituds de participació en els concursos mencionats, a través de la pàgina web de la Direcció General d'Administració Autonòmica: http://www.cjap.gva.es/ (apartat Centres Directius: Direcció General d'Administració Autonòmica/Enllaços/Provisió de Llocs), prèvia indicació del seu DNI.

Els interessats podran desistir de la participació en el concurs o renunciar a l'adjudicació, si és el cas, en el mateix termini de 10 dies.

28 de gener de 2004
STAPV-Intersindical Valenciana. Sector de Generalitat Valenciana

 


Cal exigir l'avaluació del lloc de treball

Us convidem a omplir i presentar la instància dirigida a la Direcció General de l'Administració Autonòmica que s'adjunta en un document Word. En el mateix document us expliquem els motius de la campanya: l'exigència de la posada en marxa dels serveis de prevenció i la demanda d'una avaluació de riscos en cadascun dels llocs de treball de la Generalitat.

Concursos i oposicions

En el DOGV d'ahir, 26 de gener, apareix l'ordre del conseller de Justicia i Administracions Públiques, per la que nomena tribunal de les Convocatòries 8/2000 a 13/2000, per als grups A y B, sector Administración Especial, informàtics, torn d'accés lliure, discapacitats i promoció interna.

També es publicaven les puntuacions finals dels aspirants que han superat les proves selectives de les següents convocatòries:

  • Veterinaris, accés lliure, Convocatòria 22/1999.
  • Enginyers agrònoms, promoció interna, Convocatòria 18/1999, i accés lliure, Convocatòria 16/1999.
  • Enginyers tècnics agrícoles, accés lliure, Convocatòria 23/1999.

Hem pogut saber que demà, 28 de gener de 2004, el DOGV publicarà les resolucions definitives dels concursos de caps d'unitat convocats en 2002. Les resolucions donaran deu dies per a que les persones participants ordenen en un sol llistat prioritzat tots els llocs de treball que van demanar en el seu moment. Es preveu que hi haurà una nova resolució d'adjudicació de lloc definitiva (de veres) cap a mitjans de febrer, de forma que la presa de possessió es puga produir el dia 1 de març.

Si voleu cap aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

27 de gener de 2004
STAPV-Intersindical Valenciana. Sector de Generalitat Valenciana

 


Ratificat l'acord de 23 de desembre

Hui s'ha efectuat l'acte de ratificació de l'acord de 23 de desembre, de la Mesa Sectorial, davant el Conseller de Justícia i la premsa. STAPV-Iv ha ratificat l'acord, com és conegut, i ha insistit davant les preguntes dels periodistes en els arguments que ja coneixeu: no és un acord que entusiasme, però és millor que el de l'any passat, per tal com consolida les retribucions i redueix la jornada.

La sorpresa és que CSI-CSIF, que la setmana passada cridava a la vaga contra l'acord, l'ha ratificat. Suposem que explicaran els seus motius.

Ofertes públiques de 1999 i de 2000

El DOGV de 19 de gener de 2004 publica les resolucions de 9 de gener de 2004, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les puntuacions final dels aspirants que han superat les proves selectives següents:

  • Enginyers de Camins, torn d'accés lliure, Convocatòria 14/1999.
  • Arquitectes, torn d'accés lliure, Convocatòria 19/1999, i torn de promoció interna, Convocatòria 20/1999.
  • Enginyers tècnics d'obres públiques, torn d'accés lliure, Convocatòria 25/1999.
  • Ajudants de residència/serveis, torn d'accés lliure, Convocatòria 37/1999, i torn de discapacitats, Convocatòria 38/1999.

En tots els casos, les persones interessades disposen de 20 dies hàbils per a aportar la documentació acreditativa de les titulacions acadèmiques requerides per cada convocatòria.

D'altra banda, el DOGV del dia 20 de gener publica la resolució de 8 de gener de 2004, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a la prova selectiva d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 17/00.

Oposicions en altres Administracions

Adjunt us enviem un document Word amb convocatòries d'oposicions de diverses administracions, per si és del vostre interés.

21 de gener de 2004
STAPV-Intersindical Valenciana . Sector de Generalitat Valenciana

 


Oposicions del grup A d'Administració General

Sembla que el primer examen de les oposicions del grup A d'Administració General corresponent a les convocatòries de l'Oferta Pública d'Ocupació de 1999 de torn lliure i discapacitats s'efectuarà el proper dia 21 de febrer. Aquesta informació no és completament segura i tampoc no se sap si volen fer l'examen de les convocatòries del grup B el mateix dia o no.

STAPV-Iv signarà l'acord de Mesa Sectorial

Efectuat el procés de consulta a les persones afiliades i al conjunt de treballadores i treballadors de la Generalitat Valenciana, el Secretariat Nacional de STAPV-Intersindical Valenciana va decidir en la seua reunió d'ahir, 14 de gener, l'adhesió del Sindicat a l'Acord de 13 de desembre de 2003, sobre condicions de treball. La signatura es durà a terme durant el matí de hui, 15 de gener.

Les persones consultades van estar a favor de signar l'acord en aproximadament el 75% dels casos, mentre que un 15% es va mostrar contrari i un 10% es va abstenir de manifestar una preferència. No hi han diferències significatives de percentatges entre les assemblees de persones afiliades i les externes.

La valoració, però, ha estat quasi unànime ja que és un acord que no entusiasma ningú, per tal com es queda a meitat camí de les reivindicacions del Sindicat, és a dir, les pagues extres completes (s'obté en 2007 l'equivalent a un 50% de la diferència entre el que es cobrava i una mensualitat completa) i la jornada de 35 hores (s'obté un quart d'hora diari de reducció, quan es demanava mitja hora). Malgrat aquesta quasi unanimitat respecte del contingut de l'acord, algunes persones han valorat que, tot i no estar entusiasmades, creien que calia signar per començar a avançar en la direcció correcta, mentre que altres han considerat aquests avanços insuficients per a que el Sindicat signara.

Campanya Renda 2003

S'han publicat els llistats de les persones convocades als cursos per a treballar en la Campanya de la Renda 2003 en l'Agència Tributària. Tenim la informació en la seu de València: telèfon 963 919 155.

15 de gener de 2004
STAPV-Intersindical Valenciana. Sector de Generalitat Valenciana

 


Promoció interna per reconversió al grup C d'Administració General

En el dia de hui s'està celebrant la que s'espera serà la darrera sessió de baremació de la convocatòria de concurs de mèrits previ al curs selectiu per a la promoció interna del grup D al C d'Administració General.

Per tant, és possible que en dates properes es publique el llistat provisional de puntuacions de totes les persones participants. Continuarem informant quan sapiam alguna cosa més.

Assemblees per a decidir sobre l'Acord de Condicions de Treball

Com ja sabeu, STAPV-Intersindical Valenciana està realitzant assemblees de treballadores i treballadors per a consultar-vos si el Sindicat ha de signar o no l'Acord de 23 de desembre de la Mesa Sectorial de la Funció Pública. Encara es van a realitzar les asemblees que reflectim en el document Word adjunt. La Direcció General d'Administració Autonòmica espera una contestació el dia 15, és a dir, dijous proper.

Ja s'han realitzat bastants assemblees, en les quals s'han exposat arguments a favor de signar l'acord i arguments en contra. En el document Word adjunt també us fem un resum de les diferents visions que hem pogut arreplegar, per si és del vostre interés conéixer-los abans d'assistir a les asemblees. Us esperem.

A l'STAPV-Intersindical Valenciana, tu decideixes.

13 de gener de 2004
STAPV-Intersindical Valenciana . Sector de Generalitat Valenciana

 


stapv-Iv | intersindical