logoJusticia

MUGEJU: cambio ordinario de entidad médica

Dimarts 29 desembre 2015 13:10 h | MUGEJU

Publicada en la página web de la Mutualidad General Judicial aviso sobre la apertura de plazo de cambio órdinario de entidad.

Modificación ayudas de MUGEJU

Dilluns 28 desembre 2015 09:57 h | MUGEJU

Implantación de la nueva oficina judicial

Dimecres 23 desembre 2015 12:20 h | Fulls informatius

Se constituyó la Comisión Jurídica asesora de Seguimiento para la implantación de la nueva oficina judicial.

Intersindical Justícia

Intersindical Justícia

Febrer 2015

Intersindical Justícia

Intersindical Justícia

Març 2014

Intersindical Justícia

Intersindical Justícia

Març 2013

Mesa general de la Funció Pública

Intersindical Valenciana s’oposa a la discrecionalitat en la concessió de les pròrrogues de jubilació en la Funció Pública

Si la proposta de la Consellera Gabriela Bravo de modificació de la Llei de la Funció Pública vigent, en matèria de jubilació dels empleats i empleades públics del Consell, prospera, ens trobarem davant un escenari totalment desregulat que, en cap cas obeirà a un interès general o a criteris de racionalitat en la gestió de personal, sinó a interessos personals i a valoracions subjectives del cap de personal més immediat.

Intersindical

Intersindical 68

Juny 2018

Intersindical-Dones

Intersindical 67

Març 2018

Intersindical

Intersindical 66

Març 2018

Intersindical

Intersindical 65

Maig 2017