RPT 2006

   
Generalitat Valenciana

Acadèmia Valenciana de la Llengua

IVADIS

Consell Jurídic Consultiu

Altres Comunitats

RPTS anteriors   
  Correcció d'errors (DOGV 5198, 14/02/06)
  Correcció d'errors (DOCV 5454, 20/02/07)

Generalitat Valenciana

                            
                
juny 06 desembre 06
    Presidència de la Generalitat      DOGV 5281 DOGV 5418
  Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació DOGV 5281 DOGV 5418
  Conselleria de Justícia, Interior i Adm. Públiques DOGV 5281 DOGV 5418
  Conselleria d'Infrastructures i Transports  DOGV 5281 DOGV 5418
  Conselleria de Cultura, Educació i Esport DOGV 5281 DOGV 5418
  Conselleria de Sanitat DOGV 5281 DOGV 5418
  Conselleria de Turisme DOGV 5281 DOGV 5418
  Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació DOGV 5281 DOGV 5418
  Conselleria Territori i Habitatge DOGV 5281 DOGV 5418
  Conselleria de Benestar Social DOGV 5281 DOGV 5418
    Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència DOGV 5281 DOGV 5418
  Institut Valencià d'Estadística DOGV 5281 DOGV 5418
  Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) DOGV 5281 DOGV 5418
  Institut Cartogràfic Valencià DOGV 5281 DOGV 5418
  Inst Valencià Cinematografia "Ricardo Muñoz Suay" DOGV 5281 DOGV 5418
  Institut Valencià de la Música DOGV 5281 DOGV 5418
  Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) DOGV 5281  DOGV 5418
    Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) DOGV 5281 DOGV 5418
    Agència Valenciana de Salut DOGV 5281 DOGV 5418
    Agència V. de Foment i Garantia Agrària - DOGV 5418
    I.V. de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) - DOGV 5418


Acadèmia Valenciana de la Llengua

  Decret
  Modificació (DOGV 4518)
    Modificació (DOCV 5705)  
    2006 (DOGV 5268)


IVADIS

  Resolució


Consell Jurídic Consultiu

  ResolucióAltres Comunitats

  Andalusia

  Aragó
    Astúries
    Canàries
    Cantàbria
    Castella i Lleó
    Castella la Manxa
    Catalunya
    Ceuta
    Extremadura
    Galícia
    Illes Balears
    La Rioja
    Madrid
    Melilla
    Múrcia

  Navarra

  País Basc

 
   

RPTS

  1.997
    1.998
    2.000

  2.002

  2.003
    2.004
    2.005

 

 

 

stapv-Iv | intersindical