Relació de llocs de treball 2008

   
Generalitat Valenciana

Acadèmia Valenciana de la Llengua

IVADIS

Consell Jurídic Consultiu

Altres Comunitats

RPTS anteriors   
  Correcció d'errors (DOCV 5799, 04/07/08)

Generalitat Valenciana

                            
                
 
    Presidència de la Generalitat  [1]  [2]      
    Conselleria de Presidència  
    Conselleria de Governació  
    Conselleria d'Immigració i Ciutadania  
    Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació  
    C. de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge  
  Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació  
  Conselleria de Justícia, Interior i Adm. Públiques  
  Conselleria d'Infraestructures i Transports   
    Conselleria d'Educació  
  Conselleria de Cultura i Esport  
  Conselleria de Sanitat  
  Conselleria de Turisme  
  Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació  
  Conselleria de Benestar Social  
    Consell Valencià de l'Esport  
  Institut Valencià d'Estadística  
  Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF)  
  Institut Cartogràfic Valencià  
  Inst Valencià Cinematografia "Ricardo Muñoz Suay"  
  Institut Valencià de la Música  
  Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)  
    Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)  
    Agència Valenciana d'Avaluaciói Prospectiva  
    Agència Valenciana de Salut  
    Agència V. de Foment i Garantia Agrària  
    I.V. de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)  
    Agència Valenciana del Turisme   Correcció (DOCV 10/11/08)  


Acadèmia Valenciana de la Llengua

  Decret
  Modificació (DOGV 4518)
    Modificació (DOCV 5705)  
    2006 (DOGV 5268)


IVADIS

  Resolució


Consell Jurídic Consultiu

  ResolucióAltres Comunitats

  Andalusia

  Aragó
    Astúries
    Canàries
    Cantàbria
    Castella i Lleó
    Castella la Manxa
    Catalunya
    Ceuta
    Extremadura
    Galícia
    Illes Balears
    La Rioja
    Madrid
    Melilla
    Múrcia

  Navarra

  País Basc

 
   

RPT

  1997
    1998
    2000

  2002

  2003
    2004
    2005
    2006

 

 

 

stas-Iv | intersindical